12. Znamenie: Prasa

dao=cesta

Tak ako v mnohých iných kultúrach, aj v Číne je Prasa symbolom šťastia a blahobytu a priťahuje úspech vo všetkých oblastiach života

Podľa legendy usporiadal Nebeský Cisár v deň svojich narodenín súťaž, na ktorú pozval všetky zvieratá. Ich úlohou bolo zdolať prekážky a dostať sa do Nebeského paláca. Súťaž mala stanoviť poradie 12 víťazovPrasa bolo počas súťaže unavené a hladné, a tak si cestou oddýchlo a posilnilo sa. Do cieľa prišlo dvanáste…

Prasa je v poradí posledné z 12 zvierat a uzatvára celý 12-ročný cyklus. Jeho vláda sa opakuje každých 12 rokov: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043, 2055…

Každému zvieraťu je naviac priradený jeden z 5 prvkov. Kombináciou 12 zvierat a 5 prvkov získavame 60 znamení čínskeho zverokruhu (12×5=60). Vláda určitého zvieraťa v spojení s daným prvkom sa opakuje iba raz za 60 rokov!

dao=cesta

Takže máme „päť druhov prasiat“:

Typ prasaťaRoky vládyCharakteristika prasaťa
Drevené prasa1935, 1995Je úprimné, tolerantné a obetavé, má však často sklon k unáhlenému jednaniu.
Ohnivé prasa1947, 2007Býva ukáznenejšie a odolnejšie, teší sa lepšiemu zdraviu ako iné druhy prasaťa. Nebráni sa tímovej práci.
Zemské prasa1959, 2019Má dobré komunikačné schopnosti. Je veľmi dobrým spoločníkom a poslucháčom. Je obľúbené v spoločnosti, empatické, súcitné a ochotné pomôcť.
Kovové prasa1971, 2031Je tolerantné, úprimné, ochotné a obetavé.
Vodné prasa1983, 2043Má silne vyvinutý zmysel pre zodpovednosť.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

ČÍNSKY HOROSKOP A PRASA

Prasa je symbolom šťastia a blahobytu a priťahuje úspech vo všetkých oblastiach života.

Má silné aj slabé stránky

je optimistické, svedomité, energické, aktívne, činorodé, entuziastické, tolerantné, mierne, lojálne, verné, oddané, ochotné, obetavé, je dobrý spoločník, poslucháč a radca, úprimné, čestné, veľkorysé, má dobré vychovanie a vkus, je inteligentné, múdre, sčítané, má všeobecný rozhľad…
má šťastie vo finančnej oblasti, priťahuje úspech, má dobrý nos na príležitosti, rado čelí výzvam, má pevnú vôľu, je trpezlivé, flexibilné, prispôsobivé…

nevyniká v tímovej práci, pri dlhodobých projektoch je rýchlo prepracované, je labužnícke, pôžitkárske, lenivé, váhavé, rozhadzovačné, materialistické, uštipačné a posmievačné, môže mať poruchy sebahodnotenia, nízke sebavedomie, slabšie komunikačné schopnosti, problém pri nadväzovaní známostí, má slabšiu fyzickú kondíciu a imunitný systém, sklon k nestriedmosti, prejedaniu sa a nadváhe, často nepozná mieru, je zraniteľné, je príliš dôverčivé až naivné…

Je tolerantné a obetavé 

Prasa je obetavý a tolerantný poslucháč, ochotný vždy pomôcť a poradiť. Môžeme mu dôverovať, pretože nás s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nezradí a ani sa o to nikdy nepokúsi.

Verné Prasa máva priateľov pomenej, ale zato na celý život. A je pre nich ochotné podstúpiť aj nemalé obete.

Je pravdovravné a až beznádejne úprimné

Prasa je beznádejne úprimné, skoro až k vlastnej sebazáhube. Neúprimnosť svojho okolia prijíma iba veľmi ťažko. Ak niekedy klame, je to buď nevinná lož, alebo lož z najvyššej núdze pre vlastnú ochranu.

V spoločnosti je Prasa dobrým a zábavným spoločníkom, má rado vyberané jedlo aj zábavu.

Je až naivne dôverčivé

Je naivné, dôverčivé a častokrát na to aj doplatí. Nechá sa ľahko oklamať. Jeho okolie má často sklon zneužívať jeho dôverčivosť.

Vtedy sa pokúša situáciu odľahčiť a svoj omyl a chyby druhých veselo a zhovievavo prehliadať a ospravedlňovať. Nedokáže sa dlho hnevať.

Vzhľadom k svojej obetavosti a dôverčivosti býva často klamané, podvádzané… ale aj milované. To platí ako pre pracovný, tak aj pre spoločenský a milostný život.

Je inteligentné a rozhľadené

Prasa je rozhľadené, inteligentné a múdre. Jeho túžba po poznaní je obrovská, rado číta a sleduje všetko, čo mu príde pod ruky.

Pôsobí veľmi vzdelaným a fundovaným dojmom. Pravda však je, že mnoho z jeho znalostí býva povrchných. No ako správne prasa presne vie, kedy a kde si potrebné vedomosti doplniť. Túto svoju schopnosť však nezneužíva a nebýva zákerné, prefíkané ani manipulatívne.

Má skrytú silu a autoritu

Za zdanlivo tichým zjavom Prasaťa sa skrýva sila a často aj silná autorita.

Nech už sú jeho úlohy a povinnosti akékoľvek, vykonáva ich s neobyčajným zápalom a svedomitosťou. Keď už sa pre niečo rozhodne, tak ho od toho nič neodradí. K dosiahnutiu vytýčeného cieľa vydá všetku svoju energiu. Skôr či neskôr si za to získa rešpekt a obdiv svojho okolia.

Je rodený optimista 

Prasa prekypuje optimizmom, energiou a činorodosťou Iba zriedka stráca svoju vieru, nadšenie a dobrú náladu.

Ak sa tak aj stane, nebýva to nijak dramatický úpadok a čoskoro opäť nachádza svoju stratenú rovnováhu.

Vhodné povolania

Prasa môže zastávať takmer všetky povolania, pretože je napriek zdanlivému opaku svedomité a usilovné.

Jeho životným cieľom je, aby všetci žili v harmónii. Hodí sa preto pre poradenskú alebo charitatívnu činnosť. Je tolerantné, trpezlivé a nápomocné, čo  z nich robí dobrých učiteľov, školiteľov, mentorov a trénerov.

Ak sa zaujíma o podnikanie, vie byť novátorské a odvážne. I keď podstupuje určité riziko v investovaní, má nos na príležitosti a neprekročí rozumnú mieru. Po niekoľkých malých prekážkach býva jeho cesta k bohatstvu relatívne hladká. Obchodovanie a nehnuteľnosti bývajú tiež dobrou voľbou.

Keďže je obdivovateľom krásy a umenia, môže byť úspěšné na umeleckom poli.

Je symbolom vernosti a rodinného života 

Prasa je tolerantné, optimistické a väčšinou nemá problém vychádzať si aj s komplikovanejším človekom.

Je veľmi lojálne, verné a oddané svojej rodine a svojim najbližším. Ochotne si vypočuje problém blízkeho človeka, pomôže alebo poradí. Je úprimné a čestné, a pokiaľ môže, vyhýba sa klamstvám a podvodom.Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej© DAO-INSTITUT