Všetky príspevky Dao Dharma

Základy tradičnej čínskej medicíny

dao-institut-najtenšia

ZÁKLADY ČÍNSKEJ MEDICÍNY

Tradičná čínska medicína vychádza z dávnych princípov taoistickej filozofie o usporiadaní sveta. Jej korene siahajú niekoľko tisícročí pred náš letopočet do čias legendárnych mýtických dračích cisárov. Už v tých dobách sa život vnímal cez zložitý vibračný energetický vzorec. Vďaka existencii tohto vzorca môžeme dýchať, premýšľať, pohybovať sa, tráviť jedlo a cítiť. Správny energetický vzorec a nerušený tok energie má vplyv na to, ako sa cítime, ako zmýšľame, ako vnímame našu zdravotnú situáciu.

ZÁKLADNÉ PILIERE TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNY

  1. Učenie o energii Qi a jej princípoch Yin-Yang
   • Qi je prapôvodná substancia, ktorá sa prejavuje dvomi protikladnými kvalitami: Yin a Yang
  2. Učenie o 5 prvkoch (hybateľoch): drevo, oheň, zem, kova voda
  3. Učenie o orgánoch a vnútornostiach
   • ich vzájomné vzťahy, funkčná podmienenosť a prepojenosť s vonkajším prostredím
  4. Učenie o Qi, krvi a telesných tekutinách
   • ich pôvod, tvorba, funkcia, vzájomné vzťahy a spojitosti s orgánmi
  5. Učenie o energetických dráhach (meridiánoch), bodoch a centrách (dan-tienoch)
   • systém obehu Qi, funkcie energetických dráh a ich spojitosť s orgánmi, prejavy porúch na dráhach
   • funkčné, informačné, fyziologické a živinové prepojenie organizmu prostredníctvom energetických dráh
  6. Učenie o príčinách vzniku chorôb
   • vnútorné a vonkajšie faktory vzniku chorôb, ich mechanizmy a príznaky
  7. Učenie o mechanizmoch vzniku chorôb
   • zákonitosti ich vzniku, vývoja a premien
  8. Učenie o metódach diagnostikovania
   • zhromažďovanie informácií potrebných pre stanovenie diagnózy predovšetkým z pokožky, jazyka a z pulzu
   • získavanie informácií zrakom, sluchom, dotazovaním, pohmatom (palpáciou)
  9. Učenie o diferenciálnej (rozlišovacej) diagnostike
   • vyhodnocovanie a triedenie získaných informácií
  10. Učenie o prevencii a zásadách liečby
   • „liečiť chorobu, kým ešte nevznikla“
   • v prípade ochorenia včas zabrániť jeho zhoršovaniu
   • obnovenie rovnováhy organizmu a posilnenie obranných síl

Pokračovať na Základy tradičnej čínskej medicíny

Privítajme Zemského Psa! Čínsky Nový rok 2018 a všetko, čo o ňom potrebujeme vedieť.


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUTdao=cesta

PRIVÍTAJME
ZEMSKÉHO PSA

Čínsky Nový rok je oslavou šťastia, hojnosti a prosperity. Predstavuje nový začiatok a nový štart do života. Pripadá na druhý nov po zimnom slnovrate.

Posledné dni starého lunárneho roka sú vhodné na vyrovnanie starých dlhov a dôkladnú očistu príbytku. Prvé dni nového lunárneho roka sú naopak vhodné na oslavy a rituály na prilákanie šťastia a hojnosti

Pokračovať na Privítajme Zemského Psa! Čínsky Nový rok 2018 a všetko, čo o ňom potrebujeme vedieť.

Činsky horoskop a pes


dao=cesta

ČÍNSKY HOROSKOP A ZNAMENIE PSA

Je bojovníkom za spravodlivosť

I keď Pes často kritizuje a napáda naše prečiny a priestupky, iba málokedy obráti svoj hnev proti nám osobne. A už vôbec to neznamená, že nás nenávidí. Jeho spravodlivý hnev postráda zlomyseľnosť, nenávisť či žiarlivosť. Práve naopak, jeho hnev býva motivovaný túžbou po spravodlivosti a často po nás vyžaduje nápravu svojich činov. Ak urobíme príslušnú nápravu, Pes rád zakope vojnovú sekeru. Aj najväčších nepriateľov nabáda, aby nastolili medzi sebou mier.

Má silné aj slabé stránky

lojálny, zodpovedný, charakterný, čestný, spoľahlivý, verný, úprimný, stály, priateľský, humánny, milý, citlivý, vnímavý, mierumilovný, láskavý, sebavedomý, spravodlivý, odvážny, ochotný bojovať za správnu vec, vytrvalý, opatrný, obozretný, rozvážny…

tvrdohlavý, úzkoprsý, dogmatický, neústupný, nedôverčivý, mrzutý, nepokojný, popudlivý, agresívny, krutý, kritický voči sebe aj iným, odsudzujúci, povýšenecký, iracionálny, náladový…

V boji je neústupný a útočný

Pes má problém zostať v kľude, keď sa jedná o zásadný problém. Ak je v práve, vie byť aj tvrdý a neústupný. Je ťažké ho ovplyvniť, keď si raz niečo zaumieni. Vtedy dokáže byť veľmi angažovaný a temperamentný. Svojou chladnou logikou a cynizmom hravo rozmetá protivníkove argumenty. Aj keď je neústupný a útočný, bojuje otvorene a iba zriedka sa utieka k nečestným praktikám iba preto, aby vyhral. Pes narodený v nočných hodinách býva agresívnejší a nervóznejší ako Pes, ktorý sa narodil cez deň.

Má potrebu triediť ľudí do kategórií

Pes dokáže rozoznať dobrého človeka od zlého. A samozrejme, patrí medzi dobrých. Má vrodenú potrebu triediť ľudí do kategórií: priateľ-nepriateľ, čierny-biely. Pes sa narodil so zaisteným obranným štítom. Najprv si nás zatriedi, až potom sa môže uvoľniť a rozhodnúť sa, či nám môže dôverovať. Toto rozhodnutie býva často definitívne.

Je neľahké získať si jeho dôveru

Pre Psa nie je ľahké úplne dôverovať, ale snaží sa hľadať v ľuďoch to najlepšie, čo sa v nich skrýva. Jeho dôveru si musíme získavať postupne a čakať, kým sa nám otvorí. No ak si už získame jeho priazeň, dokáže nám bezmedzne veriť a bezvýhradne nás podporovať. K tým, ktorých si obľúbi, prechováva hlboké city a náklonnosť.

Má vznešené ideály a vysokú morálku

Pes je bystrý a rozumný pozorovateľ, ktorý háji a stráži záujmy celej komunity. Úprimne si želá, aby sa všetkým žilo lepšie, a nebojí sa riskovať a niečo pre to aj sám urobiť. Keď sa rozhodne zasadiť za spravodlivú vec, vyjde zo zápasu víťazne. Bojuje proti bezpráviu, má vznešené ideály a vysokú morálku. Berie vážne každú zodpovednosť, na ktorú sa podujal.

Má predpoklady byť dobrým vodcom

Vrodená inteligencia a neochvejný charakter predurčujú psa byť dobrým vodcom. Ľudia mu dôverujú a vážia si ho pre jeho zmysel pre povinnosť a rozvážnosť. Býva dobrým a spravodlivým sudcom. Ako vodca je nezaujatý a altruistický.

Niekedy sa ním stáva proti vlastnej vôli, pretože si dobre uvedomuje nebezpečenstvá mocenskej hry. Neprejavuje preto túžbu po sláve ani autorite. No aj keď nemá bezprostrednú moc, vplýva na dôležitých ľudí múdrymi radamibystrým vhľadom.

O peniaze sa veľmi nezaujíma, no vie ich ľahko získať

Pes sa o peniaze veľmi nezaujíma, no keď sa ocitne v situácii, že ich potrebuje, je dokonale vyzbrojený na to, aby ich získal. Po celý život býva dobre zaopatrený a len málokedy stráda. Ak si vlastným úsilím zlepší spoločenské postavenie, netají svoj skromný pôvod a nestráni sa svojej rodiny.

Je rodený pesimista

Pes je povahou obozretný a nedôverčivý pesimista, i keď často predstiera optimizmus a veselosť. Má sklony zbytočne si robiť starosti, predpokladá, že za každým rohom môže striehnuť nebezpečenstvo. Často sa však stáva, že sa jeho obavy uskutočnia.

Je odolný voči stresu

Pes má zväčša vysokú odolnosť voči stresulen tak ho niečo nezlomí. V časoch krízy znáša ťažké útrapy a nedostatky bez reptania. Aj keď je ešte mladý a neskúsený, dokáže zdarne čeliť realitám života.

Vhodné povolania

Vyrovnaná myseľ predurčuje Psa stať sa dobrým psychológom, poradcom, či kňazom. Vyniká aj v povolaniach vojaka, policajta, ochrankára, advokáta, sudcu, úradníka, lekára, učiteľa, lektora, politika, priemyselníka, náboženského predstaviteľa alebo misionára. Je to výnimočná osobnosť s pacifistickými názormi, ktorá dokáže vyvíjať revolučnú činnosť.

