dao-dharma

Gichin Funakoshi

dao-institut-fengshui

GICHIN FUNAKOSHI:
ZAKLADATEĽ SHOTOKAN KARATE-DO

Gichin Funakoshi (1868 – 1957) bol učencom v odbore čínskych klasikov významným majstrom okinawského bojového umenia karate, ktoré učí schopnosti bojovať bez použitia zbrane. Stal sa zakladateľom a priekopníkom štýlu Shotokan karate-do. 

Biografia a pripisované citáty: Gichin Funakoshi

Gichin Funakoshi
– zakladateľ Shotokan karate-do

Gichin Funakoshi (10. 11. 1868 – 26. 4. 1957) sa narodil na japonskom ostrove Okinawa v meste Shuri. Bol skôr chorľavým, slabým, nerozhodným a uzavretým dieťaťom. Vzhľadom k tomu ho rodičia nabádali prekonať tieto nedostatky cvičením karate-do.

Karate-do má pôvod v čínskom umení Huan-Fa z kláštora Shaolin. Vďaka politickým a obchodným stykom Okinawy s Čínou sa do pôvodného okinawského štýlu boja Tode dostali jemné a harmonické prvky čínskeho  Huan-Fa. Karate je výsledkom spojenia týchto štýlov.

I keď spočiatku nejavil veľký záujem, neskôr ho priťahovala možnosť ovládnuť svoju myseľ a telo, srdce a dušu. Čoskoro sa stal známym učencom v odbore čínskych klasikov významným majstrom okinawského bojového umenia karate, ktoré učí schopnosti bojovať bez použitia zbrane.

V r. 1921 uviedol Gichin Funakoshi toto umenie do známosti na všetkých hlavných japonských ostrovoch. Stal sa zakladateľom a priekopníkom štýlu Shotokan karate-do, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie a najznámejšie štýly karate. I jeho pričinením si karate-do získalo vo svete miesto mezinárodne uznávaného športu.

Trvalo mu to 40 rokov a cesta ktorú si vybral, nebola ľahká. Možno povedať, že takmer celých 90 rokov jeho života bolo zasvätených karate-do. O svojej ceste k majstrovstvu napísal knihu: „Karate-do – Moja životná cesta“. 

Úspech človek nedosiahne sám. Jeho čas aj energia sú obmedzené. 
Múdry vodca požiada ostatných, aby spolu s ním pracovali na dosiahnutí spoločného cieľa. 
Konečný cieľ karate nespočíva vo víťazstve alebo v porážke, 
ale v dokonalosti charakteru zúčastnených.

dao-institut-fengshui

© DAO-INSTITUT