Archív kategorií: Čínska astrológia

Čínsky horoskop 2018 – Rok zemského psa


dao=cesta

ČÍNSKY ROK PSA 2018

16. februára 2018 sa nám predstaví nový vládca roka – Pes. Jeho vláda potrvá do 4. februára 2019.

Je lojálny, zodpovednýspoľahlivý. Je symbolom odvahy, vernosti a ochoty bojovať za správnu vec. Je citlivý a vnímavý k svojmu okoliučestný, charakterný a stály. Odhodlane bráni priateľa, ktorý sa ocitol v núdzi. Dokáže dodržať slovo a zachovať si chladnú hlavu.

Jeho spojencom a spoluvládcom pre rok 2018 bude jangová Zem. Pes si prepožičia jej vlastnosti a pre rok 2018 sa stane Zemským Psom.

V tomto spojení sa nám predstaví ako jeden z najsympatickejších vládcov celého 60 ročného cyklu. A v akých podmienkach bude tento vládca preukazovať svoje schopnosti?

dao=cesta

ROK NEČAKANÝCH ZVRATOV

Kombinácia tohtoročného prvku Zeme s Psovi vlastným Zemským prvkom vytvára harmóniu a rovnováhu. Keďže Zemský rok robí Zemského Psa ešte silnejším, je to vo všeobecnosti sľubný rok. Aj tu však treba byť obozretný, pretože rovnaký prvok môže byť predzvesťou konfrontácií, stretov, súťaženia a bojov.

Rok Psa 2018 vnesie do našich životov čestnosť, vernosť a ustálenie vzťahov. Dá nám odhodlanie, pevnú vôľu, vytrvalosť a oddanosť tomu, čo sa rozhodneme podporovať. Vyzdvihne potrebu rovnosti a slobody. Sľubuje záštitu a ochranu domova, posilnenie rodinného a vlasteneckého cítenia. Prinesie však aj obavy o vlastnú bezpečnosť.

Umožní nám rozpoznať, kto je náš spojenec, priateľ a partner. A to nielen v osobnom živote, ale aj na poli pracovnom, spoločenskom a politickom. Odhalí faloš, intrigy a pretvárku. Bude rokom konfrontácií ale aj príležitostí k urovnaniu dlhodobých sporov. Vyzdvihne dôležitosť univerzálnych hodnôt, dialógu a solidarity. Prinesie množstvo nečakaných zvratov a udalostí.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

ROK 2018 v znamení Gua 9
– SKRYTÉ SA STÁVA VIDITEĽNÝM

Rok 2018 sa ponesie v znamení Gua 9 (trigram Li – oheň).

Trigram Li predstavuje vstup do povedomia, pozornosť verejnosti, spoločenský život, dobré meno a povesť, slávu, úspech a uznanie.

Má vplyv na to, ako nás vnímajú nielen ľudia v našom okolí ale aj celá spoločnosť, či komunita. Je to uvedomenie si svojich schopností a miesta v spoločnosti, utváranie „seba-vedomia“. 

Trigram Li je tiež výrazom nášho vhľadu a predstavuje oheň, ktorý všetko osvetľuje a umožňuje vidieť aj skryté veci okolo nás

Rok 2018 nás vyzve k pochopeniu a riešeniu našich vzťahov so sebou samým i okolitým svetom

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

CHARAKTERISTIKA PSA

V roku vlády zemského psa budú prospievať tí,
ktorí pochopia pravidlá hry tohto vládcu v podmienkach roka s Gua 9.
Aký teda bude náš nový vládca a čo od neho môžme očakávať?

Je bojovníkom za spravodlivosť

I keď Pes často kritizuje a napáda naše prečiny a priestupky, iba málokedy obráti svoj hnev proti nám osobne. A už vôbec to neznamená, že nás nenávidí. Jeho spravodlivý hnev postráda zlomyseľnosť, nenávisť či žiarlivosť. Práve naopak, jeho hnev býva motivovaný túžbou po spravodlivosti a často po nás vyžaduje nápravu svojich činov. Ak urobíme príslušnú nápravu, Pes rád zakope vojnovú sekeru. Aj najväčších nepriateľov nabáda, aby nastolili medzi sebou mier.

Má silné aj slabé stránky

lojálny, zodpovedný, charakterný, čestný, spoľahlivý, verný, úprimný, stály, priateľský, humánny, milý, citlivý, vnímavý, mierumilovný, láskavý, sebavedomý, spravodlivý, odvážny, ochotný bojovať za správnu vec, vytrvalý, opatrný, obozretný, rozvážny…

tvrdohlavý, úzkoprsý, dogmatický, neústupný, nedôverčivý, mrzutý, nepokojný, popudlivý, agresívny, krutý, kritický voči sebe aj iným, odsudzujúci, povýšenecký, iracionálny, náladový…

V boji je neústupný a útočný

Pes má problém zostať v kľude, keď sa jedná o zásadný problém. Ak je v práve, vie byť aj tvrdý a neústupný. Je ťažké ho ovplyvniť, keď si raz niečo zaumieni. Vtedy dokáže byť veľmi angažovaný a temperamentný. Svojou chladnou logikou a cynizmom hravo rozmetá protivníkove argumenty. Aj keď je neústupný a útočný, bojuje otvorene a iba zriedka sa utieka k nečestným praktikám iba preto, aby vyhral. Pes narodený v nočných hodinách býva agresívnejší a nervóznejší ako Pes, ktorý sa narodil cez deň.

Má potrebu triediť ľudí do kategórií

Pes dokáže rozoznať dobrého človeka od zlého. A samozrejme, patrí medzi dobrých. Má vrodenú potrebu triediť ľudí do kategórií: priateľ-nepriateľ, čierny-biely. Pes sa narodil so zaisteným obranným štítom. Najprv si nás zatriedi, až potom sa môže uvoľniť a rozhodnúť sa, či nám môže dôverovať. Toto rozhodnutie býva často definitívne.

Je neľahké získať si jeho dôveru

Pre Psa nie je ľahké úplne dôverovať, ale snaží sa hľadať v ľuďoch to najlepšie, čo sa v nich skrýva. Jeho dôveru si musíme získavať postupne a čakať, kým sa nám otvorí. No ak si už získame jeho priazeň, dokáže nám bezmedzne veriť a bezvýhradne nás podporovať. K tým, ktorých si obľúbi, prechováva hlboké city a náklonnosť.

Má vznešené ideály a vysokú morálku

Pes je bystrý a rozumný pozorovateľ, ktorý háji a stráži záujmy celej komunity. Úprimne si želá, aby sa všetkým žilo lepšie, a nebojí sa riskovať a niečo pre to aj sám urobiť. Keď sa rozhodne zasadiť za spravodlivú vec, vyjde zo zápasu víťazne. Bojuje proti bezpráviu, má vznešené ideály a vysokú morálku. Berie vážne každú zodpovednosť, na ktorú sa podujal.

Má predpoklady byť dobrým vodcom

Vrodená inteligencia a neochvejný charakter predurčujú psa byť dobrým vodcom. Ľudia mu dôverujú a vážia si ho pre jeho zmysel pre povinnosť a rozvážnosť. Býva dobrým a spravodlivým sudcom. Ako vodca je nezaujatý a altruistický.

Niekedy sa ním stáva proti vlastnej vôli, pretože si dobre uvedomuje nebezpečenstvá mocenskej hry. Neprejavuje preto túžbu po sláve ani autorite. No aj keď nemá bezprostrednú moc, vplýva na dôležitých ľudí múdrymi radamibystrým vhľadom.

O peniaze sa veľmi nezaujíma, no vie ich ľahko získať

Pes sa o peniaze veľmi nezaujíma, no keď sa ocitne v situácii, že ich potrebuje, je dokonale vyzbrojený na to, aby ich získal. Po celý život býva dobre zaopatrený a len málokedy stráda. Ak si vlastným úsilím zlepší spoločenské postavenie, netají svoj skromný pôvod a nestráni sa svojej rodiny.

Je rodený pesimista

Pes je povahou obozretný a nedôverčivý pesimista, i keď často predstiera optimizmus a veselosť. Má sklony zbytočne si robiť starosti, predpokladá, že za každým rohom môže striehnuť nebezpečenstvo. Často sa však stáva, že sa jeho obavy uskutočnia.

Je odolný voči stresu

Pes má zväčša vysokú odolnosť voči stresulen tak ho niečo nezlomí. V časoch krízy znáša ťažké útrapy a nedostatky bez reptania. Aj keď je ešte mladý a neskúsený, dokáže zdarne čeliť realitám života.

Vhodné povolania

Vyrovnaná myseľ predurčuje Psa stať sa dobrým psychológom, poradcom, či kňazom. Vyniká aj v povolaniach vojaka, policajta, ochrankára, advokáta, sudcu, úradníka, lekára, učiteľa, lektora, politika, priemyselníka, náboženského predstaviteľa alebo misionára. Je to výnimočná osobnosť s pacifistickými názormi, ktorá dokáže vyvíjať revolučnú činnosť.

Je symbolom vernosti a rodinného života 

Pes je verný a rodinne založený tvor. Záštitu hľadá v budovaní silného rodinného prostredia, ktoré ho chráni pred zlými vplyvmi z vonku.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

OHNIVÝ KOHÚT ODOVZDÁVA ŽEZLO VLÁDY ZEMSKÉMU PSOVI

Čoskoro skončí vláda sebavedomého a sebestredného Ohnivého Kohúta.

Uplynulý rok 2017 sa niesol v znamení Gua 1 (životná Cesta, kariéra). Boli sme vyzvaní, aby sme pod jeho vedením obrátili pozornosť sami na seba. Naša pozornosť sa zameriavala na naše potreby a vlastné smerovanie.

V nastávajúcom roku 2018 zasadne na trón a preberie žezlo vlády spravodlivý a ochraniteľský Zemský Pes.

Vládnuť bude v podmienkach roku s Gua 9 (vrcholenie, dozrievanie, odhalenie skrytého). Tento vládca nás vyzve k pochopeniu a riešeniu našich vzťahov so sebou samým i okolitým svetom.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Zmeny v ROKU ZEMSKÉHO PSA 2018

Kombinácia tohtoročného prvku Zeme s Psovi vlastným Zemským prvkom vytvára energetickú rovnováhu a harmóniu. Keďže Zemský rok robí Zemského Psa ešte silnejším, je to vo všeobecnosti sľubný rok. Rok je preto obzvlášť vhodný aj pre veľké a dôležité zmeny. Pes nás núti prehodnotiť svoj postoj k životu.

Rok Zemského Psa 2018 je vhodným obdobím najmä na zmenu životného štýlu.  Je čas prestať fajčiť, zmeniť bydlisko, začať nové podnikateľské aktivity, či uzavrieť manželstvo. Rok žičí všetkým aktivitám, ktoré sú motivované dobrým úmyslom, spravodlivosťou a čestnosťou.

Niektorí z nás sa môžu potýkať s občasnými obdobiami pocitov osamelosti, nepochopenia a melanchólie. To nás môže brzdiť pri realizácii našich životných plánov a posunúť dôležité rozhodnutia a zmeny do nasledujúceho roka. Platí to najmä pre tých, ktorí majú podľa čínskej ružice prvkov v okamihu narodenia dominanciu živlov vody a dreva.

