feng shui-analýza-poradenstvo-konzultácie

8. FENG SHUI – analýza a poradenstvo


dao-institut-fengshui

Feng Shui-analýza-audit-konzultácie-poradenstvo-službyAk máte záujmem o úpravu svojho priestoru a nemáte v úmysle stať sa znalcom Feng Shui, pokúste sa získať aspoň základné informácie z kvalitných a serióznych zdrojov.

Ak nadobudnete presvedčenie, že by aplikácia Feng Shui mohla byť prospešná pre Váš domov alebo firmu, skúste konzultovať s praktikom Feng Shui.

dao-institut-fengshui

Čo dokáže Feng Shui?

 • odhaliť a identifikovať problémy, ktoré ovplyvňujú váš domov alebo firmu
 • odhaliť minulé, prítomné aj budúce udalosti, týkajúce sa vášho súkromného života alebo podnikania
 • priaznivo ovplyvniť nielen kvalitu Vášho priestoru ale aj kvalitu Vášho pracovného a súkromného života

dao-institut-fengshui

Čo hodnotí Feng Shui?

1. Vplyvy okolitého prostredia

 • tvar a usporiadanie terénu (t.j. krajinné a mestské prvky)
 • prítomnosť vodných tokov a vodných plôch
 • prítomnosť skál, vysokých stromov a budov prevyšujúcich dom / firmu
 • miesta s rušnou dopravnou infraštruktúrou
 • orientáciu pozemku a stavby vzhľadom k okolitému terénu

2. Usporiadanie prvkov na pozemku

 • tvar a orientáciu pozemku
 • umiestnenie, tvar a orientáciu stavby na pozemku
 • prístupové cesty pre peších a príjazdové cesty pre automobily
 • umiestnenie udržiavanej vodnej plochy (bazén, jazierko)
 • umiestnenie regeneračných zón
 • umiestnenie parkovacieho miesta alebo garáže
 • výber miesta pre zahradné potreby, komunálny odpad…

3. Usporiadanie vnútorného priestoru

 • umiestnenie a orientáciu hlavného vstupu
  • vzhľadom k svetovým stranám
  • vo vzťahu k priestoru ako celku
 • umiestnenie, orientáciu a vzájomné postavenie okien a dverí
  • energetické prievany
  • priaznivé a nepriaznivé druhy QI vstupujúce do príbytku
 • umiestnenie a vzájomné postavenie miestností
  • vzhľadom k svetovým stranám
  • vzhľadom k priestoru ako celku
 • sektory a svetové smery pre zdravie, oddych, regeneráciu, štúdium, prácu, spoločenský život…
 • sektory a smery pre umiestnenie toaliet, kúpeľní, technických miestností, komôr na potraviny, šatníkov, sauny…
 • posúdenie vhodnosti jednotlivých miestností
  • pre konkrétnych členov domácnosti: spálňa, detská izba, pracovňa, …
  • pre dispozičné riešenie firmy: kancelárie, sklady, recepcia, obchodný priestor, …
 • analýza a výpočet typu energií jednotlivých sektorov a svetových smerov

dao-institut-fengshui

Čo je výsledkom Feng Shui analýzy?

 • eliminovanie vplyvu stagnačných a nepriaznivých druhov Qi
 • navrhnutie liečebných prostriedkov a zdôvodnenie odporúčaných úprav
 • liečebnými prostriedkami sú rôzne postupy harmonizácie prostredníctvom 5 prvkov
 • záverečné doladenie priestoru metódami “západného Feng Shui” (farby, symboly, doplnky…)
 • vypracovanie záverečnej písomnej správy vrátane grafických schém
 • praktik môže po uplynutí dohodnutej doby výsledok skontrolovaťdoporučiť ďalšie korekcie
 • korekcie by mali byť primerané estetickému cíteniu a finančným  možnostiam klienta.

dao-institut-fengshui