Čínsky zverokruh

dao=cesta

LEGENDY O PORADÍ ZVIERAT V ČÍNSKOM ZVEROKRUHU

O tom, prečo sú zvieratá usporiadané práve v tomto poradí hovoria viaceré legendy:

LEGENDA O 12 ZVIERATÁCH A NEBESKOM CISÁROVI (taoistická)

Legenda o zvieratách a Nebeskom cisárovi

Nebeský Cisár usporiadal súťaž, na ktorú pozval všetky zvieratá. Ich úlohou bolo zdolať rieku, prekonať prekážky a dostať sa do paláca. Súťaž mala stanoviť poradie 12 víťazov.

Hoci boli Zajac a Potkan zlými plavcami, boli dosť prešibaní na to, aby prebrodili rieku na chrbte dobrosrdečného ale naivného Byvola. No cieľavedomý a ctižiadostivý Potkan zhodil Zajaca do vody. Zajac to Potkanovi nikdy neodpustil. Ako sa Byvol vynoril z rieky, Potkan zoskočil, predbehol ho a získal prvé miesto. Druhý bol húževnatý Byvol a tretí dobehol Tiger, ktorý potom Cisárovi opisoval, ako odvážne zdolával nástrahy.

Štvrtý sa dostavil Zajac, ktorý skákal z kameňa na kameň a keď nevládal, zachytil sa plávajúceho klátu. Ako piaty sa ukázal Drak, ktorý by ľahko preletel ponad rieku, keby sa nezastavil a nepomohol ľuďom. Keď uvidel Zajaca, podhodil mu brvno, aby mu to uľahčil. Cisár ho za to ustanovil mýtickým tvorom.

Po Drakovi sa ukázal Kôň, ktorému sa okolo kopyta obtočil Had. No Had Koňa v poslednej chvíli predbehol. Chvíľu na to sa objavili: Koza, Opica a Kohút, ktorí si vzájomne pomáhali. Jedenásty prišiel Pes, ktorý sa po náročnom brodení vo vode ešte okúpal. Prasa bolo počas súťaže unavené a hladné, a tak si oddýchlo a posilnilo sa. Do cieľa prišlo posledné.

LEGENDA O 12 ZVIERATÁCH A BUDDHOVI (buddhistická)

Legenda o zvieratách a Buddhovi

Iná legenda hovorí, že Buddha k sebe pred odchodom zo zeme zvolal všetky zvieratá, no rozlúčiť sa s ním prišlo iba 12 z nich. Za odmenu daroval každému z nich vládu nad jedným rokom, mesiacom, dňom a hodinou dňa. A to v poradí, v akom prišli. Prvý sa dostavil Potkan, potom Byvol, Tiger, Zajac, Drak, Had, Kôň, Koza, Opica, Kohút, Pes a nakoniec Prasa.“

KALKULÁTOR NA VÝPOČET VLÁDNUCICH ZVIERAT A ŽIVLOV V OKAMIHU VÁŠHO NARODENIA

Vládnuce zviera z roku vášho narodenia zistíte aj zadaním svojich údajov do kalkulátora. Zistíte ho z posledného stĺpca (Rok):

dao=cesta

VLÁDNUCE ZVIERA Z ROKU VÁŠHO NARODENIA:

1. Potkan/Krysa

1. Potkan/Krysa

Potkan je v poradí prvým zvieraťom čínskeho zvieratníka. Podľa legendy usporiadal Nebeský cisár súťaž, kde poradie víťazov malo rozhodnúť o postavení zúčastnených zvierat v zverokruhu. Ich úlohou bolo zdolať rieku, prekonať prekážky a dostať sa do Nebeského paláca. Krysa podviedla Byvola, aby ju zviezol, no tesne pred cieľom z jeho chrbta zoskočila a predbehla ho. Byvol nič neprezradil a tak Krysa skončila prvá.


Krysa rozhodne patrí k najinteligentnejším a najživotaschopnejším zvieratám zverokruhu. Krysa je úspešná, šikovná, rýchla, zvedavá, charizmatická, ale často uprednostňuje svoje vlastné záujmy ako v sociálnej, tak aj v profesnej oblasti. Tiež je milá, sympatická, optimistická a energická. Napriek svojej vrodenej empatii je tvrdohlavá a neústupná. Uprednostňuje pokojný, pokľudný život v kruhu rodiny, no i tu si ponecháva časť svojej autonómie a nezávislosti. Napriek svojej zdanlivej slabostidobrú výdrž a vytrvalosť a dožíva sa vysokého veku.

Vďaka svojej nezávislosti a kreativite sú pre ňu vhodné tvorivé pracovné miesta. Bývajú z nich úspešní autori, redaktori a umelci. Uplatnenie tiež nachádzajú ako inžinieri a architekti, a to vďaka svojmu citu pre detaily.