Je symbolom vernosti a rodinného života 

Pes je verný a rodinne založený tvor. Záštitu hľadá v budovaní silného rodinného prostredia, ktoré ho chráni pred zlými vplyvmi z vonku.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

autor: Dao Dharma

Čínsky horoskop 2018 – pre jednotlivé znamenia zverokruhu


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao=cesta

OHNIVÝ KOHÚT ODOVZDÁVA ŽEZLO VLÁDY ZEMSKÉMU PSOVI

Čoskoro skončí vláda sebavedomého a sebestredného Ohnivého Kohúta.

Uplynulý rok 2017 sa niesol v znamení Gua 1 (životná Cesta, kariéra). Boli sme vyzvaní, aby sme pod jeho vedením obrátili pozornosť sami na seba. Naša pozornosť sa zameriavala na naše potreby a vlastné smerovanie.

V nastávajúcom roku 2018 zasadne na trón a preberie žezlo vlády spravodlivý a ochraniteľský Zemský Pes.

Vládnuť bude v podmienkach roku s Gua 9 (vrcholenie, dozrievanie, odhalenie skrytého). Tento vládca nás vyzve k pochopeniu a riešeniu našich vzťahov so sebou samým i okolitým svetom.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

ČÍNSKY HOROSKOP 2018
PRE JEDNOTLIVÉ ZNAMENIA ZVEROKRUHU

V roku vlády zemského psa budú prospievať tí,
ktorí pochopia pravidlá hry tohto vládcu v podmienkach roka s Gua 9.
Aký teda bude náš nový vládca a čo od neho môžme očakávať? Pokračovať na Čínsky horoskop 2018 – pre jednotlivé znamenia zverokruhu

Čínsky horoskop 2018 – Rok zemského psa


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao=cesta

ČÍNSKY HOROSKOP 2018
– 
ROK ZEMSKÉHO PSA 

16. februára 2018 sa nám predstaví nový vládca roka – Pes. Jeho vláda potrvá do 4. februára 2019.

Je lojálny, zodpovednýspoľahlivý. Je symbolom odvahy, vernosti a ochoty bojovať za správnu vec. Je citlivý a vnímavý k svojmu okoliučestný, charakterný a stály. Odhodlane bráni priateľa, ktorý sa ocitol v núdzi. Dokáže dodržať slovo a zachovať si chladnú hlavu.

Jeho spojencom a spoluvládcom pre rok 2018 bude jangová Zem. Pes si prepožičia jej vlastnosti a pre rok 2018 sa stane Zemským Psom.

V tomto spojení sa nám predstaví ako jeden z najsympatickejších vládcov celého 60 ročného cyklu. A v akých podmienkach bude tento vládca preukazovať svoje schopnosti?  Pokračovať na Čínsky horoskop 2018 – Rok zemského psa

Čínsky horoskop 2017 – pre jednotlivé znamenia zverokruhu


dao=cesta

AKO SA BUDE DARIŤ JEDNOTLIVÝM ZNAMENIAM ČÍNSKEHO ZVIERATNÍKA

Tento rok sa bude najlepšie dariť zrodencom Draka. Dobrý rok môžu čakať aj zrodenci Kohúta, Hada a Byvola. Tieto znamenia ctia tradičné hodnoty, sú bojovné, odhodlané, stále, pevné v názoroch a lojálne.

Relatívne dobré časy čakajú aj zrodencov Tigra a Potkana. Neutrálny či skôr zmiešaný rok budú mať zrodenci Opice, Kozy a Prasaťa. Ťažší bude pre zrodencov Koňa, Zajaca a Psa.

Čínske lunárne mesiace v roku Ohnivého Kohúta 2017

01/2017: mesiac Byvola (28. január – 25. február 2017)
02/2017: mesiac Tigra (26. február – 27. marec 2017)
03/2017: mesiac Zajaca (28. marec – 25. apríl 2017)
04/2017: mesiac Draka (26. apríl – 25. máj 2017)
05/2017: mesiac Hada (26. máj – 23. jún 2017)
06/2017: mesiac Koňa (24. jún – 22. júl 2017)
07/2017: mesiac Kozy + prestupný mesiac (23. júl –19. september 2017)
08/2017: mesiac Opice (20. september –19. október 2017)
09/2017: mesiac Kohúta (20. október –17. november 2017)
10/2017: mesiac Psa (18. november –17. december 2017)
11/2017: mesiac Prasaťa (18. december 2017 –16. január 2018)
12/2017: mesiac Potkana (17. január 2018 – 15.február 2018)

Kalkulátor na výpočet vládnuceho zvieraťa v roku vášho narodenia

Vládnuce zviera z roku vášho narodenia zistíte aj zadaním svojich údajov do kalkulátora. Zistíte ho z posledného stĺpca (Rok):

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

1. Potkan/Krysa 
(prirodzený prvok zvieraťa: voda yang)

Potkan je v poradí prvým zvieraťom čínskeho zvieratníka. Rozhodne patrí k najinteligentnejším a najživotaschopnejším zvieratám zverokruhu. Je zvedavá, charizmatická a často uprednostňuje svoje vlastné záujmy ako v sociálnej, tak aj v profesnej oblasti.
Kompatibilné znamenia: Drak, Opica 
Tajný priateľ: Byvol 
Nekompatibilné znamenie: Kôň 
Rok Kohúta bude pre zrodencov Krysy spoločensky prospešný a plodný. Úspech ich môže stretnúť aj v oblasti podnikania a realizácie nových projektov. Iba občas sa stretne s drobnými problémami.

Prirodzený živel Potkana (voda) zmierňuje napätie medzi živlom roka (oheň) a prirodzeným živlom Kohúta (kov). Napriek tomu rok nie je vhodný na nepremyslené a príliš veľké zmeny. Hrozí neuvážené a zbrklé jednanie.

Pozor by si mali dať na prílišné pracovné tempo a možné vyhorenie a zdravotné problémy. Rok praje rodine a vzťahom. Vysoké pracovné nasadenie by preto mali vyvážiť najmä oddychom v kruhu rodiny, pri koníčkoch, leňošením alebo čítaním. Vtedy ich čakajú dobré vyhliadky vo všetkých oblastiach života. 

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Draka (O4/2017), mesiac Hada (05/2017), mesiac Opice (08/2017), mesiac Prasaťa (11/2017), mesiac Potkana (12/2017) a mesiac Byvola (01/2018). Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané na našej stránke v lunárnom kalendári roku Kohúta 2017.

Zrodencom Krysy ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
18.02. 1912 – 05.02. 1913 (voda)
05.02. 1924 – 23.01. 1925 (drevo)
24.01. 1936 – 10.02. 1937 (oheň)
10.02. 1948 – 28.01. 1949 (zem)
28.01. 1960 – 14.02. 1961 (kov)
15.02. 1972 – 02.02. 1973 (voda)
02.02. 1984 – 19.02. 1985 (drevo)
19.02. 1996 – 06.02. 1997 (oheň)
07.02. 2008 – 25.01. 2009 (zem)
25.01. 2020 – 11.02. 2021 (kov)
11.02. 2032 – 30.01. 2033 (voda)
30.01. 2044 – 16.02. 2045 (drevo)
15.02. 2056 – 03.02. 2057 (oheň)
03.02. 2068 – 22.01. 2069 (zem)
22.01. 2080 – 08.02. 2081 (kov)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

2. Byvol/Býk/Vôl 
(prirodzený prvok zvieraťa: zem yin)

Byvol je v poradí druhým zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je najkonzervatívnejším zvieraťom, najviac pripútaným k rodinným a tradičným hodnotám. Je pracovitývytrvalý, k jeho slabinám patrí žiarlivosť a občasné výbuchy hnevu. 
Kompatibilné znamenia: Had, Kohút 
Tajný priateľ: Krysa 
Nekompatibilné znamenie: Koza 
Rok Kohúta je pre zrodencov Byvola všeobecne prospešný a priaznivý. Po dlhotrvajúcom hluchom období bez väčšej šance na úspech konečne prichádza šťastné obdobie, kedy môžu žať plody svojej dlhej a namáhavej práce. Dočkať sa môžu aj doslova žiarivého úspechu. 

Čo sa týka vzťahov je rok priaznivý najmä pre zrodencov Byvola žijúcich v sporiadaných rodinách a vážnych dlhotrvajúcich vzťahoch. Potomok narodený v Roku Kohúta bude zárukou fungujúceho rodičovského vzťahu.

Zrodenci Byvola však musia byť ostražitý a dávať pozor, aby nedávali príliš najavo známky svojho úspechu. Hrozí im riziko, že vzbudia závisť a žiarlivosť medzi kolegami, priateľmi i v kruhu rodiny. Môže nastať zrada blízkej osoby alebo obchodného partnera. To je azda jediné veľké riziko, s ktorým si v priebehu tohto roka musia poradiť. Pozor by si mali dať aj na riskantné a neuvážené kroky vo finančnej oblasti.

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Zajaca (03/2017), mesiac Hada (05/2017), mesiac Kohúta (09/2017) a mesiac Potkana (12/2017). Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Kohúta 2017.

