Archív kategorií: Čínska medicína

Základy tradičnej čínskej medicíny

dao-institut-najtenšia

ZÁKLADY ČÍNSKEJ MEDICÍNY

Tradičná čínska medicína vychádza z dávnych princípov taoistickej filozofie o usporiadaní sveta. Jej korene siahajú niekoľko tisícročí pred náš letopočet do čias legendárnych mýtických dračích cisárov. Už v tých dobách sa život vnímal cez zložitý vibračný energetický vzorec. Vďaka existencii tohto vzorca môžeme dýchať, premýšľať, pohybovať sa, tráviť jedlo a cítiť. Správny energetický vzorec a nerušený tok energie má vplyv na to, ako sa cítime, ako zmýšľame, ako vnímame našu zdravotnú situáciu.

ZÁKLADNÉ PILIERE TRADIČNEJ ČÍNSKEJ MEDICÍNY

  1. Učenie o energii Qi a jej princípoch Yin-Yang
   • Qi je prapôvodná substancia, ktorá sa prejavuje dvomi protikladnými kvalitami: Yin a Yang
  2. Učenie o 5 prvkoch (hybateľoch): drevo, oheň, zem, kova voda
  3. Učenie o orgánoch a vnútornostiach
   • ich vzájomné vzťahy, funkčná podmienenosť a prepojenosť s vonkajším prostredím
  4. Učenie o Qi, krvi a telesných tekutinách
   • ich pôvod, tvorba, funkcia, vzájomné vzťahy a spojitosti s orgánmi
  5. Učenie o energetických dráhach (meridiánoch), bodoch a centrách (dan-tienoch)
   • systém obehu Qi, funkcie energetických dráh a ich spojitosť s orgánmi, prejavy porúch na dráhach
   • funkčné, informačné, fyziologické a živinové prepojenie organizmu prostredníctvom energetických dráh
  6. Učenie o príčinách vzniku chorôb
   • vnútorné a vonkajšie faktory vzniku chorôb, ich mechanizmy a príznaky
  7. Učenie o mechanizmoch vzniku chorôb
   • zákonitosti ich vzniku, vývoja a premien
  8. Učenie o metódach diagnostikovania
   • zhromažďovanie informácií potrebných pre stanovenie diagnózy predovšetkým z pokožky, jazyka a z pulzu
   • získavanie informácií zrakom, sluchom, dotazovaním, pohmatom (palpáciou)
  9. Učenie o diferenciálnej (rozlišovacej) diagnostike
   • vyhodnocovanie a triedenie získaných informácií
  10. Učenie o prevencii a zásadách liečby
   • „liečiť chorobu, kým ešte nevznikla“
   • v prípade ochorenia včas zabrániť jeho zhoršovaniu
   • obnovenie rovnováhy organizmu a posilnenie obranných síl

Pokračovať na Základy tradičnej čínskej medicíny