Čínsky horoskop 2019 – Rok s prísľubom šťastia a hojnosti

dao=cesta

ROK PRASAŤA 2019

Každý lunárny rok sa ujíma vlády jedno zo zvierat podľa 12-ročného cyklu čínskeho zverokruhu. A každý rok je ovplyvnený charakterom jeho vládcu. Tak ako v mnohých iných kultúrach, aj v Číne je Prasa symbolom šťastia a blahobytu a priťahuje úspech vo všetkých oblastiach života. Preto je rok Prasaťa často považovaný za nejlepší rok celého dvanásťročia

dao=cesta

čínsky horoskop na rok 2016 - rok ohnivej opice

Podľa legendy usporiadal Nebeský Cisár v deň svojich narodenín súťaž, na ktorú pozval všetky zvieratá. Ich úlohou bolo zdolať prekážky a dostať sa do Nebeského paláca. Súťaž mala stanoviť poradie 12 víťazovPrasa bolo počas súťaže unavené a hladné, a tak si cestou oddýchlo a posilnilo sa. Do cieľa prišlo dvanáste…

Prasa je v poradí posledné z 12 zvierat a uzatvára celý 12-ročný cyklus. Jeho vláda sa opakuje každých 12 rokov: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043, 2055…

Každému zvieraťu je naviac priradený jeden z 5 prvkov. Kombináciou 12 zvierat a 5 prvkov získavame 60 znamení čínskeho zverokruhu (12×5=60). Vláda určitého zvieraťa v spojení s daným prvkom sa opakuje iba raz za 60 rokov!

KALKULÁTOR NA VÝPOČET VLÁDNUCICH ZVIERAT A ŽIVLOV V OKAMIHU VÁŠHO NARODENIA

Vládnuce zvieratá a živly z roku, mesiaca, dňa a hodiny vášho narodenia zistíte zadaním svojich údajov do kalkulátora:

dao=cesta

Takže máme „päť druhov prasiat“:

Typ prasaťaRoky vládyCharakteristika prasaťa
Drevené prasa1935, 1995Je úprimné, tolerantné a obetavé, má však často sklon k unáhlenému jednaniu.
Ohnivé prasa1947, 2007Býva ukáznenejšie a odolnejšie, teší sa lepšiemu zdraviu ako iné druhy prasaťa. Nebráni sa tímovej práci.
Zemské prasa1959, 2019Má dobré komunikačné schopnosti. Je veľmi dobrým spoločníkom a poslucháčom. Je obľúbené v spoločnosti, empatické, súcitné a ochotné pomôcť.
Kovové prasa1971, 2031Je tolerantné, úprimné, ochotné a obetavé.
Vodné prasa1983, 2043Má silne vyvinutý zmysel pre zodpovednosť.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

ROK S PRÍSĽUBOM ŠŤASTIA A HOJNOSTI

V utorok 5. februára 2019 sa nám predstaví nový vládca roka – Prasa. Jeho vláda potrvá do 24. januára 2020.

Jeho spojencom a spoluvládcom pre rok 2019 bude jinová Zem. Prasa si prepožičia jej vlastnosti a pre rok 2019 sa stane Zemským Prasaťom.

V tomto spojení sa nám predstaví ako jeden z najštedrejších vládcov celého 60 ročného cyklu. A v akých podmienkach bude tento vládca preukazovať svoje schopnosti?

dao=cesta

ROK ŠTEDRÉHO PRASAŤA

Kombinácia tohtoročného prvku úrodnej Yinovej Zeme s Prasaťu vlastným Yangovým Vodným prvkom (rieka) evokuje obraz rieky tečúcej cez úrodný kraj, ktorému rieka prináša životodarné záplavy.

Záplavy prinášajú novú úrodnú zeminu a poskytujú ľuďom prácu a obživu. Tak môžeme povedať, že rieka je sprostredkovateľkou hojnosti života. Zúrodňuje už aj tak bohatú a úrodnú yinovú Zem.

Prinesie so sebou vlnu radosti, priateľstva, lásky a hojnosti pre všetky znamenia zverokruhu. Čaká nás teda rok 2019 plný nových príležitostí – a to v každej životnej oblasti.