Kalkulátor na výpočet vládnucich živlov v okamihu vášho narodenia

Vládnuce živly z roku, mesiaca, dňa a hodiny vášho narodenia zistíte aj zadaním svojich údajov do kalkulátora:

Kariéra a podnikanie v roku ZEMSKÉHO PSA 2018

Rok Kohúta sa pre mnohých niesol v znamení podnikania, kariéry a finančných investícií. Spokojnosť a radosť z úspešných projektov zrealizovaných v predchádzajúcom roku bude pretrvávať i naďalej, pokiaľ dôjde k spravodlivému zdieľaniu nadobudnutých zdrojov.

Pod vplyvom komunitne založeného Psa sa uzavrie mnoho obchodných partnerstiev a ďalších podobných spoluprác. Vznikne tiež veľa nových pracovných miest, vďaka čomu bude mať mnoho ľudí šancu zmeniť zamestnanie, či uniknúť nezamestnanosti.

Najmä tých, ktorí majú podľa čínskej ružice prvkov v okamihu narodenia zastúpený živel zeme bude sprevádzať istota a stabilita v priebehu celého roka 2018. To im umožní organizovať svoj osobný a profesionálny život s väčšou istotou a efektívnosťou.

Úspech a financie v roku ZEMSKÉHO PSA 2018

Podľa tradičnej čínskej filozofie spadajú financie pod živel Kov. Pripomeňme si, že primárnym prvkom Psa ako aj vládnucim prvkom roka 2018 je Zem. Podľa čínskej ružice prvkov je Zem matkou Kovu (Zem rodí Kov). Rok Zemského psa je preto k získavaniu a nadobúdaniu finančných prostriedkov mimoriadne vhodný.

Podľa „Psích pravidiel“ budú peniaze plynúť najmä k tým, ktorí sa rozhodnú vsadiť na čestnosť a spravodlivosť vo svojich obchodoch. Pes nebude tolerovať úskoky ani klamstvá. Ľudia, ktorí sú zvyknutí uspieť nečestným spôsobom, preto v roku Psa neuspejú. Naopak firmy a spoločnosti, ktorým nie je ľahostajné blaho a zdravie svojich spotrebiteľov, budú preto odmeňované vyššími príjmami. Pes taktiež podporí kolektívnu prácu.

Najväčšie úspechy sa budú žať v oblasti výroby, ale neobíde ani vedu a vzdelávanie. Rok Zemského Psa špeciálne odmení tých, ktorí sa obrátia k zemi, teda farmárov a poľnohospodárov.

Rozmary a výstrednosti uplynulého roka tolerované Kohútom sú už za nami. Rok Psa je prísny voči každému, kto sa snaží získať prosperitu prostredníctvom rizikových obchodov. Takisto nežičí plytvaniu a zbytočným výdavkom. Iba čestná a poctivá práca prinesie vytúžený úspech.

Vzťahy v roku ZEMSKÉHO PSA 2018

V roku 2018 závisí úspech v láske ako aj v práci predovšetkým na kvalite komunikácie medzi ľuďmi. Rok je všeobecne vhodný aj pre vstup do manželstva.

Klamári a intrigáni budú v tomto roku potrestaní stratou rodinného či sociálneho zázemia a izoláciou. Naopak tí, ktorých cítenie je orientované na druhých, budú mať v roku Psa mnoho príležitostí k nadviazaniu vzťahu. V tomto roku sa mnohým ľuďom podarí uniknúť z osamelosti.

Páry, ktoré žijú vo vzájomnej úcte a harmónii budú odmenené šťastím. Rok Psa vnesie do rodinného života harmóniu a súlad. Dôjde k upevneniu rodinných pút, strávime viac času so svojimi blízkymi a vylepšovaním svojho domova. V roku Psa bude počatých veľa detí z lásky a budú sa tešiť dobrému zdraviu.

Nástrahy v roku ZEMSKÉHO PSA 2018

Kombinácia tohtoročného prvku Zeme s Psovi vlastným Zemským prvkom vytvára harmóniu a rovnováhu. Keďže Zemský rok robí Zemského Psa silnejším, je to vo všeobecnosti sľubný rok. Aj tu však treba byť obozretný, pretože kov môže byť predzvesťou konfrontácií, stretov, súťaženia a bojov. Prinesie tiež  pocit ohrozenia a obavy o vlastnú bezpečnosť.

Pes má problém zostať v kľude, keď sa jedná o zásadný problém. Vtedy vie byť tvrdý a neústupný. V roku 2018 nám hrozí, že neústupnosť, prudkosť a útočnosť Psa povedie k divokým stretom, vzburám a rebéliám všetkého druhu. Pes má však schopnosť všetko nakoniec urovnať.

Spoločenská, politická a diplomatická scéna v roku ZEMSKÉHO PSA 2018

Pod vplyvom Psa sa väčšina konfliktov vyrieši mierovým spôsobom, vďaka čomu sa bude pohodlnejšie žiť aj pracovať.

Čaká nás rok plný spoločenských zmien a zmien spôsobu nášho života. Naše cítenie a názory budú idealistickejšie a ciele vznešenejšie. Prehnaný materialismus bude vyvážený charitativnymi činmi a podporou projektov, ktoré si to zaslúžia.

Ľudia budú viac investovať do nehnuteľností a viac sa zaujímať o životné prostredie. Vzrastie pocit kolektívnej zodpovednostisúdružnosti a vlastenectva.

VŠETKO DOBRÉ V ROKU 2018
PO BOKU NAJVERNEJŠIEHO PRIATEĽA ČLOVEKA!

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Pripravuje sa: Čínsky horoskop 2018 – pre jednotlivé znamenia zverokruhu

Čínsky horoskop 2017 – pre jednotlivé znamenia zverokruhu


dao=cesta

AKO SA BUDE DARIŤ JEDNOTLIVÝM ZNAMENIAM ČÍNSKEHO ZVIERATNÍKA

Tento rok sa bude najlepšie dariť zrodencom Draka. Dobrý rok môžu čakať aj zrodenci Kohúta, Hada a Byvola. Tieto znamenia ctia tradičné hodnoty, sú bojovné, odhodlané, stále, pevné v názoroch a lojálne.

Relatívne dobré časy čakajú aj zrodencov Tigra a Potkana. Neutrálny či skôr zmiešaný rok budú mať zrodenci Opice, Kozy a Prasaťa. Ťažší bude pre zrodencov Koňa, Zajaca a Psa.

Čínske lunárne mesiace v roku Ohnivého Kohúta 2017

01/2017: mesiac Byvola (28. január – 25. február 2017)
02/2017: mesiac Tigra (26. február – 27. marec 2017)
03/2017: mesiac Zajaca (28. marec – 25. apríl 2017)
04/2017: mesiac Draka (26. apríl – 25. máj 2017)
05/2017: mesiac Hada (26. máj – 23. jún 2017)
06/2017: mesiac Koňa (24. jún – 22. júl 2017)
07/2017: mesiac Kozy + prestupný mesiac (23. júl –19. september 2017)
08/2017: mesiac Opice (20. september –19. október 2017)
09/2017: mesiac Kohúta (20. október –17. november 2017)
10/2017: mesiac Psa (18. november –17. december 2017)
11/2017: mesiac Prasaťa (18. december 2017 –16. január 2018)
12/2017: mesiac Potkana (17. január 2018 – 15.február 2018)

Kalkulátor na výpočet vládnuceho zvieraťa v roku vášho narodenia

Vládnuce zviera z roku vášho narodenia zistíte aj zadaním svojich údajov do kalkulátora. Zistíte ho z posledného stĺpca (Rok):

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

1. Potkan/Krysa (voda)

Potkan je v poradí prvým zvieraťom čínskeho zvieratníka. Rozhodne patrí k najinteligentnejším a najživotaschopnejším zvieratám zverokruhu. Je zvedavá, charizmatická a často uprednostňuje svoje vlastné záujmy ako v sociálnej, tak aj v profesnej oblasti.

Rok Kohúta bude pre zrodencov Krysy spoločensky prospešný a plodný. Úspech ich môže stretnúť aj v oblasti podnikania a realizácie nových projektov. Iba občas sa stretne s drobnými problémami.

Prirodzený živel Potkana (voda) zmierňuje napätie medzi živlom roka (oheň) a prirodzeným živlom Kohúta (kov). Napriek tomu rok nie je vhodný na nepremyslené a príliš veľké zmeny. Hrozí neuvážené a zbrklé jednanie.

Pozor by si mali dať na prílišné pracovné tempo a možné vyhorenie a zdravotné problémy. Rok praje rodine a vzťahom. Vysoké pracovné nasadenie by preto mali vyvážiť najmä oddychom v kruhu rodiny, pri koníčkoch, leňošením alebo čítaním. Vtedy ich čakajú dobré vyhliadky vo všetkých oblastiach života. 

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Draka (O4/2017), mesiac Hada (05/2017), mesiac Opice (08/2017), mesiac Prasaťa (11/2017), mesiac Potkana (12/2017) a mesiac Byvola (01/2018). Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané na našej stránke v lunárnom kalendári roku Kohúta 2017.

Zrodencom Krysy ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
18.02. 1912 – 05.02. 1913 (voda)
05.02. 1924 – 23.01. 1925 (drevo)
24.01. 1936 – 10.02. 1937 (oheň)
10.02. 1948 – 28.01. 1949 (zem)
28.01. 1960 – 14.02. 1961 (kov)
15.02. 1972 – 02.02. 1973 (voda)
02.02. 1984 – 19.02. 1985 (drevo)
19.02. 1996 – 06.02. 1997 (oheň)
07.02. 2008 – 25.01. 2009 (zem)
25.01. 2020 – 11.02. 2021 (kov)
11.02. 2032 – 30.01. 2033 (voda)
30.01. 2044 – 16.02. 2045 (drevo)
15.02. 2056 – 03.02. 2057 (oheň)
03.02. 2068 – 22.01. 2069 (zem)
22.01. 2080 – 08.02. 2081 (kov)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

2. Byvol/Býk/Vôl (voda)

Byvol je v poradí druhým zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je najkonzervatívnejším zvieraťom, najviac pripútaným k rodinným a tradičným hodnotám. Je pracovitývytrvalý, k jeho slabinám patrí žiarlivosť a občasné výbuchy hnevu. 

Rok Kohúta je pre zrodencov Byvola všeobecne prospešný a priaznivý. Po dlhotrvajúcom hluchom období bez väčšej šance na úspech konečne prichádza šťastné obdobie, kedy môžu žať plody svojej dlhej a namáhavej práce. Dočkať sa môžu aj doslova žiarivého úspechu. 

Čo sa týka vzťahov je rok priaznivý najmä pre zrodencov Byvola žijúcich v sporiadaných rodinách a vážnych dlhotrvajúcich vzťahoch. Potomok narodený v Roku Kohúta bude zárukou fungujúceho rodičovského vzťahu.

Zrodenci Byvola však musia byť ostražitý a dávať pozor, aby nedávali príliš najavo známky svojho úspechu. Hrozí im riziko, že vzbudia závisť a žiarlivosť medzi kolegami, priateľmi i v kruhu rodiny. Môže nastať zrada blízkej osoby alebo obchodného partnera. To je azda jediné veľké riziko, s ktorým si v priebehu tohto roka musia poradiť. Pozor by si mali dať aj na riskantné a neuvážené kroky vo finančnej oblasti.

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Zajaca (03/2017), mesiac Hada (05/2017), mesiac Kohúta (09/2017) a mesiac Potkana (12/2017). Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Kohúta 2017.