Zrodencom Byvola ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
06.02. 1913 – 25.01. 1914 (voda)
24.01. 1925 – 12.02. 1926 (drevo)
11.02. 1937 – 30.01. 1938 (oheň)
29.01. 1949 – 16.02. 1950 (zem)
15.02. 1961 – 04.02. 1962 (kov)
03.02. 1973 – 22.01. 1974 (voda)
20.02. 1985 – 08.02. 1986 (drevo)
07.02. 1997 – 27.01. 1998 (oheň)
26.01. 2009 – 13.02. 2010 (zem)
12.02. 2021 – 31.01. 2022 (kov)
31.01. 2033 – 18.02. 2034 (voda)
17.02. 2045 – 05.02. 2046 (drevo)
04.02. 2057 – 23.01. 2058 (oheň)
23.01. 2069 – 10.02. 2070 (zem)
09.02. 2081 – 28.01. 2082 (kov)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

3. Tiger 
(prirodzený prvok zvieraťa: drevo yang)

Tiger je v poradí tretím zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je nadaný, príťažlivý a odvážny, často až bezohľadný. vodcovské schopnosti a sklony. 
Kompatibilné znamenia: Kôň, Pes 
Tajný priateľ: Prasa 
Nekompatibilné znamenie: Opica 
Po náročnom uplynulom roku si Tigre určite polepšia. No aj v roku Kohúta môžu očakávať zopár nepríjemností a otrasov. Naozaj šťastné obdobie ich čaká v roku Zemského psa 2018.

V roku Kohúta sa však budú môcť spoľahnúť na dôveryhodnú osobu po svojom boku, s ktorou budú spoločne čeliť potenciálne ťažkým situáciám. Touto osobou môže byť nový vzťah či priateľstvo, prípadne starší vzťah, ktorý nadobudne nové rozmery. Pozor by si mali dať na iných zrodencov Tigra. Ostrý konflikt dvoch Tigrov by v tomto roku zanechal jazvy. 

V oblasti podnikania, kariéry a financií sú tu jasné vyhliadky na úspech. Ich možnosti sa tu určite rozšíria. Môže sa jednať o nové možnosti propagácie, nových obchodných partnerov, nové trhy či povýšenie.

Vhodnými obdobiami roka sú:
mesiac Koňa (06/2017), mesiac Psa (10/2017) a mesiac Prasaťa (11/2017). Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Kohúta 2017.

Zrodencom Tigra ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
26.01. 1914 – 13.02. 1915 (drevo)
13.02. 1926 – 01.02. 1927 (oheň)
31.01. 1938 – 18.02. 1939 (zem)
17.02. 1950 – 05.02. 1951(kov)
05.02. 1962 – 24.01. 1963 (voda)
23.01. 1974 – 10.02. 1975 (drevo)
09.02. 1986 – 28.01. 1987 (oheň)
28.01. 1998 – 15.02. 1999 (zem)
14.02. 2010 – 02.02. 2011 (kov)
01.02. 2022 – 21.01. 2023 (voda)
19.02. 2034 – 07.02. 2035 (drevo)
06.02. 2046 – 25.01. 2047 (oheň)
24.01. 2058 – 11.02. 2059 (zem)
11.02. 2070 – 30.01. 2071 (kov)
29.01. 2082 – 16.02. 2083 (voda)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

4. Zajac/Králik/Mačka 
(prirodzený prvok zvieraťa: drevo yin)

Zajac je v poradí štvrtým zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je konzervatívny, citlivý a rezervovaný. Je dobrý stratég a diplomat. Nie je prehnane ambiciózny a vie sa oddávať pohodlnosti.
Kompatibilné znamenia: Koza, Prasa 
Tajný priateľ: Pes 
Nekompatibilné znamenie: Kohút 
Rok Kohúta je pre zrodencov Zajaca premenlivý a nevyvážený. Zajac sa totiž nachádza na opačnej strane zvieratníka ako Kohút. Nebude to teda rok odpočinku. Zajac by mal byť aktívny a ostražitý, aby sa vyhol nástrahám roka. 

Zrodenci Zajaca by mali viac dbať najmä o svoje zdravie, pretože liečba aj rekonvalescencia bude trvať o niečo dlhšie. Ostražitý by mali byť aj v oblasti podnikania, kariéry a financií. 

Keďže prirodzeným prvkom Zajaca je drevo, energie kovu a ohňa roka 2017 ho môžu oslabovať a zraňovať. Preto je pre Zajaca vhodné využívať element vody na podporu dreva, kontrolu ohňa a oslabenie kovu.

Pre osamelé Zajace je šanca, že nájdu spriaznenú dušu, i keď pravdepodobnosť bude väčšia až v roku Zemského Psa. Usadené Zajace si však budú môcť v pokoji užívať teplo a bezpečie svojej nory v kruhu rodiny. 

Vhodnými obdobiami roka sú:
mesiac Zajaca (03/2017), mesiac Hada (05/2017), mesiac Kozy (07/2017), mesiac Psa (10/2017), mesiac Prasaťa (11/2017) a mesiac Byvola (01/2018). Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Kohúta 2017.

Zrodencom Zajaca ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
14.02. 1915 – 02.02. 1916 (drevo)
02.02. 1927 – 22.01. 1928 (oheň)
19.02. 1939 – 07.02. 1940 (zem)
06.02. 1951 – 26.01. 1952 (kov)
25.01. 1963 – 12.02. 1964 (voda)
11.02. 1975 – 30.01. 1976 (drevo)
29.01. 1987 – 16.02. 1988 (oheň)
16.02. 1999 – 04.02. 2000 (zem)
03.02. 2011 – 22.01. 2012 (kov)
22.01. 2023 – 09.02. 2024 (voda)
08.02. 2035 – 27.01. 2036 (drevo)
26.01. 2047 – 13.02. 2048 (oheň)
12.02. 2059 – 01.02. 2060 (zem)
31.01. 2071 – 18.02. 2072 (kov)
17.02. 2083 – 05.02. 2084 (voda)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

5. Drak 
(prirodzený prvok zvieraťa: zem yang)

Drak je v poradí piatym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je to silná a doslova magická osobnosť. Srší silou, energiou a kreativitou. Je ambiciózny a idealistický. Pre Draka nič nie je nemožné. Keď sa mu priečia, ukáže svoj hnev.
Kompatibilné znamenia: Krysa, Opica 
Tajný priateľ: Kohút 
Nekompatibilné znamenie: Pes 
Rok Kohúta je pre zrodencov Draka rokom výnimočných úspechov a nových možností. Drak a Kohút (Fénix) sú vo výnimočnej harmónii, ich dvojica je v mnohých kútoch Ázie symbolom šťastného zväzku a manželstva. 

Energia šťastia a prosperity z roku Opice nebude Drakovi chýbať ani v tomto roku. Svoju takmer bezmedznú energiu by mal nasmerovať aj do podnikateľských, pracovných a finančných záležitostí. Úspech na seba nenechá dlho čakať.

Rovnako sa mu bude dariť aj v nadväzovaní nových vzťahov a priateľstiev. Rovnako je tu šanca na vyriešenie starých aj dlhotrvajúcich sporov. Potomok narodený v Roku Kohúta bude zárukou fungujúceho rodičovského vzťahu.

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Hada (05/2017), mesiac Kozy (07/2017), mesiac Opice (08/2017), mesiac Kohúta (09/2017), mesiac Prasaťa (11/2017) a mesiac Potkana (12/2017). Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Kohúta 2017.

Zrodencom Draka ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
03.02. 1916 – 22.01. 1917 (oheň)
23.01. 1928 – 09.02. 1929 (zem)
08.02. 1940 – 26.01. 1941 (kov)
27.01. 1952 – 13.02. 1953 (voda)
13.02. 1964 – 01.02. 1965 (drevo)
31.01. 1976 – 17.02. 1977 (oheň)
17.02. 1988 – 05.02. 1989 (zem)
05.02. 2000 – 23.01. 2001 (kov)
23.01. 2012 – 09.02. 2013 (voda)
10.02. 2024 – 28.01. 2025 (drevo)
28.01. 2036 – 14.02. 2037 (oheň)
14.02. 2048 – 01.02. 2049 (zem)
02.02. 2060 – 20.01. 2061 (kov)
19.02. 2072 – 06.02. 2073 (voda)
06.02. 2084 – 25.01. 2085 (drevo)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

6. Had 
(prirodzený prvok zvieraťa: oheň yin) 

Had je v poradí šiestym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Had je šarmantný, elegantný, rafinovaný, intuitívny, múdry a kultivovaný. Máva vášeň pre odhaľovanie skrytých tajomstievokultné vedy. Iba málokedy má sám o sebe pochybnosti. Má dar zabezpečiť si blahobyt a postavenie výraznejší, ako iné znamenia zverokruhu. 
Kompatibilné znamenia: Byvol, Kohút 
Tajný priateľ: Opica 
Nekompatibilné znamenie: Prasa 
Zrodenci Hada môžu v tomto roku očakávať úspech na všetkých frontoch. Ohnivý temperament Hada korešponduje s ohnivým charakterom roka Kohúta. 

Úspech a radosť im prinesú najmä dlhotrvajúce a náročné projekty, ktoré tento rok dozrejú a prinesú svoje plody. Očakáva ich plnohodnotný rok plný radostných zvratovÚspech ich čaká aj na poli láskypartnerstva. Pozor si však musia dať na svoju žiarlivosť. Nezhody vo vzťahoch budú výnimočné so šancou na rýchle udobrenie. Prichádza aj šanca k urovnaniu nedorozumení a starých sporov. Od schopnosti Hada zarobiť a ušetriť peniaze v roku Kohúta bude závisieť aj jeho blahobyt v nasledujúcich rokoch.

Rovnako sa mu bude dariť aj v nadväzovaní nových vzťahov a priateľstiev. Rovnako je tu šanca na vyriešenie starých aj dlhotrvajúcich sporov. Potomok narodený v Roku Kohúta bude zárukou fungujúceho rodičovského vzťahu.

