8 nesmrteľných

čínske legendy

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Prví daoisti nejavili záujem o vytvorenie organizovaného náboženstva. Stalo sa tak až v 2. storočí n.l. a to zásluhou muža menom Zhang Dao Ling. Jeho zásluhou sa daoismus obohatil o vieru v množstvo prírodných duchov, nebeských bytostí, bohov a bohýň, o zaklínacie a zariekavacie praktiky a ucelený systém obradov a rituálov.

V náboženskom daoizme sú dôležité silné dni, ktoré odzrkadľujú cyklické zmeny a obnovovanie vesmíru. Väčšina z nich zahŕňa rituály na počesť niektorej z nebeských bytostí, ktorých úlohou je zabezpečiť ľuďom praktické veci, ako zdravie, prosperitu či dlhovekosť.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

DAOISTICKÝ PANTEÓN

3 čistoty (San Qing)

Tri čistoty sú tri najvyššie nebeské sféry. Sú perzonifikované tromi nebeskými ctihodnými vládcami, ktorí sú trojicou najvyšších božstiev daoistického panteónu.

Tieto tri horizontálne sféry vznikli na počiatku sveta ako prejav trojitej Qi z nekonečnej prázdnoty Dao. Zahustením prvotného zvuku v nich vznikli božstvá, ktoré sú nositeľmi učení zapísaných v nebeskom písme.

taoizmus-tri-čistoty-San-Qing

Prostredníctvom nižších božstiev a nesmrteľných Majstrov odovzdávajú toto poznanie ľuďom vo forme náuk a učia ich žiť v súlade so zákonmi Cesty (Dao)

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

 • NEFRITOVÁ ČISTOTA: Nebeský ctihodný vládca prvopočiatku

3.čistoty-San Qing-1Najvyššia sféra je Nefritová čistota perzonifikovaná Nebeským ctihodným vládcom prvopočiatku. Je tvorcom prejaveného sveta.

Existoval ešte pred vznikom Vesmíru. Povstal na počiatku sveta transformáciou prvopočiatočnej Qi (Juan Qi) v najvyššej sfére Nefritovej čistoty (Yu Qing). Oddelením Yin a Yang stvoril Nebo a Zem. Ako najvyššia forma bytia je večným, neviditeľným a nekonečným zdrojom všetkého.

Na počiatku každej novej časovej éry, ktorá cyklicky nastáva po skaze starého a vzniku nového Vesmíru, odovzdáva svojim žiakom-božstvám Knihy zázračného klenotu (Ling Bao Jing). S ich pomocou ľudstvo oboznamuje s učením, ktoré je takto vždy prítomné vo všetkých svetoch. Pôvodne bol aj vládcom nebeskej správy, no neskôr tento post prenechal Nefritovému cisárovi.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

 • ZVRCHOVANÁ ČISTOTA: Nebeský ctihodný vládca Zázračný klenot
 • Meno: Zvrchovaná čistota (Shang Qing), Nebeský ctihodný vládca Zázračný klenot (LingBao TianZun) alebo tiež Najzvrchovanejší vládca Daa (TaiShang DaoJun)
 • Nebeské narodeniny: 21. jún (letný slnovrat)

3.čistoty-San Qing-2Stredná je sféra Zvrchovanej čistoty perzonifikovaná Nebeským ctihodným vládcom Zázračným klenotom. Je odovzdávateľom učenia zachyteného v nebeskom písme.

Prebýva a pôsobí vo sfére Zvrchovanej čistoty (Shang Qing). Vznikol spojením esencie prvopočiatočnej Qi (Juan Qi) a prvopočiatočného ducha (Juan Shen) v Nefritovom lone, kde pred svojim zrodením meditoval 3 700 rokov.

Podľa legendy sa zrodil v ľudskej podobe aby v ľudskom svete prežil život pohrúžením do daoistických praktík. Po mnohých dňoch meditácií a štúdií sa mu zjavil Nebeský ctihodný vládca prvopočiatku a zasvätil ho do mystérií Dao.

