čínsky horoskop 2018

Čínsky horoskop 2018 – pre jednotlivé znamenia zverokruhu

dao=cesta

OHNIVÝ KOHÚT ODOVZDÁVA ŽEZLO VLÁDY ZEMSKÉMU PSOVI

Čoskoro skončí vláda sebavedomého a sebestredného Ohnivého Kohúta.

Uplynulý rok 2017 sa niesol v znamení Gua 1 (životná Cesta, kariéra). Boli sme vyzvaní, aby sme pod jeho vedením obrátili pozornosť sami na seba. Naša pozornosť sa zameriavala na naše potreby a vlastné smerovanie.

V nastávajúcom roku 2018 zasadne na trón a preberie žezlo vlády spravodlivý a ochraniteľský Zemský Pes.

Vládnuť bude v podmienkach roku s Gua 9 (vrcholenie, dozrievanie, odhalenie skrytého). Tento vládca nás vyzve k pochopeniu a riešeniu našich vzťahov so sebou samým i okolitým svetom.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

ČÍNSKY HOROSKOP 2018
PRE JEDNOTLIVÉ ZNAMENIA ZVEROKRUHU

V roku vlády zemského psa budú prospievať tí,
ktorí pochopia pravidlá hry tohto vládcu v podmienkach roka s Gua 9.
Aký teda bude náš nový vládca a čo od neho môžme očakávať?

Kalkulátor na výpočet vládnuceho zvieraťa a živlu v roku vášho narodenia

Vládnuce zviera a živel z roku vášho narodenia zistíte aj zadaním svojich údajov do kalkulátora. Zistíte ho z posledného stĺpca (Rok):

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

1. Potkan/Krysa 
(prirodzený prvok zvieraťa: voda yang)

Potkan je v poradí prvým zvieraťom čínskeho zvieratníka. Rozhodne patrí k najinteligentnejším a najživotaschopnejším zvieratám zverokruhu. Je zvedavá, charizmatická a často uprednostňuje svoje vlastné záujmy ako v sociálnej, tak aj v profesnej oblasti.
Kompatibilné znamenia: Drak, Opica
Tajný priateľ: Byvol
Nekompatibilné znamenie: Kôň

Skóre šťastia v roku Psa: 50%
Skóre šťastia podľa prvku z roku narodenia: drevená, kovová, zemská, ohnivá, vodná.
Krédo v roku Psa: Uvoľni sa a nechaj to plynúť. 
Rok Psa 2018 je pre zrodencov Krysy rokom odpočinku s blahodárnymi účinkami a dlhodobým efektom. Samotné Krysy pocítia potrebu vyčleniť si dostatok času na odpočinok, dobitie energie a únik od hlučného pohybu sveta. Hlboké priateľské vzťahy a zaujímavé stretnutia presvetlia každodenný život Krysy počas celého roka.

Zrodenci Krysy však budú musieť čeliť aj niekoľkým neočakávaným a nepríjemným situáciám. Preto je na mieste zostať pokojný a ostražitý. 
Súkromný život v roku Psa: 
Rok Psa môže byť pre zrodencov Krysy relatívne premenlivý a nevyvážený. Zrodenci Krysy budú nútené zdvojnásobiť svoje úsilie a byť obzvlášť trpezlivé, najmä čo sa týka ich súkromného života. Najmä v tejto oblasti totiž hrozí "očista vzťahov", ktorá vyvolá dočasnú napätú atmosféru a naruší pokoj a harmóniu rodiny. Zrodenci Krysy budú nútené uvedomiť si rozdiel medzi pominuteľnou vášňou a pravou oddanosťou a láskou. Nie je možné vylúčiť ani možnosť krátkodobého odlúčenia. Aj keď je vzťah Krysy stabilný a pevný, rok Psa nie je pre zrodencov Krysy priaznivý pre uzavretie manželstva. 
Profesný život v roku Psa: 
Opatrnosť je na mieste aj v oblasti profesného života. Odporúča sa sústrediť svoje sily na budovanie a rozvíjanie projektov ako aj obchodných a partnerských vzťahov. Naopak vyhnúť sa treba neistým investíciám, ktoré môžu byť pre Krysy obzvlášť nebezpečné a rizikové. V roku Psa môžu zrodenci Krysy cestovať častejšie ako zvyčajne, najmä v spoločnosti partnerov a spolupracovníkov.

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Draka (04/2018), mesiac Opice (08/2018), mesiac Potkana (12/2018) a mesiac Byvola (01/2019). 
Menej vhodnými obdobiami roka sú: mesiac Koňa (06/2018).

Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané na našej stránke v lunárnom kalendári roku Psa 2018. 
Zrodencom Krysy ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
18.02. 1912 – 05.02. 1913 (voda)
05.02. 1924 – 23.01. 1925 (drevo)
24.01. 1936 – 10.02. 1937 (oheň)
10.02. 1948 – 28.01. 1949 (zem)
28.01. 1960 – 14.02. 1961 (kov)
15.02. 1972 – 02.02. 1973 (voda)
02.02. 1984 – 19.02. 1985 (drevo)
19.02. 1996 – 06.02. 1997 (oheň)
07.02. 2008 – 25.01. 2009 (zem)
25.01. 2020 – 11.02. 2021 (kov)
11.02. 2032 – 30.01. 2033 (voda)
30.01. 2044 – 16.02. 2045 (drevo)
15.02. 2056 – 03.02. 2057 (oheň)
03.02. 2068 – 22.01. 2069 (zem)
22.01. 2080 – 08.02. 2081 (kov)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

2. Byvol/Býk/Vôl 
(prirodzený prvok zvieraťa: zem yin)

Byvol je v poradí druhým zvieraťom čínskeho zvieratníka. 
Je najkonzervatívnejším zvieraťom, najviac pripútaným k rodinným a tradičným hodnotám. Je pracovitývytrvalý, k jeho slabinám patrí žiarlivosť a občasné výbuchy hnevu. 
Kompatibilné znamenia: Had, Kohút
Tajný priateľ: Krysa
Nekompatibilné znamenie: Koza

Skóre šťastia v roku Psa: 60% 
Skóre šťastia podľa prvku z roku narodenia: drevený, kovový, zemský, ohnivý, vodný. 
Krédo v roku Psa: Dôležitá je správna voľba. Rok Psa 2018 bude pre zrodencov Byvola náročný a preverí najmä jeho trpezlivosť. Napriek tomu bude všeobecne prospešný a priaznivý. 
Súkromný život v roku Psa: 
V oblasti rodinného a partnerského spolužitia môže dôjsť k vzniku prechodných sporov, ktorých hlavnou príčinou bude nedostatok porozumenia a zdieľania s ostatnými členmi domácnosti. Nespravodlivým zdieľaním kľúčových zdrojov alebo majetku zrodenci Byvola tiež riskujú stratu dôvery svojich milovaných a blízkych.

