dao-dharma

Cesta bojovníka

BUSHIDO – cesta bojovníka

dao-dharma-08_10Život samuraja bol ukážkou dlhodobej bezchybnej disciplíny. Jeho hlavnou náplňou a každodenným cieľom bola snaha o zdokonalenie. Život samuraja bol v dobách mieru zasvätený tréningu a štúdiu samurajského učenia, známeho pod pojmom Bushi-do (Cesta bojovníka).

Ide o samurajský morálny kódex, akúsi duševnú a duchovnú cestu. Obsahuje základné princípy správania, ktorými sa samuraj riadil. Bushi-do vzniklo ako syntéza shintoizmu a buddhizmu.

Najskôr sa jednalo o nepísané pravidlá morálneho a filozofického charakteru v srdciach bojovníkov. Prvýkrát ich spísal Yamaga Soko v 17. storočí. Kódex Bushi-do je dodnes symbolom čestného a spravodlivého boja.

Bushi-do pozostáva zo základných morálnych zásad7 cností, 5 aspektov a samotného Veľkého kódexu bushi-do.

Bushido - Veľký kodex samurajov

Nemám rodičov, pretože sám seba pokladám za rodiča. 
Nemám domov, pretože seika tanden (brušná oblasť) je mojim domovom.  
Nemám božskú moc, česť je mojou božskou mocou. 
Nemám prostriedky, moja učenlivosť je mojim prostriedkom. 
Nemám kúzelnú moc, moja osobnosť je mojou kúzelnou mocou.
Nemám život a nemám ani smrť, AUM (umenie správneho dýchania) je mojim životom aj smrťou. 
Nemám telo, na pochopení spočívajúca múdrosť je mojim telom.
Nemám oči, blesky sú mojimi očami.
Nemám uši, moja bdelá pozornosť je mojimi ušami.
Nemám končatiny, rýchlosť je mojimi končatinami.
Nemám zákon, sebaobrana je mojim zákonom. 
Nemám stratégiu, sakatsu jizai (oslobodenie od snahy zabíjať aj snahy ochraňovať život) je mojou stratégiou. 
Nemám plán, kisan (chopenie sa príležitosti) je mojim plánom. 
Nebudem sa snažiť konať zázraky, pravda bude mojim zázrakom. 
Nemám zásady, rinkichen (prispôsobenie sa každej situácii) je mojou zásadou. 
Nemám taktiku, kyo jitsu (prázdnota a plnosť) je mojou taktikou. 
Nemám talent, toy sokumyo (vynaliezavosť) je mojim talentom. 
Nemám priateľov, moja duša je mojim priateľom. 
Nemám nepriateľov, moja neobozretnosť je mojim nepriateľom. 
Nemám pancier, moja jin-gi (priazeň a spravodlivosť) je mojim pancierom. 
Nemám hrad, fudoshin (neoblomné vedomie) je mojim hradom. 
Nemám meč, mushin (prázdnota mysle) je mojim mečom.


7 cností

1. Gi: Správne rozhodnutie, správny postoj. Pokojná myseľ, keď musíme zomrieť, tak musíme zomrieť. 
2. Yu: Statočnosť zafarbená hrdinstvom. 
3. Jun: Všeobjímajúca láska, dobrosrdečnosť k veciam, rastlinám, zvieratám a ľuďom. 
4. Rei: Správne chovanie, pravdivosť, úcta, rešpekt. 
5. Makoto alebo Shin: Úplná úprimnosť. 
6. Meiyo: Česť a sláva 
7. Chugi: Oddanosť a lojalita
Človek má len jedného sudcu cti a tým je on sám. 
Rozhodnutia, ktoré urobíš a spôsob akým ich uskutočníš 
sú odrazom toho, kým skutočne si. 
Sám pred sebou sa neschováš.
 6. Meiyo (česť a sláva)


5 aspektov

1. Upokojenie emócií  
2. Pokojná odovzdanosť tvárou v tvár nevyhnutnosti 
3. Sebaovládanie v každej situácii
4. Blízky vzťah k smrti aj k životu
5. Asketizmus

Dokuko-do (Malý kodex Bushido) bol sformulovaný neporaziteľným majstrom meča, legendárnym samurajom Miyamotom Musashim.

21 pravidiel mysle (Dokukodo - Malý kodex Bushido)

1)  Nestavaj sa proti tradičným mravom a zvykom predkov 
2)  Nevyhľadávaj plané rozkoše 
3)  Zostávaj nestranný uprostred všetkého diania
4)  Sám seba ber s humorom a druhých smrteľne vážne
5)  V živote po ničom netúž a nepodliehaj žiadostivosti 
6)  Neľutuj nič z toho, čo si urobil 
7)  Nezáviď iným v dobrom ani v zlom, nebuď škodoradostný
8)  Nech je tvoja cesta akákoľvek, nikdy sa nesťažuj
9)  Neohováraj a nekritizuj seba ani druhých
10) Nemaj srdce zviazané pripútanosťou k veciam ani ľuďom 
11) Netúž po veciach a hmotných statkoch
12) Netúž po pohodlí a nenechaj sa zlákať pekným príbytkom
13) Netúž po vybraných jedlách ani opojných nápojoch 
14) Neuľpievaj na starožitnostiach, nech majú akúkoľvek cenu 
15) Nevešti pre seba a nepátraj po svojom osude
16) Okrem používaných zbraní nevyhľadávaj žiadne iné nástroje 
17) Keď žiješ pre bushido, neboj sa smrti 
18) Nepachti sa za majetkom a netúž po bohatstve v starobe 
19) Cti bohov a buddhov ale nebuď na nich závislý 
20) Keď odvrhneš svoje telo, nezabudni na svoju česť 
21) Nikdy nezíď z cesty bojovníka.

© DAO-INSTITUT