dao-dharma

Zenové a iné príbehy


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao=cesta

Pusť to!

Nechať byť. Pustiť a uvoľniť všetko, čo nás zväzuje. 
To je cesta víťazných.
dao-dharma_11-14-buddha-a-mnichJedného dňa prišiel za Buddhom mních s kvetmi v oboch rukách.
„Pusť to!“ a mních pustil kvety z pravej ruky.
„Pusť to!“ a mních pustil kvety z ľavej ruky.
„Pusť to, čo nemáš v pravej ani ľavej ruke, ale uprostred!“
V tom okamihu mních dosiahol osvietenie...

A existuje život pred smrťou? To je otázka!

Mnoho otázok, ktoré boli vyslovené na stretnutí sa vzťahovalo k životu po smrti. No Majster sa iba usmieval a neodpovedal. 
Potom sa spýtal svojich žiakov: "Všimli ste si, že najmä tí, ktorí nevedia čo robiť s týmto životom sú tí, ktorí si prajú ďalší a ďalší život v nekonečnom kolobehu samsáry?" 
"Ale povedz, existuje život po smrti?" trval na svojom žiak. 
"A existuje život pred smrťou?! To je otázka!" odpovedal s úsmevom Majster.

Hľadajte vo svojom vnútri

„Všetky tie hory, rieky, zeme a hviezdy 
- odkiaľ pochádzajú, Majster?“
„A odkiaľ pochádza tvoja otázka?“

dao=cesta
stránky sú priebežne aktualizované a doplňované