V čínskej kultúre je Krysa symbolom bohatstva a prebytku, ale aj šikovnosti a životaschopnosti. Kvôli jej reprodukčnej schopnosti sa k nej manželské páry často modlili za splodenie potomka.


Muž-Krysa je šikovný a rýchlo sa prispôsobuje novému prostrediu. Je kreatívny pri využívaní nových príležitostí. Avšak niekedy mu chýba odvaha a radšej si počká, nech to vyskúša niekto iný. Ak odvahu má, často skĺzava do pasce.

Žena-Krysa je nezávislá a ambiciózna, no napriek tomu uznáva rodinné hodnoty. Má rada organizovanie a dokáže sa o všetko postarať a všetko zariadiť. A to ako doma, tak aj vo firme kde pracuje.


Pozemská vetva:
Zi (子)
Obdobie dňa: 23:00-01:00 (polnoc)
Smer: sever
Prirodzený prvok znamenia:
voda YANG
Kompatibilné znamenia:
Drak, Opica
Tajný priateľ:
Byvol
Nekompatibilné znamenie:
Kôň

Zrodencom v roku Krysy ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):

18.02. 1912 – 05.02. 1913 (voda)
05.02. 1924 – 23.01. 1925 (drevo)
24.01. 1936 – 10.02. 1937 (oheň)
10.02. 1948 – 28.01. 1949 (zem)
28.01. 1960 – 14.02. 1961 (kov)
15.02. 1972 – 02.02. 1973 (voda)
02.02. 1984 – 19.02. 1985 (drevo)
19.02. 1996 – 06.02. 1997 (oheň)
07.02. 2008 – 25.01. 2009 (zem)
25.01. 2020 – 11.02. 2021 (kov)
11.02. 2032 – 30.01. 2033 (voda)
30.01. 2044 – 16.02. 2045 (drevo)
15.02. 2056 – 03.02. 2057 (oheň)
03.02. 2068 – 22.01. 2069 (zem)
22.01. 2080 – 08.02. 2081 (kov)

dao=cesta

2. Byvol/Býk/Vôl

2. Byvol/Býk/Vôl  

Byvol je v poradí druhým zvieraťom čínskeho zvieratníka. Podľa legendy usporiadal Nebeský cisár súťaž, kde poradie víťazov rozhodlo o postavení zúčastnených zvierat v zverokruhu. Ich úlohou bolo zdolať rieku, prekonať prekážky a dostať sa do Nebeského paláca. Vytrvalý a húževnatý Byvol bol prvý tesne pred cieľom. No Krysa ho podviedla, aby ju zviezol a tesne pred cieľom z jeho chrbta zoskočila a predbehla ho. Byvol nič neprezradil a tak skončil ako druhý. 


Byvol je najkonzervatívnejším zvieraťom, najviac pripútaným k rodinným a tradičným hodnotám. V čínskej kultúre je Byvol veľmi ceneným zvieraťom. Je inteligentný, pracovitývytrvalý, svedomitý a čestný.

Tvrdo pracuje v úzadí a nevyžaduje obdiv, uznanie ani chválu. Často skrýva svoj talent a uznanie si získava tvrdou prácou. Má logické a racionálne myslenie. V časoch núdze ho ľudia vyhľadávajú a hľadajú v ňom oporu. K jeho slabinám patrí žiarlivosť a občasné výbuchy hnevu.

Zrodenci Byvola obvykle hľadajú dlhodobú a stabilnú prácu. Z tohto dôvodu bývajú už v škole veľmi cieľavedomí, húževnatí, svedomitý a šikovní. Mávajú dobré výsledky takmer vo všetkých predmetoch. To im pomáha vybudovať silnú základňu pre každé budúce povolanie a úspešnú kariéru. Sú vhodným kandidátom pre náročné a stresujúce povolanie


Osvedčujú sa ako lekári, právnici, podnikatelia a učitelia. Disponujú dobrými technickými schopnosťami a tak môžu zožať úspech aj v technickej oblasti.

Okolo zrodencov Byvola sa často zoskupujú rodinný príslušníci, dobrí priatelia a známi. Často zakladajú rodinné firmy, kde tvrdo pracujú, aby pre ostatných zabezpečili blahobyt

Bez ohľadu na to, akú kariéru si vyberú, musí to byť niečo, o čo sa naozaj zaujímajú. I keď si dokážu poradiť takmer v každej profesii, musia mať dostatočný čas na niečo, čo majú naozaj radi. Iba v stabilnom prostredí, ktoré im umožňuje venovať sa svojim vášniam, sú schopní nájsť naplnenie.


Byvol-Muž je spoľahlivý a dôveryhodný. Dáva celé svoje srdce do všetkého, čo robí. Cíti veľkú zodpovednosť ako v práci, tak aj voči svojej rodine. Avšak býva natoľko tvrdohlavý a presvedčený a svojom názore, že skĺzava k arogancii a nikomu nedovolí, aby sa postavili proti jeho pravidlám. Na svoje deti má vysoké a často nereálne očakávania.

