dao-dharma

i-Ťing: Kniha premien

dao-institut-fengshui

dao-dharma_11-18-yi-jingI-ŤING:
KNIHA PREMIEN

Počiatky taoistického učenia sa strácajú v nedoziernych hlbinách času. Už historické diela žltého cisára Huang-Di (cca 2600 rokov p.n.l.) a majstra Lao-c (cca 600 rokov p.n.l.) hovoria, že sa jedná o dedičstvo starých mudrcov z dávnych čias.

Kniha premien I-ťing (Yì-Jīng) je najstarší dochovaný filozofický text Číny. Je prvou z piatich kanonizovaných kníh (Wu-Jing) a jej vznik sa datuje do 12. stor. p.n.l.

I-ťīng je vysvetlením základných metafyzických a kozmologických predstáv. Objasňuje princíp dynamickej rovnováhy protikladných síl, evolúciu dejov a nevyhnutnosť zmien.

Jej autorstvo sa pripisuje mýtickému cisárovi Fu Xi (cca 2850 rokov p.n.l.), ktorý je zároveň autorom 8 trigramov (ba gua), ktoré boli neskôr rozvinuté na 64 hexagramov (liu shi­ si gua).

Citáty a výroky: Yi-Jing (I-ťing)

O ZÁKONOCH
Zákony nie sú pre veci vonkajšími silami,
ale predstavujú harmóniu pohybu,
ktorý vyviera z ich vlastného vnútra.
Yi-Jing (I-ťing)
O MALOM DOBRE A MALOM ZLE
Keď ľudia nepovažujú malé dobro za prínos - tak ho nečinia, 
keď malé zlo nepovažujú za škodlivé - tak sa ho nevystríhajú. 
A tak sa zlo hromadí dovtedy, až ho už nemožno skryť 
a vina sa stáva tak veľkou, že už nemôže byť ospravedlnená.
Yi-Jing (I-ťing)

dao=cesta© DAO-INSTITUT