zao shen-kitchen god-domáci bôžik

Deň ducha kuchyne


Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

3. deň 8. lunárneho mesiaca

Dnešný deň je dňom nebeských narodenín Ducha kuchyne (Zao Shen). Pôvodne mal Duch kuchyne na starosti varenie v ľudskom svete. Postupom času sa jeho právomoc rozšírila o dohľad nad dobrom a zlom v rodine, o vládu nad ľudským šťastím a nešťastím, životom a smrťou.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Duch kuchyne (Zao Shen)

Duch kuchyne - Duch domáceho krbu -Kontrolór osudov - ZaoJun - ZaoShenDuch kuchyne (Pán krbu) je najdôležitejší domáci bôžik, ktorý chráni rodinný krb a morálku členov domácnosti. Preto sa nazýva aj Duchom rodinného krbu alebo Kontrolórom osudov. Jeho obľúbené miesto je nad sporákom alebo krbom, odkiaľ po celý rok sleduje dianie v dome. Počuje a vidí každú nespravodlivosť, klamstvo či podvod a všetko si starostlivo zaznamenáva.

Každý deň si starostlivo zaznamenáva naše skutky, aby na konci každého mesiaca urobil uzáver. V noci posledného dňa lunárneho mesiaca stúpa Duch kuchyne k nebu podať správu nebeskej komisii pre ľudské poklesky.

Ľuďom, ktorí sa dopustili závažných prehreškov a zločinov bude odobratá veľká časť ich života (v trvaní až 300 dní). Tým, ktorí spáchali najmenej závažné prehrešky bude odňatá kratšia časť ich života (v trvaní 3 dní).

Podľa daoistických Majstrov, pokiaľ žijeme čistým a jednoduchým životom v súlade s prírodnými a vesmírnymi zákonmi (Dao) a nenesieme si iné „zaťaženie“, bola by v súčasnej dobe prirodzená dĺžka ľudského života 120 rokov.

Na tzv. Malý nový rok (23. deň 12. lunárneho mesiaca) odchádza Duch kuchyne na nebesia podať Nefritovému cisárovi hlásenie o tom, čo všetko u nás počul a videl. Jeho hlásenie má vplyv na náš osud v nasledujúcom roku.

Po troch rokoch zotrvávania človeka pri dobrých alebo zlých skutkoch, zošlú nebesá šťastie a dlhovekosť ľuďom s množstvom zásluh, zatiaľčo katastrofy a nešťastia budú zaslané tým, ktorí sa dopustili mnohých zločinov. Život tých, ktorí sa dopúšťali striedavo dobrých a zlých skutkov bude takisto doprevádzaný striedavo raz šťastím a inokedy nešťastím.

Oslava nebeských narodenín ducha kuchyne

Duch kuchyne ako najdôležitejší domáci bôžik, chráni zdravie a bezpečnosť členov domácnosti, ak mu jej príslušníci obetovávajú kadidlo a sviečky. Dnes, v deň jeho nebeských narodenín je k tomu mimoriadne vhodná doba. 

Pri tejto príležitosti mu pripravíme malú obetnú oslavu (cukrovinky, sušené ovocie, orechy...) a vykonáme zápalnú obeť (zapálime sviečky a vonné tyčinky, príp. esenciálne oleje alebo kadidlo).

V tento deň zachovávame v kuchyni ticho, čisto a nechávame ju osvetlenú lampou aj počas noci. 

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej