LAO-ZI: Starý majster


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Dao-Dharma-Lao-c-LaoziLAO-ZI: STARÝ MAJSTER

Lao-zi (Lao-c, cca 600 p.n.l.) je jedným z najznámejších reformátorov, filozofov a básnikov starej Číny. Je považovaný za zakladateľa filozofického daoizmu.

Bol cisárskym archivárom, ktorého úlohou bolo putovať po krajine a zapisovať rôzne literárne a historické údaje. To mu umožnilo neustály kontakt s ľuďmi a pochopenie problémov svojej doby.

Jeho pozoruhodné slová plné múdrosti a posolstva mieru nám dodnes pripomínajú, čo je v ľudskom živote skutočne dôležité.

dao-institut-fengshui

PRIPISOVANÉ CITÁTY: O múdrosti a cnosti

dao-dharma-lao-c-japanese-artist-keigetsu-matsubayashi-%ef%bc%881876-1963%ef%bc%89

Pripisované citáty: O múdrosti a cnosti

O DOBRE
Najvyššia dobrotivosť je ako voda. 
Voda s nikým nesúperí a predsa je každému prospešná.
Lao-c
O DOVERE
Kto veľa sľubuje, nezaslúži si dôveru. 
Lao-c
O MÚDROSTI
Múdry, kto rozumie iným, osvietený, kto rozumie sebe. 
Lao-c

dao-institut-fengshui

PRIPISOVANÉ CITÁTY: O prirodzenosti vecí

Všetko plynie

„Ak sa brániš zmene, brániš sa životu.“
Lao-c'

Môžeme vzlietnuť

SÚSTREDENÍM MYŠLIENOK MÔŽEME VZLIETNUŤ,
NAHROMADENÍM ŽIADOSTÍ SA ZRÚTIME DOLE.
Lao-c'

Pripisované citáty: O prirodzenosti vecí

O TICHU
Ticho sa nenachádza na končiaroch hôr  
a hluk sa nezdržiava na mestských trhoviskách. 
Oboje je v srdci človeka. 
Lao-c
O TICHU
Tichej mysli sa poddá celý Vesmír. 
Lao-c

dao-institut-fengshui

stránky sú priebežne aktualizované a doplňované