36 transformácií, ktoré už po celé veky pomáhajú hľadajúcim kráčať po Ceste

Vyobrazenie: Dlhovlasý mudrc s čiernym plnofúzom držiaci v ruke ornamentálnu palicu s hlavicou. V kompozícii Troch čistôt sa nachádza vždy po ľavej ruke Nebeského ctihodného vládcu prvopočiatku.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

 • NAJVYŠŠIA ČISTOTA: Nebeský ctihodný vládca Cesty a jej sily
 • Meno: Najvyššia čistota (Tai Qing), Nebeský ctihodný vládca Cesty a jej sily (DaoDe TianZun) alebo tiež Najzvrchovanejší pán Lao (TaiShang LaoJun)
 • Nebeské narodeniny: 15. deň 2. lunárneho mesiaca

3.čistoty-San Qing-3Poslednou je sféra Najvyššej čistoty zastúpená Nebeským ctihodným vládcom Cesty a jej sily, zbožšteným LaoZi.

Legenda hovorí, že sa ako posol Dao spontánne zrodil z prázdnoty nebytia a trnasformovaný v božskú silu večne prebýva vo sfére Najvyššej čistoty. Opakovane sa vracia do ľudského sveta vtelený do majstrov, mudrcov a svätcov, aby odovzdával ľuďom náukuprinášal im učenie.

V tejto podobe sa zjavoval už mnohým mýtickým cisárom. Jeho najznámejším ľudským vtelením bol Majster LaoZi (Lao-c‘), ktorý je považovaný za zakladateľa filozofického daoizmu.

Vyobrazenie: Bielovlasý mudrc s plnofúzom (LaoZi = Starý Majster) držiaci v ruke vejár z peria. V kompozícii Troch čistôt sa nachádza vždy po pravej ruke Nebeského ctihodného vládcu prvopočiatku.

4 NEBESKÍ MINISTRI (SiYu)

Majú na starosti všetky veci medzi nebom a zemou a spadajú pod správu troch čistôt (SanQing).

 • NEFRITOVÝ CISÁR
 • Meno: 玉皇大帝 Yuhuang Dadi
 • Nebeské narodeniny: 9. deň 1. lunárneho mesiaca
 • Funkcia: Je podriadený iba trom čistotám a má na starosti Dao Neba.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

 • VLÁDCA SEVERNÉHO PÓLU HVIEZDY PURPUROVEJ JEMNOSTI
 • Meno: 中天北極紫微大帝Zhongtian Beija Ziwei Dadi
 • Nebeské narodeniny: 27. deň 10. lunárneho mesiaca
 • Funkcia: Pomáha Nefritovému cisárovi pri správe zemepisnej šírky a dĺžky Neba a Zeme, Slnka, Mesiaca a hviezd. Riadi striedanie 4 ročných období. Je vládcom nad všetkými hviezdami. Má na starosti riadenie chodu Nebeských záležitostí.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

 • VLÁDCA NAJVYŠŠIEHO PALÁCA HVIEZDY POLÁRKY
 • Meno: 勾陳上宮天皇大帝Gouchen Shanggong Tianhuang Dadi
 • Nebeské narodeniny: 2. deň 2. lunárneho mesiaca
 • Funkcia: Má na starosti fungovanie a súčinnosť 3 síl: Neba, Zeme a Človeka. Dohliada na priebeh vojen v ľudskom svete.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

 • VLÁDKYŇA ZEME
 • Meno: 后土皇地祇 Houte Huang Diqi
 • Nebeské narodeniny: 18. deň 3. lunárneho mesiaca
 • Funkcia: Má na starosti úrodu a plodnosť, polia, hory, lesy a rieky. Má na starosti riadenie chodu Zemských záležitostí.