Bude rokom, v ktorom každý bude mať možnosť zlepšiť si svoje majetkové pomery. Ponesie sa v znamení šťastia a blahobytu a bude žičiť dobrým zárobkom a šikovným investíciám.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

ROK 2018 v znamení Gua 8 – trigram hora

Rok 2019 sa ponesie v znamení Gua 8 (trigram Gen – hora).

Trigram Gen predstavuje nehybnú, tichú silu, zastavenie sa.

Má vplyv na to, ako premýšľame o dôležitých otázkach svojho života a smerovania. Je to tiež osobný rast, čas zúročovania nadobudnutých skúseností a kontemplácie.

Trigram Gen predstavuje vedomosti, skúsenosti, múdrosť a poznanie

Rok 2019 nás vyzve k starostlivému a rozvážnemu skúmaniu informácií, potrebných pre správne rozhodnutia

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

ČÍNSKY HOROSKOP A PRASA

Je symbolom šťastia a hojnosti

Prasa je symbolom šťastia a blahobytu a priťahuje úspech vo všetkých oblastiach života.

Oplatí sa teda opustiť svoju zónu pohodlia, pretože nové príležitosti nám môžu vniesť nové svetlo do života.

Nebude núdza ani o príležitosti k nadviazaniu nových kontaktov, ktoré sa nám v roku 2019 môžu vyplatiť ako v pracovnej, tak aj v osobnej oblasti.

Má silné aj slabé stránky

je optimistické, svedomité, energické, aktívne, činorodé, entuziastické, tolerantné, mierne, lojálne, verné, oddané, ochotné, obetavé, je dobrý spoločník, poslucháč a radca, úprimné, čestné, veľkorysé, má dobré vychovanie a vkus, je inteligentné, múdre, sčítané, má všeobecný rozhľad…
má šťastie vo finančnej oblasti, priťahuje úspech, má dobrý nos na príležitosti, rado čelí výzvam, má pevnú vôľu, je trpezlivé, flexibilné, prispôsobivé…

nevyniká v tímovej práci, pri dlhodobých projektoch je rýchlo prepracované, je labužnícke, pôžitkárske, lenivé, váhavé, rozhadzovačné, materialistické, uštipačné a posmievačné, môže mať poruchy sebahodnotenia, nízke sebavedomie, slabšie komunikačné schopnosti, problém pri nadväzovaní známostí, má slabšiu fyzickú kondíciu a imunitný systém, sklon k nestriedmosti, prejedaniu sa a nadváhe, často nepozná mieru, je zraniteľné, je príliš dôverčivé až naivné…

Je tolerantné a obetavé 

Prasa je obetavý a tolerantný poslucháč, ochotný vždy pomôcť a poradiť. Môžeme mu dôverovať, pretože nás s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nezradí a ani sa o to nikdy nepokúsi.

Verné Prasa máva priateľov pomenej, ale zato na celý život. A je pre nich ochotné podstúpiť aj nemalé obete.

Je pravdovravné a až beznádejne úprimné

Prasa je beznádejne úprimné, skoro až k vlastnej sebazáhube. Neúprimnosť svojho okolia prijíma iba veľmi ťažko. Ak niekedy klame, je to buď nevinná lož, alebo lož z najvyššej núdze pre vlastnú ochranu.

V spoločnosti je Prasa dobrým a zábavným spoločníkom, má rado vyberané jedlo aj zábavu.

Je až naivne dôverčivé

Je naivné, dôverčivé a častokrát na to aj doplatí. Nechá sa ľahko oklamať. Jeho okolie má často sklon zneužívať jeho dôverčivosť.

Vtedy sa pokúša situáciu odľahčiť a svoj omyl a chyby druhých veselo a zhovievavo prehliadať a ospravedlňovať. Nedokáže sa dlho hnevať.

Vzhľadom k svojej obetavosti a dôverčivosti býva často klamané, podvádzané… ale aj milované. To platí ako pre pracovný, tak aj pre spoločenský a milostný život.