Zrodencom Byvola ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
06.02. 1913 – 25.01. 1914 (voda)
24.01. 1925 – 12.02. 1926 (drevo)
11.02. 1937 – 30.01. 1938 (oheň)
29.01. 1949 – 16.02. 1950 (zem)
15.02. 1961 – 04.02. 1962 (kov)
03.02. 1973 – 22.01. 1974 (voda)
20.02. 1985 – 08.02. 1986 (drevo)
07.02. 1997 – 27.01. 1998 (oheň)
26.01. 2009 – 13.02. 2010 (zem)
12.02. 2021 – 31.01. 2022 (kov)
31.01. 2033 – 18.02. 2034 (voda)
17.02. 2045 – 05.02. 2046 (drevo)
04.02. 2057 – 23.01. 2058 (oheň)
23.01. 2069 – 10.02. 2070 (zem)
09.02. 2081 – 28.01. 2082 (kov)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

3. Tiger (drevo)

Tiger je v poradí tretím zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je nadaný, príťažlivý a odvážny, často až bezohľadný. vodcovské schopnosti a sklony. 

Po náročnom uplynulom roku si Tigre určite polepšia. No aj v roku Kohúta môžu očakávať zopár nepríjemností a otrasov. Naozaj šťastné obdobie ich čaká v roku Zemského psa 2018.

V roku Kohúta sa však budú môcť spoľahnúť na dôveryhodnú osobu po svojom boku, s ktorou budú spoločne čeliť potenciálne ťažkým situáciám. Touto osobou môže byť nový vzťah či priateľstvo, prípadne starší vzťah, ktorý nadobudne nové rozmery. Pozor by si mali dať na iných zrodencov Tigra. Ostrý konflikt dvoch Tigrov by v tomto roku zanechal jazvy. 

V oblasti podnikania, kariéry a financií sú tu jasné vyhliadky na úspech. Ich možnosti sa tu určite rozšíria. Môže sa jednať o nové možnosti propagácie, nových obchodných partnerov, nové trhy či povýšenie.

Vhodnými obdobiami roka sú:
mesiac Koňa (06/2017), mesiac Psa (10/2017) a mesiac Prasaťa (11/2017). Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Kohúta 2017.

Zrodencom Tigra ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
26.01. 1914 – 13.02. 1915 (drevo)
13.02. 1926 – 01.02. 1927 (oheň)
31.01. 1938 – 18.02. 1939 (zem)
17.02. 1950 – 05.02. 1951(kov)
05.02. 1962 – 24.01. 1963 (voda)
23.01. 1974 – 10.02. 1975 (drevo)
09.02. 1986 – 28.01. 1987 (oheň)
28.01. 1998 – 15.02. 1999 (zem)
14.02. 2010 – 02.02. 2011 (kov)
01.02. 2022 – 21.01. 2023 (voda)
19.02. 2034 – 07.02. 2035 (drevo)
06.02. 2046 – 25.01. 2047 (oheň)
24.01. 2058 – 11.02. 2059 (zem)
11.02. 2070 – 30.01. 2071 (kov)
29.01. 2082 – 16.02. 2083 (voda)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

4. Zajac/Králik/Mačka (drevo)

Zajac je v poradí štvrtým zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je konzervatívny, citlivý a rezervovaný. Je dobrý stratég a diplomat. Nie je prehnane ambiciózny a vie sa oddávať pohodlnosti.

Rok Kohúta je pre zrodencov Zajaca premenlivý a nevyvážený. Zajac sa totiž nachádza na opačnej strane zvieratníka ako Kohút. Nebude to teda rok odpočinku. Zajac by mal byť aktívny a ostražitý, aby sa vyhol nástrahám roka. 

Zrodenci Zajaca by mali viac dbať najmä o svoje zdravie, pretože liečba aj rekonvalescencia bude trvať o niečo dlhšie. Ostražitý by mali byť aj v oblasti podnikania, kariéry a financií. 

Keďže prirodzeným prvkom Zajaca je drevo, energie kovu a ohňa roka 2017 ho môžu oslabovať a zraňovať. Preto je pre Zajaca vhodné využívať element vody na podporu dreva, kontrolu ohňa a oslabenie kovu.

Pre osamelé Zajace je šanca, že nájdu spriaznenú dušu, i keď pravdepodobnosť bude väčšia až v roku Zemského Psa. Usadené Zajace si však budú môcť v pokoji užívať teplo a bezpečie svojej nory v kruhu rodiny. 

Vhodnými obdobiami roka sú:
mesiac Zajaca (03/2017), mesiac Hada (05/2017), mesiac Kozy (07/2017), mesiac Psa (10/2017), mesiac Prasaťa (11/2017) a mesiac Byvola (01/2018). Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Kohúta 2017.

Zrodencom Zajaca ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
14.02. 1915 – 02.02. 1916 (drevo)
02.02. 1927 – 22.01. 1928 (oheň)
19.02. 1939 – 07.02. 1940 (zem)
06.02. 1951 – 26.01. 1952 (kov)
25.01. 1963 – 12.02. 1964 (voda)
11.02. 1975 – 30.01. 1976 (drevo)
29.01. 1987 – 16.02. 1988 (oheň)
16.02. 1999 – 04.02. 2000 (zem)
03.02. 2011 – 22.01. 2012 (kov)
22.01. 2023 – 09.02. 2024 (voda)
08.02. 2035 – 27.01. 2036 (drevo)
26.01. 2047 – 13.02. 2048 (oheň)
12.02. 2059 – 01.02. 2060 (zem)
31.01. 2071 – 18.02. 2072 (kov)
17.02. 2083 – 05.02. 2084 (voda)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

5. Drak (oheň)

Drak je v poradí piatym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je to silná a doslova magická osobnosť. Srší silou, energiou a kreativitou. Je ambiciózny a idealistický. Pre Draka nič nie je nemožné. Keď sa mu priečia, ukáže svoj hnev.

Rok Kohúta je pre zrodencov Draka rokom výnimočných úspechov a nových možností. Drak a Kohút (Fénix) sú vo výnimočnej harmónii, ich dvojica je v mnohých kútoch Ázie symbolom šťastného zväzku a manželstva. 

Energia šťastia a prosperity z roku Opice nebude Drakovi chýbať ani v tomto roku. Svoju takmer bezmedznú energiu by mal nasmerovať aj do podnikateľských, pracovných a finančných záležitostí. Úspech na seba nenechá dlho čakať.

Rovnako sa mu bude dariť aj v nadväzovaní nových vzťahov a priateľstiev. Rovnako je tu šanca na vyriešenie starých aj dlhotrvajúcich sporov. Potomok narodený v Roku Kohúta bude zárukou fungujúceho rodičovského vzťahu.

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Hada (05/2017), mesiac Kozy (07/2017), mesiac Opice (08/2017), mesiac Kohúta (09/2017), mesiac Prasaťa (11/2017) a mesiac Potkana (12/2017). Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Kohúta 2017.

Zrodencom Draka ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
03.02. 1916 – 22.01. 1917 (oheň)
23.01. 1928 – 09.02. 1929 (zem)
08.02. 1940 – 26.01. 1941 (kov)
27.01. 1952 – 13.02. 1953 (voda)
13.02. 1964 – 01.02. 1965 (drevo)
31.01. 1976 – 17.02. 1977 (oheň)
17.02. 1988 – 05.02. 1989 (zem)
05.02. 2000 – 23.01. 2001 (kov)
23.01. 2012 – 09.02. 2013 (voda)
10.02. 2024 – 28.01. 2025 (drevo)
28.01. 2036 – 14.02. 2037 (oheň)
14.02. 2048 – 01.02. 2049 (zem)
02.02. 2060 – 20.01. 2061 (kov)
19.02. 2072 – 06.02. 2073 (voda)
06.02. 2084 – 25.01. 2085 (drevo)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

6. Had (oheň)

Had je v poradí šiestym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Had je šarmantný, elegantný, rafinovaný, intuitívny, múdry a kultivovaný. Máva vášeň pre odhaľovanie skrytých tajomstievokultné vedy. Iba málokedy má sám o sebe pochybnosti. Má dar zabezpečiť si blahobyt a postavenie výraznejší, ako iné znamenia zverokruhu. 

Zrodenci Hada môžu v tomto roku očakávať úspech na všetkých frontoch. Ohnivý temperament Hada korešponduje s ohnivým charakterom roka Kohúta. 

Úspech a radosť im prinesú najmä dlhotrvajúce a náročné projekty, ktoré tento rok dozrejú a prinesú svoje plody. Očakáva ich plnohodnotný rok plný radostných zvratovÚspech ich čaká aj na poli láskypartnerstva. Pozor si však musia dať na svoju žiarlivosť. Nezhody vo vzťahoch budú výnimočné so šancou na rýchle udobrenie. Prichádza aj šanca k urovnaniu nedorozumení a starých sporov. Od schopnosti Hada zarobiť a ušetriť peniaze v roku Kohúta bude závisieť aj jeho blahobyt v nasledujúcich rokoch.

Rovnako sa mu bude dariť aj v nadväzovaní nových vzťahov a priateľstiev. Rovnako je tu šanca na vyriešenie starých aj dlhotrvajúcich sporov. Potomok narodený v Roku Kohúta bude zárukou fungujúceho rodičovského vzťahu.

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Zajaca (03/2017), mesiac Draka (04/2017), mesiac Kozy (07/2017), mesiac Kohúta (09/2017) a mesiac Potkana (12/2017). Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Kohúta 2017.

Zrodencom Hada ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
23.01. 1917 – 10.02. 1918 (oheň)
10.02. 1929 – 29.01. 1930 (zem)
27.01. 1941 – 14.02. 1942 (kov)
14.02. 1953 – 02.02. 1954 (voda)
02.02. 1965 – 20.01. 1966 (drevo)
18.02. 1977 – 06.02. 1978 (oheň)
06.02. 1989 – 26.01. 1990 (zem)
24.01. 2001 – 11.02. 2002 (kov)
10.02. 2013 – 30.01. 2014 (voda)
29.01. 2025 – 16.02. 2026 (drevo)
15.02. 2037 – 03.02. 2038 (oheň)
02.02. 2049 – 22.01. 2050 (zem)
21.01. 2061 – 08.02. 2062 (kov)
07.02. 2073 – 26.01. 2074 (voda)
26.01. 2085 – 13.02. 2086 (drevo)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

7. Kôň (oheň)

Kôň je v poradí siedmym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je aktívnym stvorením, ktoré potrebuje byť neustále v pohybe. Je príjemným spoločníkom a má dobré vyjadrovacie schopnosti. Má dobre vyvinutú schopnosť včas odhaliť skryté nebezpečenstvo. 

Rok Kohúta neprinesie zrodencom Koňa práve najlepšie vyhliadky na žiarivé úspechy. K dosiahnutiu dobrých výsledkov sa Kone budú musieť naozaj obracať a nesmú zaspať na vavrínoch. 

Naopak, pokiaľ sa uspokojí so zabehnutými koľajami, rok Kohúta pre neho môže byť veľmi príjemným spomalením životného tempa. Môže sa pokojne utiahnuť vo svojej teplej a útulnej stajni a prežúvať do sýtosti svoje seno. I keď nebude v centre spoločenského diania, vynahradí si to v úzkom kruhu priateľov alebo rodiny. V podnikaní ani kariérnom postupe nebude síce zbesilým tempom cválať vpred, ale zato sa môže spoľahnúť na isté zázemie a stabilitu. 

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Tigra (02/2017), mesiac Koňa (06/2017), mesiac Kozy (07/2017) a mesiac Psa (10/2017). Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Kohúta 2017.