Byvol-Žena je silná, pokojná a jemnáNikdy sa nepoddáva svojmu osudu a vytrvalo kráča po ceste, ktorú si vyberie, až kým nepríde do cieľa. Zriedkavo zmení smer, alebo zvolí inú alternatívu. To nepochybne vedie k životu plnému rozporov, prekážok a bojov. Napriek svojej tvrdohlavosti, rýchlo myslí aj reaguje.

Pozemská vetva: Chou (丑)
Obdobie dňa: 01:00-03:00 
Smer: severo-severovýchod
Prirodzený prvok znamenia: zem YIN Kompatibilné znamenia: Had, Kohút
Tajný priateľ: Krysa
Nekompatibilné znamenie: Koza

Zrodencom v roku Byvola ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):

06.02. 1913 – 25.01. 1914 (voda)
24.01. 1925 – 12.02. 1926 (drevo)
11.02. 1937 – 30.01. 1938 (oheň)
29.01. 1949 – 16.02. 1950 (zem)
15.02. 1961 – 04.02. 1962 (kov)
03.02. 1973 – 22.01. 1974 (voda)
20.02. 1985 – 08.02. 1986 (drevo)
07.02. 1997 – 27.01. 1998 (oheň)
26.01. 2009 – 13.02. 2010 (zem)
12.02. 2021 – 31.01. 2022 (kov)
31.01. 2033 – 18.02. 2034 (voda)
17.02. 2045 – 05.02. 2046 (drevo)
04.02. 2057 – 23.01. 2058 (oheň)
23.01. 2069 – 10.02. 2070 (zem)
09.02. 2081 – 28.01. 2082 (kov)

dao=cesta

3. Tiger

3. Tiger  

Tiger je v poradí tretím zvieraťom čínskeho zvieratníka. Podľa dávnej legendy usporiadal Nebeský cisár súťaž, kde poradie víťazov malo rozhodnúť o postavení zúčastnených zvierat v zverokruhu. Ich úlohou bolo zdolať rieku, prekonať prekážky a dostať sa do Nebeského paláca. Byvol bol prvý tesne pred cieľom. Tiger dorazil ako druhý. No Krysa Byvola podviedla, aby ju zviezol a keď v diaľke uvidela Nebeského cisára, zoskočila z jeho chrbta a predbehla ho. Byvol nič neprezradil a tak skončil ako druhý. Napriek svojim protestom sa Tiger musel uspokojiť s tretím miestom v zverokruhu. Tiger potom Cisárovi opisoval, ako odvážne zdolával nástrahy.


Tiger je nadaný, príťažlivý a odvážny, často až bezohľadný. Je silný a nezávislý, jeho základným pravidlom je: rob čokoľvek chceš. Má vodcovské schopnosti a sklony. Nevyhýba sa výzvam a má rád dobrodružstvo. Zriedka sa cíti unavený a má bohaté emócie. Občas sa ťažšie ovláda a nikdy sa nevzdáva bez boja. Vie byť však aj milý a dobročinný. Má sklony ochraňovať slabších a bezbranných.

Práca nie je pre Tigra len prostriedok k zárobku. Často je súčasťou jeho života. Rád zastáva dôležité a vodcovské pozície. Potrebuje byť v pohybe a rád vykonáva náročnú činnosť, ktorá naplno využíva jeho danosti.

V čínskej kultúre je Tiger považovaný za strážcu a ochrancu detí. Často sa stelesňuje ako odvážna Tigrica odhodlaná chrániť svoje mláďatá. Dojčatá a deti často nosia odevy s podobizňami Tigra na ochranu proti zlu.


Tiger-Muž máva dobrodružného ducha. Čím riskantnejšie dobrodružstvo, tým viac ho chce zažiť. Nebojí sa otvorene vyjadrovať a často sa správa až agresívne. Niekedy má problém sa iným trochu otvoriť a ukázať city.

Tiger-Žena a je bojovná, silná a očarujúca. Rada sa reprezentuje, má vkus v obliekaní a býva úspešná v práci. Je živá, energická a priateľská. No svoje ostré pazúry má stále pripravené.


