Čínsky horoskop 2017 – Rok sebavedomého ohnivého kohúta

dao=cesta

ROK OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

28. januára 2017 sa nám predstaví nový vládca roka – Kohút. Jeho vláda potrvá do 15. februára 2018.

Je relatívne nekonfliktný a dobrosrdečný. Je symbolom spravodlivosti, odvahy, hrdinstva, vernosti, spoľahlivosti, precíznosti a dochvíľnosti. Je hrdý, sebavedomý, no často až príliš ješitný, sebestredný a neústupný.

V niektorých ázijských kultúrach (Číny, Indočíny a Japonska)  sa tento vládca interpretuje aj ako kura, páv alebo fénix. V čínskej kultúre reprezentuje tiež ochranu pred zlomvymetanie zlých duchov.

Jeho spojencom a spoluvládcom pre rok 2017 bude yinový Oheň. Kohút si prepožičia jeho vlastnosti a pre rok 2017 sa stane Ohnivým Kohútom.

V tomto spojení sa nám predstaví ako jeden z najnepochopiteľnejších a najvýstrednejších vládcov celého 60 ročného cyklu. A v akých podmienkach bude tento vládca preukazovať svoje schopnosti?

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

ROK 2017 v znamení Gua 1 (trigram Kan)
– životná Cesta, sebarealizácia, kariéra

Rok 2017 sa ponesie v znamení trigramu Kan – životná Cesta, sebarealizácia, kariéra (voda yang).

Trigram Kan predstavuje našu Cestu životom, celkové smerovanie, plány a ciele; či robíme to, čo robiť chceme; či napredujeme alebo stagnujeme. Je to priestor výrazu nášho najvnútornejšieho ja, jeho vzniku a potvrdzovania. Reprezentuje tiež komunikáciu a vzťahy, prácu a našu celkovú schopnosť zabezpečiť sa a zarobiť si na živobytie. Môže pomôcť pri snahe o dosiahnutie lepšieho postavenia, väčšej úcty a uznania, pri zlepšovaní vzťahov v práci. Predstavuje tiež našu múdrosť, skúsenosť a poznanieTrigram Kan je výrazom nášho vzťahu k sebe samému a poznania svojej hodnoty

Rok 2017 nás vyzve k aktívnemu riešeniu našich najvnútornejších osobných a pracovných záležitostí

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

CHARAKTERISTIKA KOHÚTA

V roku vlády ohnivého kohúta budú prospievať tí,
ktorí pochopia pravidlá hry tohto vládcu v podmienkach roka s Gua 1.
Aký teda bude náš nový vládca a čo od neho môžme očakávať?

Kohút je Don Quijote čínskeho zverokruhu

Kohút je tak trochu Don Quijote čínskeho zverokruhu. Udatný a nebojácny hrdina, v skryte duše citlivý a konzervatívny. Je verný, spravodlivý, dôstojný, charizmatický, oslňujúci a hrdý. Jeho slabinou je, že je priveľmi prístupný lichôtkam a klamlivým  ilúziám o vlastnej veľkosti.

Má silné aj slabé stránky

relatívne nekonfliktný, dobrosrdečný, spravodlivý, odvážny, verný, spoľahlivý, precízny, dochvíľny, dôstojný, charizmatický, vtipný, bystrý, hrdý, sebavedomý, citlivý, úprimný, otvorený, konzervatívny…

výstredný, vyzývavý, ješitný, sebestredný, egoistický, neústupný, prístupný lichôtkam, velikášsky, nadmerne súťaživý, vtieravý, kritický, povýšenecký, ignorantský, agresívny, naivný, komplikujúci, zveličujúci, chvastúnsky, urečnený…

Je očarujúci a zábavný spoločník

Kohút je rád stredobodom pozornosti, vie očariť a zabaviť priateľov, miluje stretnutia s novými ľuďmi a dokáže byť očarujúcim spoločníkom. Je kreatívny a vtipný. Rád vedie veselú nezáväznú konverzáciu a iba výnimočne sa púšťa do rozhovoru na vážne témy. Napriek tomu však máva bystrý úsudok.

Rád sa predvádza a potrpí si na image

Je si vedomý svojich kvalít, ktoré niekedy až okate a vtieravo vystavuje ostatným na obdiv. Často mu vyčítajú, že sa rád predvádza. Na verejnosti sa snaží ukázať v tom najlepšom svetle, a to aj čo sa týka oblečenia a úpravy zovňajšku. Aktívne sa zaujíma o všetko, čo sa týka umenia, designu a imidžu. K vlastnému zovňajšku vie byť rovnako kritický ako k zovňajšku iných.

Je prehnane úprimný, no sám nerád prijíma kritiku

Kohút nerád prijíma kritiku, na ktorú niekedy reaguje povýšene a agresívne. Jeho vlastná úprimnosť sa však často spája s aroganciou voči okoliu. Niet sa čo čudovať, ak je presvedčený o svojej pravde, pocity a názory iných ho nezaujímajú. Rád poúča a rozdáva rady.

