Feng-Shui-Qi

6. Srdcom FENG SHUI je QI


dao-institut-fengshui

Qi je základná substancia univerza, z ktorej sa formuje javový svet vrátane nás samých.
Qi je hybnou silou existencie, poháňa rast a všetky zmeny, riadi smrť a zánik.
Feng Shui nás učí postrehnúť a pochopiť túto neviditeľnú silu v našom životnom prostredí. Namiesto toho, aby nás táto sila ovládla, učí nás Feng Shui pretvárať svoj život tým, že túto silu odhalíme a vedome využijeme.

dao-institut-fengshui

Qi Neba, Zeme a človeka

Rozlišujeme tri úrovne Qi: Neba, Zeme a človeka. Interakcia medzi týmito tromi úrovňami riadi a formuje náš život.

Qi NebaPredstavuje silu univerza. Možno ju chápať aj ako „šťastie“, “náhodu” či „osud“. Patria sem aj naše vlohy a danosti, s ktorými sme prišli na svet, či príležitosti a riziká, s ktorými sa stretávame. Tieto vplyvy sú človekom nekontrolovateľné (akt neba, vôľa nebies). Tento aspekt ovplyvňuje kvalitu nášho života z 1/3 a nemožno ho zmeniť.
Qi ZemeTýka sa životodarnej sily nášho životného prostredia. Sú to hory, rieky, magnetické a smerové sily zeme. Tento aspekt ovplyvňuje kvalitu nášho života z 1/3 a čiastočne ho možno ovplyvniť.
Qi človekaJe to životná silavitalita človeka. Predstavuje tiež silu mysle. Človek by ju mal kultivovať a rozhojňovať pomocou stravy, masáží, akupunktúry, akupresúry, meditácií, Qi-Gongu… Tento aspekt ovplyvňuje kvalitu nášho života z 1/3 a možno ho významnou mierou ovplyvniť.

Feng Shui kladie dôraz na súlad medzi týmito tromi úrovňami. V prípade, že je ich rovnováha narušená, Feng Shui hľadá zdroj tohto nesúladu, ako aj vhodné nápravné opatrenia na znovuzavedenie rovnováhy.

dao-institut-fengshui

Fázy a kvality Qi

Qi je v životnom prostredí prítomná v rôznych fázach a kvalitách.

Feng Shui sa snaží o využitie priaznivej a eliminovanie nepriaznivej Qi. Jeho cieľom je využiť konkrétny typ Qi pre konkrétny účel tak, aby nám pomohol v našom úsilí a snažení. Pre posúdenie jej kvality používa rôzne prístupy a prepočty.

Wang Qi: prosperujúca QiJe to jej najživšia, najaktívnejšia, najdynamickejšia a najtvorivejšia podoba. V tejto podobe je vo svojej primárnej fáze, kedy je silná, tvorivá, vyživujúca, ošetrujúca a vo všeobecnosti veľmi priaznivá a šťastná. Pomáha akcelerovať náš výkon a zlepšovať kvalitu nášho života. Zabezpečuje rozvoj.
Sheng Qi: rastúca QiV tejto etape je plynule rastúca a život vytvárajúca. Je silná, podporujúca prosperitu, rast a šťastie. Pomáha urýchliť príležitosti a pokrok. Zostruje naše myslenie a stabilizuje naše emócie.
Tui Qi: ustupujúca QiTáto Qi práve prešla svojim vrcholom a je vo svojej slabnúcej fáze. Jej sila je na ústupe a začína sa vytrácať.
Si Qi: mŕtva QiQi v tejto fáze je mŕtva a nehybná. Je to jej stagnujúca fáza. Táto energia býva príčinou stagnácie a obštrukcie. V tejto podobe bráni výkonu a narušuje rovnováhu.
Sha Qi: škodlivá QiTáto forma Qi je deštruktívna a škodlivá. Jej intenzita je síce silná, ale zato ničivá. Znižuje vitalitu a má nepriaznivý až ochromujúci vplyv na ľudské myslenie a výkon. Je to jej agresívna a ničivá fáza.

dao-institut-fengshui