Zrodencom Koňa ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
11.02. 1918 – 31.01. 1919 (zem)
30.01. 1930 – 16.02. 1931 (kov)
15.02. 1942 – 04.02. 1943 (voda)
03.02. 1954 – 23.01. 1955 (drevo)
21.01. 1966 – 08.02. 1967 (oheň)
07.02. 1978 – 27.01. 1979 (zem)
27.01. 1990 – 14.02. 1991 (kov)
12.02. 2002 – 31.01. 2003 (voda)
31.01. 2014 – 18.02. 2015 (drevo)
17.02. 2026 – 05.02. 2027 (oheň)
04.02. 2038 – 23.01. 2039 (zem)
23.01. 2050 – 10.02. 2051 (kov)
09.02. 2062 – 28.01. 2063 (voda)
27.01. 2074 – 14.02. 2075 (drevo)
14.02. 2086 – 02.02. 2087 (oheň)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

8. Koza/Ovca (zem)

Koza je v poradí ôsmym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je rodený estét. Je inteligentná, bystrá, citlivá a predvídavá. I keď na prvý pohľad pôsobí zraniteľne, dokáže odvážne hájiť vlastné záujmy. 

Rok Kohúta je pre zrodencov Kozy relatívne prospešný, navyše yinový oheň vládnuceho roka je pre Kozy vysokokompatibilný s ich vlastným energetickým tokom. Kozy konečne prestanú túžiť po tom, aby boli svojim okolím zbožňované a nájdu cestu sami k sebe. 

V láske aj v priateľstve je rok 2017 príležitosťou na nové stretnutia a vzťahy. 

Ak v roku Kohúta jednajú Kozy s väčšou zodpovednosťou, staré projekty prinášajú svoje plody. Obzvlášť opatrné by mali byť pri manipulácii s peniazmi. Hrozí im, že z neopatrnosti prídu o väčšinu úspor.

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Zajaca (03/2017), mesiac Draka (04/2017), mesiac Hada (05/2017), mesiac Koňa (06/2017) a mesiac Prasaťa (11/2017). Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Kohúta 2017.

Zrodencom Kozy ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
01.02. 1919 – 19.02. 1920 (zem)
17.02. 1931 – 05.02. 1932 (kov)
05.02. 1943 – 24.01. 1944 (voda)
24.01. 1955 – 11.02. 1956 (drevo)
09.02. 1967 – 29.01. 1968 (oheň)
28.01. 1979 – 15.02. 1980 (zem)
15.02. 1991 – 03.02. 1992 (kov)
01.02. 2003 – 21.01. 2004 (voda)
19.02. 2015 – 07.02. 2016 (drevo)
06.02. 2027 – 25.01. 2028 (oheň)
24.01. 2039 – 11.02. 2040 (zem)
11.02. 2051 – 31.01. 2052 (kov)
29.01. 2063 – 16.02. 2064 (voda)
15.02. 2075 – 04.02. 2076 (drevo)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

9. Opica (kov)

Opica je v poradí deviatym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Žiadne iné zviera taoistického zverokruhu nie je tak milované a oslavované ako práve ona. Je aktívna, neposedná, oslňujúca, hravá, šikovná, vynaliezavá a prešibaná. Neostýcha sa použiť svoj vplyv, obľúbenosť, prefíkanosť a charizmu, aby dosiahla to, po čom túži. A obvykle to aj dosiahne.

Rok Kohúta je pre zrodencov Opice dobrý a úspešný.  Je to obdobie, v ktorom nie je núdza o nové zoznámenia a nové stretnutia. Osamelé Opice majú veľkú šancu spoznať spriaznenú dušu a to najmä v prvej polovici roka.

Veľká šanca je aj pre získanie povýšenia, zvýšenie platu, nové pracovné príležitosti, či vlastné úspešné projekty. Rok 2017 bude rokom víťazstiev a úspechov, v ktorom sa vyskytne iba zopár nepríjemných prekvapení. Tým sa však bystrá Opica, ako obvykle, buď obratne prispôsobí alebo ich hravo preskočí. 

Jediným rizikom je, že rok bude pre aktívne a neposedné Opice opäť hektický a búrlivý. Budú mať tendenciu nechať sa pohltiť vírom udalostí a zanedbávať zdravie, oddych a rodinu. V dôsledku toho sa môžu cítiť príliš nabudené a emočne vypäté. Nemali by preto zabúdať na dostatočný oddych a to najmä v kruhu rodiny. V opačnom prípade hrozí napätie v rodine, rozchody a straty majetku zo strany partnerov a príbuzných.

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Draka (04/2017), mesiac Prasaťa (11/2017) a mesiac Potkana (12/2017). Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Kohúta 2017.

Zrodencom Opice ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
20.02. 1920 – 07.02. 1921 (kov)
06.02. 1932 – 25.01. 1933 (voda)
25.01. 1944 – 12.02. 1945 (drevo)
12.02. 1956 – 30.01. 1957 (oheň)
30.01. 1968 – 16.02. 1969 (zem)
16.02. 1980 – 04.02. 1981 (kov)
04.02. 1992 – 22.01. 1993 (voda)
22.01. 2004 – 08.02. 2005 (drevo)
08.02. 2016 – 27.01. 2017 (oheň)
26.01. 2028 – 12.02. 2029 (zem)
12.02. 2040 – 31.01. 2041 (kov)
01.02. 2052 – 18.02. 2053 (voda)
17.02. 2064 – 04.02. 2065 (drevo)
05.02. 2076 – 23.01. 2077 (oheň)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

10. Kohút/Sliepka/Kura/Páv/Fénix (kov)

Kohút je v poradí desiatym zvieraťom čínskeho zvieratníka. 

Je relatívne nekonfliktný a dobrosrdečný. Je symbolom spravodlivosti, odvahy, hrdinstva, vernosti, spoľahlivosti, precíznosti a dochvíľnosti. Je hrdý, sebavedomý, no často až príliš ješitný, sebestredný a neústupný.

Zrodencov Kohúta čakajú dobré, i keď náročné časy. S energetikou roku Kohúta sú v úplnej kompatibilite, zato sú však na nich kladené vyššie nároky. 

Zrodencov Kohúta čaká rok, v ktorom naplno predvedú svoj talenttúžbu po dobrodružstve, objavovaní a prekonávaní výziev osudu. Ich rok sa ponesie v znamení podnikania, kariéry a finančných investícií. Od Kohútov bude vyžadovať tvrdú prácu a trpezlivosť, na základe ktorej sa posunú vpred. 

Kohútov čaká upevnenie rodinných a partnerských pút ako aj upevnenie priateľských vzťahov. Úspech vo vzťahoch budú mať najmä tí, ktorí sa budú držať tradičných hodnôt.

Pozor by si mali dať na precenenie svojich schopností a možností. Inak im rok prinesie nielen jasné a šťastné dni, ale dokáže ich aj poriadne potrápiť a pripraviť o energiu. 

Ďalším rizikom bude Kohútova sebestrednosť a vzťahovačnosť, ktorá môže viesť k nedorozumeniam, konfliktom a hádkam.

Zrodencom Kohúta ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
08.02. 1921 – 27.01. 1922 (kov)
26.01. 1933 – 13.02. 1934 (voda)
13.02. 1945 – 01.02. 1946 (drevo)
31.01. 1957 – 17.02. 1958 (oheň)
17.02. 1969 – 05.02. 1970 (zem)
05.02. 1981 – 24.01. 1982 (kov)
23.01. 1993 – 09.02. 1994 (voda)
09.02. 2005 – 28.01. 2006 (drevo)
28.01. 2017 – 15.02. 2018 (oheň)
13.02. 2029 – 02.02. 2030 (zem)
01.02. 2041 – 21.01. 2042 (kov)
19.02. 2053 – 07.02. 2054 (voda)
05.02. 2065 – 25.01. 2066 (drevo)
24.01. 2077 – 11.02. 2078 (oheň)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

11. Pes (zem)

Pes je v poradí jedenástym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je úprimný, čestný, inteligentný, spoľahlivý a verný. Má zmysel pre lojalitu a spravodlivosť. Je oduševnený, príťažlivý, priateľský a skromný. Nemá rád bezprávie a je ochotný podať pomocnú ruku. Niekedy je chladný a cynický, prepadá hnevu a občas býva lenivý.

Rok Kohúta je pre zrodencov Psa relatívne premenlivý a nevyvážený. Energetika a nátura Kohúta a Psa sú totiž na opačných póloch. 

V oblasti podnikania, kariéry a financií sa od zrodencov Psa vyžaduje vysoké nasadenie a plný výkon. Nemali by preto zabúdať na dobrú organizáciu, plánovanie a načasovanie. 

Zrodenci Psa však môžu nájsť svoje ukotvenie a oporu v pevných partnerských, rodinných a priateľských vzťahoch, ktoré sa v tomto roku doriešia a vykryštalizujú. Niektoré zo vzťahov si možno vyžiadajú radikálne zmeny. Menej priaznivá situácia čaká Psov, ktorí hľadajú nový vzťah.

Zrodencom Psa ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
28.01. 1922 – 15.02. 1923 (voda)
14.02. 1934 – 03.02. 1935 (drevo)
02.02. 1946 – 21.01. 1947 (oheň)
18.02. 1958 – 07.02. 1959 (zem)
06.02. 1970 – 26.01. 1971 (kov)
25.01. 1982 – 12.02. 1983 (voda)
10.02. 1994 – 30.01. 1995 (drevo)
29.01. 2006 – 17.02. 2007 (oheň)
16.02. 2018 – 04.02. 2019 (zem)
03.02. 2030 – 22.01. 2031 (kov)
22.01. 2042 – 09.02. 2043 (voda)
08.02. 2054 – 27.01. 2055 (drevo)
26.01. 2066 – 13.02. 2067 (oheň)
12.02. 2078 – 01.02. 2079 (zem)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

12. Prasa (zem)

Prasa je v poradí dvanástym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je čestné, tolerantné a obľúbené pre svoju láskavosť a veľkorysosť. Rado sa cíti milované, čo vzhľadom k jeho povahe nie je problém. Je pôžitkár a užíva si všetky radosti a slasti života. Rado sa oddáva leňošeniu a ničnerobeniu. Keď má dôvod, je pracovité, statočné, energické, hrdé a žiarlivé. Jeho slabinou je prílišná dôverčivosť až naivita.

Zrodencov Prasaťa čaká relatívne pokojný a priemerný rok 2017. Prežijú obdobie plné rovnováhy, prehodnocovania a plánovania svojho ďalšieho života. Rok je nevhodný pre veľké a náhle zmeny, ktoré nemusia vyjsť podľa predstáv. 

V oblasti podnikania a kariéry zrodenci Prasaťa nemôžu očakávať žiadny výrazný úspech. Napredovanie bude skôr pomalé a systematické. Ich možnosti sa budú pomaly ale iste rozširovať. Čo sa týka financií, rozhodne na tom nebudú zle. 

Rok 2017 prospieva zadaným, môžu sa dočkať súznenia duší a romantiky. Naopak, neprospieva novej láske. I keď rok nebude skúpy na nové stretnutia, zriedka budú viesť k trvalému a hlbokému vzťahu.

