Múdrosť Zenu


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao-institut-fengshui

Buddhizmus sa s daoizmom vzájomne ovplyvňoval, a mnohé budhistické texty sú súčasťou daoistického učenia a naopak. To platí najmä o Han buddhizme (čínskej verzii japonského Zenu), ktorý sa inšpiroval filozofiou daoizmu, najmä pozitívneho pohľadu na svet a vnímaní prítomnosti.

Pravý zmysel zenovej meditácie je v neustálom prežívaní prítomnosti, v jej prostej radosti, voľnosti, mieri, a čo je zo všetkého najdôležitejšie, v úplnej absencii lipnutia. Kde je telo, tam je aj myseľ

Všetko je tak, ako to je...

sneh_01
KEĎ SNEŽÍ, KAŽDÁ VLOČKA DOPADNE PRESNE TAM, KAM MÁ.
zenový výrok

Ticho sedieť a nič nerobiť...

Ticho sedieť a nič nerobiť. 
Jar prichádza a tráva rastie sama od seba.
Zenové príslovie

dao-institut-fengshui

ZENOVÝ MAJSTER SUZUKI ROSHI

S tichou mysľou zakúšaj svet

"Nebyť schopný sedieť a s kľudnou mysľou pozorovať, 
znamená nebyť schopný naplno zakúšať svet." 
Shunryu Suzuki Roshi

dao-institut-fengshui

ZENOVÝ MAJSTER SOSAN SHINJINMEI

dao-dharma_10-29

Biografia a ďalšie pripisované citáty: Zenový Majster Sosan Shinjinmei

Aj keď sú naše slová správne, 
aj keď sú naše myšlienky presné,
nič z toho nie je pravda.
Zenový Majster Sosan Shinjinmei 

dao-institut-fengshui

ZENOVÝ MAJSTER RYOKAN DAEGU

073_dao-dharma_buddha115_dao-dharma-painting-by-liu-zhenghui044_dao-dharma_white-plum-blossoms-in-moonlight-ito-jakuchu

Biografia a ďalšie pripisované citáty: Zenový Majster Ryokan Daegu

RYOKAN DAEGU

Ryokan Daegu (Rjokan Tajgu, 1758-1831) bol tichý a výstredný mních Zen-buddhistickej školy Soto.

V rannom veku sa vzdal svetského života a stal sa žiakom zenového Majstra Kokusena. Jeho mníšske meno by sme mohli preložiť ako “veľkorysý blázon so širokým srdcom” (ryo = dobrý, kan = otvorený, široký, daegu = šialenec, blázon).

Jeho kaligrafické diela a poézia sú jednoduché a inšpirované prírodou. Vďaka svojej čistote a hravosti dodnes vystihujú podstatu Zenového života.

Rok po tom, ako dosiahol satori jeho učiteľ zomrel. Väčšinu svojho mníšskeho života potom prežil ako pustovník. Bol milovaný pre svoju miernosť, láskavosť a múdrosť. Vždy keď zavítal do mesta obklopil ho hlúčik detí, s ktorými sa hrával aj vo vysokom veku. Napriek tomu žil osamelo a často hladoval. Jeho kaligrafické a básnické diela poukazujú na krehkosť života ale aj slobodu a radosť v ňom.

V roku 1826 Ryokan ochorel a to ukončilo jeho pustovnícky život. Nasťahoval sa k jednému zo svojich patrónov (Kimura Motouemon) a bol opatrovaný mladou mníškou menom Teishin, ktorá vniesla nové svetlo do posledných rokov jeho života. Navzájom si vymenili súbor básní (haiku). Zomrel v meditácii ľahko, ako keby zaspal.

Nemám toho veľa, čo by som vám ponúkol
- iba lotosový kvet vznášajúci sa na vode v malom džbániku.
"Ničím nespútaný ako závoj hmly sa vznášam nahor, 
tam, kde chce vietor, aby som bol."
"Keď sa unavím myslením, 
prechádzam sa bezcieľne lesmi 
a zbieram hrste kvetov."
"Nemôžeš brániť času v behu. 
Keď sa niečo udialo, 
prečo sa v tom myšlienky dosiaľ prehrabávajú?"
„Hodiny plynú, je neskoro, ale zvuky dažďových kvapiek 
dopadajúcich na bambus nedajú mi spať...“
"Hrám sa v tomto svete s týmto telom, 
a nepremýšľam o svete budúcom."
"Keď ťa stretá nešťastie, je dobré stretnúť sa s nešťastím. 
Keď umieraš, je dobré umierať. 
Je to podivuhodný spôsob, ako nešťastiu uniknúť."
"V jarných dažďoch, letných búrkach alebo jesenných suchách, 
idem von žobrať a v srdci mám mier."
"Skončí niekedy moja hlúposť a tvrdohlavosť? 
Chudoba a osamelosť - môj život. 
Súmrak v uliciach schátraného mesta. 
A svoju misku nesiem domov opäť prázdnu."
"Celú jar ležím chorý a sám vo svojej chatrči, 
hosť prichádza a žiada kaligrafiu. 
V mojich spomienkach je minulá jar 
- hrám sa s deťmi v Hachimanskej svätyni. 
Ani som si nevšimol, že slnko už zapadlo."

dao-institut-fengshui

ZENOVÝ MAJSTER KODO SAWAKI

dao-dharma-zen

Biografia a ďalšie pripisované citáty: Zenový Majster Kodo Sawaki

KODO SAWAKI

Kodo Sawaki (1880-1966) sa narodil v zámožnej rodine, neďaleko svätyne v Ise. Ako 5-ročný prišiel o matku a o tri roky neskôr aj o otca. Jeho pestún sa oňho nestaral a tak si Kodo už v 12 rokoch zarábal ako ochranca hazardných hráčov. Po tom, čo bol svedkom smrti starého muža v byte kurtizány sa rozhodol zmeniť svoj život. Cesta ho priviedla k buddhismu.

Nech vykonáte čokoľvek dobré, 
ale iba pre uspokojenie vlastného ega, 
je to žalostné.
Ľudia majú čoraz väčšie znalosti, 
no ja si myslím, že konečným cieľom 
je možnosť načúvať zvuku údolia a dívať sa na farbu hory. 
Inými slovami, je treba hľadieť menej do sveta ľudí 
a častejšie na mesiac, stromy 
a načúvať kázaniu celého Vesmíru.
Buďte tvorcami súčasnosti svojho pravého Ja. 
Tej súčasnosti, ktorá tryská bez prestávky, slobodná a bez pút. Nazývame to „bez myslenia” (hi-sirjo).

dao-institut-fengshui

ZENOVÝ MAJSTER YASUTANI ROSHI

Ja som ty a ty si ja

„Základný sebaklam ľudstva je predpoklad, že JA som tu a TY si tam."
Yasutani Roshi (Zenový Majster)

dao-institut-fengshui

stránky sú priebežne aktualizované a doplňované