mesiac pivoniek

Konfucianizmus


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao-institut-fengshui

KONFUCIANIZMUS

Ide skôr o filozofickú školu ako o náboženstvo. Konfucianizmus je „morálny, filozofický a politický kódex“, ktorý získava svoju autoritu z „nebies“. Nebesá sú prirodzený poriadok prírody a Univerza, ktorý existuje od jeho počiatku a je večný.

Ústrednou postavou je Kong Fuzi (Konfucius), známy mysliteľ, politik, štátnik a sociálny filozof.

Jeho učenie ovplyvnilo život a myslenie celej Východnej Ázie. Základným rysom jeho filozofie je “výchova” človeka k praktickému životu v spoločnosti.

Jeho morálna filozofia sa čoskoro stala predmetom náboženskej úcty. Kládla dôraz na čistotu charakteru, morálku, čestnosť, úprimnosť a spravodlivosť v medziľudských vzťahoch. V nadväznosti na jeho učenie sa rozvinulo filozoficko-náboženské hnutie – konfucianizmus. Počas dynastie Han si konfucianizmus získal a udržal prevahu nad daoizmom.

dao-institut-fengshui

stránky sú priebežne aktualizované a doplňované