Taoizmus

DAOIZMUS

Daoizmus je základným stavebným kameňom čínskej filozofie. Spolu s konfucianizmom a buddhizmom tvorí tzv. trojnožku, známu aj ako tri Cesty. Svoje nezničiteľné stopy zanechal vo všetkých oblastiach života nielen v Číne, ale aj v ostatných  krajinách Ázie. V posledných desaťročiach prenikol aj do západných krajín. Veď kto z nás ešte nepočul o QiYin-Yang, nestretol sa s akupunktúrou, Feng Shui či ázijským bojovým umením

taoizmusDAO. Jednoducho CESTA.
…či presnejšie spôsob Cesty…

Daoizmus vznikol približne v rovnakej dobe ako Konfucianizmus a Buddhizmus (asi 500 rokov p.n.l.), no jeho korene siahajú do čias legiend a mýtov okolo roku 2000 p.n.l. Meno dostal podľa čínskeho znaku pre “Cestu či presnejšie spôsob Cesty” – Dao

Táto cesta je predovšetkým cestou prirodzenosti. Predstavuje spôsob, akým sa veci dejú, kozmický princípspôsob života taoistov. Daoisti prijímajú myšlienku, že nikdy plne nepochopia Dao.

Tao je neuchopiteľný prazáklad sveta, je zdrojom všetkých vecí a existovalo ešte pred vznikom vesmíru. Je ničím nepodmienenou večnou existenciou, akýmsi absolútnom. Je princípom samotného bytia.

Všetko jestvujúce je prejavom tej istej skutočnosti a riadi sa tými istými zákonmi Dao. Tao riadi svet vo všetkých jeho podobách a prejavoch. Nepodlieha zmene, ale je pôvodcom všetkých zmien. Riadi vesmírne a prírodné cykly a neustále premeny.

Cieľom snaženia taoistov je dosiahnutie harmónie s touto univerzálnou silou a to nenásilným nasledovaním Cesty Dao. Pestujú jednoduchosť a prirodzenosť vo všetkých prejavoch života. Často sa prirovnávajú k ľahkým obláčikom, voľne plávajúcim po nebi.

VNÚTORNÁ ALCHÝMIA

I keď daoizmus nemá žiadnu ústrednú postavu, má mnoho Majstrov, ktorí „Ceste“ zasvätili svoj život. Medzi nimi sú mnohí umelci, básnici, filozofi, vládcovia, bojovníci, alchymisti a lekári.

tai-ji-master-zhan-san-feng-by-jungshan-inkKULTIVÁCIA TELA A MYSLE

Daoisti veria, že harmonické a zdravé telo je dôležitým predpokladom harmonickej a zdravej mysle.

A tak daoistickí Majstri vyvinuli liečebné techniky ako akupunktúra, akupresúra, bankovanie, moxovanie a mnohé iné. Zaoberali sa otázkou jednoduchého a vyváženého stravovania (dietetika) a liečebného využitia rastlín a húb (fytoterapia).

Pre udržanie zdravia a dosiahnutie dlhovekosti vyvinuli ozdravné cvičenia techniky bojových umení. Zistili, že mnohé praktiky ohýbania a naťahovania tela imitujúce pohyby zvierat odstraňujú fyzické a psychické napätie a uvoľňujú tok Qi. Jedným z prvních Majstrov bol zakladateľ  Tai Ji Quan menom Zhang San Feng.
– obrázok vpravo: kaligrafia majstra Zhang San Feng od Jungshan Ink

taoisticka-meditacia

Meditácie pomáhajú navodiť stav vnútornej harmónie a jednoty s Dao. Čas strávený meditáciou predlžuje život a čím dlhšie človek žije, tým väčšia je jeho šanca poznať Dao.

Ústrednou myšlienkou daoistickej meditácie je koncepcia wu-wei (ne-konanie). Wu-wei je stav vnútorného pokoja podmienený zanechaním myšlienok a činností vonkajšieho sveta tak, aby mohlo vstúpiť Dao. Wu-wej vyjadruje prirodzený spôsob bytia bez zbytočného zasahovania do prirodzeného chodu vecí.

VONKAJŠIA ALCHÝMIA

Daoistická alchýmia vychádzala z metafyzických základov a kombinovala prvky chémie, metalurgie, fyziky, medicíny, astronómie,  astrológie, mystiky a umenia

taoizmus-alchymiaVÝZNAMNÉ OBJAVY A VYNÁLEZY:
od kompasu po pušný prach

Starovekí Číňania vynašli nielen mnohé lieky, liečebné, cvičebné a meditačné praktiky, ale aj matematické postupy a množstvo technológii, ktoré pretrvali až dodnes. Rozvíjali výtvarné umenie, divadlo a literatúru najmä v podobe lyrickej poézie. Zaslúžili sa o objav či vynález prvého počítadla, dáždnika, vidličky, paličiek, kvaseného nápoja, naparovacieho hrnca, čaju, hodvábu, porcelánu, laku, papiera, fúrika, magnetickej ihly, kompasu, džunky (druh plavidla), dreveného zavlažovacieho systému, systému na reguláciu toku riek, tkalcovského stavu, záprahu, pákostroja na dvíhanie nákladov,  kormidla, kuše, pušného prachu, ohňostroja, pečate, tuše, kníhtlače a seizmografu. Ako prví začali s očkovaním, pichaním injekcií, štúdiom škvŕn na Slnku, použitím zemného plynu ako paliva, ako prví zaviedli záporné čísla a rozvíjali metalurgiu. Z kovu vyrábali kuše a časti poľnohospodárskych nástrojov.

Mnohé objavy sa z Číny šírili do Japonska, Mongolska, Indie, Arábie a Európy po Hodvábnej ceste. Neskôr ich prevzal aj zvyšok sveta.

© DAO-INSTITUT