dao-dharma

Múdrosť východu


dao=cesta

dao-dharmaStarý Majster Lao-zi nás kedysi varoval: „Dao, o ktorom možno hovoriť, nie je pravé Dao“. No nielenže o Dao nikdy neprestal hovoriť, ale napísal o ňom jedno z najveľkolepejších diel v histórii ľudstva Dao-de-Jing (Cesta a cnosť).

Jeden z najväčších učiteľov, Buddha, nás kedysi upozornil: „Dharmu, ktorú učím, nie je možné učiť“. No ani on sa tu nezastavil a učeniu Dharmy zasvätil celý svoj život.

Zmysel pojmov Dao a Dharma nemožno vyjadriť slovom, písmom ani obrazom. Pri každom pokuse o ich vyjadrenie alebo pochopenie by si naša myseľ vylámala zuby. Vyjadrujú transcendentnú skúsenosť samotnej existencie a zároveň “Cestu či presnejšie spôsob Cesty“, ktorá k tejto skúsenosti vedie.

Veríme, že vám táto stránka pomôže pri hľadaní a nachádzaní vášho vlastného Dao, vašej vlastnej Cesty. Pretože vaša Cesta vzniká v okamihu, keď po nej kráčate…

Zároveň si pokladáme za povinnosť upozorniť, že o Dao ani Dharme nemožno písať články a už vôbec o nich nemožno viesť web…

dao-dharmadao-institut