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Zajaca (03/2017), mesiac Draka (04/2017), mesiac Kozy (07/2017), mesiac Kohúta (09/2017) a mesiac Potkana (12/2017). Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Kohúta 2017.

Zrodencom Hada ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
23.01. 1917 – 10.02. 1918 (oheň)
10.02. 1929 – 29.01. 1930 (zem)
27.01. 1941 – 14.02. 1942 (kov)
14.02. 1953 – 02.02. 1954 (voda)
02.02. 1965 – 20.01. 1966 (drevo)
18.02. 1977 – 06.02. 1978 (oheň)
06.02. 1989 – 26.01. 1990 (zem)
24.01. 2001 – 11.02. 2002 (kov)
10.02. 2013 – 30.01. 2014 (voda)
29.01. 2025 – 16.02. 2026 (drevo)
15.02. 2037 – 03.02. 2038 (oheň)
02.02. 2049 – 22.01. 2050 (zem)
21.01. 2061 – 08.02. 2062 (kov)
07.02. 2073 – 26.01. 2074 (voda)
26.01. 2085 – 13.02. 2086 (drevo)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

7. Kôň 
(prirodzený prvok zvieraťa: oheň yang)

Kôň je v poradí siedmym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je aktívnym stvorením, ktoré potrebuje byť neustále v pohybe. Je príjemným spoločníkom a má dobré vyjadrovacie schopnosti. Má dobre vyvinutú schopnosť včas odhaliť skryté nebezpečenstvo. 
Kompatibilné znamenia: Pes, Tiger 
Tajný priateľ: Koza 
Nekompatibilné znamenie: Krysa 
Rok Kohúta neprinesie zrodencom Koňa práve najlepšie vyhliadky na žiarivé úspechy. K dosiahnutiu dobrých výsledkov sa Kone budú musieť naozaj obracať a nesmú zaspať na vavrínoch. 

Naopak, pokiaľ sa uspokojí so zabehnutými koľajami, rok Kohúta pre neho môže byť veľmi príjemným spomalením životného tempa. Môže sa pokojne utiahnuť vo svojej teplej a útulnej stajni a prežúvať do sýtosti svoje seno. I keď nebude v centre spoločenského diania, vynahradí si to v úzkom kruhu priateľov alebo rodiny. V podnikaní ani kariérnom postupe nebude síce zbesilým tempom cválať vpred, ale zato sa môže spoľahnúť na isté zázemie a stabilitu. 

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Tigra (02/2017), mesiac Koňa (06/2017), mesiac Kozy (07/2017) a mesiac Psa (10/2017). Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Kohúta 2017.

Zrodencom Koňa ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
11.02. 1918 – 31.01. 1919 (zem)
30.01. 1930 – 16.02. 1931 (kov)
15.02. 1942 – 04.02. 1943 (voda)
03.02. 1954 – 23.01. 1955 (drevo)
21.01. 1966 – 08.02. 1967 (oheň)
07.02. 1978 – 27.01. 1979 (zem)
27.01. 1990 – 14.02. 1991 (kov)
12.02. 2002 – 31.01. 2003 (voda)
31.01. 2014 – 18.02. 2015 (drevo)
17.02. 2026 – 05.02. 2027 (oheň)
04.02. 2038 – 23.01. 2039 (zem)
23.01. 2050 – 10.02. 2051 (kov)
09.02. 2062 – 28.01. 2063 (voda)
27.01. 2074 – 14.02. 2075 (drevo)
14.02. 2086 – 02.02. 2087 (oheň)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

8. Koza/Ovca 
(prirodzený prvok zvieraťa: zem yin) 

Koza je v poradí ôsmym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je rodený estét. Je inteligentná, bystrá, citlivá a predvídavá. I keď na prvý pohľad pôsobí zraniteľne, dokáže odvážne hájiť vlastné záujmy. 
 Kompatibilné znamenia: Zajac, Prasa 
Tajný priateľ: Kôň 
Nekompatibilné znamenie: Byvol 
Rok Kohúta je pre zrodencov Kozy relatívne prospešný, navyše yinový oheň vládnuceho roka je pre Kozy vysokokompatibilný s ich vlastným energetickým tokom. Kozy konečne prestanú túžiť po tom, aby boli svojim okolím zbožňované a nájdu cestu sami k sebe. 

V láske aj v priateľstve je rok 2017 príležitosťou na nové stretnutia a vzťahy. 

Ak v roku Kohúta jednajú Kozy s väčšou zodpovednosťou, staré projekty prinášajú svoje plody. Obzvlášť opatrné by mali byť pri manipulácii s peniazmi. Hrozí im, že z neopatrnosti prídu o väčšinu úspor.

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Zajaca (03/2017), mesiac Draka (04/2017), mesiac Hada (05/2017), mesiac Koňa (06/2017) a mesiac Prasaťa (11/2017). Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Kohúta 2017.

Zrodencom Kozy ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
01.02. 1919 – 19.02. 1920 (zem)
17.02. 1931 – 05.02. 1932 (kov)
05.02. 1943 – 24.01. 1944 (voda)
24.01. 1955 – 11.02. 1956 (drevo)
09.02. 1967 – 29.01. 1968 (oheň)
28.01. 1979 – 15.02. 1980 (zem)
15.02. 1991 – 03.02. 1992 (kov)
01.02. 2003 – 21.01. 2004 (voda)
19.02. 2015 – 07.02. 2016 (drevo)
06.02. 2027 – 25.01. 2028 (oheň)
24.01. 2039 – 11.02. 2040 (zem)
11.02. 2051 – 31.01. 2052 (kov)
29.01. 2063 – 16.02. 2064 (voda)
15.02. 2075 – 04.02. 2076 (drevo)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

9. Opica 
(prirodzený prvok zvieraťa: kov yang)

Opica je v poradí deviatym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Žiadne iné zviera taoistického zverokruhu nie je tak milované a oslavované ako práve ona. Je aktívna, neposedná, oslňujúca, hravá, šikovná, vynaliezavá a prešibaná. Neostýcha sa použiť svoj vplyv, obľúbenosť, prefíkanosť a charizmu, aby dosiahla to, po čom túži. A obvykle to aj dosiahne.
Kompatibilné znamenia: Krysa, Drak 
Tajný priateľ: Had 
Nekompatibilné znamenie: Tiger 
Rok Kohúta je pre zrodencov Opice dobrý a úspešný.  Je to obdobie, v ktorom nie je núdza o nové zoznámenia a nové stretnutia. Osamelé Opice majú veľkú šancu spoznať spriaznenú dušu a to najmä v prvej polovici roka.

Veľká šanca je aj pre získanie povýšenia, zvýšenie platu, nové pracovné príležitosti, či vlastné úspešné projekty. Rok 2017 bude rokom víťazstiev a úspechov, v ktorom sa vyskytne iba zopár nepríjemných prekvapení. Tým sa však bystrá Opica, ako obvykle, buď obratne prispôsobí alebo ich hravo preskočí. 

Jediným rizikom je, že rok bude pre aktívne a neposedné Opice opäť hektický a búrlivý. Budú mať tendenciu nechať sa pohltiť vírom udalostí a zanedbávať zdravie, oddych a rodinu. V dôsledku toho sa môžu cítiť príliš nabudené a emočne vypäté. Nemali by preto zabúdať na dostatočný oddych a to najmä v kruhu rodiny. V opačnom prípade hrozí napätie v rodine, rozchody a straty majetku zo strany partnerov a príbuzných.

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Draka (04/2017), mesiac Prasaťa (11/2017) a mesiac Potkana (12/2017). Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Kohúta 2017.

Zrodencom Opice ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
20.02. 1920 – 07.02. 1921 (kov)
06.02. 1932 – 25.01. 1933 (voda)
25.01. 1944 – 12.02. 1945 (drevo)
12.02. 1956 – 30.01. 1957 (oheň)
30.01. 1968 – 16.02. 1969 (zem)
16.02. 1980 – 04.02. 1981 (kov)
04.02. 1992 – 22.01. 1993 (voda)
22.01. 2004 – 08.02. 2005 (drevo)
08.02. 2016 – 27.01. 2017 (oheň)
26.01. 2028 – 12.02. 2029 (zem)
12.02. 2040 – 31.01. 2041 (kov)
01.02. 2052 – 18.02. 2053 (voda)
17.02. 2064 – 04.02. 2065 (drevo)
05.02. 2076 – 23.01. 2077 (oheň)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

10. Kohút/Sliepka/Kura/Páv/Fénix 
(prirodzený prvok zvieraťa: kov yin)

Kohút je v poradí desiatym zvieraťom čínskeho zvieratníka. 

Je relatívne nekonfliktný a dobrosrdečný. Je symbolom spravodlivosti, odvahy, hrdinstva, vernosti, spoľahlivosti, precíznosti a dochvíľnosti. Je hrdý, sebavedomý, no často až príliš ješitný, sebestredný a neústupný.
Kompatibilné znamenia: Byvol, Had 
Tajný priateľ: Drak 
Nekompatibilné znamenie: Zajac 
Zrodencov Kohúta čakajú dobré, i keď náročné časy. S energetikou roku Kohúta sú v úplnej kompatibilite, zato sú však na nich kladené vyššie nároky. 

Zrodencov Kohúta čaká rok, v ktorom naplno predvedú svoj talenttúžbu po dobrodružstve, objavovaní a prekonávaní výziev osudu. Ich rok sa ponesie v znamení podnikania, kariéry a finančných investícií. Od Kohútov bude vyžadovať tvrdú prácu a trpezlivosť, na základe ktorej sa posunú vpred. 

Kohútov čaká upevnenie rodinných a partnerských pút ako aj upevnenie priateľských vzťahov. Úspech vo vzťahoch budú mať najmä tí, ktorí sa budú držať tradičných hodnôt.

Pozor by si mali dať na precenenie svojich schopností a možností. Inak im rok prinesie nielen jasné a šťastné dni, ale dokáže ich aj poriadne potrápiť a pripraviť o energiu. 

Ďalším rizikom bude Kohútova sebestrednosť a vzťahovačnosť, ktorá môže viesť k nedorozumeniam, konfliktom a hádkam.

Zrodencom Kohúta ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
08.02. 1921 – 27.01. 1922 (kov)
26.01. 1933 – 13.02. 1934 (voda)
13.02. 1945 – 01.02. 1946 (drevo)
31.01. 1957 – 17.02. 1958 (oheň)
17.02. 1969 – 05.02. 1970 (zem)
05.02. 1981 – 24.01. 1982 (kov)
23.01. 1993 – 09.02. 1994 (voda)
09.02. 2005 – 28.01. 2006 (drevo)
28.01. 2017 – 15.02. 2018 (oheň)
13.02. 2029 – 02.02. 2030 (zem)
01.02. 2041 – 21.01. 2042 (kov)
19.02. 2053 – 07.02. 2054 (voda)
05.02. 2065 – 25.01. 2066 (drevo)
24.01. 2077 – 11.02. 2078 (oheň)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

11. Pes 
(prirodzený prvok zvieraťa: zem yang)

Pes je v poradí jedenástym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je úprimný, čestný, inteligentný, spoľahlivý a verný. Má zmysel pre lojalitu a spravodlivosť. Je oduševnený, príťažlivý, priateľský a skromný. Nemá rád bezprávie a je ochotný podať pomocnú ruku. Niekedy je chladný a cynický, prepadá hnevu a občas býva lenivý.
Kompatibilné znamenia: Tiger, Kôň 
Tajný priateľ: Zajac 
Nekompatibilné znamenie: Drak 
Rok Kohúta je pre zrodencov Psa relatívne premenlivý a nevyvážený. Energetika a nátura Kohúta a Psa sú totiž na opačných póloch. 

V oblasti podnikania, kariéry a financií sa od zrodencov Psa vyžaduje vysoké nasadenie a plný výkon. Nemali by preto zabúdať na dobrú organizáciu, plánovanie a načasovanie. 

Zrodenci Psa však môžu nájsť svoje ukotvenie a oporu v pevných partnerských, rodinných a priateľských vzťahoch, ktoré sa v tomto roku doriešia a vykryštalizujú. Niektoré zo vzťahov si možno vyžiadajú radikálne zmeny. Menej priaznivá situácia čaká Psov, ktorí hľadajú nový vzťah.

Zrodencom Psa ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
28.01. 1922 – 15.02. 1923 (voda)
14.02. 1934 – 03.02. 1935 (drevo)
02.02. 1946 – 21.01. 1947 (oheň)
18.02. 1958 – 07.02. 1959 (zem)
06.02. 1970 – 26.01. 1971 (kov)
25.01. 1982 – 12.02. 1983 (voda)
10.02. 1994 – 30.01. 1995 (drevo)
29.01. 2006 – 17.02. 2007 (oheň)
16.02. 2018 – 04.02. 2019 (zem)
03.02. 2030 – 22.01. 2031 (kov)
22.01. 2042 – 09.02. 2043 (voda)
08.02. 2054 – 27.01. 2055 (drevo)
26.01. 2066 – 13.02. 2067 (oheň)
12.02. 2078 – 01.02. 2079 (zem)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

12. Prasa 
(prirodzený prvok zvieraťa: voda yin)

Prasa je v poradí dvanástym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je čestné, tolerantné a obľúbené pre svoju láskavosť a veľkorysosť. Rado sa cíti milované, čo vzhľadom k jeho povahe nie je problém. Je pôžitkár a užíva si všetky radosti a slasti života. Rado sa oddáva leňošeniu a ničnerobeniu. Keď má dôvod, je pracovité, statočné, energické, hrdé a žiarlivé. Jeho slabinou je prílišná dôverčivosť až naivita.
Kompatibilné znamenia: Zajac, Koza 
Tajný priateľ: Tiger 
Nekompatibilné znamenie: Had 
Zrodencov Prasaťa čaká relatívne pokojný a priemerný rok 2017. Prežijú obdobie plné rovnováhy, prehodnocovania a plánovania svojho ďalšieho života. Rok je nevhodný pre veľké a náhle zmeny, ktoré nemusia vyjsť podľa predstáv. 

V oblasti podnikania a kariéry zrodenci Prasaťa nemôžu očakávať žiadny výrazný úspech. Napredovanie bude skôr pomalé a systematické. Ich možnosti sa budú pomaly ale iste rozširovať. Čo sa týka financií, rozhodne na tom nebudú zle. 

Rok 2017 prospieva zadaným, môžu sa dočkať súznenia duší a romantiky. Naopak, neprospieva novej láske. I keď rok nebude skúpy na nové stretnutia, zriedka budú viesť k trvalému a hlbokému vzťahu.

Zrodencom Prasaťa ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
16.02. 1923 – 04.02. 1924 (voda)
04.02. 1935 – 23.01. 1936 (drevo)
22.01. 1947 – 09.02. 1948 (oheň)
08.02. 1959 – 27.01. 1960 (zem)
27.01. 1971 – 14.02. 1972 (kov)
13.02. 1983 – 01.02. 1984 (voda)
31.01. 1995 – 18.02. 1996 (drevo)
18.02. 2007 – 06.02. 2008 (oheň)
05.02. 2019 – 24.01. 2020 (zem)
23.01. 2031 – 10.02. 2032 (kov)
10.02. 2043 – 29.01. 2044 (voda)
28.01. 2055 – 14.02. 2056 (drevo)
14.02. 2067 – 02.02. 2068 (oheň)
02.02. 2079 – 21.01. 2080 (zem)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Súvisiace články: Čínsky horoskop 2017 – Rok sebavedomého ohnivého kohúta

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

K lunárnemu Roku Ohnivého Kohúta 2017 z časových dôvodov nebudeme vydávať brožúrku. Dúfame, že vám tento článok aspoň v krátkosti pomôže objasniť, čo vám Ohnivý Kohút v roku 2017 prinesie a pomôže vám odniesť si z roka jeho vlády iba to najlepšie. 

Čínsky horoskop a Kohút


dao=cesta

SOM KOHÚT
Som vždy v strehu, pripravený k akcii, nič mi neuniká.
Som prvý na scéne, posledný odchádzam.
Som ochotný riskovať, držím sa presnosti.
Viem, kde majú veci svoje miesta
a všetko vraciam, kam patrí.
Neustávam v hľadaní dokonalosti.
Nešetrím úsilím.
Som náročný majster. Pozorný správca.
Nikdy sa nevzdávam.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Kohút je relatívne nekonfliktný a dobrosrdečný. Je symbolom spravodlivosti, odvahy, hrdinstva, vernosti, spoľahlivosti, precíznosti a dochvíľnosti. Je hrdý, sebavedomý, no často až príliš ješitný, sebestredný a neústupný.

Kohút je Don Quijote čínskeho zverokruhu

Kohút je tak trochu Don Quijote čínskeho zverokruhu. Udatný a nebojácny hrdina, v skryte duše citlivý a konzervatívny. Je verný, spravodlivý, dôstojný, charizmatický, oslňujúci a hrdý. Jeho slabinou je, že je priveľmi prístupný lichôtkam a klamlivým  ilúziám o vlastnej veľkosti.

Má silné a slabé stránky

relatívne nekonfliktný, dobrosrdečný, spravodlivý, odvážny, verný, spoľahlivý, precízny, dochvíľny, dôstojný, charizmatický, vtipný, bystrý, hrdý, sebavedomý, citlivý, úprimný, otvorený, konzervatívny…

výstredný, vyzývavý, ješitný, sebestredný, egoistický, neústupný, prístupný lichôtkam, velikášsky, nadmerne súťaživý, vtieravý, kritický, povýšenecký, ignorantský, agresívny, naivný, komplikujúci, zveličujúci, chvastúnsky, urečnený…

Je očarujúci a zábavný spoločník

Kohút je rád stredobodom pozornosti, vie očariť a zabaviť priateľov, miluje stretnutia s novými ľuďmi a dokáže byť očarujúcim spoločníkom. Je kreatívny a vtipný. Rád vedie veselú nezáväznú konverzáciu a iba výnimočne sa púšťa do rozhovoru na vážne témy. Napriek tomu však máva bystrý úsudok.

Rád sa predvádza a potrpí si na image

Je si vedomý svojich kvalít, ktoré niekedy až okate a vtieravo vystavuje ostatným na obdiv. Často mu vyčítajú, že sa rád predvádza. Na verejnosti sa snaží ukázať v tom najlepšom svetle, a to aj čo sa týka oblečenia a úpravy zovňajšku. Aktívne sa zaujíma o všetko, čo sa týka umenia, designu a imidžu. K vlastnému zovňajšku vie byť rovnako kritický ako k zovňajšku iných.