GUANYIN - BOHYŇA SÚCITU A MILOSRDENSTVA

guan yin - bohyňa milosrdenstvaGuanyin je bodhisattva súcitu a milosrdenstva. V rôznych krajinách je známy/a pod rôznymi menami: Avalokiteshvara v Indii, Kannon v Japonsku, Chenrezig v Tibete, GuanYin v Číne…

Pomáha zmierňovať bolesť, zúfalstvo a utrpenie. Každý, kto hlboko a úprimne pôsobí v prospech iných bez ohľadu na vlastný prospech, vyjadruje posolstvo a aktivitu bodhisattvu. Láska a aktívny súcit sú znakmi odhaľujúcimi jeho/jej prítomnosť…

V budhizme nie je tento bodhisattva ani mužom ani ženou. Ak je vhodné, aby sa ukázal/a ako muž, má podobu muža. Ak je vhodné, aby sa ukázal/a ako žena, má vzhľad ženy.

V daoistickej verzii má takmer výhradne podobu ženy.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

GUANYIN: Prejavy a podoby

guan yin - bohyňa milosrdenstvaGuanYin má mnoho podôb a prejavov. Najčastejšie sa zjavuje ako krásna súcitne hľadiaca žena mladého až stredného veku odetá do vzdušného hodvábneho rúcha. Je ideálom múdrosti, súcitu a krásy.

Inšpirovaní hinduizmom a buddhizmom ju umelci vyobrazujú sediacu na lotosovom tróne, prípadne viacerými rukami alebo s viacerými tvárami. V rukách môže držať duchovné symboly alebo duchovné zbrane. V dlani každej ruky máva oko jasnozrivosti.

Pomáha kráčajúcim po Ceste, podávajúc nekonečný počet pomocných rúk. Oči jasnozrivosti v dlaniach vyjadrujú jej schopnosť rozpoznať našu Cestu a vidieť náš cieľ. Jej atribútom je lotosový kvet, symbol čistoty a duchovnej Cesty.

guan yin - bohyňa milosrdenstvaInšpirovaní daoizmom ju umelci vyobrazujú, ako jazdí v oblakoch na mýtickom tvorovi podobnom levovi (Hou). Často sa zobrazuje s vázičkou plnou čarovnej rosy, ktorou dokáže tíšiť búrku aj vietor. To vyjadruje jej božskú nadvládu nad silami prírody.

Pomáha ľuďom v núdzi, chráni pred nebezpečenstvom, poskytuje podporu všade tam, kde je to potrebné.

GuanYin môžeme vyzvať k pomoci aj v neobvyklých a ťažkých situáciách, nakoľko má schopnosť transformovať sa do akejkoľvek duchovnej či živej bytosti.

Kult Guanyin má pôvod v buddhizme a daoistami bol prijatý a adaptovaný tak, aby uspokojil ich túžby a potreby.

8 Nesmrteľných

8 nesmrteľných

Osem nesmrteľných (八仙 Ba Xian) sú legendárne bytosti, ktoré žili v ľudských telách v rôznych dobách a dosiahli nesmrteľnosť sebakultiváciou a nasledovaním Dao.

Čínsky znak pre slovo nesmrteľný (仙) sa skladá zo znaku pre človeka (人) a znaku pre horu (山). To poukazuje na vyspelú sféru ľudských duchov, ktorí obvykle prebývajú vo vysokých odľahlých horách. Disponujú magickou mocou, napr. schopnosťou učiniť sa podľa potreby viditeľnými alebo neviditeľnými, uzdravovať chorých, zapudiť zlo a uskutočňovať rôzne úžasné premeny.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Lu Dongbin: Najznámejší z 8 nesmrteľných

 • MenoLu Dongbin (呂洞賓), Lu Chunyang Zushi Shengdan ( 呂純陽祖師聖誕 – Patriarcha s telom čistého Yangu ), Huidao Ren (回道人 – Ten, kto sa navracia do Dao).
 • Nebeské narodeniny: 14. deň 4. lunárneho mesiaca
 • Iné významné dni: jarný festival (oslavy čínskeho Nového roka), ako aj prvý a pätnásty deň (nov a spln) každého lunárneho mesiaca

