Potala-tibetská vlajka

Dalailama

dao-institut-fengshui

Dalailama

DALAILAMA

Dalailama je najvyšším súčasným predstaviteľom lamaizmu, svetskou a duchovnou hlavou Tibetu a najvyššou žijúcou buddhistickou autoritou.

Titul Dalailama (slovensky dalajláma alebo dalajlama) možno voľne preloziť ako: láma, ktorého učenosť a cnosť sú bezbrehé ako oceán. Je to mongolsko-tibetský titul pre najvyššie vtelenie tibetskej buddhistickej školy Gelugpa. Je uctievaný ako vtelenie bódhisattvu Avalokiteshvaru (tib. Chenrezig).

DALAILAMA: pripisované citáty

Keď je pekné počasie, chodievam za úsvitu do záhrady.
Nebo je jasné, vidím hviezdy a mám zvláštny pocit.
Uvedomujem si svoju bezvýznamnosť vo Vesmíre 
a to, čomu sa hovorí pominuteľnosť.
Dalailama
Som iba prostý buddhistický mních.
Dalailama
Ak zomrieme, nebudeme si môcť zobrať so sebou nič,
iba semená svojej celoživotnej práce a duchovné znalosti.
Dalailama
V najťažších dobách života,
človek získava najviac vedomostí a skúseností.
Vtedy sa môže úspešne učiť rozvíjať vnútornú silu, odhodlanie 
a odvahu čeliť problémom.
Dalailama
Ak pri stretnutí s problémom ukážeme prstom na seba a nie na druhých,
získame nad sebou aj nad problémami kontrolu
a schopnosť zvládnuť situáciu.
Dalailama
Nenásilie je jediná správna cesta.
Ak človek dosiahne svoj cieľ násilnými prostriedkami,
vyvolá to vedľajšie účinky,
ktoé sú často horšie ako pôvodný problém.
Dalailama
Sme rovnakí v túžbe po šťastí a odmietaní utrpenia.
Ja sám som len jeden, ale vás druhých je bezpočet.
Preto vy ste pre mňa dôležitejší.
Dalailama
Pocity frustrácie, hnevu a nenávisti prinášajú deštrukciu a skazu.
Ak ich budete prechovávať vo svojom vnútri,
zničia vaše telo a zdravie.
Dalailama
Nie sú potrebné chrámy, nie je potrebná zložitá filozofia. 
Naša myseľ je náš chrám, našou filozofiou je láskavosť.
Dalailama
Náboženstvo je ako obed s priateľmi. 
Každý si môže vybrať niečo iné, 
no aj tak všetci sedíme pri rovnakom stole.
Dalailama
Náboženstvo musí slúžiť ľuďom a nie naopak.
Dalailama
Venujeme veľkú pozornosť svetským záležitostiam - napríklad kúpe auta. 
Pri voľbe náuky by sme mali byť ešte svedomitejší, 
pretože našim cieľom je náš vnútorný rozvoj a nie povoziť sa na aute.
Dalailama
Ak máme peniaze a moc, zdá sa, že máme aj priateľov.
Až keď o ne prídeme, zistíme, či to neboli priatelia našich peňazí a moci.
Dalailama

DALAILAMA: životopis

Stručný životopis súčasného 14. Dalailamu

Detstvo a štúdiá

 • dalailama6. 7. 1935 – narodil sa v severnom Tibete v dedinke Tagccher v Amdu, v chudobnej roľníckej rodine.
 • 1938 – bol rozpoznaný ako reinkarnácia 13. Dalailamu.
 • 1939 – spolu s rodinou bol presťahovaný do Lhasy, kde sa začal jeho výcvik.
 • 22. 2. 1940 – bol oficiálne uvedený do funkcie dalailamu, duchovného vodcu Tibetu.
 • Začal sa vzdelávať v palácoch Potala a Norbulingka pod vedením svojho hlavného učiteľa, opáta z kláštora Ghjuto Ling Rinpocheho a učiteľa z kláštora Sera Dze, učenca Thichang Rinpocheho.
 • Štúdium zahŕňalo výuku logiky, prajnapáramity, abdidhamy a vinaje spolu s históriou, poéziou, astrológiou a štúdium tantier.

Mladosť a politika

 • dalajlama-21950 čínska „ľudová oslobodenecká“ armáda vtrhla do Tibetu. Dalailama sa pod vplyvom týchto udalostí vo veku 15 rokov stal politickou hlavou (kráľom) Tibetu.
 • 1954 – na pozvanie Mao Ce-tunga navštívil Čínu (spolu s panchenlamom). Medzi tibetským národom a čínskou armádou však nedošlo k prijateľnej dohode.
 • 1955 – zúčastnil sa v Číne zasadania najväčšieho parlamentu na svete – Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov a bol zvolený za (formálneho) miestopredsedu jeho výboru.
 • 1956 – navštívil Indiu v rámci osláv sviatku Vesakh (oslavy Buddhovho narodenia, dosiahnutia nirvány a vstupu do paranirvány).
 • 1959 – získal titul geše = doktor buddhistických vied (ako 24 ročný).
 • Intenzívne študoval učenia všetkých 4. tradičných škôl tibetského buddhizmu a obdržal znalosti a zasvätenia od jich hlavných učencov a udržovateľov línie.
 • 10. 3. 1959 – vypuklo povstanie tibetského ľudu v Lhase, ktoré si vyžiadalo cca 10-12 000 mŕtvych.

dalailamaÚtek do exilu

 • 17. 3. 1959 – Dalailama opustil Lhasu a Tibet.
 • 31. 3. 1959 – bol prijatý do exilu v Indii, kde dodnes žije v malom severnom mestečku Dharamsala.
 • V prvom roku za ním uprchlo cca 80 000 Tibeťanov, dnes tu žije v exile asi 150 000 Tibeťanov.
 • V Indii zostáva Dalailama duchovným vodcom tibetského národa a oficiálnym predstaviteľom jeho exilovej vlády.

dalailamaPolitika mieru a nenásilia

 • 1959 – zahájil celosvetovú kampaň za návrat tibetskej nezávislosti mierovou cestou.
 • 1963 – vydal demokratickú ústavu pre budúci Tibet (ako 28 ročný).
 • 1967 – Dalailama uskutočnil svoju prvú cestu do Japonska a Thajska (32 ročný).
 • 1968 – stretnutie s americkým trapistickým mníchom Thomasom Mertonom, ktoré ovplyvnilo Dalailamovo priaznivé vnímanie duchovnej hĺbky kresťanstva.
 • 1973 – prvá cesta do Európy a stretnutie s pápežom Pavlom VI.
 • Ďalšie stretnutia s pápežom Jánom Pavlom II. prebehli v rokoch 1980, 1982, 1986, 1988, 1990 a 2003.
 • dalailama1979 – prvýkrát navštívil USA (ako 44 ročný).
 • 1986 – zúčastnil sa medzináboženského zhromaždenia v Asissi.
 • 1987 – zahájil dialógy s fyzikmi, lekármi, neurovedcami a pod.
 • 21. 9. 1987 – na pozvanie kongresu USA predniesol vo Washingtone svoj Päťbodový mierový plán.
 • Týkal sa premeny Tibetu na mierovú zónu, zastavenia násilného presídľovania čínskeho obyvateľstva do Tibetu, rešpektovania základných ľudských práv, ochrany a obnovy životného prostredia Tibetu, zastavenia využívania Tibetu k výrobe jadrových zbraní a ako skládky jadrového odpadu…

dalajlama-8Nobelova cena mieru a následné aktivity

 • 10. 12. 1989 – za svoju snahu o návrat tibetskej nezávislosti mierovou cestou bol vyznamenaný Nobelovou cenou mieru.
 • Jeho aktivity sú všestranné: výuka, prednášky  a zasväcovanie do buddhistických textov a praktík pre nasledovníkov v Dharamsale, Bodhgáji a iných miestach v Indii.
 • Napísal množstvo kníh, vrátane autobiografií, základov a uvedenia do problematiky tibetského buddhizmu, ktoré boli preložené takmer do všetkých svetových jazykov.
 • Na svojich cestách po celom svete prednáša o sile súcitu a ľudskosti.
 • Je medzinárodne uznávanou kapacitou v oblasti ľudských práv a buddhistickej filosofie.

Použité zdroje: http://tibet.net/ – stránka Tibetskej exilovej vlády

dao=cesta

Súvisiace články:
Tibetská vlajka (vlajka tibetskej exilovej vlády)
Tibetské modlitebné vlajky
Medzinárodná vlajka buddhistov
- J.S. Dalailama - 81. narodeniny
J.S. Dalailama v Bratislave a v Prahe (záznam z verejnej prednášky)

dao=cesta© DAO-INSTITUT