Je prehnane úprimný, no sám nerád prijíma kritiku

Kohút nerád prijíma kritiku, na ktorú niekedy reaguje povýšene a agresívne. Jeho vlastná úprimnosť sa však často spája s aroganciou voči okoliu. Niet sa čo čudovať, ak je presvedčený o svojej pravde, pocity a názory iných ho nezaujímajú. Rád poúča a rozdáva rady.

Tvrdo obhajuje svoj názor a robí si všetko po svojom. Je presvedčený, že úprimnosťou zájde najďalej, i keď v skutočnosti by si mal svoje názory častejšie nechávať pre seba. Avšak Kohútova schopnosť nespôsobiť nikomu trvalú ujmu zabezpečí, že nezhody a konflikty sa udržia v primeraných medziach.

Chce byť obdivovaný, vážený a uznávaný

On sám od svojho okolia vyžaduje, aby bol vážený a uznávaný. Pociťuje veľké zadosťučinenie, keď je obdivovaný a chválený. Nemá problém vystúpiť a prehovoriť, jeho vízie a názory sú však často prehnané, zveličené a naivné. Často a ochotne predostiera nezmyslené velikášske plány.

Má zvláštne nadanie zveličiť a skomplikovať všetko jednoduché. Má záľubu vo vášnivých výmenách názorov, v ktorých je pochopiteľne práve on tým, kto má pravdu. Niekedy máva až prehnanú túžbu súťažiť.

V práci a štúdiu je svedomitý

Kohút má všetky predpoklady stať sa jedničkou v tom, čo robí. Dobre študuje, ľahko sa učí a pátra po odpovediach. Je inteligentný, svedomitý a disciplinovaný. Robí veci včas a v správnom poradí. Je puntičkár.

Vie logicky a triezvo premýšľať, nerád robí rýchle a náhle rozhodnutia a neznesie, ak  je na jeho osobu vyvíjaný nátlak. Aj keď je v úzkych, málokedy žiada o pomoc, pretože pohŕda slabosťou a závislosťou.

Vyhovujú mu pozície, v ktorých má vlastné tempo práce, ktoré si sám určí. Uplatní sa v profesiách, kde prichádza do styku s ľuďmi a s verejnosťou (v politike a obchode). Dobre sa cíti aj ako pracovník v banke či manažér. Uplatniť sa môže aj ako umelec alebo spisovateľ. Vďaka odvahe a túžbe po poriadku a spravodlivosti sa uplatní aj u vojska, alebo v podobnej profesii. Jeho profesia by mu však mala poskytovať dostatočný priestor a slobodu, aby využil svoje schopnosti.

Je pracovitý a má silne vyvinutý vzťah k peniazom

Kohút má výnimočné vodcovské a organizačné schopnosti, je veľmi cieľavedomý a v práci prejavuje nadpriemernú výkonnosť.

Kohút ma silne vyvinutý vzťah k peniazom. Je príkladom veľmi sebestačného tvora, ktorý nikdy nehladuje. často si všetko prepočítava a zamýšľa sa nad tým, čo je pre neho výhodné. Dobre robí, pretože obvykle nič nezíska bezpracne a na svoje peniaze si musí  ťažko zarobiť. Ak však hrabe na správnom smetisku, môže zbohatnúť.

Kohút nájde červíka aj na púšti, len musí vytrvalo hrabať. (ázijské príslovie)

Za bezstarostnosťou a humorom skrýva citlivosť a zraniteľnosť

Kohút budí dojem bezstarostnosti, pod ktorou sa skrýva zraniteľnosť. Tú často prezradí jeho zmätené konanie či nepozornosť, ktorú však hravo maskuje svoju výrečnosťou a zmyslom pre humor. Tí najbližší poznajú jeho citlivú a statočnú stránku, ostatní ju spoznajú v čase krízy.

Nechýba mu súcit, múdrosť a statočnosť

Nechýba mu súcit, múdrosť a statočnosť, najmä keď niekto potrebuje jeho pomoc. KeĎ mu narastie hrebienok vie byť veľmi odvážny a dokonca riskovať život. Má zvláštne vlohy na riešenie zložitých a komplikovaných problémov každého druhu.

V láske a priateľstve je verný

Vzhľadom k spoločenskej a družnej povahe máva Kohút dostatok príležitostí na nadviazanie vzťahu. Okrem zovňajšku dokáže zaujať aj inteligentnou a zmysluplnou konverzáciou. Ale stojí ho o niečo viac námahy, aby dosiahol a udržal si lásku milovanej osoby. Jeho povaha ho ženie neustále vpred aj v oblasti lásky a vzťahov.

Aj tu však Kohútovi hrozí nebezpečenstvo, že vzrušenie, ktoré mu vzťah prináša, môže vychádzať z kohútovej túžby očariť a opantať si partnera. Ak ho ovládne nepokoj, vydá sa za novým dobrodružstvom. Keď však nájde vyhovujúceho partnera, je verný, spoľahlivý a oddaný.

dao=cesta

VZŤAHY KOHÚTA
s ostatnými znameniami zverokruhu

Vzťah Kohúta s Drakom
Drakovi imponujú grandiózne plány Kohúta a navyše sú obaja veľmi energickí a ambiciózni.

Vzťah Kohúta s Byvolom
Byvol rád uvíta slnečný jas, ktorým Kohút presvetlí jeho prísne usporiadaný život. Navyše oboch neodolateľne priťahuje práca.

Vzťah Kohúta s Hadom
Kohút si tiež dobre rozumie s intuitívnym a múdrym  Hadom. Had zasa oceňuje jeho osviežujúcu osobnosťoptimistický, nebojácny zjav.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

SYMBOLIKA KOHÚTA

Kohútovi prislúcha 10. miesto v zvieratníku. Tradične sa s ním spája prvok kov, biela farba, jeseň a zrelosť. Kov a biela farba je symbolom rýdzosti, čistoty a sviežosti. I keď sa často spája s melanchóliou a smútkom, môže predznamenať aj šťastný osud. Zo svetových strán mu patrí západ, spájajúci sa so západom slnka, prichádzajúcim večerom a nástupom jesene, keď silnie yinový princíp.

 • Poradie zvieratníka: 10
 • Prvok: kov yin
 • Farba: biela, strieborná, zlatá a hnedá
 • Svetová strana: západ
 • Obdobie dňa: západ slnka, skorý večer, 17:00 – 19:00
 • Obdobie roka: jeseň, september
 • Obdobie života: zrelosť

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuejautor: Dao Dharma

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Iba na základe charakteristiky vládnúceho zvieraťa však nemožno vyvodiť osobnosť a životné smerovanie človeka narodeného v roku jeho vlády. Je to preto, lebo podľa čínskej astrológie je náš charakter a životná Cesta rovnakou mierou ovplyvnená vládcom hodiny, dňa, mesiaca aj roka, v ktorom sme sa narodili (tzv. 4 piliere osudu - BaZi).

Čínsky horoskop 2017 – Rok sebavedomého ohnivého kohúta


dao=cesta

ROK OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

28. januára 2017 sa nám predstaví nový vládca roka – Kohút. Jeho vláda potrvá do 15. februára 2018.

Je relatívne nekonfliktný a dobrosrdečný. Je symbolom spravodlivosti, odvahy, hrdinstva, vernosti, spoľahlivosti, precíznosti a dochvíľnosti. Je hrdý, sebavedomý, no často až príliš ješitný, sebestredný a neústupný.

V niektorých ázijských kultúrach (Číny, Indočíny a Japonska)  sa tento vládca interpretuje aj ako kura, páv alebo fénix. V čínskej kultúre reprezentuje tiež ochranu pred zlomvymetanie zlých duchov.

Jeho spojencom a spoluvládcom pre rok 2017 bude yinový Oheň. Kohút si prepožičia jeho vlastnosti a pre rok 2017 sa stane Ohnivým Kohútom.

V tomto spojení sa nám predstaví ako jeden z najnepochopiteľnejších a najvýstrednejších vládcov celého 60 ročného cyklu. A v akých podmienkach bude tento vládca preukazovať svoje schopnosti?

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

ROK 2017 v znamení Gua 1 (trigram Kan)
– životná Cesta, sebarealizácia, kariéra

Rok 2017 sa ponesie v znamení trigramu Kan – životná Cesta, sebarealizácia, kariéra (voda yang).

Trigram Kan predstavuje našu Cestu životom, celkové smerovanie, plány a ciele; či robíme to, čo robiť chceme; či napredujeme alebo stagnujeme. Je to priestor výrazu nášho najvnútornejšieho ja, jeho vzniku a potvrdzovania. Reprezentuje tiež komunikáciu a vzťahy, prácu a našu celkovú schopnosť zabezpečiť sa a zarobiť si na živobytie. Môže pomôcť pri snahe o dosiahnutie lepšieho postavenia, väčšej úcty a uznania, pri zlepšovaní vzťahov v práci. Predstavuje tiež našu múdrosť, skúsenosť a poznanieTrigram Kan je výrazom nášho vzťahu k sebe samému a poznania svojej hodnoty

Rok 2017 nás vyzve k aktívnemu riešeniu našich najvnútornejších osobných a pracovných záležitostí

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

CHARAKTERISTIKA KOHÚTA

V roku vlády ohnivého kohúta budú prospievať tí,
ktorí pochopia pravidlá hry tohto vládcu v podmienkach roka s Gua 1.
Aký teda bude náš nový vládca a čo od neho môžme očakávať?

