dao-dharma

Inšpiratívne citáty a výroky


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao=cesta

Tradičná ázijská filozofia, estetika a umenie

dao-dharmaČítanie inšpiratívnych textov pozdvihuje nášho ducha a posväcuje náš čas.
Dao Dharma

Tichá radosť

KEĎ CÍTIŠ TICHÚ RADOSŤ, VTEDY SI BLÍZKO PRAVDY.
Rumi

dao-institutstránky sú priebežne aktualizované a doplňované