Zrodenci Byvola sa tiež musia naučiť ovládnuť svoj hnev a dať si pozor, aby neprekročili isté hranice tolerancie u tých, na ktorých im záleží. V roku Psa musia zrodenci Byvola pochopiť, že nie každý má rovnakú silu a odhodlanie ako oni.

Nečakaná návšteva príbuzného môže narušiť Byvolove zvyklosti, pokľudný život a harmóniu jeho domova, najmä ak tento návštevník presiahne únosné hranice.

Zdieľanie majetku alebo diskusia o dedičstve sú tiež potenciálnymi zdrojmi napätia s ostatnými členmi rodiny. Aj tu musí zostať pokojný a v prípade potreby odložiť dôležité rozhovory a rozhodnutia na vhodnejší okamih. 

Rok Psa nie je vhodný pre narodenie dieťaťa. Najbližším vhodným obdobím bude rok Kovovej Krysy 2020, pretože Krysa je tajným priateľom Byvola.
Profesný život v roku Psa: 
V roku 2018 Byvol nesmie stratiť zo zreteľa svoje ciele a za každých okolností si musí udržiavať dôveru vo svoje sily a schopnostiTrpezlivosť, ktorú bude musieť Byvol preukázať počas tejto doby, mu neskôr prinesie neočakávané a prospešné ovocieSkúsenosti, ktorými bude musieť prejsť v priebehu roka Psa, iba upevní jeho legendárnu silu a odolnosťV krajnom prípade musí byť Byvol pripravený vrátiť sa do minulosti, prehodnotiť, očistiť a ozdraviť staré vzťahy v láske, priateľstve a najmä v práci. 

V roku 2018 bude Byvol v pokušení opustiť svoju minulosť a staré vzťahy. V týchto okamihoch pochybností a krízy však musí o to intenzívnejšie pracovať sám na sebe, aby pochopil a zistil, či problém pochádza od druhých alebo z jeho vlastnej neschopnosti prijať chyby iných.

Napriek tomu, že Byvol verí, že sa môže spoľahnúť iba sám na seba, má šancu získať veľmi cennú pomoc od verných priateľov a starých známych.

Vhodnými obdobiami roka sú: mesiac Zajaca (03/2018), mesiac Hada (05/2018), mesiac Kohúta (09/2018) a mesiac Potkana (12/2018). 
Menej vhodnými obdobiami roka sú: mesiac Kozy (07/2018). 

Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané na našej stránke v lunárnom kalendári roku Psa 2018. 

Zrodencom Byvola ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
06.02. 1913 – 25.01. 1914 (voda)
24.01. 1925 – 12.02. 1926 (drevo)
11.02. 1937 – 30.01. 1938 (oheň)
29.01. 1949 – 16.02. 1950 (zem)
15.02. 1961 – 04.02. 1962 (kov)
03.02. 1973 – 22.01. 1974 (voda)
20.02. 1985 – 08.02. 1986 (drevo)
07.02. 1997 – 27.01. 1998 (oheň)
26.01. 2009 – 13.02. 2010 (zem)
12.02. 2021 – 31.01. 2022 (kov)
31.01. 2033 – 18.02. 2034 (voda)
17.02. 2045 – 05.02. 2046 (drevo)
04.02. 2057 – 23.01. 2058 (oheň)
23.01. 2069 – 10.02. 2070 (zem)
09.02. 2081 – 28.01. 2082 (kov)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

3. Tiger 
(prirodzený prvok zvieraťa: drevo yang)

Tiger je v poradí tretím zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je nadaný, príťažlivý a odvážny, často až bezohľadný. vodcovské schopnosti a sklony. 
Kompatibilné znamenia: Kôň, Pes
Tajný priateľ: Prasa
Nekompatibilné znamenie: Opica

Skóre šťastia v roku Psa: 70% 
Skóre šťastia podľa prvku z roku narodenia: drevený, kovový, zemský, ohnivý, vodný. 
Krédo v roku Psa: Zaslepenosť. 
Rok Psa 2018 bude pre zrodencov Tigra dobrým rokom. Spriaznenosť Tigra so Psom mu poskytuje určitú imunitu voči dôležitým problémom, ktorým by inak čelil počas tohto obdobia. Avšak ani ten nebude celkom ušetrený.

Súkromný život v roku Psa: V oblasti rodinného a partnerského spolužitia by však Tiger nemal očakávať zázraky. A to najmä vzhľadom k tomu, že bude viac času venovať pracovným záležitostiam. 

Ale ak už je partnerský vzťah Tigra stabilný a pevný, rok Psa je pre Tigra priaznivý pre uzavretie manželstva. Rok Psa je pre narodenie dieťaťa taktiež veľmi vhodný. 

Počas roku Psa sa bude Tiger viac zaujímať o svoju duchovnú pohodu a tak pravdepodobne objaví silu a prospešnú ochranu altruistického správania. Tiež môže prejaviť zvýšený záujem o zachovanie životného prostredia a tendenciu uprednostniť zdravší životný štýl.

Profesný život v roku Psa: 
V roku 2018 bude Tiger venovať oveľa viac svojho času a úsilia práci, ako zvyčajne. Tiger však musí byť veľmi opatrný a vyhnúť sa vyčerpaniu svojich síl v snahe vyriešiť hneď každý problém. Ak neurobí správne veci v správny čas, mohol by stratiť drahocennú energiu a čas, ktoré by využil na závažnejšiu situáciu, ktorá by sa mohla súčasne vyskytnúť.

Na poli pracovnom však čaká na Tigra viacero úspechov, vrátane podpísania nových zmlúv, a to najmä vďaka jeho vytrvalosti a podpore niektorých z jeho vplyvných priateľov a známych.

Otvorenosť voči druhým mu môže priniesť cennú podporu a pomoc a v ňom opäť podporiť vnútornú silu, o ktorej nikdy nepochyboval. Iba tak môže Tiger stráviť impozantný a naplňujúci lunárny rok 2018.

Vhodnými obdobiami roka sú:
mesiac Koňa (06/2018), mesiac Psa (10/2018) a mesiac Prasaťa (11/2018).
Menej vhodnými obdobiami roka sú: mesiac Opice (08/2018). 

Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané na našej stránke v lunárnom kalendári roku Psa 2018. 
Zrodencom Tigra ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
26.01. 1914 – 13.02. 1915 (drevo)
13.02. 1926 – 01.02. 1927 (oheň)
31.01. 1938 – 18.02. 1939 (zem)
17.02. 1950 – 05.02. 1951(kov)
05.02. 1962 – 24.01. 1963 (voda)
23.01. 1974 – 10.02. 1975 (drevo)
09.02. 1986 – 28.01. 1987 (oheň)
28.01. 1998 – 15.02. 1999 (zem)
14.02. 2010 – 02.02. 2011 (kov)
01.02. 2022 – 21.01. 2023 (voda)
19.02. 2034 – 07.02. 2035 (drevo)
06.02. 2046 – 25.01. 2047 (oheň)
24.01. 2058 – 11.02. 2059 (zem)
11.02. 2070 – 30.01. 2071 (kov)
29.01. 2082 – 16.02. 2083 (voda)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

4. Zajac/Králik/Mačka 
(prirodzený prvok zvieraťa: drevo yin)

Zajac je v poradí štvrtým zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je konzervatívny, citlivý a rezervovaný. Je dobrý stratég a diplomat. Nie je prehnane ambiciózny a vie sa oddávať pohodlnosti. 
Kompatibilné znamenia: Koza, Prasa
Tajný priateľ: Pes
Nekompatibilné znamenie: Kohút

Skóre šťastia v roku Psa: 70% 
Skóre šťastia podľa prvku z roku narodenia: drevený, kovový, zemský, ohnivý, vodný. 
Krédo v roku Psa: Zbiera plody svojej práce. 
Rok Psa bude pre zrodencov Zajaca priaznivý a prospešný. Či už vo vzťahoch alebo v podnikaní, rok Psa bude príležitosťou znovunastolenia poriadku. Majú dar vyhnúť sa situáciám napätia a krízy, ktorým budeme v roku Psa všetci čeliť.

Zrodenci Zajaca tak môžu dúfať, že im rok Psa prinesie úspech takmer vo všetkých oblastiach, ktorým sa budú venovať. 

Súkromný život v roku Psa: 
Pre osamelé Zajace je šanca, že v priebehu roka 2018 nájdu spriaznenú dušu, dokonca sa v priebehu roka 2018 môžu vážne zamilovať.  

Tie Zajace, ktoré sú vo vzťahu iba krátky čas, musia byť opatrné a zachovať diskrétnosť. Ak sa chcú podeliť o šťastie z novej lásky so svojim okolím mali by počkať, kým vzťah nebude pevný a stabilný. Môže sa tiež stať, že budú nútené vybrať si medzi láskou a priateľstvom.

Dlhodobý stabilný a manželský život Zajaca spojený s iným Zajacom, Kozou, Prasaťom lebo Psom bude v roku 2018 mocným zdrojom šťastných a radostných momentov. 

Rok 2018 je pre narodenie dieťaťa Psa pre rodiča Zajaca relatívne vhodný, pretože Pes je tajným priateľom Zajaca. Mimoriadne vhodným rokom však bude nasledujúci lunárny rok – rok Prasaťa. 

Treba však upozorniť, že Zajac bude musieť byť v oblasti partnerských vzťahov veľmi obozretný, trpezlivý a tolerantný, a to najmä ak rok 2018 nie je priaznivý pre jeho partnera.

Profesný život v roku Psa: 
Projekty, ktoré Zajace začali už predtým, konečne prinesú svoje ovocie. Zajace tak konečne zožnú úspech a ak chcú môžu pokojne zahájiť ďalšie nové projekty. Rok 2018 bude priaznivý aj na priateľské stretnutia s bývalými spolupracovníkmi.

Vhodnými obdobiami roka sú:
mesiac Zajaca (03/2018), mesiac Kozy (07/2018), mesiac Psa (10/2018), mesiac Prasaťa (11/2018). 
Nevhodnými obdobiami roka sú: mesiac Kohúta (09/2018).

Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Psa 2018.

Zrodencom Zajaca ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
14.02. 1915 – 02.02. 1916 (drevo)
02.02. 1927 – 22.01. 1928 (oheň)
19.02. 1939 – 07.02. 1940 (zem)
06.02. 1951 – 26.01. 1952 (kov)
25.01. 1963 – 12.02. 1964 (voda)
11.02. 1975 – 30.01. 1976 (drevo)
29.01. 1987 – 16.02. 1988 (oheň)
16.02. 1999 – 04.02. 2000 (zem)
03.02. 2011 – 22.01. 2012 (kov)
22.01. 2023 – 09.02. 2024 (voda)
08.02. 2035 – 27.01. 2036 (drevo)
26.01. 2047 – 13.02. 2048 (oheň)
12.02. 2059 – 01.02. 2060 (zem)
31.01. 2071 – 18.02. 2072 (kov)
17.02. 2083 – 05.02. 2084 (voda)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

5. Drak 
(prirodzený prvok zvieraťa: zem yang)

Drak je v poradí piatym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je to silná a doslova magická osobnosť. Srší silou, energiou a kreativitou. Je ambiciózny a idealistický. Pre Draka nič nie je nemožné. Keď sa mu priečia, ukáže svoj hnev.
Kompatibilné znamenia: Krysa, Opica
Tajný priateľ: Kohút
Nekompatibilné znamenie: Pes

Skóre šťastia v roku Psa: 50% 
Skóre šťastia podľa prvku z roku narodenia: drevený, kovový, zemský, ohnivý, vodný. 
Krédo v roku Psa: Opatrnosť a ostražitosť. 
V grafe čínskeho zvieratníka je Drak presne oproti Psovi. Rok Psa bude preto pre zrodencov Draka náročný a dopraje im iba málo odpočinku. Drak sa teda o niečo viac zapotí ako v uplynulom roku 2017. 

Istou výhodou je však jeho schopnosť čeliť náročným úlohám s istotou a stabilitou.

Opatrnosť v roku Psa je na mieste ako v oblasti profesnej a finančnej, tak aj v oblasti rodiny a vzťahov. Objaviť sa môžu starí neprajníci a súperi, ktorí narušia jeho pokoj. Napriek všetkému vynaloženému úsiliu, nemusí dôjsť k želanému výsledku a zmene nežiadúceho stavu.

