Čínsky horoskop 2016 zvieratník - rok ohnivej opice 2016

Rok ohnivej opice 2016 v cykloch času.


Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Rok Ohnivej Opice 2016

čínsky horoskop - ohnivá opica 20168. februára 2016 sa nám predstavil nový vládca roka – Opica. Je to vládca priebojný, rozhodný, inteligentný, vynaliezavý a novátorský.

Jeho spojencom a spoluvládcom je silný, aktívny a nevyspitateľný yangový Oheň. Opica si prepožičiava jeho vlastnosti a pre rok 2016 sa stáva Ohnivou Opicou.

V tomto spojení sa nám predstavuje ako jeden z najmocnejších vládcov celého 60 ročného cyklu. A v akých podmienkach bude tento schopný vládca preukazovať svoje schopnosti?

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Rok 2016 v znamení Gua 2 (trigram Kun)

Rok 2016 sa nesie v znamení trigramu Kun – partnerstvo, vzťahy (yinová zem). Jeho prirodzenosťou je empatia, citlivosť, obetavosť a prijatie, ale tiež vyčerpanie, nesamostatnosť a nestabilita.

Trigram Kun je výrazom zväzku s druhými ľuďmi či už citového alebo profesionálneho charakteru, ale aj nášho vzťahu k okolitému svetu. Rok 2016 nás teda vyzýva k aktívnemu riešeniu rodinných, partnerských, pracovných, medzinárodných a iných vzťahov…

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Rok Ohnivej Opice v súčasnom 12-ročí 

Na rozdiel od predchádzajúceho Ohnivého 12-ročia (1996-2007) plného pokroku a rozvoja prišlo Zemské 12-ročie (2008-2019), ktoré prinieslo spomalenie a stabilizáciu.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

čínsky horoskop - ohnivá opica 2016Rok Ohnivej Opice 2016
  • vládca: opica (yangový kov)
  • spoluvládca: yangový oheň
  • Gua 2: trigram Zhen – vzťahy, partnerstvo, prijatie (yinová zem)

Ohnivá Opica prebrala žezlo vlády 8. februára 2016.  Nabáda nás aktívne hľadať riešenia vzniknutých problémov, prevziať osobnú zodpovednosť a konať! Vďaka jej prezieravosti a vynaliezavosti sa nám naskytnú aj neobvyklé a nekonvenčné prostriedky.

Ohnivú Opicu aj nás čaká náročná úloha – naučiť sa čeliť výzvam, získať potrebný nadhľadpochopiť nevyhnutnosť zmien a ich prirodzený poriadok. K tomu, aby sme to zvládli budeme nútení preklenúť vzniknuté rozpory a uviesť do súladu citové s rozumovým, staré s novým, subjektívne s objektívnym, vlastné s cudzím.

Jej aktívna povaha nás naučí vzdať sa nečinnosti a strnulosti. Ak s ňou dokážeme udržať krok, lepšieho vládcu si ani nevieme predstaviť! Z našich zámerov dokáže vyťažiť maximum. Avšak má aj svoju odvrátenú stránku – pod nátlakom prepukne v živelný oheň…

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

čínsky horoskop - ohnivý kohútRok Ohnivého Kohúta 2017
  • vládca: kohút (yinový kov)
  • spoluvládca: yinový oheň
  • Gua 1: trigram Kan – životná cesta, sebarealizácia (yangová voda)

Energia aktivity a optimizmu sa prenesie aj do roku oslnivého, pestrofarebného Ohnivého Kohúta, ktorý začína 28. januára 2017. Pod jeho vplyvom však budeme náchylní k väčšej dôverčivosti, pýche a sebapreceňovaniu. Preto pozor na neuvážené a riskantné podniky, ktoré môžu priniesť sklamanie a pády. Hrozí tiež, že v jeho roku vynaložíme priveľa úsilia s minimálnymi ziskami…

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Budúce Kovové 12-ročie (2020-2031)

Kovu prislúcha spravodlivosť ale aj hrubá vojenská sila. Predstavuje zbraň, ktorá je symbolom sily, pevnej vôle, nezávislosti, priamočiarosti a odhodlania.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej