dao-dharma

Zenové a iné príbehy


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao=cesta

Čo je dobré a čo je zlé?

Jednej tibetskej rodine sa stratil jediný kôň.
Všetci z dediny rodinu ľutovali, iba starý Majster riekol:
„Nikdy neviete, čo je dobré a čo zlé“. A skutočne:
Čoskoro sa kôň vrátil a priviedol so sebou aj kobylu.
A tak všetci rodine blahoželali. Ale Majster opäť riekol:
„Nikdy neviete, čo je dobré a čo zlé“.
A tak sa najmladší syn učil jazdiť na koni. 
Ale kobyla bola divoká a mladík spadol a zlomil si nohu.
Opäť rodinu všetci ľutovali, ale Majster riekol:
„Nikdy neviete, čo je dobré a čo zlé“. A skutočne:
Prišli vojaci a vzali všetkých zdravých mladíkov do armády. 
Čo je dobré a čo zlé?
Tibetský príbeh

Pusť to!

Nechať byť. Pustiť a uvoľniť všetko, čo nás zväzuje. 
To je cesta víťazných.
dao-dharma_11-14-buddha-a-mnichJedného dňa prišiel za Buddhom mních s kvetmi v oboch rukách.
„Pusť to!“ a mních pustil kvety z pravej ruky.
„Pusť to!“ a mních pustil kvety z ľavej ruky.
„Pusť to, čo nemáš v pravej ani ľavej ruke, ale uprostred!“
V tom okamihu mních dosiahol osvietenie...

A existuje život pred smrťou? To je otázka!

Mnoho otázok, ktoré boli vyslovené na stretnutí sa vzťahovalo k životu po smrti. No Majster sa iba usmieval a neodpovedal. 
Potom sa spýtal svojich žiakov: "Všimli ste si, že najmä tí, ktorí nevedia čo robiť s týmto životom sú tí, ktorí si prajú ďalší a ďalší život v nekonečnom kolobehu samsáry?" 
"Ale povedz, existuje život po smrti?" trval na svojom žiak. 
"A existuje život pred smrťou?! To je otázka!" odpovedal s úsmevom Majster.

Hľadajte vo svojom vnútri

„Všetky tie hory, rieky, zeme a hviezdy 
- odkiaľ pochádzajú, Majster?“
„A odkiaľ pochádza tvoja otázka?“

Prežitok prítomnej chvíle

...nech by Majster použil akékoľvek slová, nevyjadrili by prežitok prítomnej chvíle lepšie, ako vták, ktorý práve spieval...
Zenový Majster Huen-Sha sa práve chystal predniesť svoju kázeň,
keď sa na neďalekom strome rozospieval vták.
Huen-Sha so zanietením počúval spev vtáka, kým neodletel.
Potom sa obrátil na svojich žiakov so slovami, 
že to bola denná kázeň a odišiel...
Aká je hlavná myšlienka jeho kázne?
Zenový príbeh

Aj tak sa raz naše Cesty stretnú

...Môžeš kráčať spolu s druhými za východom slnka, no nemôžeš kráčať za nich. Aj tak sa tam raz naše Cesty stretnú...
Mladý žiak zenu sa pýta Majstra: "Čo môžem urobiť pre spasenie ľudstva?" 
Majster odpovedá: "Asi to, čo môžeš urobiť pre to, aby zajtra vyšlo slnko." 
"Ale k čomu je potom dobré všetko to, o čo sa snažím?" pýta sa žiak.
"Pomáha ti to byť bdelý, keď slnko vychádza." odvetil Majster..
Zenový príbeh

Pri ceste rastú stromy

Zenový Majster sa pýtal svojho žiaka manažéra, aký prínos má preňho štúdium zenu. Žiak odpovedal: „Na rozdiel od svojho predchádzajúceho života, vidím pri chôdzi do práce, že na okraji cesty rastú stromy.“ 
Keď sa žiak stal Majstrom, položil mu rovnakú otázku. Odpovedal: „Teraz vidím stromy aj keď sa z práce vraciam...“
Zenový príbeh

Zabudni na seba a stvorenie prehovorí samo

„Uč sa maľovať sosnu od sosny, bambus od bambusu.
To platí aj pre básnika. Zabudni na seba.
Zahĺb sa do predmetu, pocíť sotva zachytiteľný život,
prenikni do jeho zmyslov a výtvor sa zrodí sám od seba.“
Zenový príbeh

Skutočný prenos sa nedeje slovami, ale od srdca k srdcu

Príde nováčik do kláštora a pýta sa jedného z mníchov: 
„Čím je to, že Majster má toľko stúpencov?“ 
„Neviem“ odpovedá mních. „A čo k nemu priviedlo teba?“ 
„Nezaujali ma ani tak jeho slová, ako spôsob, 
akým si obúva svoje sandále.“ 
Zenový príbeh

Majster sa odvažuje oceniť niečo, čo sa páči iba jemu

Žiaci obdivovali vkus Majstra Enshua, s akým usporiadal v čajovej chyži svoju zbierku čajového náčinia. Zaliečali sa mu: “Každý kus si zaslúži náš obdiv. To Majster Rikyu svoju ošúchanú zbierku radšej nevystavuje a oceňuje ju iba on sám.” No Enshu zosmutnel: “Rikyu sa opovážil oceňovať si predmety, ktoré sa páčia len jemu samému, zatiaľ čo ja nevedomky slúžim vkusu davu. To Rikyu je Majster medzi čajovými Majstrami.“ A tak sa Enshu stal na určitý čas jeho pokorným žiakom... 
Zenový príbeh

dao=cesta
stránky sú priebežne aktualizované a doplňované