Aby Drak vyšiel z roku Psa víťazne, musí sa naučiť umierniť svoju pýchu a skrotiť svoj tvrdohlavý charakter.

Súkromný život v roku Psa: 
V oblasti rodinného a partnerského spolužitia by ani Drak nemal očakávať veľké zázraky. A to ani v dlhodobom manželskom alebo partnerskom vzťahu. 

Naopak v roku Psa hrozí zhoršenie situácie, znásobenie konfliktov a sporov. To môže viesť k dlhším odlúčeniamrozchodom. Niektorí Draci zvolia dočasný návrat do rodičovského domu. 

Draci by sa mali vyhnúť najmä prílišnej kritike a zrady svojho partnera. Musia sa naučiť umierniť svoju pýchu a krotiť svoj tvrdohlavý charakter.

Ak aj je partnerský vzťah Draka stabilný a pevný, rok Psa je pre Draka nepriaznivý pre uzavretie manželstva. Rok Psa je pre narodenie dieťaťa taktiež nevhodný
Profesný život v roku Psa: 
Z profesného hľadiska bude musieť Drak prehodnotiť a roztriediť projekty, ktoré fungujú od tých neúspešných. Iba tak môžu úspešné projekty priniesť svoje ovocie a Draci budú môcť vzlietnuť. Rok 2018 bude pre Drakov priaznivý pre preskúmanie profesnej situácie, ako aj objavenie a rozvoj svojich talentov. 

Finančnú aj osobnú situáciu Draka by mohla zhoršiť nevhodná investícia. Preto je vhodné odložiť akékoľvek finančné riziko na budúci rok. Tiež je vhodné, aby si Drak vypočul múdre rady svojich blízkych a priateľov.

Drakovi však môže počas roka 2018 prospieť cesta do vzdialených krajín, kde získa novú inšpiráciu a naberie nový dych. Aj tu sa mu odporúča vykonávať dôležité cesty a rozhodnutia najmä počas jeho priaznivých mesiacov. Umožní mu to vyhnúť sa zbytočnému riziku.

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Draka (04/2018), mesiac Opice (08/2018), mesiac Kohúta (09/2018), mesiac Potkana (12/2018). 
Nevhodnými obdobiami roka sú: mesiac Psa (10/2018). 

Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Psa 2018. 
Zrodencom Draka ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
03.02. 1916 – 22.01. 1917 (oheň)
23.01. 1928 – 09.02. 1929 (zem)
08.02. 1940 – 26.01. 1941 (kov)
27.01. 1952 – 13.02. 1953 (voda)
13.02. 1964 – 01.02. 1965 (drevo)
31.01. 1976 – 17.02. 1977 (oheň)
17.02. 1988 – 05.02. 1989 (zem)
05.02. 2000 – 23.01. 2001 (kov)
23.01. 2012 – 09.02. 2013 (voda)
10.02. 2024 – 28.01. 2025 (drevo)
28.01. 2036 – 14.02. 2037 (oheň)
14.02. 2048 – 01.02. 2049 (zem)
02.02. 2060 – 20.01. 2061 (kov)
19.02. 2072 – 06.02. 2073 (voda)
06.02. 2084 – 25.01. 2085 (drevo)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

6. Had 
(prirodzený prvok zvieraťa: oheň yin)

Had je v poradí šiestym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Had je šarmantný, elegantný, rafinovaný, intuitívny, múdry a kultivovaný. Máva vášeň pre odhaľovanie skrytých tajomstievokultné vedy. Iba málokedy má sám o sebe pochybnosti. Má dar zabezpečiť si blahobyt a postavenie výraznejší, ako iné znamenia zverokruhu. 
Kompatibilné znamenia: Byvol, Kohút
Tajný priateľ: Opica
Nekompatibilné znamenie: Prasa

Skóre šťastia v roku Psa: 60% 
Skóre šťastia podľa prvku z roku narodenia: drevený, kovový, zemský, ohnivý, vodný. 
Krédo v roku Psa: Očista. 
Rok Psa 2018 bude pre zrodencov Hada relatívne dobrý a pokojný. Budú sa tešiť z činností, ktoré bez väčšieho stresu a rizika dovedú k zdarnému koncu.

Zrodenci Hada však budú musieť vykonať hlbokú sebareflexiu a prehodnotiť rebríček svojich hodnôt. Budú nútení zamyslieť sa nad svojim smerovaním a ambíciami. Možno dospejú k záveru, že je potrebné odstrániť zo svojho života rušivé elementy a obmedziť kontakty s tými, ktorí ich brzdia. 

Vďaka tejto "očiste" sa Hadi dostanú do svojej vrcholnej formy a zvládnu výzvy Zemského Psa.

Hadi by však nemali zabudnúť ani na svoje zdravie a vsadiť na zdravý životný štýl, ktorý im pomôže vyhnúť sa možným zdravotným problémom.

Súkromný život v roku Psa: 
V oblasti rodinného a partnerského spolužitia budú mať zrodenci Hada príležitosť dokázať svoje sympatie a prehĺbiť vzájomnú dôveru. Na povrch môžu vyplávať niektoré skryté pravdy a Hadi pocítia silu zdieľania. 

Nové známosti majú v tomto roku dobré vyhliadky a šancu, že prerastú do vážneho trvalého vzťahu. Takisto sa im môže podariť znovuzískať stratenú dôveru blízkeho človeka. 

Rok je pre narodenie dieťaťa Psa u rodiča Hada dobrým znamením, pretože dieťa Pes je zárukou dobrej a komunikatívnej nálady v rodine. Pozor však v prípade, ak druhý z rodičov je Drak! Rok 2018 je vhodný aj pre uzavretie manželstva. 
Profesný život v roku Psa: 
Rok 2018 bude pre zrodencov Hada priaznivý. Bude príležitosťou dať svoj profesný život alebo podnikanie do poriadku a vypracovať nové stratégie pre svoje ďalšie projekty. Zrodenci Hada môžu tiež dúfať v povýšenie alebo zvýšenie platu.

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Opice (08/2018), mesiac Kohúta (09/2018) a mesiac Byvola (01/2019). 
Nevhodnými obdobiami roka sú: mesiac Prasaťa (11/2018)

Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Psa 2018.

Zrodencom Hada ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
23.01. 1917 – 10.02. 1918 (oheň)
10.02. 1929 – 29.01. 1930 (zem)
27.01. 1941 – 14.02. 1942 (kov)
14.02. 1953 – 02.02. 1954 (voda)
02.02. 1965 – 20.01. 1966 (drevo)
18.02. 1977 – 06.02. 1978 (oheň)
06.02. 1989 – 26.01. 1990 (zem)
24.01. 2001 – 11.02. 2002 (kov)
10.02. 2013 – 30.01. 2014 (voda)
29.01. 2025 – 16.02. 2026 (drevo)
15.02. 2037 – 03.02. 2038 (oheň)
02.02. 2049 – 22.01. 2050 (zem)
21.01. 2061 – 08.02. 2062 (kov)
07.02. 2073 – 26.01. 2074 (voda)
26.01. 2085 – 13.02. 2086 (drevo)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

7. Kôň 
(prirodzený prvok zvieraťa: oheň yang)

Kôň je v poradí siedmym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je aktívnym stvorením, ktoré potrebuje byť neustále v pohybe. Je príjemným spoločníkom a má dobré vyjadrovacie schopnosti. Má dobre vyvinutú schopnosť včas odhaliť skryté nebezpečenstvo. 
Kompatibilné znamenia: Pes, Tiger
Tajný priateľ: Koza
Nekompatibilné znamenie: Krysa

Skóre šťastia v roku Psa: 60% 
Skóre šťastia podľa prvku z roku narodenia: drevený, kovový, zemský, ohnivý, vodný. 
Krédo v roku Psa: Oddanosť. 
V roku Psa by sa mali zrodenci Koňa zamerať na potreby a blaho svojej rodiny. Pokiaľ sa ich záujem bude zameriavať iba na vlastné potreby a záujmy môžu byť zbytočne rozčarovaní a sklamaní. Zanedbanie rodinných vzťahov by mohlo viesť až k vážnemu rodinnému sporu a súdnemu konaniu.

Súkromný život v roku Psa: 
V oblasti rodinného a partnerského spolužitia budú mať zrodenci Koňa vážne problémy, a to v prípadoch ak zanedbávali svojho partnera, prípadne mu boli neverní. V tomto roku pretečie pohár trpezlivosti nejednému partnerovi neukázneného Koňa. Preto by Kone mali prehodnotiť vážnosť situácie a následky svojho netaktného správania. 

Nové známosti majú v tomto roku dobré vyhliadky a šancu, že prerastú do vážneho trvalého vzťahu. Rok je pre narodenie dieťaťa Psa u rodiča Koňa dobrým znamením. 

Profesný život v roku Psa: 
Rok 2018 bude pre zrodencov Koňa príležitosťou dať svoj profesný život alebo podnikanie do poriadku. Ak Kôň napne všetky svoje sily, dosiahne dobré výsledky. Doterajšie investície začnú prinášať svoje plody.

Mnohí zrodenci Koňa sa ocitnú na rázcestí a budú sa musieť rozhodnúť pre jednu z dvoch možností. Prvou je udržanie si istej a bezpečnej, ale zato nudnej a rutinnej pozície, ktorá ich veľmi nenadchýna ani nenapĺňa pocitom uspokojenia. Druhou je prijatie istej miery rizika spojeného so začatím nového projektu a úplná zmena pozície, či dokonca smeru doterajšej kariéry. 

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Tigra (02/2018), mesiac Koňa (06/2018), mesiac Kozy (07/2018) a mesiac Psa (10/2018). 
Nevhodnými obdobiami roka sú: mesiac Krysy (12/2018).

Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Psa 2018. 
Zrodencom Koňa ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
11.02. 1918 – 31.01. 1919 (zem)
30.01. 1930 – 16.02. 1931 (kov)
15.02. 1942 – 04.02. 1943 (voda)
03.02. 1954 – 23.01. 1955 (drevo)
21.01. 1966 – 08.02. 1967 (oheň)
07.02. 1978 – 27.01. 1979 (zem)
27.01. 1990 – 14.02. 1991 (kov)
12.02. 2002 – 31.01. 2003 (voda)
31.01. 2014 – 18.02. 2015 (drevo)
17.02. 2026 – 05.02. 2027 (oheň)
04.02. 2038 – 23.01. 2039 (zem)
23.01. 2050 – 10.02. 2051 (kov)
09.02. 2062 – 28.01. 2063 (voda)
27.01. 2074 – 14.02. 2075 (drevo)
14.02. 2086 – 02.02. 2087 (oheň)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

8. Koza/Ovca 
(prirodzený prvok zvieraťa: zem yin)

Koza je v poradí ôsmym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je rodený estét. Je inteligentná, bystrá, citlivá a predvídavá. I keď na prvý pohľad pôsobí zraniteľne, dokáže odvážne hájiť vlastné záujmy. Je elegantná a rafinovaná, ale aj rozmarná a nerozhodná.
Kompatibilné znamenia: Zajac, Prasa
Tajný priateľ: Kôň
Nekompatibilné znamenie: Byvol
Skóre šťastia v roku Psa: 60% 
Skóre šťastia podľa prvku z roku narodenia: drevená, kovová, zemská, ohnivá, vodná. 
Krédo v roku Psa: Prehodnocovanie. 
Rok Psa 2018 bude pre zrodencov Kozy relatívne zmiešaný a premenlivý. Musia sa pripraviť na zdvojnásobenie svojho úsilia s cieľom dosiahnuť vytýčené ciele.

V roku Psa sa zrodenci Kozy musia naučiť šetrne a citlivo povedať svoje nie, uprednostniť svoje vlastné potreby, záujmy a ciele a to aj proti vôli svojich nadriadených či blízkych. Naučia sa postaviť na vlastné nohy a spoliehať sa viac sami na seba. Pomôže im to postúpiť v živote ďalej a uspieť.

Súkromný život v roku Psa: 
Rok psa môže byť v oblasti vzťahov pre zrodencov Kozy mimoriadne priaznivý. Osamelé Kozy totiž čaká množstvo príležitostí na stretnutie s potenciálnymi partnermi pre vážny vzťah. Mnoho Kôz bude milo prekvapených ľahkosťou, s akou zaujmú svojich potenciálnych partnerov. 

Mnohých zrodencov Kozy žijúcich v stabilnom vzťahu čaká ťažké obdobie, kedy partner nepochopí snahy Kozy o vlastnú autonómiu a bude sa schyľovať k odlúčeniu či dokonca k rozchodu. V každom prípade však výsledok vzťahu závisí od toho, ako sa Koza rozhodne naložiť so vzniknutou situáciou.

Rok Psa je pre narodenie dieťaťa pre rodiča Kozu priaznivým znamením. 