Pozemská vetva: Yin (寅)
Obdobie dňa: 03:00-05:00 
Smer: východo-severovýchod
Prirodzený prvok znamenia: voda YANG Kompatibilné znamenia: Kôň, Pes
Tajný priateľ: Prasa
Nekompatibilné znamenie: Opica

Zrodencom v roku Tigra ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):

26.01. 1914 – 13.02. 1915 (drevo)
13.02. 1926 – 01.02. 1927 (oheň)
31.01. 1938 – 18.02. 1939 (zem)
17.02. 1950 – 05.02. 1951(kov)
05.02. 1962 – 24.01. 1963 (voda)
23.01. 1974 – 10.02. 1975 (drevo)
09.02. 1986 – 28.01. 1987 (oheň)
28.01. 1998 – 15.02. 1999 (zem)
14.02. 2010 – 02.02. 2011 (kov)
01.02. 2022 – 21.01. 2023 (voda)
19.02. 2034 – 07.02. 2035 (drevo)
06.02. 2046 – 25.01. 2047 (oheň)
24.01. 2058 – 11.02. 2059 (zem)
11.02. 2070 – 30.01. 2071 (kov)
29.01. 2082 – 16.02. 2083 (voda)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

4. Zajac/Králik/Mačka

4. Zajac/Králik/Mačka 

Zajac je v poradí štvrtým zvieraťom čínskeho zvieratníka. Legenda hovorí, že Zajac bol hrdý na svoju obratnosť a rýchlosť. Žil v susedstve Byvola, ktorému sa posmieval pre jeho ťarbavosť a ťažkopádnosť. No dobrosrdečný Byvol mu to veľmi nezazlieval a i keď býval na Zajaca občas nahnevaný, jeho hnev netrval dlho. 

Podľa legendy usporiadal Nebeský cisár súťaž, kde poradie víťazov malo rozhodnúť o postavení zúčastnených zvierat v zverokruhu. Ich úlohou bolo zdolať rieku, prekonať prekážky a dostať sa do Nebeského paláca.

Hoci boli Zajac a Potkan zlými plavcami, boli dosť prešibaní na to, aby prebrodili rieku na chrbte dobrosrdečného Byvola. No ctižiadostivý Potkan zhodil Zajaca do vody. Zajac to Potkanovi dodnes neodpustil. Keď sa Byvol vynoril z rieky, Potkan tesne pred cieľom z neho zoskočil, predbehol ho a získal prvé miesto. Druhý bol húževnatý Byvol a tretí dobehol odvážny Tiger. Štvrtý sa dostavil šikovný Zajac, ktorý obratne skákal z kameňa na kameň a keď už nevládal, zachytil sa plávajúceho klátu.


Zajac býva obvykle najrýchlejší vo všetkom, do čoho sa pustí. I keď sa zdá byť krehký a slabý neraz vo svojom vnútri skrýva sebadôveru, odhodlanie a silu. Neustále sa pohybuje smerom k svojmu cieľu, bez ohľadu na nástrahy a prekážky, ktoré sa mu postavia do cesty.

Zajac je konzervatívny, citlivý a rezervovaný. Je dobrý stratég a diplomat. Nie je prehnane ambiciózny a vie sa oddávať aj pohodlnosti. Jednoduchý a rutinný život však nie je nič pre neho. Napriek svojej konzervatívnosti a opatrnosti potrebuje určitú dávku vzrušenia a prekvapenia, aby sa nenudil. V spoločnosti býva obľúbený a obdivovaný, má silnú charizmu

Má rovnako dobre vyvinutú logiku aj zručnosti, pozorovacie schopnosti a cit pre detaily. Môže byť dobrým vedcom a učencom. Má silnú empatiu a cit pre umenie, tvorivé práce a činnosti mu prinášajú radosť a naplnenie. Môže zaznamenať úspech v oblasti umenia, hudby, architektúry alebo literatúry. Uplatniť sa môže tiež pri prekladateľskej činnosti, v sociálnej práci alebo poradenstva či obchodných konzultácií.

V čínskej kultúre sa často spája s Mesiacom. Podľa jednej legendy žije na Mesiaci a robí spoločnosť Mesačnej bohyni nevídanej krásy Heng-e, kde v malom mažiari drtí liečivé bylinky. Jedni tvrdia, že za to vďačí škvrne na Mesiaci v podobe Králika, iní hovoria, že je to vďaka jeho čistému charakteru.


Králik-Muž je veľmi zdvorilý a galantný a robí všetko preto, aby sa vyhol zbytočným konfliktom. Má silnú sebakontrolu a býva konzervatívny. Je obetavý a úslužný, ale má presne stanovenú hranicu, ktorú nikdy neprekročí.

Je dobrý organizátor a estét, často pomáha svojej partnerke s akoukoľvek prácou. Aj keď je skvelý a obetavý priateľ, nedovolí každému, aby sa k nemu dostal príliš blízko.

Králik-Žena je láskavá a spoločenská. Koná uvážene a premyslene, býva zdvorilá. Veľmi si uvedomuje a buduje svoj verejný imidž. Nenávidí násilie, bezprávie, krivdu a tvrdé argumenty. Je veľmi empatická.

V láske aj priateľstve má jasno v tom, koho miluje a koho nemá rada. A iba zriedka prekračuje túto hranicu. Ak má niekoho rada, vloží do vzťahu všetko. Ale čím hlbšie sa odovzdáva, tým väčšie sklamanie a zranenie môžu zažiť. 


