DAO-DE-JING

dao-institut-fengshui

TAO-TE-ŤING: CESTA A CNOSŤ

001_Dao-Dharma

Majstrovi Lao-c (Lao-zi) je pripisované autorstvo diela Tao-te-ťing (Dao-de-Jing). Toto dielo a jeho učenie nadväzuje na čínsku koncepciu nebeských princípov, ústrednou myšlienkou ktorej je nekonečné a večné Dao.

Pokúsme sa teda aj napriek varovaniu majstra Lao-Zi vysvetliť nevysvetliteľné, pomenovať nepomenovateľné a pochopiť nepochopiteľné Dao.

Dao je bezmenné, beztvaré, bezhraničné, neobmedzene sa pohybujúce, prirodzené a večné. Je praotcom a pramatkou všetkého jestvujúceho, prvotnou prapríčinou a prvotným pramateriálom, z ktorého vzniklo bytie.

Dao nie je možné definovať slovami, je možné priblížiť ho iba metaforicky. Dao je prvotná sila vesmíru, ale aj zákon a Cesta, ktorou sa Vesmír a všetko v ňom uberá.

O Dao

Dao, o ktorom možno hovoriť, nie je večné dao. 
Meno, ktorým možno pomenovať, nie je pravé meno.
Dao de Jing
Jestvovalo čosi chaotické, ale celistvé, 
čo bolo už pred nebom a zemou. 
Nemalo hlas, ani formu. 
Jestvovalo samostatne, nevzrastalo ani sa nezmenšovalo. 
Bolo v neustálom, nepretržitom a ničím nehatenom pohybe. 
Možno to pokladať za matku všetkých vecí. 
Nepoznám jeho meno, teda to nazývam Dao 
a musím mu dať prívlastok veľké. 
Veľké je vzdialené, a ak je vzdialené, je veľmi ďaleko,
 a keď je veľmi ďaleko, odvracia sa na druhú stranu. 
Teda Dao je veľké, aj Nebo je veľké, 
i Zem je veľká a Človek je veľký tiež. 
Na svete sú štyri veľké veci a Človek je jednou z nich. 
Človek ide za príkladom Zeme, Zem za príkladom Neba, 
Nebo za príkladom Dao a Dao za svojim vlastným príkladom. 
Je prirodzené a samozrejmé. 
Dao je v sebe nedeliteľné a zároveň je začiatkom mnohosti. 
Je vo večnom pokoji a je i prameňom pohybu; 
a všetko zároveň samo vytvára. 
Jeho podstatou je neurčitosť, má beztvarý tvar a vzhľad nepredmetu, 
ale napriek tomu reálne a vecne jestvuje.
 Dao de Jing
Najväčší štvorec vyzerá, akoby nemal rohy,
najväčšia nádoba akoby nemala dno,
najhlasnejší zvuk znie akoby bezhlasne,
najvyššia forma vyzerá ako bez tvaru.
Rovnako aj Dao je skryté, beztvaré a bezmenné,
i keď podporuje a naplňuje všetky bytosti.
Dao de Jing

O Ceste Dao

Všetci v Podnebesí vravia, že tá moja Cesta Dao je síce veľkolepá, no akoby bola nepoužiteľná.
Vraj už len preto, že je tak veľkolepá, je vraj nepoužiteľná!
Vraj ak je niečo až tak grandiózne, určite to bude nejaká hlúposť.
No ja Tri drahocennosti v sebe mám 
a ako tie najväčšie klenoty si ich opatrujem: 
Prvá je súcit, druhá skromnosť a tretia nedoviliť si v Podnebesí považovať sa za popredného a byť nástrojom ovládania iných!
Pretože mám v sebe súcit, dokážem byť odvážny,
pretože mám v sebe skromnosť, dokážem byť obetavý 
a pretože si nedovolím považovať sa za popredného, viem byť zodpovedný.
Dnes je vraj súcit znevažovaný, a tak sa vytráca aj odvaha a statočnosť.
Dnes je zavrhovaná aj skromnosť, a tak sa vytráca obetavosť.
A tým že je znevažované aj ustupovanie do úzadia, predierajú sa do popredia tí, ktorí rozosievajú smrť.
Kto však v sebe má súcit, ten v každom boji zvíťazí a v obrane zostane neporaziteľný. 
Dao de Jing
Dávni mudrci, znalí DAO, boli jemní a ohybní, dôkladní a chápaví. 
Ich múdrosť bola nezmerná, pre nás nepochopiteľná. 
Dao de Jing

Nebo a Zem sú Veľké...

"Nebo a Zem nazývam Veľké,
pretože nepoznajú sebeckosť 
a existujú v prospech všetkého."
Lao-zi (Dao-De-Jing)

Ak dielo dokonané jest...

"Lepšie ako usilovať o dosiahnutie hojnosti je zastaviť sa v pravý čas.
Neprestávajúc brúsiť svoj meč zistíš, že jeho ostrie dlho nevydrží.
Cesta nebies nabáda:
ak dielo tvoje dokonané jest - odíď do ústrania."
Lao-zi (Dao-De-Jing)

O zmysle prázdnoty

Vyrábame nádobu z hrudy hliny,
no až prázdny priestor vnútri činí ju použiteľnou.
Staviame obydlie, okná a dvere,
no až prázdny priestor vnútri činí ho obývateľným.
Tam, kde hmotné má prevahu,
až nehmotné činí ho užitočným.
Lao-zi (Dao-de-jing, verš 11)
foto: Hengki Koentjoro

O múdrosti

Väčšina ľudí je sužovaná žiadosťami,
ale múdri sa spokoja aj s málom.
Väčšina ľudí žije v neustálom zhone,
ale múdri zostávajú tichí a hĺbaví.
Väčšina ľudí hľadá niečo povzbudzujúce a nové,
ale múdri dávajú prednosť tomu, 
čo je obyčajné, prirodzené a prosté. 
Lao-zi (Dao-de-jing)

Preto múdry dbá o svojho ducha

"Päť farieb oslepuje oči, päť tónov ohlušuje uši,
päť chutí dráždi jazyk, dostihy a hony zdivočujú myseľ.
Preto Múdry dbá o svojho ducha, nie o svoje zmysly.
To, čo nachádza vnútri uprednostňuje pred tým, 
čo nachádza vonku."
Lao-zi (Dao-De-Jing)

Vzdelaní nemusia byť nutne múdri, múdri nemusia byť nutne vzdelaní

"Vzdelaní majú sklony reagovať podľa poučiek.
Múdri reagujú priamo na to, čo sa okolo nich deje."
Lao-zi (Dao-de-jing)

dao=cesta© DAO-INSTITUT