Čínska astrológia

dao=cesta

ČÍNSKA ASTROLÓGIA

Čínska “astrológia” funguje inak ako západná, pretože nepracuje s hviezdami. Namiesto hviezd skúma premenlivosť životnej sily Qi v čase. Životná sila Qi nadobúda v čase rôzne kvality a vlastnosti. Keď sa rodí nový život, dieťa nadobúda kvality a vlastnosti životnej sily Qi konkréteho okamihu.

Zrodenci tých znamení, ktoré sú kompatibilné s kvalitami a vlastnosťami Qi daného roka, budú vnímať priebeh roka ako priaznivý. „Horoskop“ daného roka je teda skúmaním energie roka a zisťovaním, ako bude v danom roku reagovať človek narodený s určitými kvalitami a vlastnosťami Qi. (Napríklad v roku Byvola sa veci budú odvíjať veľmi pomaly a s rozvahou. A človeku narodenému v roku Koňa nemusí jeho pomalé tempo vyhovovať.)

dao=cesta

12 ZNAMENÍ ZVEROKRUHU

čínsky horoskop na rok 2016 - rok ohnivej opiceKaždý lunárny rok sa ujíma vlády jedno zo zvierat 12-ročného cyklu čínskeho zverokruhu. A každý rok je ovplyvnený charakterom svojho vládcu:

Ctižiadostivý Potkan vlieza do pasce, húževnatý Byvol drie na ryžovom poli, odvážny Tiger je divoký lovec, šikovná Mačka/Zajac dopadá vždy na nohy, z mýtického Draka srší zlato a iskry, múdry Had je intuitívny a učený, nespútaný Kôň je slobodný a hrdý, emotívna Koza/Ovca méka a myká sa, hravá Opica je prefíkaná a nevyspytateľná, hrdý Kohút hrabe na vlastnom piesku, spravodlivý a odvážny Pes ochraňuje a stráži dom a pôžitkárske Prasa je labužnícke a dôverčivé.

Každému zvieraťu je naviac priradený jeden z 5 prvkov vládnuceho roka. Prvky ovplyvňujú životnú silu zvieracích znamení v konkrétnom roku. Kombináciou 12 zvierat a 5 prvkov získavame 60 znamení čínskeho zverokruhu (12×5=60). Vláda určitého zvieraťa v spojení s daným prvkom sa teda opakuje iba raz za 60 rokov.

Každý rok sa zároveň nesie v znamení určitého Gua (trigramu), ktorý určuje hlavnú úlohu a smerovanie roka. Každý so 60 vládcov zverokruhu vládne v podmienkach roka s určitým Gua iba raz za 180 rokov.

12, 60 a 180-ROČNÝ CYKLUS

12-ROČNÝ CYKLUS
Takto získavame 12-ročný cyklus čínskeho zvieratníka, ktorý sa celý nesie v znamení jedného z 5 prvkov. Daný prvok ovplyvňuje charakter celého 12-ročného cyklu, s ktorým sa každý z 12 zvieracích vládcov roka potýka.

60-ROČNÝ CYKLUS
V rámci jedného 12-ročného cyklu je aj každému z 12 zvieracích vládcov priradený jeden z 5 prvkov roka. Prvok roka sa spája s prirodzeným prvkom znamenia a prepožičiava mu svoje vlastnosti. Kombináciou 12 zvierat a 5 prvkov získavame 60 znamení čínskeho zverokruhu (12×5=60). Vláda určitého zvieraťa v spojení s daným prvkom sa opakuje iba raz za 60 rokov!

180-ROČNÝ CYKLUS
Každý rok sa zároveň nesie v znamení určitého Gua (trigramu), ktorý určuje hlavnú úlohu a smerovanie roka. Každý zo 60 vládcov zverokruhu vládne v podmienkach roka s určitým Gua iba raz za 180 rokov.

dao=cesta

BAZI KALKULÁTOR A 4 PILIERE OSUDU

Iba na základe charakteristiky vládnúceho zvieraťa z roka narodenia nemožno vyvodiť osobnosť a smerovanie človeka. Podľa čínskej astrológie je totiž náš charakter aj životná Cesta ovplyvnená nielen energiou roka, ale aj mesiaca, hodiny a dňa, v ktorom sme sa narodili (4 piliere osudu resp. 8 znakov – BaZi).

  • Na začiatku života je najdôležitejšia kvalita a vlastnosti Qi roka. Je to naše “hlavné zviera” a určuje náš “osud“, naše smerovanie, vývoj a to, ako pôsobíme na svoje okolie.
  • Každý má tiež svoje vnútorné zviera” (podľa mesiaca narodenia). To sa začína prejavovať, keď sa vyvíja a formuje naša osobnosť. Je to naše “skryté Ja”, ktoré si chránime a nie vždy ho vystavujeme na obdiv. Čím sme starší, tým viac si ho uvedomujeme a tým viac sa prejavujú jeho vlastnosti.
  • Máme tiež tajné zviera” (podľa hodiny narodenia), ktoré odhalí, kto sme vo svojom jadre.

BAZI KALKULÁTOR NA VÝPOČET VLÁDNUCICH ZVIERAT A ŽIVLOV V OKAMIHU NARODENIA

Vládnuce zvieratá a živly z roku, mesiaca, dňa a hodiny vášho narodenia zistíte zadaním svojich údajov do BaZi kalkulátora:

NEBESKÉ KMENE (TianGan) a POZEMSKÉ VETVY (DiZhi)

 

Na rozdiel od ostatných kalendárov, čínsky kalendár nepočíta čas do nekonečna. Vymedzuje časové cykly, ktoré sa neustále opakujú. Základom datovania je systém 10 Nebeských kmeňov (5 živlov s Yin a Yang polaritou) a 12 Pozemských vetiev (12 znamení zverokruhu). Im sú priradené určité časové obdobia – rok, mesiac, deň a hodina.

10 Nebeských kmeňov a 12 Pozemských vetiev spája priestor a čas v 60 možných kombináciách. Yin kmene sa spájajú s Yin vetvami a Yang kmene s Yang vetvami. Celý cyklus, v ktorom sa každé z 12 zvierat postupne spojí s príslušnými živlami, trvá 60 rokov. Tak vzniká 60 vládcov čínskeho zverokruhu.

10 Nebeským kmeňom (TianGan) zodpovedá 5 prvkov v kombinácii s polaritou Yin-Yang:

10 nebeských stoniek

K 12 Pozemským vetvám (DiZhi) je priradených 12 zvieracích symbolov (Sheng Xiao):

12 pozemských vetiev

dao-institut© DAO-INSTITUT