DAO-DE-JING: Cesta a cnosť


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao-dharma

DAO-DE-JING: CESTA A CNOSŤ

Majstrovi LaoZi je pripisované autorstvo diela Dao-de-Jing (Tao te ťing). Toto dielo a jeho učenie nadväzuje na čínsku koncepciu nebeských princípov, ústrednou myšlienkou ktorej je nekonečné a večné Dao.

Pokúsme sa teda (aj napriek varovaniu majstra Lao-Zi) vysvetliť nevysvetliteľné, pomenovať nepomenovateľné a pochopiť nepochopiteľné – Dao.

Dao je bezmenné, beztvaré, bezhraničné, neobmedzene sa pohybujúce, prirodzené a večné. Je praotcom a pramatkou všetkého jestvujúceho, prvotnou prapríčinou a prvotným pramateriálom, z ktorého vzniklo bytie.

Dao nie je možné definovať slovami, je možné priblížiť ho iba metaforicky. Dao je prvotná sila vesmíru, ale aj zákon a Cesta, ktorou sa Vesmír a všetko v ňom uberá.

001_Dao-Dharma

Citáty a výroky: Dao de Jing

O DAO
Dao, o ktorom možno hovoriť, nie je večné dao. 
Meno, ktorým možno pomenovať, nie je pravé meno.
Dao de Jing
O MUDRCOCH
Dávni mudrci, znalí DAO, boli jemní a ohybní, dôkladní a chápaví.
Ich múdrosť bola nezmerná, pre nás nepochopiteľná.
Dao de Jing
O DAO
Jestvovalo čosi chaotické, ale celistvé, 
čo bolo už pred nebom a zemou. 
Nemalo hlas, ani formu. 
Jestvovalo samostatne, nevzrastalo ani sa nezmenšovalo. 
Bolo v neustálom, nepretržitom a ničím nehatenom pohybe. 
Možno to pokladať za matku všetkých vecí. 
Nepoznám jeho meno, teda to nazývam Dao 
a musím mu dať prívlastok veľké. 
Veľké je vzdialené, a ak je vzdialené, je veľmi ďaleko,
 a keď je veľmi ďaleko, odvracia sa na druhú stranu. 
Teda Dao je veľké, aj Nebo je veľké, 
i Zem je veľká a Človek je veľký tiež. 
Na svete sú štyri veľké veci a Človek je jednou z nich. 
Človek ide za príkladom Zeme, Zem za príkladom Neba, 
Nebo za príkladom Dao a Dao za svojim vlastným príkladom. 
Je prirodzené a samozrejmé. 
Dao je v sebe nedeliteľné a zároveň je začiatkom mnohosti. 
Je vo večnom pokoji a je i prameňom pohybu; 
a všetko zároveň samo vytvára. 
Jeho podstatou je neurčitosť, má beztvarý tvar a vzhľad nepredmetu, 
ale napriek tomu reálne a vecne jestvuje.
 Dao de Jing
O DAO
Najväčší štvorec vyzerá, akoby nemal rohy,
najväčšia nádoba akoby nemala dno,
najhlasnejší zvuk znie akoby bezhlasne,
najvyššia forma vyzerá ako bez tvaru.
Rovnako aj Dao je skryté, beztvaré a bezmenné,
i keď podporuje a naplňuje všetky bytosti.
Dao de Jing


dao-dharma

stránky sú priebežne aktualizované a doplňované