Zrodencom Prasaťa ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
16.02. 1923 – 04.02. 1924 (voda)
04.02. 1935 – 23.01. 1936 (drevo)
22.01. 1947 – 09.02. 1948 (oheň)
08.02. 1959 – 27.01. 1960 (zem)
27.01. 1971 – 14.02. 1972 (kov)
13.02. 1983 – 01.02. 1984 (voda)
31.01. 1995 – 18.02. 1996 (drevo)
18.02. 2007 – 06.02. 2008 (oheň)
05.02. 2019 – 24.01. 2020 (zem)
23.01. 2031 – 10.02. 2032 (kov)
10.02. 2043 – 29.01. 2044 (voda)
28.01. 2055 – 14.02. 2056 (drevo)
14.02. 2067 – 02.02. 2068 (oheň)
02.02. 2079 – 21.01. 2080 (zem)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Súvisiace články: Čínsky horoskop 2017 – Rok sebavedomého ohnivého kohúta

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

K lunárnemu Roku Ohnivého Kohúta 2017 z časových dôvodov nebudeme vydávať brožúrku. Dúfame, že vám tento článok aspoň v krátkosti pomôže objasniť, čo vám Ohnivý Kohút v roku 2017 prinesie a pomôže vám odniesť si z roka jeho vlády iba to najlepšie. 

Čínsky horoskop a Kohút


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao=cesta

SOM KOHÚT
Som vždy v strehu, pripravený k akcii, nič mi neuniká.
Som prvý na scéne, posledný odchádzam.
Som ochotný riskovať, držím sa presnosti.
Viem, kde majú veci svoje miesta
a všetko vraciam, kam patrí.
Neustávam v hľadaní dokonalosti.
Nešetrím úsilím.
Som náročný majster. Pozorný správca.
Nikdy sa nevzdávam.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Kohút je relatívne nekonfliktný a dobrosrdečný. Je symbolom spravodlivosti, odvahy, hrdinstva, vernosti, spoľahlivosti, precíznosti a dochvíľnosti. Je hrdý, sebavedomý, no často až príliš ješitný, sebestredný a neústupný.

Kohút je Don Quijote čínskeho zverokruhu

Kohút je tak trochu Don Quijote čínskeho zverokruhu. Udatný a nebojácny hrdina, v skryte duše citlivý a konzervatívny. Je verný, spravodlivý, dôstojný, charizmatický, oslňujúci a hrdý. Jeho slabinou je, že je priveľmi prístupný lichôtkam a klamlivým  ilúziám o vlastnej veľkosti.

Má silné a slabé stránky

relatívne nekonfliktný, dobrosrdečný, spravodlivý, odvážny, verný, spoľahlivý, precízny, dochvíľny, dôstojný, charizmatický, vtipný, bystrý, hrdý, sebavedomý, citlivý, úprimný, otvorený, konzervatívny…

výstredný, vyzývavý, ješitný, sebestredný, egoistický, neústupný, prístupný lichôtkam, velikášsky, nadmerne súťaživý, vtieravý, kritický, povýšenecký, ignorantský, agresívny, naivný, komplikujúci, zveličujúci, chvastúnsky, urečnený…

Je očarujúci a zábavný spoločník

Kohút je rád stredobodom pozornosti, vie očariť a zabaviť priateľov, miluje stretnutia s novými ľuďmi a dokáže byť očarujúcim spoločníkom. Je kreatívny a vtipný. Rád vedie veselú nezáväznú konverzáciu a iba výnimočne sa púšťa do rozhovoru na vážne témy. Napriek tomu však máva bystrý úsudok.

Rád sa predvádza a potrpí si na image

Je si vedomý svojich kvalít, ktoré niekedy až okate a vtieravo vystavuje ostatným na obdiv. Často mu vyčítajú, že sa rád predvádza. Na verejnosti sa snaží ukázať v tom najlepšom svetle, a to aj čo sa týka oblečenia a úpravy zovňajšku. Aktívne sa zaujíma o všetko, čo sa týka umenia, designu a imidžu. K vlastnému zovňajšku vie byť rovnako kritický ako k zovňajšku iných.

Je prehnane úprimný, no sám nerád prijíma kritiku

Kohút nerád prijíma kritiku, na ktorú niekedy reaguje povýšene a agresívne. Jeho vlastná úprimnosť sa však často spája s aroganciou voči okoliu. Niet sa čo čudovať, ak je presvedčený o svojej pravde, pocity a názory iných ho nezaujímajú. Rád poúča a rozdáva rady.

Tvrdo obhajuje svoj názor a robí si všetko po svojom. Je presvedčený, že úprimnosťou zájde najďalej, i keď v skutočnosti by si mal svoje názory častejšie nechávať pre seba. Avšak Kohútova schopnosť nespôsobiť nikomu trvalú ujmu zabezpečí, že nezhody a konflikty sa udržia v primeraných medziach.

Chce byť obdivovaný, vážený a uznávaný

On sám od svojho okolia vyžaduje, aby bol vážený a uznávaný. Pociťuje veľké zadosťučinenie, keď je obdivovaný a chválený. Nemá problém vystúpiť a prehovoriť, jeho vízie a názory sú však často prehnané, zveličené a naivné. Často a ochotne predostiera nezmyslené velikášske plány.

Má zvláštne nadanie zveličiť a skomplikovať všetko jednoduché. Má záľubu vo vášnivých výmenách názorov, v ktorých je pochopiteľne práve on tým, kto má pravdu. Niekedy máva až prehnanú túžbu súťažiť.

V práci a štúdiu je svedomitý

Kohút má všetky predpoklady stať sa jedničkou v tom, čo robí. Dobre študuje, ľahko sa učí a pátra po odpovediach. Je inteligentný, svedomitý a disciplinovaný. Robí veci včas a v správnom poradí. Je puntičkár.

Vie logicky a triezvo premýšľať, nerád robí rýchle a náhle rozhodnutia a neznesie, ak  je na jeho osobu vyvíjaný nátlak. Aj keď je v úzkych, málokedy žiada o pomoc, pretože pohŕda slabosťou a závislosťou.

Vyhovujú mu pozície, v ktorých má vlastné tempo práce, ktoré si sám určí. Uplatní sa v profesiách, kde prichádza do styku s ľuďmi a s verejnosťou (v politike a obchode). Dobre sa cíti aj ako pracovník v banke či manažér. Uplatniť sa môže aj ako umelec alebo spisovateľ. Vďaka odvahe a túžbe po poriadku a spravodlivosti sa uplatní aj u vojska, alebo v podobnej profesii. Jeho profesia by mu však mala poskytovať dostatočný priestor a slobodu, aby využil svoje schopnosti.

Je pracovitý a má silne vyvinutý vzťah k peniazom

Kohút má výnimočné vodcovské a organizačné schopnosti, je veľmi cieľavedomý a v práci prejavuje nadpriemernú výkonnosť.

Kohút ma silne vyvinutý vzťah k peniazom. Je príkladom veľmi sebestačného tvora, ktorý nikdy nehladuje. často si všetko prepočítava a zamýšľa sa nad tým, čo je pre neho výhodné. Dobre robí, pretože obvykle nič nezíska bezpracne a na svoje peniaze si musí  ťažko zarobiť. Ak však hrabe na správnom smetisku, môže zbohatnúť.

Kohút nájde červíka aj na púšti, len musí vytrvalo hrabať. (ázijské príslovie)

Za bezstarostnosťou a humorom skrýva citlivosť a zraniteľnosť

Kohút budí dojem bezstarostnosti, pod ktorou sa skrýva zraniteľnosť. Tú často prezradí jeho zmätené konanie či nepozornosť, ktorú však hravo maskuje svoju výrečnosťou a zmyslom pre humor. Tí najbližší poznajú jeho citlivú a statočnú stránku, ostatní ju spoznajú v čase krízy.

Nechýba mu súcit, múdrosť a statočnosť

Nechýba mu súcit, múdrosť a statočnosť, najmä keď niekto potrebuje jeho pomoc. KeĎ mu narastie hrebienok vie byť veľmi odvážny a dokonca riskovať život. Má zvláštne vlohy na riešenie zložitých a komplikovaných problémov každého druhu.

V láske a priateľstve je verný

Vzhľadom k spoločenskej a družnej povahe máva Kohút dostatok príležitostí na nadviazanie vzťahu. Okrem zovňajšku dokáže zaujať aj inteligentnou a zmysluplnou konverzáciou. Ale stojí ho o niečo viac námahy, aby dosiahol a udržal si lásku milovanej osoby. Jeho povaha ho ženie neustále vpred aj v oblasti lásky a vzťahov.

Aj tu však Kohútovi hrozí nebezpečenstvo, že vzrušenie, ktoré mu vzťah prináša, môže vychádzať z kohútovej túžby očariť a opantať si partnera. Ak ho ovládne nepokoj, vydá sa za novým dobrodružstvom. Keď však nájde vyhovujúceho partnera, je verný, spoľahlivý a oddaný.

dao=cesta

VZŤAHY KOHÚTA
s ostatnými znameniami zverokruhu

Vzťah Kohúta s Drakom
Drakovi imponujú grandiózne plány Kohúta a navyše sú obaja veľmi energickí a ambiciózni.

Vzťah Kohúta s Byvolom
Byvol rád uvíta slnečný jas, ktorým Kohút presvetlí jeho prísne usporiadaný život. Navyše oboch neodolateľne priťahuje práca.

Vzťah Kohúta s Hadom
Kohút si tiež dobre rozumie s intuitívnym a múdrym  Hadom. Had zasa oceňuje jeho osviežujúcu osobnosťoptimistický, nebojácny zjav.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

SYMBOLIKA KOHÚTA

Kohútovi prislúcha 10. miesto v zvieratníku. Tradične sa s ním spája prvok kov, biela farba, jeseň a zrelosť. Kov a biela farba je symbolom rýdzosti, čistoty a sviežosti. I keď sa často spája s melanchóliou a smútkom, môže predznamenať aj šťastný osud. Zo svetových strán mu patrí západ, spájajúci sa so západom slnka, prichádzajúcim večerom a nástupom jesene, keď silnie yinový princíp.

 • Poradie zvieratníka: 10
 • Prvok: kov yin
 • Farba: biela, strieborná, zlatá a hnedá
 • Svetová strana: západ
 • Obdobie dňa: západ slnka, skorý večer, 17:00 – 19:00
 • Obdobie roka: jeseň, september
 • Obdobie života: zrelosť

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

… na článku sa pracuje …

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Iba na základe charakteristiky vládnúceho zvieraťa však nemožno vyvodiť osobnosť a životné smerovanie človeka narodeného v roku jeho vlády. Je to preto, lebo podľa čínskej astrológie je náš charakter a životná Cesta rovnakou mierou ovplyvnená vládcom hodiny, dňa, mesiaca aj roka, v ktorom sme sa narodili (tzv. 4 piliere osudu - BaZi).

Čínsky horoskop 2017 – Rok sebavedomého ohnivého kohúta


dao=cesta

ROK OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

28. januára 2017 sa nám predstaví nový vládca roka – Kohút. Jeho vláda potrvá do 15. februára 2018.

Je relatívne nekonfliktný a dobrosrdečný. Je symbolom spravodlivosti, odvahy, hrdinstva, vernosti, spoľahlivosti, precíznosti a dochvíľnosti. Je hrdý, sebavedomý, no často až príliš ješitný, sebestredný a neústupný.

V niektorých ázijských kultúrach (Číny, Indočíny a Japonska)  sa tento vládca interpretuje aj ako kura, páv alebo fénix. V čínskej kultúre reprezentuje tiež ochranu pred zlomvymetanie zlých duchov.

Jeho spojencom a spoluvládcom pre rok 2017 bude yinový Oheň. Kohút si prepožičia jeho vlastnosti a pre rok 2017 sa stane Ohnivým Kohútom.

V tomto spojení sa nám predstaví ako jeden z najnepochopiteľnejších a najvýstrednejších vládcov celého 60 ročného cyklu. A v akých podmienkach bude tento vládca preukazovať svoje schopnosti?

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

ROK 2017 v znamení Gua 1 (trigram Kan)
– životná Cesta, sebarealizácia, kariéra

Rok 2017 sa ponesie v znamení trigramu Kan – životná Cesta, sebarealizácia, kariéra (voda yang).