Tvrdo obhajuje svoj názor a robí si všetko po svojom. Je presvedčený, že úprimnosťou zájde najďalej, i keď v skutočnosti by si mal svoje názory častejšie nechávať pre seba. Avšak Kohútova schopnosť nespôsobiť nikomu trvalú ujmu zabezpečí, že nezhody a konflikty sa udržia v primeraných medziach.

Chce byť obdivovaný, vážený a uznávaný

On sám od svojho okolia vyžaduje, aby bol vážený a uznávaný. Pociťuje veľké zadosťučinenie, keď je obdivovaný a chválený. Nemá problém vystúpiť a prehovoriť, jeho vízie a názory sú však často prehnané, zveličené a naivné. Často a ochotne predostiera nezmyslené velikášske plány.

Má zvláštne nadanie zveličiť a skomplikovať všetko jednoduché. Má záľubu vo vášnivých výmenách názorov, v ktorých je pochopiteľne práve on tým, kto má pravdu. Niekedy máva až prehnanú túžbu súťažiť.

V práci a štúdiu je svedomitý

Kohút má všetky predpoklady stať sa jedničkou v tom, čo robí. Dobre študuje, ľahko sa učí a pátra po odpovediach. Je inteligentný, svedomitý a disciplinovaný. Robí veci včas a v správnom poradí. Je puntičkár.

Vie logicky a triezvo premýšľať, nerád robí rýchle a náhle rozhodnutia a neznesie, ak  je na jeho osobu vyvíjaný nátlak. Aj keď je v úzkych, málokedy žiada o pomoc, pretože pohŕda slabosťou a závislosťou.

Vyhovujú mu pozície, v ktorých má vlastné tempo práce, ktoré si sám určí. Uplatní sa v profesiách, kde prichádza do styku s ľuďmi a s verejnosťou (v politike a obchode). Dobre sa cíti aj ako pracovník v banke či manažér. Uplatniť sa môže aj ako umelec alebo spisovateľ. Vďaka odvahe a túžbe po poriadku a spravodlivosti sa uplatní aj u vojska, alebo v podobnej profesii. Jeho profesia by mu však mala poskytovať dostatočný priestor a slobodu, aby využil svoje schopnosti.

Je pracovitý a má silne vyvinutý vzťah k peniazom

Kohút má výnimočné vodcovské a organizačné schopnosti, je veľmi cieľavedomý a v práci prejavuje nadpriemernú výkonnosť.

Kohút ma silne vyvinutý vzťah k peniazom. Je príkladom veľmi sebestačného tvora, ktorý nikdy nehladuje. často si všetko prepočítava a zamýšľa sa nad tým, čo je pre neho výhodné. Dobre robí, pretože obvykle nič nezíska bezpracne a na svoje peniaze si musí  ťažko zarobiť. Ak však hrabe na správnom smetisku, môže zbohatnúť.

Kohút nájde červíka aj na púšti, len musí vytrvalo hrabať.  (ázijské príslovie)

Za bezstarostnosťou a humorom skrýva citlivosť a zraniteľnosť

Kohút budí dojem bezstarostnosti, pod ktorou sa skrýva zraniteľnosť. Tú často prezradí jeho zmätené konanie či nepozornosť, ktorú však hravo maskuje svoju výrečnosťou a zmyslom pre humor. Tí najbližší poznajú jeho citlivú a statočnú stránku, ostatní ju spoznajú v čase krízy.

Nechýba mu súcit, múdrosť a statočnosť

Nechýba mu súcit, múdrosť a statočnosť, najmä keď niekto potrebuje jeho pomoc. Keď mu narastie hrebienok vie byť veľmi odvážny a dokonca riskovať život. Má zvláštne vlohy na riešenie zložitých a komplikovaných problémov každého druhu.

V láske a priateľstve je verný

Vzhľadom k spoločenskej a družnej povahe máva Kohút dostatok príležitostí na nadviazanie vzťahu. Okrem zovňajšku dokáže zaujať aj inteligentnou a zmysluplnou konverzáciou. Ale stojí ho o niečo viac námahy, aby dosiahol a udržal si lásku milovanej osoby. Jeho povaha ho ženie neustále vpred aj v oblasti lásky a vzťahov.

Aj tu však Kohútovi hrozí nebezpečenstvo, že vzrušenie, ktoré mu vzťah prináša, môže vychádzať z kohútovej túžby očariť a opantať si partnera. Ak ho ovládne nepokoj, vydá sa za novým dobrodružstvom. Keď však nájde vyhovujúceho partnera, je verný, spoľahlivý a oddaný.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

OHNIVÁ OPICA ODOVZDÁVA ŽEZLO VLÁDY OHNIVÉMU KOHÚTOVI

Čoskoro skončí vláda činorodej, prešibanej a roztopašnej Ohnivej Opice. Uplynulý rok 2016 sa niesol v znamení Gua 2 (vzťahy). Boli sme vyzvaní, aby sme sa pod jej vedením aktívne venovali najmä pochopeniu a riešeniu partnerských, rodinných pracovných, kultúrnych a medzinárodných vzťahov. Naša pozornosť sa pod vplyvom okolností zameriavala na náš vzťah s okolitým svetom.

