dao-dharma

De Mello a iní

dao-institut-fengshui

ANTHONY DE MELLO

…dovoľ tichu, nech cez teba prehovára…

ANI JEDEN ZO ZVUKOV PRÍRODY NERUŠÍ VEČNÉ MLČANIE, KTORÉ ZAHAĽUJE SVET. AK BUDETE NAČÚVAŤ TÝMTO ZVUKOM, SKÔR ALEBO NESKÔR ZAČUJETE TICHO.
Anthony de Mello

dao-institut

“Pravda bola zrkadlom v rukách Boha.
Zrkadlo spadlo a roztrieštilo sa na kúsky.
Každý si vzal jeden kúsok,
pozeral sa naň
a myslel si, že má pravdu.”
Rumi

dao-institut© DAO-INSTITUT