Profesný život v roku Psa: 
Rok 2018 nebude pre zrodencov Kozy pre začatie nových projektov najlepšíKozy by tu mali byť obzvlášť obozretné a trpezlivé. Musia sa naučiť postupovať pomaly a isto, aby sa vyhli zbytočným chybám.

Vhodnejšie však je zamerať svoju pozornosť na už prebiehajúce projekty. Najmä tie, ktoré začali v roku Kohúta 2017 zožnú prvé úspechy a možno očakávať s návratom vložených investícií.  

V roku Psa 2018 môže byť Koza pre svojich kolegov zdrojom inšpirácie. Môže sa stať aj vyhľadávaným poradcom vo svojej profesii. 

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Zajaca (03/2018), mesiac Draka (04/2018), mesiac Hada (05/2018), mesiac Koňa (06/2018) a mesiac Prasaťa (11/2018).
Nevhodnými obdobiami roka sú: mesiac Byvola (1/2019). 

Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Psa 2018. 
Zrodencom Kozy ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
01.02. 1919 – 19.02. 1920 (zem)
17.02. 1931 – 05.02. 1932 (kov)
05.02. 1943 – 24.01. 1944 (voda)
24.01. 1955 – 11.02. 1956 (drevo)
09.02. 1967 – 29.01. 1968 (oheň)
28.01. 1979 – 15.02. 1980 (zem)
15.02. 1991 – 03.02. 1992 (kov)
01.02. 2003 – 21.01. 2004 (voda)
19.02. 2015 – 07.02. 2016 (drevo)
06.02. 2027 – 25.01. 2028 (oheň)
24.01. 2039 – 11.02. 2040 (zem)
11.02. 2051 – 31.01. 2052 (kov)
29.01. 2063 – 16.02. 2064 (voda)
15.02. 2075 – 04.02. 2076 (drevo)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

9. Opica 
(prirodzený prvok zvieraťa: kov yang)

Opica je v poradí deviatym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Žiadne iné zviera taoistického zverokruhu nie je tak milované a oslavované ako práve ona. Je aktívna, neposedná, oslňujúca, hravá, šikovná, vynaliezavá a prešibaná. Neostýcha sa použiť svoj vplyv, obľúbenosť, prefíkanosť a charizmu, aby dosiahla to, po čom túži. A obvykle to aj dosiahne.
Kompatibilné znamenia: Krysa, Drak
Tajný priateľ: Had
Nekompatibilné znamenie: Tiger

Skóre šťastia v roku Psa: 70% 
Skóre šťastia podľa prvku z roku narodenia: drevená, kovová, zemská, ohnivá, vodná. 
Krédo v roku Psa: Vnímavosť. Rok Psa 2018 bude pre zrodencov Opice mimoriadne prínosný. Ich úlohou bude rozvíjať múdrosť, aby sa naučili prijať svoje minulé chyby a poučiť sa z nich. 

V roku Psa 2018 sa totiž mnohí zrodenci Opice dozvedia nielen o svojich premeškaných príležitostiach, ale aj o pozitívnych alebo negatívnych následkoch svojho správania v minulosti. 

Každá Opica by však v roku Psa 2018 mala zostať ostražitá a uvedomelá v oblasti životosprávy, viac ako inokedy musí dbať o vyváženú stravu, kvalitu spánku a zdravý pohyb. V prípade problémov by nemala otáľať s návštevou lekára

Súkromný život v roku Psa: 
Zrodencov Opice žijúcich v stabilnom vzťahu by v priebehu roka 2018 nemali čakať výrazné zmeny (najmä ak je ich partner zrodencom Koňa, Tigra alebo Zajaca). V opačnom prípade hrozí, že zrodenci Opice budú musieť zbystriť pozornosť a znásobiť svoje úsilie, aby vo svojom domove udržali súlad a harmóniu.

Rok Psa nie je pre narodenie dieťaťa pre rodiča Opicu veľmi priaznivým znamením. Najbližším vhodným obdobím bude rok Kovovej Krysy 2020 (Krysa, Drak a Opica sú súčasťou prvého kompatibilného trojuholníka čínskeho zverokruhu). 
Profesný život v roku Psa: 
V roku 2018 môžu zrodenci Opice očakávať stagnáciu svojich obľúbených projektov. Opice preto budú musieť zapojiť svoje bystré hlavy a zabojovať na viacerých frontoch súčasne. Niektorých v projekte zainteresovaných ľudí bude musieť dočasne držať v odstupe a zároveň im ponechať pocit, že v projekte vždy zohrávajú dôležitú úlohu. 

Nedorozumenia a drobné spory sa očakávajú aj na obchodných rokovaniach, v otázkach financovania alebo vedenia projektov či celej firmy. Mnohé Opice sa preto rozhodnú pre osamostatnenie sa alebo odchod zo spoločných projektov.

Opice však aj tak dosiahnu vďaka svojej mimoriadnej schopnosti analyzovať a kalkulovať skvelé výkony, ktoré im umožnia stabilizovať svoje turbulentné profesné prostredie. 

V roku Psa 2018 by sa zrodenci Opice mali vystríhať riskantných investícií, ktoré ponúkajú rýchle a vysoké výnosy. Existuje značné riziko, že Opice prídu o svoje úspory kvôli nedostatku obozretnosti a opatrnosti. 

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Draka (04/2018), mesiac Hada (05/2018), mesiac Prasaťa (11/2018) a mesiac Krysy (12/2018). 
Nevhodnými obdobiami roka sú: mesiac Tigra (2/2019). 

Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Psa 2018. 
Zrodencom Opice ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
20.02. 1920 – 07.02. 1921 (kov)
06.02. 1932 – 25.01. 1933 (voda)
25.01. 1944 – 12.02. 1945 (drevo)
12.02. 1956 – 30.01. 1957 (oheň)
30.01. 1968 – 16.02. 1969 (zem)
16.02. 1980 – 04.02. 1981 (kov)
04.02. 1992 – 22.01. 1993 (voda)
22.01. 2004 – 08.02. 2005 (drevo)
08.02. 2016 – 27.01. 2017 (oheň)
26.01. 2028 – 12.02. 2029 (zem)
12.02. 2040 – 31.01. 2041 (kov)
01.02. 2052 – 18.02. 2053 (voda)
17.02. 2064 – 04.02. 2065 (drevo)
05.02. 2076 – 23.01. 2077 (oheň)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

10. Kohút/Sliepka/Kura/Páv/Fénix 
(prirodzený prvok zvieraťa: kov yin)

Kohút je v poradí desiatym zvieraťom čínskeho zvieratníka. 