Trigram Kan predstavuje našu Cestu životom, celkové smerovanie, plány a ciele; či robíme to, čo robiť chceme; či napredujeme alebo stagnujeme. Je to priestor výrazu nášho najvnútornejšieho ja, jeho vzniku a potvrdzovania. Reprezentuje tiež komunikáciu a vzťahy, prácu a našu celkovú schopnosť zabezpečiť sa a zarobiť si na živobytie. Môže pomôcť pri snahe o dosiahnutie lepšieho postavenia, väčšej úcty a uznania, pri zlepšovaní vzťahov v práci. Predstavuje tiež našu múdrosť, skúsenosť a poznanieTrigram Kan je výrazom nášho vzťahu k sebe samému a poznania svojej hodnoty

Rok 2017 nás vyzve k aktívnemu riešeniu našich najvnútornejších osobných a pracovných záležitostí

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

CHARAKTERISTIKA KOHÚTA

V roku vlády ohnivého kohúta budú prospievať tí,
ktorí pochopia pravidlá hry tohto vládcu v podmienkach roka s Gua 1.
Aký teda bude náš nový vládca a čo od neho môžme očakávať?

Kohút je Don Quijote čínskeho zverokruhu

Kohút je tak trochu Don Quijote čínskeho zverokruhu. Udatný a nebojácny hrdina, v skryte duše citlivý a konzervatívny. Je verný, spravodlivý, dôstojný, charizmatický, oslňujúci a hrdý. Jeho slabinou je, že je priveľmi prístupný lichôtkam a klamlivým  ilúziám o vlastnej veľkosti.

Má silné aj slabé stránky

relatívne nekonfliktný, dobrosrdečný, spravodlivý, odvážny, verný, spoľahlivý, precízny, dochvíľny, dôstojný, charizmatický, vtipný, bystrý, hrdý, sebavedomý, citlivý, úprimný, otvorený, konzervatívny…

výstredný, vyzývavý, ješitný, sebestredný, egoistický, neústupný, prístupný lichôtkam, velikášsky, nadmerne súťaživý, vtieravý, kritický, povýšenecký, ignorantský, agresívny, naivný, komplikujúci, zveličujúci, chvastúnsky, urečnený…

Je očarujúci a zábavný spoločník

Kohút je rád stredobodom pozornosti, vie očariť a zabaviť priateľov, miluje stretnutia s novými ľuďmi a dokáže byť očarujúcim spoločníkom. Je kreatívny a vtipný. Rád vedie veselú nezáväznú konverzáciu a iba výnimočne sa púšťa do rozhovoru na vážne témy. Napriek tomu však máva bystrý úsudok.

Rád sa predvádza a potrpí si na image

Je si vedomý svojich kvalít, ktoré niekedy až okate a vtieravo vystavuje ostatným na obdiv. Často mu vyčítajú, že sa rád predvádza. Na verejnosti sa snaží ukázať v tom najlepšom svetle, a to aj čo sa týka oblečenia a úpravy zovňajšku. Aktívne sa zaujíma o všetko, čo sa týka umenia, designu a imidžu. K vlastnému zovňajšku vie byť rovnako kritický ako k zovňajšku iných.

Je prehnane úprimný, no sám nerád prijíma kritiku

Kohút nerád prijíma kritiku, na ktorú niekedy reaguje povýšene a agresívne. Jeho vlastná úprimnosť sa však často spája s aroganciou voči okoliu. Niet sa čo čudovať, ak je presvedčený o svojej pravde, pocity a názory iných ho nezaujímajú. Rád poúča a rozdáva rady.

Tvrdo obhajuje svoj názor a robí si všetko po svojom. Je presvedčený, že úprimnosťou zájde najďalej, i keď v skutočnosti by si mal svoje názory častejšie nechávať pre seba. Avšak Kohútova schopnosť nespôsobiť nikomu trvalú ujmu zabezpečí, že nezhody a konflikty sa udržia v primeraných medziach.

Chce byť obdivovaný, vážený a uznávaný

On sám od svojho okolia vyžaduje, aby bol vážený a uznávaný. Pociťuje veľké zadosťučinenie, keď je obdivovaný a chválený. Nemá problém vystúpiť a prehovoriť, jeho vízie a názory sú však často prehnané, zveličené a naivné. Často a ochotne predostiera nezmyslené velikášske plány.

Má zvláštne nadanie zveličiť a skomplikovať všetko jednoduché. Má záľubu vo vášnivých výmenách názorov, v ktorých je pochopiteľne práve on tým, kto má pravdu. Niekedy máva až prehnanú túžbu súťažiť.

V práci a štúdiu je svedomitý

Kohút má všetky predpoklady stať sa jedničkou v tom, čo robí. Dobre študuje, ľahko sa učí a pátra po odpovediach. Je inteligentný, svedomitý a disciplinovaný. Robí veci včas a v správnom poradí. Je puntičkár.

Vie logicky a triezvo premýšľať, nerád robí rýchle a náhle rozhodnutia a neznesie, ak  je na jeho osobu vyvíjaný nátlak. Aj keď je v úzkych, málokedy žiada o pomoc, pretože pohŕda slabosťou a závislosťou.

Vyhovujú mu pozície, v ktorých má vlastné tempo práce, ktoré si sám určí. Uplatní sa v profesiách, kde prichádza do styku s ľuďmi a s verejnosťou (v politike a obchode). Dobre sa cíti aj ako pracovník v banke či manažér. Uplatniť sa môže aj ako umelec alebo spisovateľ. Vďaka odvahe a túžbe po poriadku a spravodlivosti sa uplatní aj u vojska, alebo v podobnej profesii. Jeho profesia by mu však mala poskytovať dostatočný priestor a slobodu, aby využil svoje schopnosti.

Je pracovitý a má silne vyvinutý vzťah k peniazom

Kohút má výnimočné vodcovské a organizačné schopnosti, je veľmi cieľavedomý a v práci prejavuje nadpriemernú výkonnosť.

Kohút ma silne vyvinutý vzťah k peniazom. Je príkladom veľmi sebestačného tvora, ktorý nikdy nehladuje. často si všetko prepočítava a zamýšľa sa nad tým, čo je pre neho výhodné. Dobre robí, pretože obvykle nič nezíska bezpracne a na svoje peniaze si musí  ťažko zarobiť. Ak však hrabe na správnom smetisku, môže zbohatnúť.

Kohút nájde červíka aj na púšti, len musí vytrvalo hrabať.  (ázijské príslovie)

Za bezstarostnosťou a humorom skrýva citlivosť a zraniteľnosť

Kohút budí dojem bezstarostnosti, pod ktorou sa skrýva zraniteľnosť. Tú často prezradí jeho zmätené konanie či nepozornosť, ktorú však hravo maskuje svoju výrečnosťou a zmyslom pre humor. Tí najbližší poznajú jeho citlivú a statočnú stránku, ostatní ju spoznajú v čase krízy.

Nechýba mu súcit, múdrosť a statočnosť

Nechýba mu súcit, múdrosť a statočnosť, najmä keď niekto potrebuje jeho pomoc. Keď mu narastie hrebienok vie byť veľmi odvážny a dokonca riskovať život. Má zvláštne vlohy na riešenie zložitých a komplikovaných problémov každého druhu.

V láske a priateľstve je verný

Vzhľadom k spoločenskej a družnej povahe máva Kohút dostatok príležitostí na nadviazanie vzťahu. Okrem zovňajšku dokáže zaujať aj inteligentnou a zmysluplnou konverzáciou. Ale stojí ho o niečo viac námahy, aby dosiahol a udržal si lásku milovanej osoby. Jeho povaha ho ženie neustále vpred aj v oblasti lásky a vzťahov.

Aj tu však Kohútovi hrozí nebezpečenstvo, že vzrušenie, ktoré mu vzťah prináša, môže vychádzať z kohútovej túžby očariť a opantať si partnera. Ak ho ovládne nepokoj, vydá sa za novým dobrodružstvom. Keď však nájde vyhovujúceho partnera, je verný, spoľahlivý a oddaný.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

OHNIVÁ OPICA ODOVZDÁVA ŽEZLO VLÁDY OHNIVÉMU KOHÚTOVI

Čoskoro skončí vláda činorodej, prešibanej a roztopašnej Ohnivej Opice. Uplynulý rok 2016 sa niesol v znamení Gua 2 (vzťahy). Boli sme vyzvaní, aby sme sa pod jej vedením aktívne venovali najmä pochopeniu a riešeniu partnerských, rodinných pracovných, kultúrnych a medzinárodných vzťahov. Naša pozornosť sa pod vplyvom okolností zameriavala na náš vzťah s okolitým svetom.

V nastávajúcom roku 2017 zasadne na trón  a preberie žezlo vlády sebavedomý a sebestredný Ohnivý Kohút. Vládnuť bude v podmienkach roku s Gua 1 (životná Cesta, kariéra). Pod jeho vedením by sme mali trochu spomaliť a obrátiť svoju pozornosť sami na seba, svoje vlastné záujmy a dať na svoje potreby, smerovanie, vlastný rozvoj, sebauplatnenie a kariéru.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Činorodosť v roku OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

Aktivita a činorodosť neposednej Opice z uplynulého roka sa čiastočne prenesie aj do roka sebavedomého Kohúta. V nasledujúcom roku nám Kohút predvedie svoj talent, túžbu po dobrodružstve, objavovaní a prekonávaní nových výziev osudu.

Pestrofarebný Kohút nám síce prinesie jasné a šťastné dni, ale dokáže nás aj poriadne potrápiť a pripraviť o silu a energiu. Občas sa totiž hrdinsky púšťa aj do výziev, ktoré sú príliš náročnénereálne alebo nad jeho možnosti.

Po náročnom a hektickom roku Opice však nastane istá stabilizácia a spomalenie. Yangový oheň z roka 2016 bude v roku 2017 vystriedaný ohňom yinovým.

Kariéra a podnikanie v roku OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

Rok Kohúta sa ponesie v znamení podnikania, kariéry a finančných investícií. Kohút bude vyžadovať tvrdú prácu a trpezlivosť, na základe ktorej sa posunieme ďalej, vpred a vyššie

Úspech a financie v roku OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

Základom úspechu je držať sa tradičných kohútích hodnôt. Pokiaľ vsadíme na poctivosť, svedomitosť, precíznosť a zodpovednosť Kohúta, môže byť pre nás rokom víťazstiev a úspechov.

Kohút je však aj hrdinské a odvážne stvorenie, ktoré si dovolí „bezpečne riskovať“. Pozor si však dajte na precenenie svojich vlastných možností a schopností.

Jedno je však isté, čaká nás rok veľmi sebestačného tvora, ktorý nikdy nehladuje.

Zmeny v roku OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

Kombinácia tohtoročného prvku ohňa, s Kohútovi vlastným prvkom kovu, vytvára energetickú nerovnováhu a napätie. Rok 2017 preto nie je príliš vhodný pre veľké a dôležité zmeny.

Istú výnimku tvoria pracovné zmeny, nakoľko rok 2017 sa bude niesť najmä v znamení sebarealizácie, kariéry a práce.

Priaznivé zmeny by mohli nastať aj v oblasti spravodlivosti a práva. Pod vplyvom hrdinského Kohúta budeme totiž viac „bojovať“ za poriadok a spravodlivosť. Nebude chýbať Kohútove obľúbené dlhé rečnenie a obhajovanie toho, čo považuje za „správne“. V dôsledku napätia vládnucich živlov (oheň – kov) nebudú chýbať ani protesty a demonštrácie, ktoré sa však vďaka miernej povahe Kohúta udržia v prijateľných medziach. Dvaja Kohúti na jednom smetisku sa však neznesú!

