LAO-zi

Dao-Dharma-Lao-c-LaoziLAO-C: STARÝ MAJSTER

Lao-zi (Lao-c, cca 600 p.n.l.) je jedným z najznámejších reformátorov, filozofov a básnikov starej Číny. Je považovaný za zakladateľa filozofického daoizmu.

Bol cisárskym archivárom, ktorého úlohou bolo putovať po krajine a zapisovať rôzne literárne a historické údaje. To mu umožnilo neustály kontakt s ľuďmi a pochopenie problémov svojej doby.

Jeho pozoruhodné slová plné múdrosti a posolstva mieru nám dodnes pripomínajú, čo je v ľudskom živote skutočne dôležité.

Lao-c: pripisované citáty

„Ak sa brániš zmene, brániš sa životu.“ 
Lao-c'
Najvyššia dobrotivosť je ako voda. 
Voda s nikým nesúperí a predsa je každému prospešná.
Lao-c
Kto veľa sľubuje, nezaslúži si dôveru. 
Lao-c
Múdry, kto rozumie iným, osvietený, kto rozumie sebe. 
Lao-c
Neexistuje jediná a absolútna pravda. 
Múdry, kto si uvedomuje, že ani on ju nepozná...
Lao-c'
Pohybujú sa vedome a s pôvabom. 
Sú rozvážni a nikoho nezraňujú.
Sú tichý a zdvorilí, ako hostia.
Sú otvorení a prístupní, ako údolie, ktoré leží pod horami.
Sú schopní vniesť svetlo do temnoty, pretože to kedysi urobili pre seba.
Sú schopní prehovoriť iným do hlbín duše, pretože poznali svoje vlastné hlbiny.
Pretože sa vzdali malosti, môžu pozdvihovať iných.

Lao-c'
Vždy dúfame, že odpoveď má niekto iný. 
Že nejaké iné miesto bude lepšie, nejaký iný čas obráti všetko k dobrému.
Nie je to tak. Nikto iný nemá odpoveď,
žiadne iné miesto nebude lepšie a všetko sa už obrátilo.
Práve teraz."
Lao-c'
Ticho sa nenachádza na končiaroch hôr 
a hluk sa nezdržiava na mestských trhoviskách. 
Oboje je v srdci človeka.
Lao-c
Tichej mysli sa poddá celý Vesmír. 
Lao-c
SÚSTREDENÍM MYŠLIENOK MÔŽEME VZLIETNUŤ,
NAHROMADENÍM ŽIADOSTÍ SA ZRÚTIME DOLE.
Lao-c'

© DAO-INSTITUT