Je inteligentné a rozhľadené

Prasa je rozhľadené, inteligentné a múdre. Jeho túžba po poznaní je obrovská, rado číta a sleduje všetko, čo mu príde pod ruky.

Pôsobí veľmi vzdelaným a fundovaným dojmom. Pravda však je, že mnoho z jeho znalostí býva povrchných. No ako správne prasa presne vie, kedy a kde si potrebné vedomosti doplniť. Túto svoju schopnosť však nezneužíva a nebýva zákerné, prefíkané ani manipulatívne.

Má skrytú silu a autoritu

Za zdanlivo tichým zjavom Prasaťa sa skrýva sila a často aj silná autorita.

Nech už sú jeho úlohy a povinnosti akékoľvek, vykonáva ich s neobyčajným zápalom a svedomitosťou. Keď už sa pre niečo rozhodne, tak ho od toho nič neodradí. K dosiahnutiu vytýčeného cieľa vydá všetku svoju energiu. Skôr či neskôr si za to získa rešpekt a obdiv svojho okolia.

Je rodený optimista 

Prasa prekypuje optimizmom, energiou a činorodosťou Iba zriedka stráca svoju vieru, nadšenie a dobrú náladu.

Ak sa tak aj stane, nebýva to nijak dramatický úpadok a čoskoro opäť nachádza svoju stratenú rovnováhu.

Vhodné povolania

Prasa môže zastávať takmer všetky povolania, pretože je napriek zdanlivému opaku svedomité a usilovné.

Jeho životným cieľom je, aby všetci žili v harmónii. Hodí sa preto pre poradenskú alebo charitatívnu činnosť. Je tolerantné, trpezlivé a nápomocné, čo  z nich robí dobrých učiteľov, školiteľov, mentorov a trénerov.

Ak sa zaujíma o podnikanie, vie byť novátorské a odvážne. I keď podstupuje určité riziko v investovaní, má nos na príležitosti a neprekročí rozumnú mieru. Po niekoľkých malých prekážkach býva jeho cesta k bohatstvu relatívne hladká. Obchodovanie a nehnuteľnosti bývajú tiež dobrou voľbou.

Keďže je obdivovateľom krásy a umenia, môže byť úspěšné na umeleckom poli.

Je symbolom vernosti a rodinného života 

Prasa je tolerantné, optimistické a väčšinou nemá problém vychádzať si aj s komplikovanejším človekom.

Je veľmi lojálne, verné a oddané svojej rodine a svojim najbližším. Ochotne si vypočuje problém blízkeho človeka, pomôže alebo poradí. Je úprimné a čestné, a pokiaľ môže, vyhýba sa klamstvám a podvodom.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

CHARAKTERISTIKA ROKA PRASAŤA

Zmeny v ROKU ZEMSKÉHO PRASAŤA 2019

Atmosféra tohto roku bude radostná a uvoľnená. Prasa prinesie stabilitu, úspech a hojnosť. Nesmieme však prepadnúť bezhlavému optimizmu a dôverčivosti charakteristickej pre rok Prasaťa ale vziať si príklad najmä z jeho húževnatosti a schopnosti vycítiť príležitosť.

Našťastie vládnuci prvok roka 2019 – yinová Zem vnesie do jeho vlády potrebnú oporu a stabilitu.

Kariéra a podnikanie v roku ZEMSKÉHO PRASAŤA 2019

Nebojte sa plánovať. A stanoviť si vysoké ciele. Aj tie najodvážnejšie plány a sny sa tento rok môžu naplniť. Rok Prasaťa bude priať ambicióznym ľuďom s veľkými plánmi ale aj odvážnym pôžitkárom, ktorí nestratia optimistickú náladu a dokážu sa tešiť zo života.

Rok bude vhodný na nákup realít, ale aj opravy či výstavbu domu a zútulňovanie bývania.

Úspech a financie v roku ZEMSKÉHO PRASAŤA 2019

Podľa tradičnej čínskej filozofie spadajú financie pod živel Kov. Pripomeňme si, že vládnucim prvkom roka 2019 je úrodná Yinová Zem. Podľa čínskej ružice prvkov je Zem matkou Kovu (Zem rodí Kov). Rok Zemského prasaťa je preto k získavaniu a nadobúdaniu finančných prostriedkov mimoriadne vhodný.