Kohút je Don Quijote čínskeho zverokruhu

Kohút je tak trochu Don Quijote čínskeho zverokruhu. Udatný a nebojácny hrdina, v skryte duše citlivý a konzervatívny. Je verný, spravodlivý, dôstojný, charizmatický, oslňujúci a hrdý. Jeho slabinou je, že je priveľmi prístupný lichôtkam a klamlivým  ilúziám o vlastnej veľkosti.

Má silné aj slabé stránky

relatívne nekonfliktný, dobrosrdečný, spravodlivý, odvážny, verný, spoľahlivý, precízny, dochvíľny, dôstojný, charizmatický, vtipný, bystrý, hrdý, sebavedomý, citlivý, úprimný, otvorený, konzervatívny…

výstredný, vyzývavý, ješitný, sebestredný, egoistický, neústupný, prístupný lichôtkam, velikášsky, nadmerne súťaživý, vtieravý, kritický, povýšenecký, ignorantský, agresívny, naivný, komplikujúci, zveličujúci, chvastúnsky, urečnený…

Je očarujúci a zábavný spoločník

Kohút je rád stredobodom pozornosti, vie očariť a zabaviť priateľov, miluje stretnutia s novými ľuďmi a dokáže byť očarujúcim spoločníkom. Je kreatívny a vtipný. Rád vedie veselú nezáväznú konverzáciu a iba výnimočne sa púšťa do rozhovoru na vážne témy. Napriek tomu však máva bystrý úsudok.

Rád sa predvádza a potrpí si na image

Je si vedomý svojich kvalít, ktoré niekedy až okate a vtieravo vystavuje ostatným na obdiv. Často mu vyčítajú, že sa rád predvádza. Na verejnosti sa snaží ukázať v tom najlepšom svetle, a to aj čo sa týka oblečenia a úpravy zovňajšku. Aktívne sa zaujíma o všetko, čo sa týka umenia, designu a imidžu. K vlastnému zovňajšku vie byť rovnako kritický ako k zovňajšku iných.

Je prehnane úprimný, no sám nerád prijíma kritiku

Kohút nerád prijíma kritiku, na ktorú niekedy reaguje povýšene a agresívne. Jeho vlastná úprimnosť sa však často spája s aroganciou voči okoliu. Niet sa čo čudovať, ak je presvedčený o svojej pravde, pocity a názory iných ho nezaujímajú. Rád poúča a rozdáva rady.

Tvrdo obhajuje svoj názor a robí si všetko po svojom. Je presvedčený, že úprimnosťou zájde najďalej, i keď v skutočnosti by si mal svoje názory častejšie nechávať pre seba. Avšak Kohútova schopnosť nespôsobiť nikomu trvalú ujmu zabezpečí, že nezhody a konflikty sa udržia v primeraných medziach.

Chce byť obdivovaný, vážený a uznávaný

On sám od svojho okolia vyžaduje, aby bol vážený a uznávaný. Pociťuje veľké zadosťučinenie, keď je obdivovaný a chválený. Nemá problém vystúpiť a prehovoriť, jeho vízie a názory sú však často prehnané, zveličené a naivné. Často a ochotne predostiera nezmyslené velikášske plány.

Má zvláštne nadanie zveličiť a skomplikovať všetko jednoduché. Má záľubu vo vášnivých výmenách názorov, v ktorých je pochopiteľne práve on tým, kto má pravdu. Niekedy máva až prehnanú túžbu súťažiť.

V práci a štúdiu je svedomitý

Kohút má všetky predpoklady stať sa jedničkou v tom, čo robí. Dobre študuje, ľahko sa učí a pátra po odpovediach. Je inteligentný, svedomitý a disciplinovaný. Robí veci včas a v správnom poradí. Je puntičkár.

Vie logicky a triezvo premýšľať, nerád robí rýchle a náhle rozhodnutia a neznesie, ak  je na jeho osobu vyvíjaný nátlak. Aj keď je v úzkych, málokedy žiada o pomoc, pretože pohŕda slabosťou a závislosťou.

Vyhovujú mu pozície, v ktorých má vlastné tempo práce, ktoré si sám určí. Uplatní sa v profesiách, kde prichádza do styku s ľuďmi a s verejnosťou (v politike a obchode). Dobre sa cíti aj ako pracovník v banke či manažér. Uplatniť sa môže aj ako umelec alebo spisovateľ. Vďaka odvahe a túžbe po poriadku a spravodlivosti sa uplatní aj u vojska, alebo v podobnej profesii. Jeho profesia by mu však mala poskytovať dostatočný priestor a slobodu, aby využil svoje schopnosti.

Je pracovitý a má silne vyvinutý vzťah k peniazom

Kohút má výnimočné vodcovské a organizačné schopnosti, je veľmi cieľavedomý a v práci prejavuje nadpriemernú výkonnosť.

Kohút ma silne vyvinutý vzťah k peniazom. Je príkladom veľmi sebestačného tvora, ktorý nikdy nehladuje. často si všetko prepočítava a zamýšľa sa nad tým, čo je pre neho výhodné. Dobre robí, pretože obvykle nič nezíska bezpracne a na svoje peniaze si musí  ťažko zarobiť. Ak však hrabe na správnom smetisku, môže zbohatnúť.

Kohút nájde červíka aj na púšti, len musí vytrvalo hrabať.  (ázijské príslovie)

Za bezstarostnosťou a humorom skrýva citlivosť a zraniteľnosť

Kohút budí dojem bezstarostnosti, pod ktorou sa skrýva zraniteľnosť. Tú často prezradí jeho zmätené konanie či nepozornosť, ktorú však hravo maskuje svoju výrečnosťou a zmyslom pre humor. Tí najbližší poznajú jeho citlivú a statočnú stránku, ostatní ju spoznajú v čase krízy.

Nechýba mu súcit, múdrosť a statočnosť

Nechýba mu súcit, múdrosť a statočnosť, najmä keď niekto potrebuje jeho pomoc. Keď mu narastie hrebienok vie byť veľmi odvážny a dokonca riskovať život. Má zvláštne vlohy na riešenie zložitých a komplikovaných problémov každého druhu.

V láske a priateľstve je verný

Vzhľadom k spoločenskej a družnej povahe máva Kohút dostatok príležitostí na nadviazanie vzťahu. Okrem zovňajšku dokáže zaujať aj inteligentnou a zmysluplnou konverzáciou. Ale stojí ho o niečo viac námahy, aby dosiahol a udržal si lásku milovanej osoby. Jeho povaha ho ženie neustále vpred aj v oblasti lásky a vzťahov.

Aj tu však Kohútovi hrozí nebezpečenstvo, že vzrušenie, ktoré mu vzťah prináša, môže vychádzať z kohútovej túžby očariť a opantať si partnera. Ak ho ovládne nepokoj, vydá sa za novým dobrodružstvom. Keď však nájde vyhovujúceho partnera, je verný, spoľahlivý a oddaný.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

OHNIVÁ OPICA ODOVZDÁVA ŽEZLO VLÁDY OHNIVÉMU KOHÚTOVI

Čoskoro skončí vláda činorodej, prešibanej a roztopašnej Ohnivej Opice. Uplynulý rok 2016 sa niesol v znamení Gua 2 (vzťahy). Boli sme vyzvaní, aby sme sa pod jej vedením aktívne venovali najmä pochopeniu a riešeniu partnerských, rodinných pracovných, kultúrnych a medzinárodných vzťahov. Naša pozornosť sa pod vplyvom okolností zameriavala na náš vzťah s okolitým svetom.

V nastávajúcom roku 2017 zasadne na trón  a preberie žezlo vlády sebavedomý a sebestredný Ohnivý Kohút. Vládnuť bude v podmienkach roku s Gua 1 (životná Cesta, kariéra). Pod jeho vedením by sme mali trochu spomaliť a obrátiť svoju pozornosť sami na seba, svoje vlastné záujmy a dať na svoje potreby, smerovanie, vlastný rozvoj, sebauplatnenie a kariéru.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Činorodosť v roku OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

Aktivita a činorodosť neposednej Opice z uplynulého roka sa čiastočne prenesie aj do roka sebavedomého Kohúta. V nasledujúcom roku nám Kohút predvedie svoj talent, túžbu po dobrodružstve, objavovaní a prekonávaní nových výziev osudu.

Pestrofarebný Kohút nám síce prinesie jasné a šťastné dni, ale dokáže nás aj poriadne potrápiť a pripraviť o silu a energiu. Občas sa totiž hrdinsky púšťa aj do výziev, ktoré sú príliš náročnénereálne alebo nad jeho možnosti.

Po náročnom a hektickom roku Opice však nastane istá stabilizácia a spomalenie. Yangový oheň z roka 2016 bude v roku 2017 vystriedaný ohňom yinovým.

Kariéra a podnikanie v roku OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

Rok Kohúta sa ponesie v znamení podnikania, kariéry a finančných investícií. Kohút bude vyžadovať tvrdú prácu a trpezlivosť, na základe ktorej sa posunieme ďalej, vpred a vyššie

Úspech a financie v roku OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

Základom úspechu je držať sa tradičných kohútích hodnôt. Pokiaľ vsadíme na poctivosť, svedomitosť, precíznosť a zodpovednosť Kohúta, môže byť pre nás rokom víťazstiev a úspechov.

Kohút je však aj hrdinské a odvážne stvorenie, ktoré si dovolí “bezpečne riskovať”. Pozor si však dajte na precenenie svojich vlastných možností a schopností.

Jedno je však isté, čaká nás rok veľmi sebestačného tvora, ktorý nikdy nehladuje.

