Majstri Cesty meča: Ken-do


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao=cesta

dao-dharma-Kendo-kanjiKENDO (Cesta meča)

Kendo – Cesta meča, je bojovým umením, ktoré vzniklo zo smrteľnej formy šermiarskeho umenia japonských samurajov.

Ken je meč a Do znamená spôsob cesty. Ken-do je teda “Cesta meča“.

dao-dharma

Mend Ooyo: Sword poem and calligraphyKATANA- symbol duše samuraja

Katana – meč samurajov nepredstavuje iba chladnú zbraň. Je to aj umenie, modla ale najmä symbol duše bojovníka – samuraja.

Korene vzniku japonského meča majú archeologicky podložený čínsky pôvod. Aj japonský názov Ken pochádza z čínskeho Kien. Pôvodne čínsky meč časom zmenil svoj tvar a zmenili sa aj techniky boja.

Meče samurajov sa v starom Japonsku odkladali v dome na špeciálny stojan Kake, ktorý mal svoje čestné miesto vo vyvýšenom výklenku oproti vchodu do domu. Odkladala sa tam nielen Katana domáceho pána, ale aj hosťa. Kratší meč Wakizashi si samuraj ponechával pri sebe. No, ak si ponechal pri návšteve aj Katanu, považovalo sa to za prejav nepriateľstva.

Naopak, k zdvorilostným gestám patril vzájomný obdiv umeleckého prevedenia meča, krásy lakovanej pošvy a kvality čepele. Obdivu sa však vystavovala iba časť čepele v blízkosti rukoväte. Tasenie meča znamenalo nepriateľstvo a porušenie pohostinstva. Iba v prípade výslovnej prosby mohol majiteľ vytiahnuť svoj meč celkom z pošvy, no neskrýval pri tom rozpaky. Odvrátil sa a ospravedlňoval. Taká bola totiž etika meča.

– obrázok vpravo: kaligrafia umelca Mend Ooyo (Sword poem and calligraphy)

dao-dharma

dao-dharma-08_10

Ďalšie pripisované citáty

Čím je medzi kvetmi sakura, 
tým je medzi mužmi samuraj. 
Japonské príslovie

„Dokonalý šermiar sa vyhýba sporom a bojom. 
Boj znamená zabíjanie. 
Ako môže jedna ľudská bytosť zabiť inú spolubytosť. 
Všetci sa máme navzájom milovať a nie zabíjať. 
Meč je neblahým nástrojom na zabíjanie v situáciách, 
ktorým sa nedá vyhnúť. 
Keď už sa má teda použiť, mal by to byť meč, 
ktorý dáva život, nie meč ktorý zabíja.“ 
Majster Kenjutsu menom Kimura Kjúhó 
(z diela Kenjutsu-fushiki-hen,z roku 1768)

1-katana-11-katana-21-katana-4dao-dharma

stránky sú priebežne aktualizované a doplňované