Vzťahy v roku OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

Kohút sa postará o upevnenie našich rodinných a partnerských pút ako aj o upevnenie priateľských vzťahov. Úspech vo vzťahoch budú mať najmä tí, ktorí sa budú držať tradičných rodinných hodnôt.

Pozor, vplyv Kohúta sústredeného na seba, môže mať za následok, že sa dokážeme uraziť pre každú maličkosť.

Nástrahy v roku OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

Pod vplyvom Kohúta však môžme byť náchylní k pýche a sebapreceňovaniu. Preto pozor na neuvážené a riskantné podniky, ktoré môžu priniesť sklamanie a pády. Hrozí tiež, že v jeho roku vynaložíme priveľa úsilia s minimálnymi ziskami. Odolajte preto projektom s neistými vyhliadkami a vyvarujte sa riskantným krokom.

Spoločenská, politická a diplomatická scéna v roku OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

Na politickej a diplomatickej scéne sa bude veľa filozofovať a fantazírovať o ničom. Pod vplyvom kohúta bude každý natoľko zaneprázdnený sám sebou, že nebude mať kedy počúvať, ani sa starať o potreby a názory iných.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Súvisiace články: Čínsky horoskop 2017 – pre jednotlivé znamenia zverokruhu

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

K lunárnemu Roku Ohnivého Kohúta 2017 z časových dôvodov nebudeme vydávať brožúrku. Dúfame, že vám tento článok aspoň v krátkosti pomôže objasniť, čo vám Ohnivý Kohút v roku 2017 prinesie a pomôže vám odniesť si z roka jeho vlády iba to najlepšie. 

Privítajme Ohnivú Opicu! Čínsky Nový rok 2016 a všetko, čo o ňom potrebujeme vedieť.


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao=cesta

čínsky horoskop 2016 - rok ohnivej opiceČínsky Nový rok je oslavou šťastia, hojnosti a prosperity. Predstavuje nový začiatok a nový štart do života. Pripadá na druhý nov po zimnom slnovrate.

Posledné dni starého lunárneho roka sú vhodné na vyrovnanie starých dlhov a dôkladnú očistu príbytku. Prvé dni nového lunárneho roka sú naopak vhodné na oslavy a rituály na prilákanie šťastia a hojnosti….

Pokračovať na Privítajme Ohnivú Opicu! Čínsky Nový rok 2016 a všetko, čo o ňom potrebujeme vedieť.

12 znamení čínskeho zverokruhu


dao=cesta

ČÍNSKY HOROSKOP A LUNÁRNY ROK

čínsky horoskop na rok 2016 - rok ohnivej opiceKaždý lunárny rok sa ujíma vlády jedno zo zvierat 12-ročného cyklu čínskeho zverokruhu. Každý rok je ovplyvnený charakterom svojho vládcu:

Potkan vlieza do pasce, Byvol drie na ryžovom poli, Tiger je divoký lovec, Mačka/Zajac dopadá vždy na nohy, z Draka srší zlato a iskry, Had je intuitívny a múdry, Kôň je slobodný a hrdý, Koza/Ovca méka a myká sa, Opica je prefíkaná a nevyspytateľná, Kohút hrabe na vlastnom piesku, Pes ochraňuje a stráži dom a Prasa je labužnícke a dôverčivé.

Každému zvieraťu je naviac priradený jeden z 5 prvkov vládnuceho roka. Kombináciou 12 zvierat a 5 prvkov získavame 60 znamení čínskeho zverokruhu (12×5=60). Vláda určitého zvieraťa v spojení s daným prvkom sa teda opakuje iba raz za 60 rokov.

Každý rok sa zároveň nesie v znamení určitého Gua (trigramu), ktorý určuje hlavnú úlohu a smerovanie roka. Každý so 60 vládcov zverokruhu vládne v podmienkach roka s určitým Gua iba raz za 180 rokov.

dao=cesta

LEGENDY O PORADÍ ZVIERAT V ČÍNSKOM ZVEROKRUHU

O tom, prečo sú zvieratá usporiadané práve v tomto poradí hovoria viaceré legendy:

Legenda o 12 zvieratách a Nebeskom cisárovi (taoistická)

Legenda o zvieratách a Nebeskom cisárovi

Nebeský Cisár usporiadal súťaž, na ktorú pozval všetky zvieratá. Ich úlohou bolo zdolať rieku, prekonať prekážky a dostať sa do paláca. Súťaž mala stanoviť poradie 12 víťazov.

Hoci boli Zajac a Potkan zlými plavcami, boli dosť prešibaní na to, aby prebrodili rieku na chrbte dobrosrdečného ale naivného Byvola. No cieľavedomý a ctižiadostivý Potkan zhodil Zajaca do vody. Zajac to Potkanovi nikdy neodpustil. Ako sa Byvol vynoril z rieky, Potkan zoskočil, predbehol ho a získal prvé miesto. Druhý bol húževnatý Byvol a tretí dobehol Tiger, ktorý potom Cisárovi opisoval, ako odvážne zdolával nástrahy.

Štvrtý sa dostavil Zajac, ktorý skákal z kameňa na kameň a keď nevládal, zachytil sa plávajúceho klátu. Ako piaty sa ukázal Drak, ktorý by ľahko preletel ponad rieku, keby sa nezastavil a nepomohol ľuďom. Keď uvidel Zajaca, podhodil mu brvno, aby mu to uľahčil. Cisár ho za to ustanovil mýtickým tvorom.

Po Drakovi sa ukázal Kôň, ktorému sa okolo kopyta obtočil Had. No Had Koňa v poslednej chvíli predbehol. Chvíľu na to sa objavili: Koza, Opica a Kohút, ktorí si vzájomne pomáhali. Jedenásty prišiel Pes, ktorý sa po náročnom brodení vo vode ešte okúpal. Prasa bolo počas súťaže unavené a hladné, a tak si oddýchlo a posilnilo sa. Do cieľa prišlo posledné.

Legenda o 12 zvieratách a Buddhovi (buddhistická)

Legenda o zvieratách a Buddhovi

Iná legenda hovorí, že Buddha k sebe pred odchodom zo zeme zvolal všetky zvieratá, no rozlúčiť sa s ním prišlo iba 12 z nich. Za odmenu daroval každému z nich vládu nad jedným rokom, mesiacom, dňom a hodinou dňa. A to v poradí, v akom prišli. Prvý sa dostavil Potkan, potom Byvol, Tiger, Zajac, Drak, Had, Kôň, Koza, Opica, Kohút, Pes a nakoniec Prasa.“

dao=cesta

VLÁDNUCE ZVIERA Z ROKU VÁŠHO NARODENIA

Kalkulátor na výpočet vládnuceho zvieraťa v roku vášho narodenia

Vládnuce zviera z roku vášho narodenia zistíte aj zadaním svojich údajov do kalkulátora. Zistíte ho z posledného stĺpca (Rok):

1. Krysa/Potkan (voda)

Potkan je v poradí prvým zvieraťom čínskeho zvieratníka. Rozhodne patrí k najinteligentnejším a najživotaschopnejším zvieratám zverokruhu. Je zvedavá, charizmatická a často uprednostňuje svoje vlastné záujmy ako v sociálnej, tak aj v profesnej oblasti.

Zrodencom Krysy ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
18.02. 1912 – 05.02. 1913 (voda)
05.02. 1924 – 23.01. 1925 (drevo)
24.01. 1936 – 10.02. 1937 (oheň)
10.02. 1948 – 28.01. 1949 (zem)
28.01. 1960 – 14.02. 1961 (kov)
15.02. 1972 – 02.02. 1973 (voda)
02.02. 1984 – 19.02. 1985 (drevo)
19.02. 1996 – 06.02. 1997 (oheň)
07.02. 2008 – 25.01. 2009 (zem)
25.01. 2020 – 11.02. 2021 (kov)
11.02. 2032 – 30.01. 2033 (voda)
30.01. 2044 – 16.02. 2045 (drevo)
15.02. 2056 – 03.02. 2057 (oheň)
03.02. 2068 – 22.01. 2069 (zem)
22.01. 2080 – 08.02. 2081 (kov)

dao=cesta

2. Byvol/Býk/Vôl (voda)

Byvol je v poradí druhým zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je najkonzervatívnejším zvieraťom, najviac pripútaným k rodinným a tradičným hodnotám. Je pracovitývytrvalý, k jeho slabinám patrí žiarlivosť a občasné výbuchy hnevu. 

Zrodencom Byvola ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
06.02. 1913 – 25.01. 1914 (voda)
24.01. 1925 – 12.02. 1926 (drevo)
11.02. 1937 – 30.01. 1938 (oheň)
29.01. 1949 – 16.02. 1950 (zem)
15.02. 1961 – 04.02. 1962 (kov)
03.02. 1973 – 22.01. 1974 (voda)
20.02. 1985 – 08.02. 1986 (drevo)
07.02. 1997 – 27.01. 1998 (oheň)
26.01. 2009 – 13.02. 2010 (zem)
12.02. 2021 – 31.01. 2022 (kov)
31.01. 2033 – 18.02. 2034 (voda)
17.02. 2045 – 05.02. 2046 (drevo)
04.02. 2057 – 23.01. 2058 (oheň)
23.01. 2069 – 10.02. 2070 (zem)
09.02. 2081 – 28.01. 2082 (kov)

dao=cesta

3. Tiger (drevo)

Tiger je v poradí tretím zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je nadaný, príťažlivý a odvážny, často až bezohľadný. vodcovské schopnosti a sklony. 

Zrodencom Tigra ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
26.01. 1914 – 13.02. 1915 (drevo)
13.02. 1926 – 01.02. 1927 (oheň)
31.01. 1938 – 18.02. 1939 (zem)
17.02. 1950 – 05.02. 1951(kov)
05.02. 1962 – 24.01. 1963 (voda)
23.01. 1974 – 10.02. 1975 (drevo)
09.02. 1986 – 28.01. 1987 (oheň)
28.01. 1998 – 15.02. 1999 (zem)
14.02. 2010 – 02.02. 2011 (kov)
01.02. 2022 – 21.01. 2023 (voda)
19.02. 2034 – 07.02. 2035 (drevo)
06.02. 2046 – 25.01. 2047 (oheň)
24.01. 2058 – 11.02. 2059 (zem)
11.02. 2070 – 30.01. 2071 (kov)
29.01. 2082 – 16.02. 2083 (voda)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

4. Zajac/Králik/Mačka (drevo)

Zajac je v poradí štvrtým zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je konzervatívny, citlivý a rezervovaný. Je dobrý stratég a diplomat. Nie je prehnane ambiciózny a vie sa oddávať pohodlnosti.

Zrodencom Zajaca ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
14.02. 1915 – 02.02. 1916 (drevo)
02.02. 1927 – 22.01. 1928 (oheň)
19.02. 1939 – 07.02. 1940 (zem)
06.02. 1951 – 26.01. 1952 (kov)
25.01. 1963 – 12.02. 1964 (voda)
11.02. 1975 – 30.01. 1976 (drevo)
29.01. 1987 – 16.02. 1988 (oheň)
16.02. 1999 – 04.02. 2000 (zem)
03.02. 2011 – 22.01. 2012 (kov)
22.01. 2023 – 09.02. 2024 (voda)
08.02. 2035 – 27.01. 2036 (drevo)
26.01. 2047 – 13.02. 2048 (oheň)
12.02. 2059 – 01.02. 2060 (zem)
31.01. 2071 – 18.02. 2072 (kov)
17.02. 2083 – 05.02. 2084 (voda)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

5. Drak (oheň)

Drak je v poradí piatym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je to silná a doslova magická osobnosť. Srší silou, energiou a kreativitou. Je ambiciózny a idealistický. Pre Draka nič nie je nemožné. Keď sa mu priečia, ukáže svoj hnev.

