Bodhidharma

dao=cesta

Bodhidharma – duchovný otec Zenu a Shaolin Kung Fu

bodhidharma-chinese-paintingBodhidharma (v Číne známy ako Damo, v Japonsku ako Daruma Taishi) je významným majstrom dhjany (indickej formy zenu).

Je tiež duchovným otcom čínskeho han-buddhizmu, japonského zen-buddhizmu, pôvodného Shaolin Kung-fu a ústrednou postavou celej rady legiend.

Bodhidharma bol tretím dietaťom kráľa Sugandhu z južnej Indie a svoje detstvo prežil v Conjeeveramu, malej, dynamicky sa rozvíjajúcej buddhistickej provincii južne od Madrasu.

Bol 28. patriarchom indického budhizmu 7  storočí po samotnom Buddhovi a žiakom 27. Patriarchu Prajnataru. Jedného dňa, keď Prajnatara cítil svoj blížiaci sa koniec, zavolal si svojho žiaka Bodhidharmu a povedal mu:

„Musíš odísť do Číny a sprostredkovať tam moje učenie. Indická zem je už preťažená a zrno v nej nemôže rásť. Aby sa učenie Buddhu  mohlo ďalej rozvíjať, musí zmeniť zem!“

dao-institut-fengshui

Bodhidharmova cesta na západ

shaolin-04Zarmútený Bodhidharma poslúchol. Po smrti svojho učiteľa opustil Indiu a vydal sa do Číny, ktorá už bola vystavená vplyvu buddhizmu. Prešiel dlhú a náročnú cestu, až napokon v roku 527, keď mal viac ako 60 rokov dorazil do Kantonu. Vydal sa do vtedajšieho hlavného mesta štátu Nankin a navštívil cisára Wu. Ich rozhovor bol prvým prípadom otázok a odpovedí, známeho dnes ako mondo:

„Postavil som svätyne a podporil vysvätenie mníchov, mám teda mnoho zásluh!“ riekol Cisár Wu Bodhidharmovi.
„Nie!“ odvetil Bodhidharma.
shaolin_01„Ako to, po vykonaní toľkých dobrých skutkov?“ spýtal sa cisár Wu.
„Tie neprinášajú žiadne zásluhy“ odvetil Bodhidharma.
„A čo podľa teba zásluhy prináša?“
„Neprebádaná prázdnota a nič sväté“ odpovedal Bodhidharma.

Po Bodhidharmovom zistení, že jeho dotazovanie v duchu dhjany bolo pre zbožného, ale svetom zaťaženého panovníka pramálo užitočné, opustil cisársky dvor.

Jeho neskorší život sa sústreduje okolo chrámu a kláštora Shaolin v provincii Henan. Keď videl slabú disciplínu žiakov, začal ich učiť metódam rozvoja vytrvalosti a fyzickej sily, ktoré boli nevyhnutné k tomu, aby získali sebekázeň, ktorá sa stala súčasťou kláštorného výcviku. Bodhidharmovím hlavným cielom však bolo kultivovanie mysle jeho nasledovníkov na dosiahnutie osvietenia.

dao-institut-fengshui

bodhidharma-dao-dharmaPRIPISOVANÉ CITÁTY A VÝROKY

Ak je vaša myseľ čistá - všetko je čisté. Bodhidharma 

Bodhidharma: pripisované citáty

Ten, kto sa klania a uctieva - nepozná.
A ten, kto pozná - sa neklania a neuctieva. 
Bodhidharma 
Nehľadajte nič zvláštne, zanechajte starostí, 
buďte dokonale pozorní k prítomnému okamihu, 
učte sa od svojho najhlbšieho vedomia. 
Vydychujte pokojne, dlho a hlboko, 
a vaša myseľ sa prirodzene oslobodí od všetkých prekážok 
a budete môcť byť dokonale slobodní.
Bodhidharma 
Moje učenie je mlčanlivé. Bez akejkoľvek tradície. 
Moja cesta ma viedla desaťtisíce míľ. Na západ. 
Bodhidharma 

dao-institut-fengshui

bodhidharmaLEGENDA O BODHIDHARMOVI

S Bodhidharmom sa spája aj množstvo legiend.
Jednou z nich je Legenda o Bodhidharmových viečkach a lístkoch čaju.

Za dávnych čias sa Bodhidharma rozhodol meditovať. A keďže bol veľmi disciplinovaný a vytrvalý, rozhodol sa meditovať celý rok bez odpočinku. Po čase ho však telo zradilo a Bodhidharma zaspal.

Keď sa zobudil, rozhneval sa. Schytil nôž, odrezal si očné viečka a odhodil ich na zem, aby už nikdy počas meditácie nezaspal! V mieste, kde dopadli, vyrástol zo zeme krík. A nebol to obyčajný krík, ale krík s lístkami v tvare Bodhidharmových viečok. Keď ich zalejeme horúcou vodou a vodu vypijeme, zaženú nám únavu tak, že môžeme meditovať…

Dnes si dovoľujeme o tejto legende pochybovať. Bodhidharma bol osvieteným zenovým Majstrom a je preto nepravdepodobné, že by stratil kľud mysle a prepadol hnevu…

dao=cesta© DAO-INSTITUT