Podľa tohtoročných pravidiel budú peniaze plynúť najmä k tým, ktorí  dokážu vycítiť príležitosť a stanovia si vysoké a odvážne ciele.

Najväčšie úspechy sa budú žať v oblasti, kde sa pracuje priamo s financiami a informáciami. Prilepšiť si môžu aj tí, ktorí podnikajú alebo pracujú v oblasti umenia, kultúry, cestovného ruchu, zábavy či stravovania… Rok Zemského Prasaťa špeciálne odmení aj tých, ktorí sa obrátia k zemi, teda farmárov a poľnohospodárov.

Rok Prasaťa je prísny voči každému, kto sa snaží získať prosperitu prostredníctvom hazardurizikových obchodov.

Vzťahy v roku ZEMSKÉHO PRASAŤA 2019

V roku Prasaťa sa vzťahy a rodina dostávajú do popredia, pretože je vhodný čas na založenie vzťahu, vstup do manželstva či splodenie potomka.

Deti narodené v roku  Prasaťa  budú v harmonickom vzťahu s rodičmi narodenými v čínskom znamení Prasaťa, Králika, Kozy alebo Tigra.

Deti  počaté v druhej polovici roku  Prasaťa  a narodené  v prvej polovici roku  Potkana budú v harmonickom vzťahu s rodičmi narodenými v čínskom znamení Potkana, Draka, Opice alebo Byvola.

Nástrahy v roku ZEMSKÉHO PRASAŤA 2019

Bohužiaľ ani tento rok sa nám nevyhnú konflikty a problémy. Prasiatko je síce mierne a tolerantné, ale má aj také vlastnosti, ako je márnotratnosť, pohodlnosť, prejedanie sa a lenivosť.

Pozor by sme si mali dať aj v oblasti medziľudských vzťahov. Pod vplyvom roku Prasaťa budeme úprimnejší, ale aj dôverčivejší a zároveň citlivejší a zraniteľnejší.  Hrozia konflikty vo fungujúcej rodine, medzi dobrými priateľmi aj na pracovisku. Dobre si preto premyslime, ako a či vôbec vypustíme z úst svoju úprimne mienenú kritiku.

Opatrnosť je potrebná aj vo finančnej oblasti. Opatrní by sme mali byť najmä v oblasti pôžičiek či hypoték. Dôkladne zvážme, či budeme mať finančné prostriedky na stanovené splátky, pretože v roku prasaťa môžeme byť náchylnejší k pôžitkárstvu a rozhadzovačnosti a peniaze by sa nám mohli ľahko rozkotúľať.

Vo zvýšenej miere by sme mali dať pozor aj na svoju životosprávuPrasa je veľký pôžitkár a labužník. Pod jeho vplyvom môžeme mať väčší sklon k lenivosti a prejedaniu. Dodržujme preto pitný režim a venujte sa zdravému pohybu. Nadobudnutých kilogramov sa budeme ťažšie zbavovať.

Ukončenie 12-ročného cyklu

Rok Prasaťa 2019 zároveň uzatvára cyklus 12 znamení čínskeho zverokruhu. Práve sa končiaci 12-ročný cyklus sa niesol v znamení zemského prvku.

Je to výzva k malému zastaveniu sa a prehodnoteniu uplynulých  rokov.  Iba tak budeme môcť pripravení, poučení a plní síl vstúpiť do nového 12-ročného kovového cyklu, ktorý začne v roku 2020 rokom kovového Potkana.

VŠETKO DOBRÉ V ROKU 2019
PO BOKU NAJŠTEDREJŠIEHO VLÁDCU ZVIERATNÍKA!

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej© DAO-INSTITUT

Doplňujúce články:
ČÍNSKY HOROSKOP 2019 – PRE JEDNOTLIVÉ ZNAMENIA ZVEROKRUHU
ČÍNSKY NOVÝ ROK A VŠETKO, ČO O ŇOM POTREBUJEME VEDIEŤ