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

O Lu Dongbinovi existuje mnoho príbehov a legiend. Podľa historických záznamov sa mu pripisuje nasledovné:

 • Lu DongBinReformoval nebezpečnú prax externej daoistickej alchýmie (tj hľadanie elixíru nesmrteľnosti v podobe zmesy bylín, minerálov a iných látok získaných rafináciou kovov ako je zlato, striebro a ortuť).
 • Vyzdvihol dôležitosť praxe internej daoistickej alchýmie (Neidan Shu), čo je systém meditačných techník pre kultiváciu vnútornej energie organizmu na podporu dlhovekosti a zdravia.
 • Obhajoval integráciu daoistickej a budhistickej praxe: integráciu starostlivosti o telo a kultivácie mysle.
 • Je zakladateľom šermiarskeho štýlu 8 nesmrteľných (BaXian JianFa), čo je bojové umenie a poklad chrámu Purpurového oblaku na vrchole hory Wudang Shan.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Lu DongBinLu Dongbinov „Sen žltého prosa“

Mladý Lu Dongbin ašpiroval na post vládneho úradníka, no opakovane neuspel na cisárskych skúškach. Cestou zo skúšok sa ubytoval v hostinci. Tu stretol svojho budúceho daoistického Majstra Han Zhongli Quana, ktorý je tiež jedným zo slávnych 8 nesmrteľných.

Kým sa v hrnci varilo jeho proso, unavený Lu DongBin sa uložil k odpočinku a zaspal. Daoistický Majster mu pod hlavu podložil vankúš, na ktorom Lu DongBin zažil zvláštny sen.

Zdalo sa mu, že úspešne zložil svoje skúšky a získal významné postavenie vo vláde. Stal sa úspešným, vzal si krásne dievča z bohatej rodiny a mal s ňou dve deti.

Bol veľmi šťastný, no priťahoval neprajnosť a závisť svojich vrstovníkov. Následne bol obvinený zo zrady a uväznený za skutky, ktoré nespáchalPrišiel o prácu aj všetko bohatstvo. Nakoniec skončil ako chudobný muž zomierajúci bez domova, rodiny, majetku a pomoci.

Tesne pred svojou smrťou sa prebudil a zistil, že jeho proso je už na tanieri pripravené k jedlu.

Udalosti z jeho sna zachytávajúce 20 rokov jeho života sa mu premietli v čase, potrebnom na uvarenie hrnca prosa a odrazu boli preč a stali sa iba hmlistou spomienkou.

V sne mu Majster Han Zhongli Quan ukázal, že pozemský úspech a šťastie sú pominuteľné a že by nemali byť prekážkou duchovného pokroku. A tak sa Lu Dongbin rozhodol nasledovať ho a praktizovať kultiváciu ducha. Neskôr dosiahol jednotu s Dao a rovnako ako mnohí ďalší daoistickí nesmrteľní „vystúpil do neba za bieleho dňa.“

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Prejavy a podoby Lu Dongbina

Lu Dongbin je často stvárňovaný ako vznešený učenec s dlhou riedkou briadkou. Na chrbte nesie meč, ktorý používa na zapudenie zlých síl. Je totiž známy ako zabijak monštier a démonov, ktorý svoj meč dokáže po vrhnutí zmeniť na draka.

Ďalším atribútom je metlička, ktorou odstraňuje (zmieta) nevedomosť, zaslepenosť a mentálne nečistoty. Je známy pre svoju pomoc ostatným pri získavaní múdrosti a dosahovaní duchovného osvietenia.

Často tiež nesie tekvicu wu-lou, symbol zdravia a dlhovekosti, naplnený elixírom nesmrteľnosti. Ako daoistický nesmrteľný má samozrejme moc nad silami prírody a je Majstrom zázrakov.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuejDAO-INSTITUT
Sekcia o GuanYin je ilustrovaná olejomaľbami čínskeho umelca Zeng Hao.