V nastávajúcom roku 2017 zasadne na trón  a preberie žezlo vlády sebavedomý a sebestredný Ohnivý Kohút. Vládnuť bude v podmienkach roku s Gua 1 (životná Cesta, kariéra). Pod jeho vedením by sme mali trochu spomaliť a obrátiť svoju pozornosť sami na seba, svoje vlastné záujmy a dať na svoje potreby, smerovanie, vlastný rozvoj, sebauplatnenie a kariéru.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Činorodosť v roku OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

Aktivita a činorodosť neposednej Opice z uplynulého roka sa čiastočne prenesie aj do roka sebavedomého Kohúta. V nasledujúcom roku nám Kohút predvedie svoj talent, túžbu po dobrodružstve, objavovaní a prekonávaní nových výziev osudu.

Pestrofarebný Kohút nám síce prinesie jasné a šťastné dni, ale dokáže nás aj poriadne potrápiť a pripraviť o silu a energiu. Občas sa totiž hrdinsky púšťa aj do výziev, ktoré sú príliš náročnénereálne alebo nad jeho možnosti.

Po náročnom a hektickom roku Opice však nastane istá stabilizácia a spomalenie. Yangový oheň z roka 2016 bude v roku 2017 vystriedaný ohňom yinovým.

Kariéra a podnikanie v roku OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

Rok Kohúta sa ponesie v znamení podnikania, kariéry a finančných investícií. Kohút bude vyžadovať tvrdú prácu a trpezlivosť, na základe ktorej sa posunieme ďalej, vpred a vyššie

Úspech a financie v roku OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

Základom úspechu je držať sa tradičných kohútích hodnôt. Pokiaľ vsadíme na poctivosť, svedomitosť, precíznosť a zodpovednosť Kohúta, môže byť pre nás rokom víťazstiev a úspechov.

Kohút je však aj hrdinské a odvážne stvorenie, ktoré si dovolí „bezpečne riskovať“. Pozor si však dajte na precenenie svojich vlastných možností a schopností.

Jedno je však isté, čaká nás rok veľmi sebestačného tvora, ktorý nikdy nehladuje.

Zmeny v roku OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

Kombinácia tohtoročného prvku ohňa, s Kohútovi vlastným prvkom kovu, vytvára energetickú nerovnováhu a napätie. Rok 2017 preto nie je príliš vhodný pre veľké a dôležité zmeny.

Istú výnimku tvoria pracovné zmeny, nakoľko rok 2017 sa bude niesť najmä v znamení sebarealizácie, kariéry a práce.

Priaznivé zmeny by mohli nastať aj v oblasti spravodlivosti a práva. Pod vplyvom hrdinského Kohúta budeme totiž viac „bojovať“ za poriadok a spravodlivosť. Nebude chýbať Kohútove obľúbené dlhé rečnenie a obhajovanie toho, čo považuje za „správne“. V dôsledku napätia vládnucich živlov (oheň – kov) nebudú chýbať ani protesty a demonštrácie, ktoré sa však vďaka miernej povahe Kohúta udržia v prijateľných medziach. Dvaja Kohúti na jednom smetisku sa však neznesú!

Vzťahy v roku OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

Kohút sa postará o upevnenie našich rodinných a partnerských pút ako aj o upevnenie priateľských vzťahov. Úspech vo vzťahoch budú mať najmä tí, ktorí sa budú držať tradičných rodinných hodnôt.

Pozor, vplyv Kohúta sústredeného na seba, môže mať za následok, že sa dokážeme uraziť pre každú maličkosť.

Nástrahy v roku OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

Pod vplyvom Kohúta však môžme byť náchylní k pýche a sebapreceňovaniu. Preto pozor na neuvážené a riskantné podniky, ktoré môžu priniesť sklamanie a pády. Hrozí tiež, že v jeho roku vynaložíme priveľa úsilia s minimálnymi ziskami. Odolajte preto projektom s neistými vyhliadkami a vyvarujte sa riskantným krokom.

Spoločenská, politická a diplomatická scéna v roku OHNIVÉHO KOHÚTA 2017

Na politickej a diplomatickej scéne sa bude veľa filozofovať a fantazírovať o ničom. Pod vplyvom kohúta bude každý natoľko zaneprázdnený sám sebou, že nebude mať kedy počúvať, ani sa starať o potreby a názory iných.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej© DAO-INSTITUT

Súvisiace články:
Čínsky horoskop 2017 – pre jednotlivé znamenia zverokruhu