Zmeny v roku OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

Kombinácia tohtoročného prvku ohňa, s Kohútovi vlastným prvkom kovu, vytvára energetickú nerovnováhu a napätie. Rok 2017 preto nie je príliš vhodný pre veľké a dôležité zmeny.

Istú výnimku tvoria pracovné zmeny, nakoľko rok 2017 sa bude niesť najmä v znamení sebarealizácie, kariéry a práce.

Priaznivé zmeny by mohli nastať aj v oblasti spravodlivosti a práva. Pod vplyvom hrdinského Kohúta budeme totiž viac “bojovať” za poriadok a spravodlivosť. Nebude chýbať Kohútove obľúbené dlhé rečnenie a obhajovanie toho, čo považuje za “správne”. V dôsledku napätia vládnucich živlov (oheň – kov) nebudú chýbať ani protesty a demonštrácie, ktoré sa však vďaka miernej povahe Kohúta udržia v prijateľných medziach. Dvaja Kohúti na jednom smetisku sa však neznesú!

Vzťahy v roku OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

Kohút sa postará o upevnenie našich rodinných a partnerských pút ako aj o upevnenie priateľských vzťahov. Úspech vo vzťahoch budú mať najmä tí, ktorí sa budú držať tradičných rodinných hodnôt.

Pozor, vplyv Kohúta sústredeného na seba, môže mať za následok, že sa dokážeme uraziť pre každú maličkosť.

Nástrahy v roku OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

Pod vplyvom Kohúta však môžme byť náchylní k pýche a sebapreceňovaniu. Preto pozor na neuvážené a riskantné podniky, ktoré môžu priniesť sklamanie a pády. Hrozí tiež, že v jeho roku vynaložíme priveľa úsilia s minimálnymi ziskami. Odolajte preto projektom s neistými vyhliadkami a vyvarujte sa riskantným krokom.

Spoločenská, politická a diplomatická scéna v roku OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

Na politickej a diplomatickej scéne sa bude veľa filozofovať a fantazírovať o ničom. Pod vplyvom kohúta bude každý natoľko zaneprázdnený sám sebou, že nebude mať kedy počúvať, ani sa starať o potreby a názory iných.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Súvisiace články: Čínsky horoskop 2017 – pre jednotlivé znamenia zverokruhu

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

K lunárnemu Roku Ohnivého Kohúta 2017 z časových dôvodov nebudeme vydávať brožúrku. Dúfame, že vám tento článok aspoň v krátkosti pomôže objasniť, čo vám Ohnivý Kohút v roku 2017 prinesie a pomôže vám odniesť si z roka jeho vlády iba to najlepšie. 

2. Feng Shui tip: Magické sviečky z mušlí a lastúr


dao-institut-fengshui

sviečky z mušlíMÁTE DOMA MUŠLE A LASTÚRY?
SKÚSTE SI VYROBIŤ MAGICKÉ SVIEČKY!

Mušle a lastúry sú obľúbeným dovolenkovým suvenírom. No hneď na úvod vás musím upozorniť, že z väčšiny tropickej časti sveta je ich vývoz zakázaný a to pod hrozbou vysokej pokuty. Mnohé krajiny sa takto snažia eliminovať vývoz prírodného bohatstva za hranice svojej krajiny. Na tieto fakty by ste sa mali informovať u cestovnej kancelárie alebo svojho turistického sprievodcu.

MUŠLE A LASTÚRY –
MAGICKÉ PREDMETY S HLBOKOU SYMBOLIKOU

Takmer vo všetkých kultúrach sú mušle a lastúry cenené ako magické predmety s hlbokou symbolikou. Spájajú sa s kozmickou silou Mesiaca a sú predovšetkým symbolom zrodenia, potencie, plodnosti a začiatku života v mori. Známy je mýtus o zrodení gréckej bohyne krásy a lásky Afrodity, ktorá sa zrodila ako perla v lastúre z morskej peny.

Mušle sú všeobecne považované aj za ochranu proti zlu. Chránia tehotné ženy a matky s deťmi. Dodávajú silu, odvahu a pocit bezpečia. Mušľami sa zdobili tiež mágovia a šamani, taktiež sa nimi zdobili rituálne predmety. Často sa používali aj ako hudobný nástroj, pretože niektoré lastúry vydávajú nádherný zvuk.

sviečky z mušlí-5Mušľa (resp. lastúra) je tiež jedným z 8. šťastných symbolov buddhizmu. Reprezentuje čistotu buddhistického učenia, ktoré sa šíri všetkými smermi a dostáva sa aj do najvzdialenejších kútov zeme rovnako, ako nádherný zvuk lastúry.

Preto, ak už doma predsa len nejaké mušle alebo lastúry máte (či už z dovolenky alebo z obchodu), môžte si z nich vyrobiť jeden z obľúbených rituálnych predmetov – magické sviečky. Už samotné zapálenie sviečky je rituálom pre každý zdarný začiatok. Preto je vhodný najmä pri svadbách, narodení detí, sťahovania do nového príbytku, či nástupu do nového zamestnania.

dao-institut-fengshui

sviečky z mušlí-6Postup č. 1
.
Do horúceho vodného kúpeľa vložíme čajové sviečky, aby sa vosk roztopil. 
Roztopený vosk prelejeme do pripravených mušlí a pinzetou preložíme knôt. 
sviečky z mušlí-4Postup č. 2
.
Čajové sviečky vyklopíme z obalov. Vytiahneme knôty a vložíme ich do pripravených mušlí. Vosk vložíme do malého hrnca a zahrievame na miernom plameni, aby sa roztopil. Roztopený vosk nalejeme do mušlí.

dao-institut-fengshui

Mušle vo Feng Shui

Sviečky, vonné tyčinky, kamienky a mušle sú vhodnou dekoráciou najmä do kúpeľne. Podľa Feng Shui ich však môžete umiestniť aj do niektorého z nasledovných sektorov:

 • do vodného sektora S1 (cesta, kariéra) ,
 • do sektora SZ6 (nápomocní priatelia, cestovanie) alebo
 • do sektora Z7 (budúducnosť, deti kreativita).

Tento typ aktivácie priestoru nie je súčasťou tradičného Feng Shui a slúži na symbolické doladenie priestoru.

dao-institut-fengshui

1. Feng Shui tip: Nevyhadzujte rozbité veci


dao-institut-fengshui

kintsugiZaujímate sa o starodávne čínske umenie usporiadania a harmonizácie priestoru Feng Shui a riadite sa jeho radami? Vyhadzujete v duchu Feng Shui poškodené a rozbité veci? Omyl! Tento prístup nemá s tradičným Feng Shui nič spoločné, dokonca je v rozpore s východnou filozofiou a jej prístupom k životu.

Toto “pravidlo” je výtvorom novodobej konzumnej západnej spoločnosti. Takže, keď budete najbližšie upratovať a triediť nepotrebné veci, aby ste mohli nakúpiť nové, skúste sa na vec pozrieť trochu inak. Ako?

Svet zlomí každého a potom sú mnohí silní tam, kde ich zlomil.
 ERNEST HEMINGWAY

kintsugi-kintsukuroi– Spadla vám vaša obľúbená miska, soška, váza alebo tanier?
– Rozbil sa alebo praskol?
– Dobre.
– Teraz sa mu za to úprimne ospravedlňte!
– Chceli by ste ho zlepiť tak, aby to nebolo vidno?
– Chyba!
– Zvýraznite to!
– Pochopili ste?

dao-institut-fengshui

KINTSUKUROI alebo KINTSUGI (oprava zlatom)

Je to umenie sceľovania rozbitej keramiky, kameniny a iných materiálov vyplnením trhliny lakovanou živicou a jej posypaním (alebo potretím) práškovým zlatom. Táto tradičná forma umenia vznikla v Japonsku a postupne sa rozšírila takmer po celej Ázii.

Je to však oveľa viac ako len technika či umenie. Je to filozofia, ktorá chápe poškodenie a následnú opravu ako prirodzenú súčasť života a histórie predmetu.

Niečo, čo bolo poškodené a porušené je opäť zcelené a získava novú identitu, zmysel a krásu. Tento nový celok obsahuje nielen spomienku na to, čo bolo predtým, ale tiež to, čo je teraz. Spája tak súčasnosť s minulosťou, staré s novým…

Vyjadruje nielen hlboko zakorenený vzťah k tradícii a histórii, ale skrýva sa za ním oveľa hlbšia myšlienka:

KINTSUKUROI KINTSUGIPrasknuté alebo zlomené ešte neznamená bezcenné. Naopak, znamená šancu na zlepšenie. Dokonca šancu, že to bude ešte lepšie, ako predtým.

Namiesto snahy toto poškodenie zamaskovať, vyzdvihuje nedokonalosť a opotrebenie používaním a vekom. Vyjadruje obdiv a úctu k tomu, čo už dlhšiu dobu slúži, ako aj schopnosť prijať zmenu a prispôsobiť staré a tradičné novým alebo zmeneným podmienkam. Žiaľ, táto myšlienka je v dnešnej nadmieru konzumnej dobe vo väčšine západných kultúr úplne cudzia. Rozbité rýchlo vyhodíme a nahradíme novým.

Rozbil sa vám obľúbený tanier, miska alebo váza?
Triešti sa vám životný sen, kariéra, vzťahy, rodina alebo celý váš život?
Dajte si tú námahu a čas!
Staňte sa majstrami kintsugi svojho vlastného života…

dao-institut-fengshui