Je relatívne nekonfliktný a dobrosrdečný. Je symbolom spravodlivosti, odvahy, hrdinstva, vernosti, spoľahlivosti, precíznosti a dochvíľnosti. Je hrdý, sebavedomý, no často až príliš ješitný, sebestredný a neústupný. 
Kompatibilné znamenia: Byvol, Had
Tajný priateľ: Drak
Nekompatibilné znamenie: Zajac

Skóre šťastia v roku Psa: 60% 
Skóre šťastia podľa prvku z roku narodenia: drevený, kovový, zemský, ohnivý, vodný. 
Heslo v roku Psa: Organizácia. 
Rok Psa 2018 bude pre zrodencov Kohúta dobrým rokom. Aj ich čaká nejedna prekážka, pri ktorej budú môcť vyniesť na svetlo sveta svoju chrabrosť a dôvtip. Ako u väčšiny znamení, tak aj u zrodencov Kohúta bude úspech v roku 2018 závisieť predovšetkým od kvality jeho vzťahov. Nové priateľstvá Kohúta s ľuďmi rôzneho pôvodu obohatia jeho spoločenský život. 

Súkromný život v roku Psa: 
Zrodenci Kohúta, ktorí sú známi svojou otvorenosťou a priamosťou vo vzťahu k ostatným, by tento rok mali k svojim zručnostiam pridať aspoň malú dávku diplomacie. 

V roku Psa 2018 sa zväčšuje šanca osamelých Kohútov nájsť spriaznenú dušu. U nových známostí sa im však odporúča sa, aby si dali dostatok času poznať vlastnosti a chyby svojho potenciálneho partnera, aby sa vyhli budúcim nepríjemnostiam spôsobeným nezlučiteľnou a nekompatibilnou láskou.
 
Kohút však môže očakávať aj krátke hluché obdobia, počas ktorých môže pociťovať dočasnú neistotu a samotu, ale o nič vážne sa nejedná.

Zrodenci Kohúta žijúci v trvalom zväzku by mali v priebehu roka 2018 obmedziť zbytočné výdavky a namiesto toho si vyberať seriózne a dlhodobé investície. Jednou z nich by mohla byť aj kúpa nového domu alebo bytu, pretože rok Psa investícii do spoločného bývania praje.

Rok Psa nie je pre narodenie dieťaťa pre rodiča Kohúta veľmi priaznivým znamením. 

Profesný život v roku Psa: 
V roku 2018 môžu byť zrodenci Kohúta v rámci svojej spoločnosti poverený novými povinnosťami a úlohami alebo dokonca môžu zmeniť doterajšie zamestnanie, čím si prevažne polepšia svoju situáciu.

V priebehu roka 2018 čakajú zrodencov Kohúta viaceré úspešné stretnutia s bývalými priateľmi a kolegami. Nielen tie, ale aj podpora členov ich vlastnej rodiny posilní ich dôveru vo vlastné profesionálne schopnosti a vieru v správnosť voľby na profesionálnej pôde.
 
Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Draka (04/2018), mesiac Hada (05/2018) a mesiac Byvola (1/2019). 
Nevhodnými obdobiami roka sú: mesiac Zajaca (3/2018). 

Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Psa 2018. 
 
Zrodencom Kohúta ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
08.02. 1921 – 27.01. 1922 (kov)
26.01. 1933 – 13.02. 1934 (voda)
13.02. 1945 – 01.02. 1946 (drevo)
31.01. 1957 – 17.02. 1958 (oheň)
17.02. 1969 – 05.02. 1970 (zem)
05.02. 1981 – 24.01. 1982 (kov)
23.01. 1993 – 09.02. 1994 (voda)
09.02. 2005 – 28.01. 2006 (drevo)
28.01. 2017 – 15.02. 2018 (oheň)
13.02. 2029 – 02.02. 2030 (zem)
01.02. 2041 – 21.01. 2042 (kov)
19.02. 2053 – 07.02. 2054 (voda)
05.02. 2065 – 25.01. 2066 (drevo)
24.01. 2077 – 11.02. 2078 (oheň)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

11. Pes 
(prirodzený prvok zvieraťa: zem yang)

Pes je v poradí jedenástym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je úprimný, čestný, inteligentný, spoľahlivý a verný. Má zmysel pre lojalitu a spravodlivosť. Je oduševnený, príťažlivý, priateľský a skromný. Nemá rád bezprávie a je ochotný podať pomocnú ruku. Niekedy je chladný a cynický, prepadá hnevu a občas býva lenivý.
Kompatibilné znamenia: Tiger, Kôň
Tajný priateľ: Zajac 
Nekompatibilné znamenie: Drak

Skóre šťastia v roku Psa: 80% 
Skóre šťastia podľa prvku z roku narodenia: drevený, kovový, zemský, ohnivý, vodný. 
Heslo pre rok Psa: Nový začiatok. 
V posledných rokoch museli mnohí zrodenci Psa čeliť ťažkostiam a prekonať mnohé prekážky. Rok Psa 2018 bude pre zrodencov Psa novým začiatkom a príležitosťou, aby upevnili svoje úspechy a posilnili svoju motiváciu. V roku 2018 bude šťastena stáť priamo pred ich dverami, stačí len otvoriť ich dokorán....

Súkromný život v roku Psa: 
Zrodencov Psa čaká v roku 2018 mnoho príležitostí na úspešné nadviazanie nových známostí. Zrodenci Psa žijúci v pevnom a harmonickom zväzku tiež môžu očakávať pokojné obdobie plné porozumenia a lásky.

Naopak, isté riziko hrozí u Psov žijúcich v nie veľmi stabilnom páre. Rok Psa je totiž pre nich začiatkom novej etapy a preto môže dôjsť k zásadnému očisťovaniu aj v oblasti vzťahov. Opäť vyplávajú na povrch mnohé zranenia a nedorozumenia z minulosti, ktoré môžu viesť buďto k oslobodzujúcemu objasneniu a upevneniu vzťahu alebo k hádkam a následnému odlúčeniu. 

Zrodenci Psa, ktorí majú alebo si v roku Psa nájdu partnera medzi zrodencami Tigra, Koňa alebo Zajaca, majú dobré vyhliadky na pevný a stabilný vzťah. Rok 2018 je však všeobecne veľmi priaznivým obdobím pre zasnúbenie a vstup do manželstva.
Profesný život v roku Psa: 
V roku 2018 môžu všetci zrodenci Psa očakávať výraznejšie úspechy. Je vhodný čas upevniť svoje miesto v spoločnosti či postavenie svojej firmy na trhu, domáhať sa svojho práva či spravodlivosti, zúčastniť sa súťaže alebo skúšky, na ktorú sa dlho pripravovali. 

