Feng-Shui-tradičné-feng-shui-analýza

5. FENG SHUI: tradičné a západné


dao-institut-fengshui

Feng SHUI vzniklo z východného filozofického svetonázoru. Násilná snaha vtesnať Feng Shui do hraníc západného myslenia viedla k skresleným a chaotickým informáciám.

Komercionalizácia Feng Shui navyše spôsobila, že jeho základné princípy hlboká múdrosť sa vytratili alebo prinajmenšom ustúpili do úzadia.dao-institut-fengshui

TRADIČNÉ FENG SHUI

Tradičné Feng Shui skúma a hodnotí prirodzené vplyvy a cykly životného prostredia a ich dopad na náš život. Snaží sa o vytvorenie vyváženého a prirodzene dynamického prostredia s predpokladmi pre telesné a duševné zdravie jeho obyvateľov. Dáva účelné a praktické rady ako posilniť priaznivé a eliminovať škodlivé vplyvy prostredia.

Hlavné smery tradičného Feng Shui

  1. San He skúma prirodzené vplyvy životného prostredia. Hodnotí morfológiu krajiny: vzdialenosť, orientáciu a tvar horských a vodných prvkov krajiny, mestských prvkov, orientáciu a tvar analyzovaného priestoru (pozemku, domu, firmy)…
  2. San Yuan skúma prirodzené cykly životného prostredia. Zameriava sa na množstvo a kvalitu Qi ovplyvňujúcu priestor v určitom časovom období…

Nápravné prostriedky tradičného Feng Shui

Tradičné Feng Shui lieči priestor vyvážením princípu yin-yang a 5 prvkov.

Upravy priestoru majú reálny dopad na množstvo a kvalitu jeho Qi. Sú vhodné na liečbu a nápravu energeticky narušených priestorov.

dao-institut-fengshui

ZÁPADNÉ FENG SHUI

I keď západné „Feng Shui“ je systémom tradičného Feng Shui inšpirované, nevychádza z jeho základných princípov a nevyužíva jeho zásady.

Nápravné prostriedky západného Feng Shui

Západné „Feng Shui“ upravuje priestor využitím farieb, dekorácií, symbolov a amuletov. Predstavuje skôr formu interiérového a exteriérového designu.

Takéto úpravy priestoru zvyčajne nemajú priamy dopad na množstvo a kvalitu jeho Qi. Sú vhodné skôr na záverečné doladenie a zútulnenie priestoru.

Farby a dekorácie môžu priaznivo ovplyvniť naše vedomé a podvedomé vnímanie priestoru, v ktorom žijeme alebo pracujeme. Správne zvolené symboly môžu slúžiť ako neustála pripomienka želaných zmien.

dao-institut-fengshui

TRADIČNÉ /KLASICKÉ, AUTENTICKÉ/ FENG SHUI

ZÁPADNÉ /MODERNÉ, NEW AGE/ „FENG SHUI“

Tradičné Feng Shui stojí na základoch, ktoré sú totožné so základmi čínskej medicíny a bojových umení. Dáva účelné a praktické rady ako využiť miesta s priaznivou Qi a eliminovať miesta s deštruktívnou Qi. Má dlhú tradíciu a nie je založené na psychológii, viere ani rituáloch.Západné „Feng Shui“ je pomerne nové. Je zmesou východnej a západnej filozofie, psychológie, aromaterapie, kolorterapie, artterapie, terapie zvukom, interiérového a exteriérového dizajnu, produktového marketingu, symbolizmu, pozitívneho myslenia a ľudových povier.
Metódy tradičného Feng Shui sú založené na precíznom zameraní priestoru a individuálnych výpočtoch pre konkrétne osoby využívajúce daný priestor. A to všetko v závislosti na čase, v ktorom energia do priestoru vstupuje.Západné „Feng Shui“ ponúka značne nepresné, zjednodušené a univerzálne riešenia pre každého, bez ohľadu na individuálne predispozície priestoru a jeho obyvateľov a postrádajúce faktor času.
Tradičné Feng Shui lieči priestor vyvážením princípu yin-yang a 5 prvkov.Západné „Feng Shui“ dolaďuje priestor využitím farieb, dekorácií, symbolov a amuletov.
Aplikácia tradičného Feng Shui  v priestore má vplyv na množstvo a kvalitu jeho Qi.Aplikácia západného Feng Shui  v priestore nemá vplyv na množstvo a kvalitu jeho Qi.
Tradičné Feng Shui je vhodné na liečbu a nápravu energeticky narušeného priestoru.Západné „Feng Shui“ je vhodné na záverečné doladenie a zútulnenie priestoru.

dao-institut-fengshui