cinsky horoskop

11. ZNAMENIE: PES

dao=cesta

ČÍNSKY HOROSKOP A ZNAMENIE PSA

Je bojovníkom za spravodlivosť

I keď Pes často kritizuje a napáda naše prečiny a priestupky, iba málokedy obráti svoj hnev proti nám osobne. A už vôbec to neznamená, že nás nenávidí. Jeho spravodlivý hnev postráda zlomyseľnosť, nenávisť či žiarlivosť. Práve naopak, jeho hnev býva motivovaný túžbou po spravodlivosti a často po nás vyžaduje nápravu svojich činov. Ak urobíme príslušnú nápravu, Pes rád zakope vojnovú sekeru. Aj najväčších nepriateľov nabáda, aby nastolili medzi sebou mier.

Má silné aj slabé stránky

lojálny, zodpovedný, charakterný, čestný, spoľahlivý, verný, úprimný, stály, priateľský, humánny, milý, citlivý, vnímavý, mierumilovný, láskavý, sebavedomý, spravodlivý, odvážny, ochotný bojovať za správnu vec, vytrvalý, opatrný, obozretný, rozvážny…

tvrdohlavý, úzkoprsý, dogmatický, neústupný, nedôverčivý, mrzutý, nepokojný, popudlivý, agresívny, krutý, kritický voči sebe aj iným, odsudzujúci, povýšenecký, iracionálny, náladový…

V boji je neústupný a útočný

Pes má problém zostať v kľude, keď sa jedná o zásadný problém. Ak je v práve, vie byť aj tvrdý a neústupný. Je ťažké ho ovplyvniť, keď si raz niečo zaumieni. Vtedy dokáže byť veľmi angažovaný a temperamentný. Svojou chladnou logikou a cynizmom hravo rozmetá protivníkove argumenty. Aj keď je neústupný a útočný, bojuje otvorene a iba zriedka sa utieka k nečestným praktikám iba preto, aby vyhral. Pes narodený v nočných hodinách býva agresívnejší a nervóznejší ako Pes, ktorý sa narodil cez deň.

Má potrebu triediť ľudí do kategórií

Pes dokáže rozoznať dobrého človeka od zlého. A samozrejme, patrí medzi dobrých. Má vrodenú potrebu triediť ľudí do kategórií: priateľ-nepriateľ, čierny-biely. Pes sa narodil so zaisteným obranným štítom. Najprv si nás zatriedi, až potom sa môže uvoľniť a rozhodnúť sa, či nám môže dôverovať. Toto rozhodnutie býva často definitívne.

Je neľahké získať si jeho dôveru

Pre Psa nie je ľahké úplne dôverovať, ale snaží sa hľadať v ľuďoch to najlepšie, čo sa v nich skrýva. Jeho dôveru si musíme získavať postupne a čakať, kým sa nám otvorí. No ak si už získame jeho priazeň, dokáže nám bezmedzne veriť a bezvýhradne nás podporovať. K tým, ktorých si obľúbi, prechováva hlboké city a náklonnosť.

Má vznešené ideály a vysokú morálku

Pes je bystrý a rozumný pozorovateľ, ktorý háji a stráži záujmy celej komunity. Úprimne si želá, aby sa všetkým žilo lepšie, a nebojí sa riskovať a niečo pre to aj sám urobiť. Keď sa rozhodne zasadiť za spravodlivú vec, vyjde zo zápasu víťazne. Bojuje proti bezpráviu, má vznešené ideály a vysokú morálku. Berie vážne každú zodpovednosť, na ktorú sa podujal.

Má predpoklady byť dobrým vodcom

Vrodená inteligencia a neochvejný charakter predurčujú psa byť dobrým vodcom. Ľudia mu dôverujú a vážia si ho pre jeho zmysel pre povinnosť a rozvážnosť. Býva dobrým a spravodlivým sudcom. Ako vodca je nezaujatý a altruistický.

Niekedy sa ním stáva proti vlastnej vôli, pretože si dobre uvedomuje nebezpečenstvá mocenskej hry. Neprejavuje preto túžbu po sláve ani autorite. No aj keď nemá bezprostrednú moc, vplýva na dôležitých ľudí múdrymi radamibystrým vhľadom.

O peniaze sa veľmi nezaujíma, no vie ich ľahko získať

Pes sa o peniaze veľmi nezaujíma, no keď sa ocitne v situácii, že ich potrebuje, je dokonale vyzbrojený na to, aby ich získal. Po celý život býva dobre zaopatrený a len málokedy stráda. Ak si vlastným úsilím zlepší spoločenské postavenie, netají svoj skromný pôvod a nestráni sa svojej rodiny.

Je rodený pesimista

Pes je povahou obozretný a nedôverčivý pesimista, i keď často predstiera optimizmus a veselosť. Má sklony zbytočne si robiť starosti, predpokladá, že za každým rohom môže striehnuť nebezpečenstvo. Často sa však stáva, že sa jeho obavy uskutočnia.

Je odolný voči stresu

Pes má zväčša vysokú odolnosť voči stresulen tak ho niečo nezlomí. V časoch krízy znáša ťažké útrapy a nedostatky bez reptania. Aj keď je ešte mladý a neskúsený, dokáže zdarne čeliť realitám života.

Vhodné povolania

Vyrovnaná myseľ predurčuje Psa stať sa dobrým psychológom, poradcom, či kňazom. Vyniká aj v povolaniach vojaka, policajta, ochrankára, advokáta, sudcu, úradníka, lekára, učiteľa, lektora, politika, priemyselníka, náboženského predstaviteľa alebo misionára. Je to výnimočná osobnosť s pacifistickými názormi, ktorá dokáže vyvíjať revolučnú činnosť.

Je symbolom vernosti a rodinného života 

Pes je verný a rodinne založený tvor. Záštitu hľadá v budovaní silného rodinného prostredia, ktoré ho chráni pred zlými vplyvmi z vonku.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej© DAO-INSTITUT

KALKULÁTOR NA VÝPOČET VLÁDNUCICH ZVIERAT A ŽIVLOV V OKAMIHU NÁŠHO NARODENIA

Vládnuce zviera z roku vášho narodenia zistíte aj zadaním svojich údajov do kalkulátora. Zistíte ho z posledného stĺpca (Rok):

Iba na základe charakteristiky vládnúceho zvieraťa z roka narodenia nemožno vyvodiť osobnosť a životné smerovanie človeka. Je to preto, lebo podľa čínskej astrológie je náš charakter a životná Cesta ovplyvnená nielen vládcom roka, ale aj mesiaca, hodiny a dňa, v ktorom sme sa narodili (4 piliere osudu - BaZi).