Isté riziko však v roku 2018 hrozí, a síce mnohí zrodenci Psa budú mať sklon pustiť sa do nových príliš idealistických až utopických projektov alebo projektov, ktoré sú príliš vzdialené ich odbornosti.

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Tigra (02/2018), mesiac Zajaca (03/2018) a mesiac Koňa (6/2018). 
Nevhodnými obdobiami roka sú: mesiac Draka (4/2018). 

Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Psa 2018. 
Zrodencom Psa ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
28.01. 1922 – 15.02. 1923 (voda)
14.02. 1934 – 03.02. 1935 (drevo)
02.02. 1946 – 21.01. 1947 (oheň)
18.02. 1958 – 07.02. 1959 (zem)
06.02. 1970 – 26.01. 1971 (kov)
25.01. 1982 – 12.02. 1983 (voda)
10.02. 1994 – 30.01. 1995 (drevo)
29.01. 2006 – 17.02. 2007 (oheň)
16.02. 2018 – 04.02. 2019 (zem)
03.02. 2030 – 22.01. 2031 (kov)
22.01. 2042 – 09.02. 2043 (voda)
08.02. 2054 – 27.01. 2055 (drevo)
26.01. 2066 – 13.02. 2067 (oheň)
12.02. 2078 – 01.02. 2079 (zem)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

12. Prasa 
(prirodzený prvok zvieraťa: voda yin)

Prasa je v poradí dvanástym zvieraťom čínskeho zvieratníka. Je čestné, tolerantné a obľúbené pre svoju láskavosť a veľkorysosť. Rado sa cíti milované, čo vzhľadom k jeho povahe nie je problém. Je pôžitkár a užíva si všetky radosti a slasti života. Rado sa oddáva leňošeniu a ničnerobeniu. Keď má dôvod, je pracovité, statočné, energické, hrdé a žiarlivé. Jeho slabinou je prílišná dôverčivosť až naivita.
Kompatibilné znamenia: Zajac, Koza
Tajný priateľ: Tiger
Nekompatibilné znamenie: Had

Skóre šťastia v roku Psa: 50% 
Skóre šťastia podľa prvku z roku narodenia: drevené, kovové, zemské, ohnivé, vodné. 
Heslo pre rok Psa: Povedomie. 
Rok Psa 2018 vnesie viac svetla aj do profesionálnych aj súkromných vzťahov zrodencov Prasaťa. Za každých okolností bude rozumné zachovať si chladnú hlavu a vyhnúť sa konfliktným situáciám, pokiaľ si nebudú istí, že sú v práve. 

Rok Psa 2018 bude pre zrodencov Prasaťa zároveň rokom poučenia sa z chýb, ktoré spáchali v minulosti. 

Súkromný život v roku Psa: 
Zrodencov Prasaťa čaká rok plný stretnutí ako so starými známymi, tak aj s novými ľuďmi, ktorí mu môžu pomôcť stráviť rok 2018 pokojnejšie a harmonickejšie. 

V oblasti partnerských vzťahov však musia zostať diskrétni, nehovoriť príliš o svojom súkromnom živote a obmedziť tok svojich dôverných informácií. Iba tak môžu vybudovať šťastný a harmonický vzťah. 

Isté riziko hrozí u zrodencov Prasaťa žijúcich v nie veľmi stabilnom páre. V roku Psa môže totiž aj unich dôjsť k zásadnému očisťovaniu aj v oblasti vzťahov. Opäť vyplávajú na povrch mnohé zranenia a nedorozumenia z minulosti, ktoré môžu viesť buďto k oslobodzujúcemu objasneniu a upevneniu vzťahu alebo k hádkam a následnému odlúčeniu. Mali by sa preto naučiť pripustiť a priznať vlastné chyby a prijať kritiku s rozvahou a pokojom.
Profesný život v roku Psa: 
V profesnej oblasti by si zrodenci Prasaťa nemali vytyčovať príliš vysoké ciele, pretože ich profesný život bude v roku 2018 skôr priemerný a dokonca môže výrazne stagnovať. Preto by mali svoju pozornosť sústrediť aj na iné aspekty života a hľadať podporu a záštitu v rodine a dobrých priateľoch. 

V tomto roku sa musia zrodenci Prasaťa naučiť preukázať svoju silu a vytrvalosť, čo bude veľmi užitočné pre ich budúci úspech a dosiahnutie ich budúcich cieľov.
Najmä v prvej polovici roku 2018 by mali zrodenci Prasaťa venovať zvýšenú pozornosť svojim výdavkom, v opačnom prípade im hrozí, že sa ocitnú vo finančných problémoch alebo si príliš neskoro uvedomia, že zle investovali. Počas celého roka by tiež mali platiť svoje účty a vyrovnávať svoje dlhy bez prílišného oneskorenia.

Vhodnými obdobiami roka sú: 
mesiac Tigra (02/2018), mesiac Zajaca (03/2018), mesiac Kozy (07/2018), a mesiac Krysy (12/2018). 
Nevhodnými obdobiami roka sú: mesiac Hada (06/2018). 

Mesiace uvedené v zátvorke sú čínske lunárne mesiace, ktoré nájdete bližšie popísané v sekcii: kalendár roku Psa 2018. 

Zrodencom Prasaťa ste, ak ste sa narodili v niektorom z nasledujúcich období (v zátvorke je živel roka):
16.02. 1923 – 04.02. 1924 (voda)
04.02. 1935 – 23.01. 1936 (drevo)
22.01. 1947 – 09.02. 1948 (oheň)
08.02. 1959 – 27.01. 1960 (zem)
27.01. 1971 – 14.02. 1972 (kov)
13.02. 1983 – 01.02. 1984 (voda)
31.01. 1995 – 18.02. 1996 (drevo)
18.02. 2007 – 06.02. 2008 (oheň)
05.02. 2019 – 24.01. 2020 (zem)
23.01. 2031 – 10.02. 2032 (kov)
10.02. 2043 – 29.01. 2044 (voda)
28.01. 2055 – 14.02. 2056 (drevo)
14.02. 2067 – 02.02. 2068 (oheň)
02.02. 2079 – 21.01. 2080 (zem)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej© DAO-INSTITUT

Súvisiace články: