buddha-budha

Buddhizmus


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao=cesta

Buddhizmus pôvodne vznikol v Indii asi 550 rokov p.n.l. Založil ho indický princ Siddhárta Gautama z rodu Shakyov (563-483 p.n.l.), neskôr zvaný Buddha (prebudený).

Postupne sa Buddhovo učenie rozšírilo do celej južnej a juhovýchodnej Ázie. Rozdelilo sa na dva prúdy: mahajana a hinajanaHinajana si našla priaznivcov najmäv Indii. V Číne, Kórei a Japonsku sa rozvinul smer novšieho rádu – mahajana.

buddha

Ak rozsvietiš svetlo pre niekoho, rozjasní to aj tvoju Cestu.
Buddha

Bodhisattva v mahajanovom buddhizme označuje bytosť, ktorá prijala sľub bodhisattvu (pranidhana) a ktorej motiváciou je dosiahnuť buddhovstvo pre dobro všetkých cítiacich bytostí vo všetkých svetoch (bodhicitta). Hnacou silou života bodhisattvu je aktívny súcit. Cesta k dosiahnutiu buddhovstva cez ideál bodhisattvu je otvorená a prístupná každému z nás bez rozdielu.

Čo je správne: BUDDHA alebo BUDHA?

Obe slová – Buddha aj Budha pochádzajú zo sanskritu. Transkripcia slova “Buddha” pozostáva z dvoch znakov: “bu” a “ddha“. Transkripcia slova “Budha” pozostáva zo znakov: “bu” a “dha“. Avšak  znaky “ddha” a “dha” sú významovo odlišné!

dao=cesta

BUDDHA (v sanskrite: बुद्ध)

  • s veľkým B: úctivý titul zakladateľa buddhizmu menom Siddhartha Gautama
  • s malým b: plne osvietená bytosť, ten ktorý vie, prebudený, vedomý,  chápajúci

dao=cesta

BUDHA (v sanskrite: बुध)

  • s veľkým B: vládca planéty Merkúr
    Brahma mu dal meno Budha, čo znamená “inteligentný a múdry”. Stvoril nebeské teleso z ortuti, dal mu štatút planéty a Budhu učinil jeho vládcom ako aj pánom severného smeru. Na vyobrazeniach má Budha asi 20 rokov, má obratné telo, bystrú myseľ a zmysel pre humor. Často sa zobrazuje, ako sa vezie na levovi alebo na bielom voze ťahanom desiatimi koňmi rýchlymi ako vietor.
  • s malým b: inteligentný, bystrý, múdry

dao=cesta

Z tohto dôvodu sa takmer na celom svete píšu slová Buddha a buddhizmus s dvoma “d”. Slovenskí a českí jazykovedci o tejto skutočnosti pravdepodobne nevedeli a tak v slovenskom a českom pravopise uzákonili slová Budha a budhizmus s jedným „d“.

Slová Buddha a buddhizmus s dvoma “d” sú teda etymologicky správne, i keď na Slovensku a v Čechách sú nespisovné!

Takže: BUDDHA alebo BUDHA?! Jednoznačne BUDDHA!

dao-institut-fengshui

stránky sú priebežne aktualizované a doplňované