Buddha


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao=cesta

SIDDHARTA GAUTAMA ZVANÝ BUDDHA

Životný príbeh indického princa Siddhartu Gautamu je nanajvýš tajomný a inšpiratívny. Vyjadruje životnú púť človeka, ktorého trápia otázky zmyslu a podstaty bytia. Hľadaniu Cesty za šťastím zasväcuje celý svoj život, prekonáva množstvo prekážok a prináša mnoho obetí. No nehľadá odpovede iba sám pre seba. Jeho srdce plné súcitu a lásky hľadá Cestu  pre všetkých.

Ako jeden z mála historických postáv nezapadá Siddharta pod nánosmi času a neupadá do zabudnutia. Dnes ho všetci poznáme ako osvieteného, prebudeného, teda ako Buddhu. Niekto v ňom vidí zbožšteného duchovného vodcu a zakladateľa vplyvného svetového náboženstva, iný človeka z mäsa a krve, ktorého múdre rady sú dnes rovnako aktuálne ako pred 2500 rokmi.

Život Buddhu

Cesta princa z rodu Shakyov

Indický princ Siddharta Gautama sa narodil v prepychu kráľovského paláca. Po hlbokom zážitku s ľudským utrpením si uvedomil, že aj on raz bude chorý, starý, slabý a zomrie. Preto si začal klásť otázky o zmysle bytia. Po stretnutí s potulným mudrcom opustil pohodlie paláca a rozhodol sa hľadať oslobodenie od utrpenia v odriekaní, meditácii a joge.

Gautama si však čoskoro uvedomil, že odriekanie a askéza ho neprivedú k cieľu. Preto začal hľadať strednú cestu medzi zhýralým bohatstvom a umŕtvovaním tela. Dlho meditoval, kým nedosiahol stav prebudenia (nirvány), doslova “odfúknutia” plameňov vášne a túžby. Tým sa oslobodil od všetkého, čo ho spájalo so strastiplným kolobehom utrpení (samsára).

Neskôr učil, že nič nie je stále. Rodina, majetok, naše vlastné telo aj myseľ – všetko sa mení. To, čo považujeme za svoje a na čom lipneme, podlieha neustálej zmenenevyhnutne speje k zániku. V skutočnosti nikdy nič nevlastníme. Všetko iba na chvíľu podržíme a ak to nie sme schopní odložiť, drží nás to v pasci.

Nestálosť je sprievodným javom našich životov a človek môže byť vnútorne šťastný až vtedy, ak preňho prestanú existovať väzby ako “môj” alebo “môj vlastný”, ak sa vzdá lipnutia a príjme zmenu.

Východiskom jeho učenia sa stali Štyri vznešené pravdy – jednoduché konštatovanie, že existuje utrpenie, ale aj cesta, ktorá vedie k jeho zániku. Konečným cieľom je osvietenie (nirvána) – stav poznania, keď vyvanie lipnutie a neprimeraná túžba a teda skončí sa aj utrpenie.

Človek sa teda môže vnútorne oslobodiť uskutočnením Cesty a prostredníctvom meditácie.

dao-institut-fengshui

PRIPISOVANÉ CITÁTY: O Ceste a šťastí

O bolesti a trápení

...s múdrosťou a pokorou prijímaj všetko, 
čo je nevyhnutné... 
...s odhodlaním a odvahou vzdoruj tomu, 
čo je zvratné...
BOLESŤ JE NEVYHNUTNÁ, 
ALE TRÁPENIE JE DOBROVOĽNÉ.
Buddha


Ďalšie pripisované citáty: O ceste a šťastí

O Ceste a šťastí

Nejestvuje cesta ku šťastiu - šťastie je Cesta.
Ako ste celý čas mysleli, tak budete žiť, a tým sa aj stanete.
Som to, čo sa deje v mojej mysli.
Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru - nepochopíte nič. 
Keď sa pokúsite porozumieť sebe - pochopíte celý vesmír.
Ak napneš strunu príliš - praskne, ak bude príliš voľná – nevydá zvuk. Musíš ju napnúť tak akurát...

dao-institut-fengshui

PRIPISOVANÉ CITÁTY: O nepripútanosti a nelipnutí 

Ďalšie pripisované citáty: O nepripútanosti a nelipnutí

O nepripútanosti a nelipnutí

Keď orol stavia na strome hniezdo, 
nezaberie viac ako jednu vetvu. 
Keď tiger hasí svoj smäd na brehu rieky, 
vypije len toľko, čo mu útroby dovolia. 
My hromadíme veci, pretože sme vnútri prázdni.
To je môj dom, to sú moje deti 
- tak vraví, kto nechápe že ani on nepatrí sám sebe! 
V skutočnosti nikdy nič nevlastníme. 
Všetko iba na chvíľu podržíme. 
A ak to nie sme schopní odložiť, drží nás to v pasci. 

dao-institut-fengshui

PRIPISOVANÉ CITÁTY: O karme a nenásilí

Rozjasni svoju Cestu

buddhaAk rozsvietiš svetlo pre niekoho,
rozjasní to aj tvoju Cestu.
Buddha

Múdro zvažuj svoje činy

Ani na nebi, ani uprostred oceánu, 
ani ukrytím v horskej jaskyni, 
nikde v oblasti vesmíru
nemožno nájsť miesto,
kde by bolo možné sa ukryť
pred následkami svojich činov.
Buddha

Ďalšie pripisované citáty: O karme a nenásilí

O karme a nenásilí

Ak rozsvietiš svetlo pre niekoho, 
rozjasní to aj tvoju Cestu.
Lepšie ako tisíc prázdnych slov je jedno jediné, 
ktoré prinesie mier.
Nebudete súdení za svoj hnev, 
už hnev samotný je vašim trestom.

dao-institut-fengshui

PRIPISOVANÉ CITÁTY: O poznaní a osvietení

Ďalšie pripisované citáty: O poznaní a osvietení

O poznaní a osvietení

Vaša buddhovská prirodzenosť je práve taká dobrá, 
ako buddhovská prirodzenosť ktoréhokoľvek buddhu.
Predstavuj si Vesmír ako obrovskú sieť 
utkanú z nezmerného množstva rozmanitých žiariacich drahokamov, 
z ktorých každý má nezmerné množstvo výbrusov. 
Každý drahokam v sebe zrkadlí všetky ostatné drahokamy v sieti 
a tak je vlastne so všetkými spojený v jednotu.

dao-institut-fengshui

PRÍBEHY O BUDDHOVI

Staňte sa skutočne mocnými

STAŇTE SA SKUTOČNE MOCNÝMI
Raz chcel lúpežník Angulimal zabiť Buddhu.
"Splň mi pred smrťou posledné prianie," žiadal Buddha:
"najskôr odsekni tamtú vetvičku zo stromu."
Jedno mávnutie mečom a vetvička bola preč. "Čo teraz?"
"Teraz ju vráť späť," odvetil Buddha.
Lúpežník sa zarazil: "Ty musíš byť blázon, keď si myslíš, že sa to dá!"
"Naopak. Blázni ste vy, ktorí sa pokladáte za mocných na základe toho, že viete ubližovať a ničiť. To dokáže každý.
TÍ SKUTOČNE MOCNÍ DOKÁŽU TVORIŤ A LIEČIŤ..."
Buddha

dao-institut-fengshui

stránky sú priebežne aktualizované a doplňované