tradičná čínska medicína TČM

Čínska medicína


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao-institut-najtenšia

Tradičná čínska medicína sa zaoberá najmä udržovaním zdravia dosahovaním fyzickej a psychickej rovnováhy a zachovaním harmonického spôsobu života. Naproti tomu, moderná západná medicína sa zameriava predovšetkým na liečenie chorôb a zmierňovanie ich nepríjemných príznakov. Obe majú množstvo priaznivcov i odporcov. No je tu ešte ďalšia možnosť – uviesť oba systémy do rovnováhy a zvoliť si vždy tie postupy alebo metódy, ktoré nám môžu pomôcť.

Tradičná čínska medicína a energetický systém človeka

Tradičná čínska medicína vychádza z poznatkov o prúdení životnej energie QIenergetickom systéme človeka i mimo neho. Účelom energetického systému človeka je spájať jeho vnútorný a vonkajší svet.

Tradičná čínska medicína je postavená na troch základných pilieroch:

  1. učenie o energii QI a jej princípoch YIN – YANG
  2. učenie o piatich prvkoch (hybateľoch): drevo, oheň, zem, kov a voda
  3. učenie o energetických dráhach (meridiánoch), bodoch a centrách (dan-tienoch)

dao-institut-najtenšia

Orgány a ich meridiány

dao-institut-najtenšia

Orgány a biologický rok

dao-institut-najtenšia

Anatómia šľachosvalového systému

. . .

dao-institut-najtenšia
články sú priebežne aktualizované a doplňované