Zrodencom Draka ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
03.02. 1916 – 22.01. 1917 (oheň)
23.01. 1928 – 09.02. 1929 (zem)
08.02. 1940 – 26.01. 1941 (kov)
27.01. 1952 – 13.02. 1953 (voda)
13.02. 1964 – 01.02. 1965 (drevo)
31.01. 1976 – 17.02. 1977 (oheň)
17.02. 1988 – 05.02. 1989 (zem)
05.02. 2000 – 23.01. 2001 (kov)
23.01. 2012 – 09.02. 2013 (voda)
10.02. 2024 – 28.01. 2025 (drevo)
28.01. 2036 – 14.02. 2037 (oheň)
14.02. 2048 – 01.02. 2049 (zem)
02.02. 2060 – 20.01. 2061 (kov)
19.02. 2072 – 06.02. 2073 (voda)
06.02. 2084 – 25.01. 2085 (drevo)

dao=cesta

6. Had (oheň)

Had je v poradí šiestym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Had je šarmantný, elegantný, rafinovaný, intuitívny, múdry a kultivovaný. Máva vášeň pre odhaľovanie skrytých tajomstievokultné vedy. Iba málokedy má sám o sebe pochybnosti. Má dar zabezpečiť si blahobyt a postavenie výraznejší, ako iné znamenia zverokruhu. Hady sa osvedčujú ako vynikajúci politici, filozofi, lekári, vedci a archeológovia.

Zrodencom Draka ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
23.01. 1917 – 10.02. 1918 (oheň)
10.02. 1929 – 29.01. 1930 (zem)
27.01. 1941 – 14.02. 1942 (kov)
14.02. 1953 – 02.02. 1954 (voda)
02.02. 1965 – 20.01. 1966 (drevo)
18.02. 1977 – 06.02. 1978 (oheň)
06.02. 1989 – 26.01. 1990 (zem)
24.01. 2001 – 11.02. 2002 (kov)
10.02. 2013 – 30.01. 2014 (voda)
29.01. 2025 – 16.02. 2026 (drevo)
15.02. 2037 – 03.02. 2038 (oheň)
02.02. 2049 – 22.01. 2050 (zem)
21.01. 2061 – 08.02. 2062 (kov)
07.02. 2073 – 26.01. 2074 (voda)
26.01. 2085 – 13.02. 2086 (drevo)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

7. Kôň (oheň)

Kôň je v poradí siedmym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je aktívnym stvorením, ktoré potrebuje byť neustále v pohybe. Je príjemným spoločníkom a má dobré vyjadrovacie schopnosti. Má dobre vyvinutú schopnosť včas odhaliť skryté nebezpečenstvo. 

Zrodencom Draka ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
11.02. 1918 – 31.01. 1919 (zem)
30.01. 1930 – 16.02. 1931 (kov)
15.02. 1942 – 04.02. 1943 (voda)
03.02. 1954 – 23.01. 1955 (drevo)
21.01. 1966 – 08.02. 1967 (oheň)
07.02. 1978 – 27.01. 1979 (zem)
27.01. 1990 – 14.02. 1991 (kov)
12.02. 2002 – 31.01. 2003 (voda)
31.01. 2014 – 18.02. 2015 (drevo)
17.02. 2026 – 05.02. 2027 (oheň)
04.02. 2038 – 23.01. 2039 (zem)
23.01. 2050 – 10.02. 2051 (kov)
09.02. 2062 – 28.01. 2063 (voda)
27.01. 2074 – 14.02. 2075 (drevo)
14.02. 2086 – 02.02. 2087 (oheň)

dao=cesta

8. Koza/Ovca (zem)

Koza je v poradí ôsmym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je rodený estét. Je inteligentná, bystrá, citlivá a predvídavá. I keď na prvý pohľad pôsobí zraniteľne, dokáže odvážne hájiť vlastné záujmy. 

Zrodencom Kozy ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
01.02. 1919 – 19.02. 1920 (zem)
17.02. 1931 – 05.02. 1932 (kov)
05.02. 1943 – 24.01. 1944 (voda)
24.01. 1955 – 11.02. 1956 (drevo)
09.02. 1967 – 29.01. 1968 (oheň)
28.01. 1979 – 15.02. 1980 (zem)
15.02. 1991 – 03.02. 1992 (kov)
01.02. 2003 – 21.01. 2004 (voda)
19.02. 2015 – 07.02. 2016 (drevo)
06.02. 2027 – 25.01. 2028 (oheň)
24.01. 2039 – 11.02. 2040 (zem)
11.02. 2051 – 31.01. 2052 (kov)
29.01. 2063 – 16.02. 2064 (voda)
15.02. 2075 – 04.02. 2076 (drevo)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

9. Opica (kov)

Opica je v poradí deviatym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Žiadne iné zviera taoistického zverokruhu nie je tak milované a oslavované ako práve ona. Je aktívna, neposedná, oslňujúca, hravá, šikovná, vynaliezavá a prešibaná. Neostýcha sa použiť svoj vplyv, obľúbenosť, prefíkanosť a charizmu, aby dosiahla to, po čom túži. A obvykle to aj dosiahne.

Zrodencom Opice ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
20.02. 1920 – 07.02. 1921 (kov)
06.02. 1932 – 25.01. 1933 (voda)
25.01. 1944 – 12.02. 1945 (drevo)
12.02. 1956 – 30.01. 1957 (oheň)
30.01. 1968 – 16.02. 1969 (zem)
16.02. 1980 – 04.02. 1981 (kov)
04.02. 1992 – 22.01. 1993 (voda)
22.01. 2004 – 08.02. 2005 (drevo)
08.02. 2016 – 27.01. 2017 (oheň)
26.01. 2028 – 12.02. 2029 (zem)
12.02. 2040 – 31.01. 2041 (kov)
01.02. 2052 – 18.02. 2053 (voda)
17.02. 2064 – 04.02. 2065 (drevo)
05.02. 2076 – 23.01. 2077 (oheň)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

10. Kohút/Sliepka/Kura/Páv/Fénix (kov)

Kohút je v poradí desiatym zvieraťom čínskeho zvieratníka. 

Je relatívne nekonfliktný a dobrosrdečný. Je symbolom spravodlivosti, odvahy, hrdinstva, vernosti, spoľahlivosti, precíznosti a dochvíľnosti. Je hrdý, sebavedomý, no často až príliš ješitný, sebestredný a neústupný.

Zrodencom Kohúta ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
08.02. 1921 – 27.01. 1922 (kov)
26.01. 1933 – 13.02. 1934 (voda)
13.02. 1945 – 01.02. 1946 (drevo)
31.01. 1957 – 17.02. 1958 (oheň)
17.02. 1969 – 05.02. 1970 (zem)
05.02. 1981 – 24.01. 1982 (kov)
23.01. 1993 – 09.02. 1994 (voda)
09.02. 2005 – 28.01. 2006 (drevo)
28.01. 2017 – 15.02. 2018 (oheň)
13.02. 2029 – 02.02. 2030 (zem)
01.02. 2041 – 21.01. 2042 (kov)
19.02. 2053 – 07.02. 2054 (voda)
05.02. 2065 – 25.01. 2066 (drevo)
24.01. 2077 – 11.02. 2078 (oheň)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

11. Pes (zem)

Pes je v poradí jedenástym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je úprimný, čestný, inteligentný, spoľahlivý a verný. Má zmysel pre lojalitu a spravodlivosť. Je oduševnený, príťažlivý, priateľský a skromný. Nemá rád bezprávie a je ochotný podať pomocnú ruku. Niekedy je chladný a cynický, prepadá hnevu a občas býva lenivý.

Zrodencom Psa ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
28.01. 1922 – 15.02. 1923 (voda)
14.02. 1934 – 03.02. 1935 (drevo)
02.02. 1946 – 21.01. 1947 (oheň)
18.02. 1958 – 07.02. 1959 (zem)
06.02. 1970 – 26.01. 1971 (kov)
25.01. 1982 – 12.02. 1983 (voda)
10.02. 1994 – 30.01. 1995 (drevo)
29.01. 2006 – 17.02. 2007 (oheň)
16.02. 2018 – 04.02. 2019 (zem)
03.02. 2030 – 22.01. 2031 (kov)
22.01. 2042 – 09.02. 2043 (voda)
08.02. 2054 – 27.01. 2055 (drevo)
26.01. 2066 – 13.02. 2067 (oheň)
12.02. 2078 – 01.02. 2079 (zem)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

12. Prasa (zem)

Prasa je v poradí dvanástym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je čestné, tolerantné a obľúbené pre svoju láskavosť a veľkorysosť. Rado sa cíti milované, čo vzhľadom k jeho povahe nie je problém. Je pôžitkár a užíva si všetky radosti a slasti života. Rado sa oddáva leňošeniu a ničnerobeniu. Keď má dôvod, je pracovité, statočné, energické, hrdé a žiarlivé. Jeho slabinou je prílišná dôverčivosť až naivita.

Zrodencom Prasaťa ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
16.02. 1923 – 04.02. 1924 (voda)
04.02. 1935 – 23.01. 1936 (drevo)
22.01. 1947 – 09.02. 1948 (oheň)
08.02. 1959 – 27.01. 1960 (zem)
27.01. 1971 – 14.02. 1972 (kov)
13.02. 1983 – 01.02. 1984 (voda)
31.01. 1995 – 18.02. 1996 (drevo)
18.02. 2007 – 06.02. 2008 (oheň)
05.02. 2019 – 24.01. 2020 (zem)
23.01. 2031 – 10.02. 2032 (kov)
10.02. 2043 – 29.01. 2044 (voda)
28.01. 2055 – 14.02. 2056 (drevo)
14.02. 2067 – 02.02. 2068 (oheň)
02.02. 2079 – 21.01. 2080 (zem)

dao=cesta

12 zvierat zverokruhu v cykloch času: 
Každému z 12 zvierat čínskeho zvieratníka zodpovedá nielen jeden lunárny rok 60-ročného cyklu, ale aj jeden lunárny mesiac 12-mesačného cyklu lunárneho roka a 2-hodinový úsek 24-hodinového cyklu dňa.

dao=cesta

…na článku sa pracuje…

Čínsky horoskop 2016 – rok ohnivej opice. Výnimočné šťastie sa opakuje raz za 60 rokov!


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao=cesta

čínsky horoskop na rok 2016 - rok ohnivej opiceČínsky horoskop a lunárny rok

Každý lunárny rok sa ujíma vlády jedno zo zvierat podľa 12-ročného cyklu čínskeho zverokruhu. Opica je deviata z 12 zvierat. Jej vláda sa teda opakuje každých 12 rokov: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040, 2052…

Každému zvieraťu je naviac priradený jeden z 5 prvkov. Kombináciou 12 zvierat a 5 prvkov získavame 60 znamení čínskeho zverokruhu (12×5=60). Vláda určitého zvieraťa v spojení s daným prvkom sa opakuje iba raz za 60 rokov.

Pokračovať na Čínsky horoskop 2016 – rok ohnivej opice. Výnimočné šťastie sa opakuje raz za 60 rokov!