citáty-výroky-bojové-umenia

BOJOVÉ UMENIA

dao=cesta

MAJSTRI BOJOVÝCH UMENÍ

Cieľ bojových umení je rozsiahly a ušľachtilý. K čiastkovým cieľom patrí postupné zdokonaľovanie techniky boja, zlepšovanie fyzickej a psychickej kondície, zlepšovanie vzťahov s okolím a zvyšovanie vnímavosti k okolitému svetu. No najvyšším cieľom je samotná Cesta, či spôsob Cesty zvaný Do

Morálne zásady etika bojových umení sú do značnej miery ovplyvnené koncepciami myšlienkových smerov Taoizmu, Konfucianizmu, Buddhizmu a Shintoizmu.

Ide o Cestu ituitívneho poznávania prostredníctvom skúsenosti, ku ktorej sa nemožno prepracovať intelektuálnym učením. Cieľom Cesty Do totiž nie je „vedomosť“ ale „poznanie“.

dao-dharma-17-10

Bojové umenia: príbehy a citáty

ČO JE NEBO A ČO JE PEKLO?
Slávny samuraj navštívil nemenej známeho Majstra, aby mu položil otázku: „Čo je Nebo a čo Peklo?“
No Majster sa rozosmial: "Ty si hovoríš samuraj? Si hanbou samuraja! Pochybujem, že by si premohol muchu, nie to protivníka!"
Samuraj zmeravel. Zlosť sa v ňom stupňovala, až vytasil meč a oboril sa na Majstra: "Ako sa opovažuješ! Za túto urážku mi zaplatíš!" 
No Majster odpovedal: "Chcel si vedieť, čo je to Peklo. Nuž Peklo je to, čo práve prežívaš."
Samuraj pochopil, schoval meč a jeho hnev sa vytratil. Pozrel sa lepšie na Majstra a uvidel drobného vetchého starčeka, ktorý riskoval vlastný život, aby odpovedal na jeho otázku.
Plný úcty a pokory sa sklonil pred Majstrom a poďakoval za lekciu. Majster sa na samuraja usmial a povedal: „A toto, priateľ môj, je Nebo."
KTORÁ ČASŤ TVOJHO TELA JE NAJVYŠŠIE?
„Keď som bol dieťa, mama sa ma spýtala, či mám nejaký sen. 
"CHCEM BYŤ DOKONALÝM BOJOVNÍKOM!" vykríkol som.
"A VIEŠ, KTORÁ ČASŤ TVOJHO TELA JE NAJVYŠŠIE?" pokračovala.
"NO PREDSA MOJA HLAVA!" odpovedal som.
"NIE, SÚ TO TVOJE RUKY" usmiala sa mama.
A vysvetlila: "TVOJA MYSEĽ VYTVORILA TVOJ SEN, 
ALE MYSEĽ HO NEMÔŽE NAPLNIŤ, TO DOKÁŽU IBA TVOJE RUKY. 
TERAZ MUSÍŠ ÍSŤ A PRE SVOJ SEN NIEČO SPRAVIŤ."
Shifu Yan Lei (Shaolin Qigong)
LEPŠIE JE BYŤ BOJOVNÍKOM V ZÁHRADE
Učíš ma bojovať a pritom hovoríš o nenásilí a mieri.
 Ako si to mám vysvetliť?“ pýta sa žiak Majstra.
 „Lepšie je byť bojovníkom v záhrade ako 
 ako byť záhradníkom v boji“ odpovedal Majster.
AŽ POTOM SA UKÁŽE, ČI SI PRIPRAVENÝ
Keď chcú nebesia prepožičať človeku významný úrad, 
najskôr vyskúšajú jeho myseľ utrpením, 
potom jeho šľachy a kosti drinou, potom ho vystavia biede 
a nakoniec uvedú do zmätku všetko čo vedel a čomu veril. 
Až potom sa ukáže, či je pripravený.
ZACHYŤ ESENCIU A PODSTATU
Každý pohyb vykonaj najskôr stokrát, aby si sa ho naučil.
Potom tisíckrát, aby si sa zdokonalil.
A napokon desaťtisíckrát,
aby si zachytil jeho esenciu a podstatu.
NES SA AKO VIETOR
Adept bojových umení musí dospieť k nemysleniu, 
nežiadostivosti, nedúfaniu, neuchopovaniu, nepúšťaniu, 
musí byť pripravený niesť sa ako vietor, 
byť rovnako pohyblivý. 
Musí byť voľný ako vzduch ktorý preniká 
nebom aj zemou, ktorýmkoľvek kútom vesmíru.
Zenový majster Kodó Sawaki (1880-1966) 
ODKAZ I. 
Ovládaj sa uprostred utiskovaného davu, 
ktorý ťa preklína a snaží sa o utláčanie všetkých. 
Ver sám sebe navzdory celému vesmíru 
a nespoľahlivým odpusť ich hriechy. 
Hodina udrela – vyčkaj, nebuď otupený, 
nech klamú klamári – nevšímaj si ich, 
rozlúč sa a nemysli si, že si najmúdrejší. 
Kipling (z knihy Qi Gong Zhong Yuan)
ODKAZ II. 
Sni, no nebuď otrokom snenia, 
mysli, no nebuď otrokom rozumu. 
Prijímaj rovnako úspech i pokáranie, 
nezabúdaj, že ich hlas klame. 
Mlč, ak máš slovo – 
to hlas podvodníka získava hlupákov. 
Ak je narušený celý tvoj život, 
vytvor všetko znovu - od začiatku.  
Kipling (z knihy Qi Gong Zhong Yuan)
ODKAZ III. 
Vsaď na jednu kartu všetko, čo si získal prácou,
vzdaj sa všetkého a staň sa opäť žobrákom,
nikdy toho neľutuj,
prinúť srdce, nervy, telo,
nech ti slúžia, keď sú tvoje,
už dávno je všetko prázdne, všetko zhorelo,
iba vôľa vraví: CHOĎ!
Kipling (z knihy Qi Gong Zhong Yuan)

Masaaki Hatsumi: Pestuj svoj postoj

AK ŠTUDUJETE BOJOVÉ UMENIE S NESPRÁVNYM POSTOJOM, 
TAK NAMIESTO TOHO, ABY STE SA LEPŠIE OCHRÁNILI, 
NAKONIEC SAMI SEBA ZNIČÍTE. 
MASAAKI HATSUMI (Veľmajster Ninjutsu, 85 r.)

Povýš svoj život na umenie žiť

AK NEMÁTE ÚCTU K SÚPEROM, 
NIE JE TO BOJOVÉ UMENIE, JE TO IBA BOJ. 

dao=cesta© DAO-INSTITUT