Pozemská vetva: Mao (卯)
Obdobie dňa: 05:00-07:00 
Smer: východ
Prirodzený prvok znamenia: drevo YIN Kompatibilné znamenia: Koza, Prasa
Tajný priateľ: Pes
Nekompatibilné znamenie: Kohút

Zrodencom v roku Zajaca ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):

14.02. 1915 – 02.02. 1916 (drevo)
02.02. 1927 – 22.01. 1928 (oheň)
19.02. 1939 – 07.02. 1940 (zem)
06.02. 1951 – 26.01. 1952 (kov)
25.01. 1963 – 12.02. 1964 (voda)
11.02. 1975 – 30.01. 1976 (drevo)
29.01. 1987 – 16.02. 1988 (oheň)
16.02. 1999 – 04.02. 2000 (zem)
03.02. 2011 – 22.01. 2012 (kov)
22.01. 2023 – 09.02. 2024 (voda)
08.02. 2035 – 27.01. 2036 (drevo)
26.01. 2047 – 13.02. 2048 (oheň)
12.02. 2059 – 01.02. 2060 (zem)
31.01. 2071 – 18.02. 2072 (kov)
17.02. 2083 – 05.02. 2084 (voda)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

5. Drak

5. Drak  

Drak je v poradí piatym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Podľa legendy usporiadal Nebeský cisár súťaž, kde poradie víťazov rozhodlo o postavení zúčastnených zvierat v zverokruhu. Ich úlohou bolo zdolať rieku, prekonať prekážky a dostať sa do Nebeského paláca. Každý očakával, že silný Drak ľahko preletí ponad všetky prekážky vrátane rieky a do cieľa dorazí ako prvý. No Drak sa ukázal až ako piaty v poradí. 

Keď totiž Drak letel ponad krajinu, uzrel pod sebou dedinu a v nej ľudí trpiacich suchomZastavil sa preto a dovtedy krúžil medzi mrakmi, kým sa nad dedinou nespustil dážď. A ďalej, keď pod sebou uvidel Zajaca, podhodil mu brvno, aby mu brodenie sa riekou uľahčil. Keď to Nebeský cisár zistil, nemohol porušiť pravidlá súťaže a udeliť mu prvé miesto. Zato ho však ustanovil mýtickým tvorom a dal mu schopnosť ovládať živly a privolávať dážď.


Drak je silná a doslova magická osobnosť. Má silne vyvinutý zmysel pre zodpovednosť, dobrodružnú povahu a v kútiku duše túži po sláve a obdive.

Srší silou, energiou a kreativitou. Je ambiciózny a idealistický. Pre Draka nič nie je nemožné. No keď sa mu priečia, ukáže svoj hnev.


Zrodenci Draka majú rýchle myslenie a pohotové reakcie. Vynikajú v činnostiach, ktoré sú pre zrodencov iných znamení mentálne vyčerpávajúce. To ich predurčuje pre úspešnú kariéru. Môžu sa uplatniť takmer v každej oblasti, najmä v umení, politike a vzdelávaní.

Svoje schopnosti a potenciál najlepšie rozvinú v tíme, ktorý ich podporuje a obdivuje. Draci sú skvelí pri plánovaní a mávajú dobré nápady. Draci sú povahou veľkí bojovníci, čo im pomáha pri dosahovaní úspechu, ale aj v ich osobnostnom rozvoji.

Draci mávajú silný a zdravý vzhľad a bývajú v dobrej kondícii. Väčšina Drakov si však volí stresujúcu prácu či kariéru. Často  sú príliš zaneprázdnení prácou, aby venovali pozornosť svojmu zdraviu. Majú tendenciu bagatelizovať varovné signály svojho tela, až kým neprerastú v závažnejšie zdravotné problémy. Ich slabým článkom sa môže stať obehová, močová a tráviaca sústava.


Draci-muži sa často sobášia v mladom veku, alebo naopak zostávajú slobodní. Za partnera potrebujú niekoho, kto akceptuje ich nezávislosť a podporuje ich kariéru. Napriek svojej nezávislosti túži po láske a podpore.

Draci-ženyočarujúce, sebavedomé a silné. Vyžadujú rešpekt, obdiv a úctu. Ak ich partner neberie vážne, často povstanú a porazia ho. Často sa zriekajú manželstva a uprednostňujú kariéru. Ak sa však pre manželstvo rozhodnú, napriek svojej dominancii bývajú dobré manželky a matky.


