ČÍNSKY LUNÁRNY ROK

dao=cesta

ČÍNSKY KALENDÁR 
A ZNAMENIA ZVEROKRUHU

Čínsky Lunárny Nový rok je pohyblivý a začína sa medzi 21. januárom a 20. februárom. Určuje sa astronomicky a nastáva s druhým Novom po zimnom slnovrate (tretím Novom, ak je končiaci rok prestupný a má vložený 13. prestupný mesiac).

Každý lunárny rok sa ujíma vlády jedno zo zvierat čínskeho zverokruhu:

 • 08. február 2016: Ohnivá Opica Yang (Čínsky rok 4714)
 • 28. január 2017: Ohnivý Kohút Yin (Čínsky rok 4715)
 • 16. február 2018: Zemský Pes Yang (Čínsky rok 4716)
 • 05. február 2019: Zemské Prasa Yin (Čínsky rok 4717)
 • 25. január, 2020 – Kovová Krysa Yang (Čínsky rok 4718)
 • 12. február 2021 – Byvol Yin (Čínsky rok 4719)
 • 01. február 2022 – Tiger Yang (Čínsky rok 4720)
 • 22. január 2023 – Králik Yin (Čínsky rok 4721)
 • 10. február 2024 – Drak Yang (Čínsky rok 4722)
 • 29. január, 2025 – Had Yin (Čínsky rok 4723)
 • 17. február 2026 – Kôň Yang (Čínsky rok 4724)
 • 06. február 2027 – Koza Yin (Čínsky rok 4725)
 • 26. január 2028 – Opica Yang (Čínsky rok 4726)
 • 13. február 2029 – Kohút Yin (Čínsky rok 4727)
 • 03. február 2030 – Pes Yang (Čínsky rok 4728)

ČÍNSKY LUNISOLÁRNY KALENDÁR A ČÍNSKY NOVÝ ROK

 • Čínsky lunisolárny kalendár patrí medzi najstaršie a najpresnejšie datovacie systémy. Vznikol spojením lunárneho a solárneho kalendára, pričom vyzdvihuje výhody a kompenzuje nevýhody oboch.
 • Jeden mesiac tvorí jeden lunárny cyklus a trvá od novu k novu (cca 29,5 dňa). V roku sa striedajú 29 a 30-dňové mesiace. Dĺžka roka sa riadi dobou, za ktorú sa slnko po ekliptike vráti na svoje pôvodné miesto (solárny tropický rok, 365,25 dňa).
 • Lunárny rok má 12 lunárnych mesiacov a je cca o 11,25 dní kratší od solárneho roka. Aby bolo možné skombinovať mesačný a slnečný cyklus, vkladá sa približne každé tri roky prestupný mesiac, ktorý má rovnaké číslo a meno ako riadny mesiac pred ním.
 • Čínsky kalendár je založený na presných astronomických výpočtoch, ktoré v súčasnosti riadi Observatórium Purpurovej Hory čínskej akadémie vied (Zi Jin Shan Tian Wen Tai) v NanJingu.

dao=cesta

 • SOLÁRNY KALENDÁR a jeho 24 solárnych cyklov sa vďaka jeho súladu s rytmom prírody dodnes využíva v poľnohospodárstve, v čínskej medicíne a vo Feng Shui. 
 • LUNÁRNY KALENDÁR sa využíva k určovaniu tradičných národných sviatkov, vo Feng Shui a v čínskej astrológii.

dao=cesta

 • LUNÁRNY NOVÝ ROKTento systém vytvára pohyblivý Nový rok a začína sa medzi 21. januárom a 20. februárom. Určuje sa astronomicky a nastáva s druhým Novom po zimnom slnovrate (prípadne tretím Novom, ak je končiaci rok prestupný, t.j. má vložený trinásty prestupný mesiac). 
 • SOLÁRNY NOVÝ ROKBol stanovený na začiatok jari, t.j. v polovičke medzi zimným slnovratom a jarnou rovnodennosťou. Pripadá vždy na 4. február nášho kalendára.

dao-institut

© DAO-INSTITUT