dao-dharma

Mudrci a svätci Indie

dao-institut-fengshui

 

BHAGAVADGITA

“Pre toho, kto podmanil svoju myseľ,
je myseľ najväčším priateľom,
ale pre toho, kto svoju myseľ neovládol,
je najväčším nepriateľom.”

Bhagavadgíta foto: Hengki Koentjoro

dao-institut-fengshuiSRI RAMANA MAHARSHI

“Podľa osudu každej bytosti,
Ten, kto ustanovil poriadok,
necháva každého jednať.
No to, čo sa nemá stať,
sa aj tak nikdy nestane,
nech sa akokoľvek snažíte.
A to, čo sa má stať, sa stane,
nech sa akokoľvek snažíte tomu zabrániť.
Preto je múdre zostať tichý.”
Sri Ramana Maharshi

dao=cesta

 

 

 

„Najskôr poznajte, kto ste.
Potom vám bude všetko jasné.“
Sri Ramana Maharshi

dao=cesta

O Ceste

CELÁ DUCHOVNÁ CESTA SA ODOHRÁVA IBA V NAŠEJ MYSLI.
Sri Ramana Maharshi 

O učiteľovi

"Guru je ten, kto po celú dobu zostáva pohrúžený hlboko v Ja; 
ten, kto nevidí rozdiel medzi sebou a inými. 
Nie je posadnutý názorom, že on je osvietený 
a ostatní okolo neho žijú v zajatí ega. 
Jeho sebevláda je neotrasiteľná 
a nie je nikdy zo svojho kľudu vyrušený."
citácia z knihy Spisy Šrí Ramana Maharšiho 

dao-institut-fengshui

SRI RAMAKRISHNA PARAMAHAMSA

„Sú tri druhy lásky: sebecká, zahrňujúca seba ale aj iných a nezištná. Sebecká láska je najnižšia. Hľadá len svoje vlastné šťastie, bez ohľadu na to, či trpí niekto milovaný. U lásky zahrňujúcej aj iných, milujúci hľadá šťastie nielen pre seba, ale berie zreteľ aj na toho, koho miluje,. Nezištná láska je najvyššia, milujúci pomýšľa len na blaho toho, koho miluje.“ Sra Ramakrishna Paramahamsa 

Neplytvajme silami tam, kde to nie je potrebné

india-holy-men-joey-l Indický mudrc Ramakrishna uprednostňoval múdrosť a poznanie pred schopnosťou činiť zázraky. Svojim žiakom často rozprával príbeh o človeku, ktorý po rokoch askézy získal dar kráčať po vode. Keď žiak rozradostený prišiel k svoju Majstrovi a vyrozprával mu, čo dokáže, ten mu odvetil: „Chlapče, čo si ty dokázal po úpornom snažení, dokážeme my ostatní tak, že zaplatíme prievozníkovi groš.“  Sra Ramakrishna Paramahamsa 

Obraz na vlniacej sa hladine

"Ako sa na vlniacej vodnej hladine
zrkadlí Mesiac skreslene, 
tak aj v nestálej mysli človeka
je obraz sveta skreslený a roztrieštený.“
Sra Ramakrishna Paramahamsa 

dao-institut-fengshui

H.W.L. PUNJA

Keď sa vrátime k svojmu pravému Ja, 
nazývame to osvietením, uvedomením, prebudením, oslobodením... 
Keď poznáme Ja, vieme všetko.
V tomto prebudení odhalíme, že je v nás celý Vesmír. 
Všetky Vesmíry sú v vašom vnútre a my sme Vesmírom. 
Toto je najhlbšie pochopenie. Ak vieme toto, vieme všetko. 
Ak to nevieme, nevieme nič, bez ohľadu na to, koľko informácií sme nahromadili. 
H.W.L.Púndža

dao-institut-fengshui

OSHO

Žijeme v čase, ale patríme večnosti. Sme nesmrteľnosť žijúca v smrteľnom tele. Naše vedomie nepozná smrť ani narodenie. Buďte si vedomí tohto vedomia. V tom je celé umenie meditácie. 
Osho

dao-institut-fengshui
SADHGURU JAGGI VASUDEV

Tvoja myseľ je ako ostrý nôž.
Ak ju nebudeš správne používať,
môže ťa zraniť.

Sadhguru Jaggi Vasudev

O pravom Ja

"Tvoja myseľ a jej výtvory - to nie si ty. 
Čím viac sa s nimi identifikuješ, tým viac sa sám od seba vzďaľuješ."
Sadhguru Jaggi Vasudev (Indický jogín a mystik) 

O pravej duchovnosti

"Duchovnosť nie je v ideológii alebo filozofii,
je v spôsobe tvojho života."
Sadhguru Jaggi Vasudev (Indický jogín a mystik) 

Nezabíjaj ženskosť tohto sveta

"AK SA ŽENSKOSŤ VYTRATÍ ZO SVETA, 
NIČ Z KRÁSY, NIČ Z NEHY, 
NIČ SO SKUTOČNOU ESTETICKOU HODNOTOU NEPREŽIJE."
Sadhguru Jaggi Vasudev (Indický jogín a mystik) 

dao-institut-fengshui

PRÍBEHY Z INDIE

Král Janaka bol osvietený. Mudrc Narada sa ho spýtal: „Ctihodný, ako si dosiahol tohto stavu? “ Janaka odpovedal: „Je to veľmi jednoduché, večer ti to poviem. Teraz prosím, niečo pre mňa urob. Tu je miska plná mlieka. Vezmi ju a nasleduj ma. Ale prosím, daj pozor, aby nevytiekla ani kvapka.“ 
Narada vzal misku a chodil celý deň s Janakom. Bol veľmi opatrný a dával pozor na každý svoj pohyb, pretože miska bola naplnená po okraj. 
Večer sa Janaka spýtal: „Čo si dnes robil a na čo si myslel? “ Narada sa rozhneval: „Nič okrem nosenia misky som nerobil, ani som nedokázal myslieť na nič iné, len aby sa nevyliala ani kvapka! Po celú dobu som sa musel zo všetkých síl sústrediť iba na to mlieko!“
Janaka sa usmial: „Vidíš, rovnako ako ja, po celú dobu som strážil svoju pozornosť, aby neutiekla ako to mlieko.”

Osvietenie Kráľa Janaku

Jedného dňa kráľ Janaka zaspal a zdalo sa mu, že bol zajatý a mučený. 
Keď sa prebudil, bol v bezpečí a prepychu svojho paláca.
A tak sa opäť upokojil a zaspal. No v sne bol opäť zajatý a mučený.
Kráľ Janaka zvažoval: „Keď spím, svet sna je skutočný.
Keď sa prebudím, je skutočný svet zmyslov. Ako tomu rozumieť?“
A tak navštívil mudrca Asthavakru:
„Kráľ môj, ani svet tvojho snenia, ani svet tvojho bdenia nie sú skutočné.
Nájdi to, čo je za týmito dvomi svetmi - to je skutočné...“
Kráľ si vzal tieto slová k srdcu a čoskoro dosiahol osvietenie..
- - - - - 
KDE INDE, AKO V HĹBKE NAŠEJ MYSLE, 
V KTOREJ PRAMENÍ SVET SNOV AJ SVET ZMYSLOV, 
MOŽNO NÁJSŤ OSVIETENIE?

dao-institut-fengshui

© DAO-INSTITUT