Pozemská vetva: Chen (辰)
Obdobie dňa: 07:00-09:00 
Smer: východo-juhovýchod
Prirodzený prvok znamenia: zem YANG Kompatibilné znamenia: Krysa, Opica
Tajný priateľ: Kohút
Nekompatibilné znamenie: Pes

Zrodencom v roku Draka ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):

03.02. 1916 – 22.01. 1917 (oheň)
23.01. 1928 – 09.02. 1929 (zem)
08.02. 1940 – 26.01. 1941 (kov)
27.01. 1952 – 13.02. 1953 (voda)
13.02. 1964 – 01.02. 1965 (drevo)
31.01. 1976 – 17.02. 1977 (oheň)
17.02. 1988 – 05.02. 1989 (zem)
05.02. 2000 – 23.01. 2001 (kov)
23.01. 2012 – 09.02. 2013 (voda)
10.02. 2024 – 28.01. 2025 (drevo)
28.01. 2036 – 14.02. 2037 (oheň)
14.02. 2048 – 01.02. 2049 (zem)
02.02. 2060 – 20.01. 2061 (kov)
19.02. 2072 – 06.02. 2073 (voda)
06.02. 2084 – 25.01. 2085 (drevo)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

6. Had

6. Had  

Had je v poradí šiestym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Podľa dávnej legendy usporiadal Nebeský cisár súťaž, kde poradie víťazov malo rozhodnúť o postavení zúčastnených zvierat v zverokruhu. Ich úlohou bolo zdolať rieku, prekonať prekážky a dostať sa do Nebeského paláca. Keďže majú Had s Drakom podobný vzhľad, záľuby aj povahu, oddávna boli priateľmi. Aj do Nebeského paláca dorazili v rovnakom čase. No kvôli rozdielu v ich veľkosti  si všimol Nebeský cisár najskôr Draka a až potom Hada. Had však  neprotestoval. Vedel totiž o Drakovych dobrých skutkoch, piate miesto mu prepustil a uspokojil sa so šiestym miestom  zvieratníka. 


Had je vtipný, šarmantný, elegantný, rafinovaný, intuitívny, múdry, kultivovaný a sofistikovaný. Nemá rád plytké a malicherné rozhovory a rozoberanie všedných každodenných problémov. Často máva vášeň pre vedecké debaty, odhaľovanie skrytých tajomstiev alebo dokonca o mystiku či okultné vedy.

Iba málokedy má sám o sebe pochybnosti. Má dar zabezpečiť si blahobyt a postavenie výraznejší, ako iné znamenia zverokruhu. V období chaosu a búrky, Had v sebe nachádza pokojné a stabilné útočisko. Dokáže si udržať pevnú pôdu pod nohami a s chladnou hlavou rozvážne premýšľať nad riešením. Vie nasledovať svoje plány bez toho, aby sa spoliehal na pomoc a podporu zvonku. Iba zriedka ho vlastný rozum a inštinkt sklame.

Zrodenci Hada majú rýchle myslenie a pohotové reakcie. Bežné, rutinné úlohy nie sú pre nich. Vynikajú v činnostiach, ktoré sú pre zrodencov iných znamení mentálne vyčerpávajúce. To ich predurčuje pre úspešnú kariéru a náročný konkurenčný boj. Majú vlastné unikátne postupy a metódy. Môžu sa uplatniť takmer v každej oblasti, vhodné sú pre nich najmä manažérske a lídrovské pozície. V časoch krízy povedú svoj tím správnym smerom.


Je veľkou chybou súdiť Hada podľa jeho správania. Za jeho pomalými až lenivými pohybmi a rečou sa skrýva rýchle myslenie a taktika. Za ich zdanlivou nehybnosťou je pozornosť a pripravenosť. Z toho často pramení strach a nedôvera ľudí v Hada. Had má síce hlbokú a zložitú myseľ, ale ak miluje, miluje celým svojím srdcom.

V čínskej kultúre sa Had často spája s vedou, alchýmiou, mágiou a okultizmom. Podľa dávnej legendy, stvoriteľka sveta NuWa (女娲) má ľudskú hlavu a telo Hada.


Muž-Had pôsobí tajomným a skúseným dojmom. Je kultivovaný, jemný a galantný. Vie kedy, čo a ako povedať. Je kreatívny, empatický a verí v romantiku. Túži po pozornosti a ľahko podlieha žiarlivosti.

Žena-Had je elegantná a má zvláštnu charizmu. Býva krásna, vnútri aj zvonku. Má rada módu aj klasické umenie. Vždy máva veci dopredu premyslené, aj keď sa často správa ako keby ju nezaujímali. Máva vysoké nároky na priateľov. Často túži po bohatstve a moci. Svojou inteligenciou a zručnosťami máva úspech zaručený. Ich slabou stránkou býva žiarlivosť.


Pozemská vetva: Si (巳)
Obdobie dňa: 09:00-11:00 
Smer: juho-juhovýchod
Prirodzený prvok znamenia: oheň YIN Kompatibilné znamenia: Byvol, Kohút
Tajný priateľ: Opica Nekompatibilné znamenie: Prasa

Zrodencom v roku Hada ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):

23.01. 1917 – 10.02. 1918 (oheň)
10.02. 1929 – 29.01. 1930 (zem)
27.01. 1941 – 14.02. 1942 (kov)
14.02. 1953 – 02.02. 1954 (voda)
02.02. 1965 – 20.01. 1966 (drevo)
18.02. 1977 – 06.02. 1978 (oheň)
06.02. 1989 – 26.01. 1990 (zem)
24.01. 2001 – 11.02. 2002 (kov)
10.02. 2013 – 30.01. 2014 (voda)
29.01. 2025 – 16.02. 2026 (drevo)
15.02. 2037 – 03.02. 2038 (oheň)
02.02. 2049 – 22.01. 2050 (zem)
21.01. 2061 – 08.02. 2062 (kov)
07.02. 2073 – 26.01. 2074 (voda)
26.01. 2085 – 13.02. 2086 (drevo)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

7. Kôň  

Kôň je v poradí siedmym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je aktívnym stvorením, ktoré potrebuje byť neustále v pohybe. Je príjemným spoločníkom a má dobré vyjadrovacie schopnosti. Má dobre vyvinutú schopnosť včas odhaliť skryté nebezpečenstvo. 
Kompatibilné znamenia: Pes, Tiger 
Tajný priateľ: Koza 
Nekompatibilné znamenie: Krysa Zrodencom Draka ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
11.02. 1918 – 31.01. 1919 (zem)
30.01. 1930 – 16.02. 1931 (kov)
15.02. 1942 – 04.02. 1943 (voda)
03.02. 1954 – 23.01. 1955 (drevo)
21.01. 1966 – 08.02. 1967 (oheň)
07.02. 1978 – 27.01. 1979 (zem)
27.01. 1990 – 14.02. 1991 (kov)
12.02. 2002 – 31.01. 2003 (voda)
31.01. 2014 – 18.02. 2015 (drevo)
17.02. 2026 – 05.02. 2027 (oheň)
04.02. 2038 – 23.01. 2039 (zem)
23.01. 2050 – 10.02. 2051 (kov)
09.02. 2062 – 28.01. 2063 (voda)
27.01. 2074 – 14.02. 2075 (drevo)
14.02. 2086 – 02.02. 2087 (oheň)

dao=cesta

8. Koza/Ovca 

Koza je v poradí ôsmym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je rodený estét. Je inteligentná, bystrá, citlivá a predvídavá. I keď na prvý pohľad pôsobí zraniteľne, dokáže odvážne hájiť vlastné záujmy. Je elegantná a rafinovaná, ale aj rozmarná a nerozhodná. 
Kompatibilné znamenia: Zajac, Prasa 
Tajný priateľ: Kôň 
Nekompatibilné znamenie: Byvol Zrodencom Kozy ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
01.02. 1919 – 19.02. 1920 (zem)
17.02. 1931 – 05.02. 1932 (kov)
05.02. 1943 – 24.01. 1944 (voda)
24.01. 1955 – 11.02. 1956 (drevo)
09.02. 1967 – 29.01. 1968 (oheň)
28.01. 1979 – 15.02. 1980 (zem)
15.02. 1991 – 03.02. 1992 (kov)
01.02. 2003 – 21.01. 2004 (voda)
19.02. 2015 – 07.02. 2016 (drevo)
06.02. 2027 – 25.01. 2028 (oheň)
24.01. 2039 – 11.02. 2040 (zem)
11.02. 2051 – 31.01. 2052 (kov)
29.01. 2063 – 16.02. 2064 (voda)
15.02. 2075 – 04.02. 2076 (drevo)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

9. Opica 

Opica je v poradí deviatym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Žiadne iné zviera taoistického zverokruhu nie je tak milované a oslavované ako práve ona. Je aktívna, neposedná, oslňujúca, hravá, šikovná, vynaliezavá a prešibaná. Neostýcha sa použiť svoj vplyv, obľúbenosť, prefíkanosť a charizmu, aby dosiahla to, po čom túži. A obvykle to aj dosiahne.
Kompatibilné znamenia: Krysa, Drak 
Tajný priateľ: Had 
Nekompatibilné znamenie: Tiger
Zrodencom Opice ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
20.02. 1920 – 07.02. 1921 (kov)
06.02. 1932 – 25.01. 1933 (voda)
25.01. 1944 – 12.02. 1945 (drevo)
12.02. 1956 – 30.01. 1957 (oheň)
30.01. 1968 – 16.02. 1969 (zem)
16.02. 1980 – 04.02. 1981 (kov)
04.02. 1992 – 22.01. 1993 (voda)
22.01. 2004 – 08.02. 2005 (drevo)
08.02. 2016 – 27.01. 2017 (oheň)
26.01. 2028 – 12.02. 2029 (zem)
12.02. 2040 – 31.01. 2041 (kov)
01.02. 2052 – 18.02. 2053 (voda)
17.02. 2064 – 04.02. 2065 (drevo)
05.02. 2076 – 23.01. 2077 (oheň)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

10. Kohút/Sliepka/Kura/Páv/Fénix 

Kohút je v poradí desiatym zvieraťom čínskeho zvieratníka. 

Je relatívne nekonfliktný a dobrosrdečný. Je symbolom spravodlivosti, odvahy, hrdinstva, vernosti, spoľahlivosti, precíznosti a dochvíľnosti. Je hrdý, sebavedomý, no často až príliš ješitný, sebestredný a neústupný.
Kompatibilné znamenia: Byvol, Had 
Tajný priateľ: Drak 
Nekompatibilné znamenie: Zajac
Zrodencom Kohúta ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
08.02. 1921 – 27.01. 1922 (kov)
26.01. 1933 – 13.02. 1934 (voda)
13.02. 1945 – 01.02. 1946 (drevo)
31.01. 1957 – 17.02. 1958 (oheň)
17.02. 1969 – 05.02. 1970 (zem)
05.02. 1981 – 24.01. 1982 (kov)
23.01. 1993 – 09.02. 1994 (voda)
09.02. 2005 – 28.01. 2006 (drevo)
28.01. 2017 – 15.02. 2018 (oheň)
13.02. 2029 – 02.02. 2030 (zem)
01.02. 2041 – 21.01. 2042 (kov)
19.02. 2053 – 07.02. 2054 (voda)
05.02. 2065 – 25.01. 2066 (drevo)
24.01. 2077 – 11.02. 2078 (oheň)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

11. Pes 

Pes je v poradí jedenástym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je úprimný, čestný, inteligentný, spoľahlivý a verný. Má zmysel pre lojalitu a spravodlivosť. Je oduševnený, príťažlivý, priateľský a skromný. Nemá rád bezprávie a je ochotný podať pomocnú ruku. Niekedy je chladný a cynický, prepadá hnevu a občas býva lenivý.
Kompatibilné znamenia: Tiger, Kôň 
Tajný priateľ: Zajac 
Nekompatibilné znamenie: Drak
Zrodencom Psa ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
28.01. 1922 – 15.02. 1923 (voda)
14.02. 1934 – 03.02. 1935 (drevo)
02.02. 1946 – 21.01. 1947 (oheň)
18.02. 1958 – 07.02. 1959 (zem)
06.02. 1970 – 26.01. 1971 (kov)
25.01. 1982 – 12.02. 1983 (voda)
10.02. 1994 – 30.01. 1995 (drevo)
29.01. 2006 – 17.02. 2007 (oheň)
16.02. 2018 – 04.02. 2019 (zem)
03.02. 2030 – 22.01. 2031 (kov)
22.01. 2042 – 09.02. 2043 (voda)
08.02. 2054 – 27.01. 2055 (drevo)
26.01. 2066 – 13.02. 2067 (oheň)
12.02. 2078 – 01.02. 2079 (zem)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

12. Prasa 

Prasa je v poradí dvanástym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je čestné, tolerantné a obľúbené pre svoju láskavosť a veľkorysosť. Rado sa cíti milované, čo vzhľadom k jeho povahe nie je problém. Je pôžitkár a užíva si všetky radosti a slasti života. Rado sa oddáva leňošeniu a ničnerobeniu. Keď má dôvod, je pracovité, statočné, energické, hrdé a žiarlivé. Jeho slabinou je prílišná dôverčivosť až naivita.
Kompatibilné znamenia: Zajac, Koza 
Tajný priateľ: Tiger 
Nekompatibilné znamenie: Had
Zrodencom Prasaťa ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
16.02. 1923 – 04.02. 1924 (voda)
04.02. 1935 – 23.01. 1936 (drevo)
22.01. 1947 – 09.02. 1948 (oheň)
08.02. 1959 – 27.01. 1960 (zem)
27.01. 1971 – 14.02. 1972 (kov)
13.02. 1983 – 01.02. 1984 (voda)
31.01. 1995 – 18.02. 1996 (drevo)
18.02. 2007 – 06.02. 2008 (oheň)
05.02. 2019 – 24.01. 2020 (zem)
23.01. 2031 – 10.02. 2032 (kov)
10.02. 2043 – 29.01. 2044 (voda)
28.01. 2055 – 14.02. 2056 (drevo)
14.02. 2067 – 02.02. 2068 (oheň)
02.02. 2079 – 21.01. 2080 (zem)

dao=cesta

12 zvierat zverokruhu v cykloch času: 
Každému z 12 zvierat čínskeho zvieratníka zodpovedá nielen jeden lunárny rok 60-ročného cyklu, ale aj jeden lunárny mesiac 12-mesačného cyklu lunárneho roka a 2-hodinový úsek 24-hodinového cyklu dňa.

dao=cesta© DAO-INSTITUT

Iba na základe charakteristiky vládnúceho zvieraťa z roka narodenia nemožno vyvodiť osobnosť a životné smerovanie človeka. Je to preto, lebo podľa čínskej astrológie je náš charakter a životná Cesta ovplyvnená nielen vládcom roka, ale aj mesiaca, hodiny a dňa, v ktorom sme sa narodili (4 piliere osudu - BaZi).