základy feng shui - feng šuej

2. PINYIN a jeho výslovnosť


dao-institut-fengshui

PINYIN je medzinárodný prepis výslovnosti čínskych znakov zjednocujúci národné transkripcie. Tento príspevok Vám objasní základné pravidlá pre jeho výslovnosť.

V nasledujúcich tabuľkách je porovnanie medzinárodnej transkripcie PINYIN a slovenskej národnej transkripcie. Tabuľky zároveň popisujú pravidlá pre ich výslovnosť. Hlásky sú uvedené v štandardnom poradí.

dao-institut-fengshui

PINYIN: výslovnosť spoluhlások

pinyinslov.pravidlá pre výslovnosťpríklad
bppoloznelo medzi p a bBa /pa/
ppchp s prídychomPai /pchaj/
mmmMu /mu/
fffFeng /feng/
dtpoloznelo medzi t a dDao /tao/
ttcht s prídychomTu /tchu/
nnnNan /nan/
lllLuo /luo/
gkpoloznelo medzi k a gGua /kua/
kchk s prídychomKe /kche/
hchpoloznelo medzi h a chHuo /chuo/
jťpoloznelo (medzi ť a ď), s neplným záveromJin /ťin/
qčchveľmi mäkko (medzi č a ť) a s prídychomQi /čchi/
xsveľmi mäkko (mezi š a s)Xing /sin/
zhčpoloznelo medzi č a džZhai /čaj/
chčchč s prídychomChou /čchou/
shššShui /šuej/
ržzvuk mezi ž a r (podobne ako české ř)Ren /žen/
cpoloznelo medzi c a dzLaoZi /Lao-c/
ccchc s prídychomCun /cchun/
sssSun /sun/
wwako v angličtine: wen čítame [uen]Wu /wu/
yjjYang /jang/

dao-institut-fengshui

PINYIN: výslovnosť samohlások

pinyin po iniciáleslov. prepis po iniciálepinyin samostatneslov. prepis samostatne
-a-aaa
-o-ooo
-e-eee
-r-rerer
-i-iyii
-i-‘
-u-uwuwu
yu
-ai-ajaiaj
-ei-ejeiej
-ao-aoaoao
-ou-ououou
-an-ananan
-en-enenen
-ang-angangang
-eng-engengeng
-ong-ungwengweng
-ia-iayaja
-iao-iaoyaojao
-ie-ieyejie
-iu-iouyoujou
-ian-ienyanjen
-iang-iangyangjang
-in-inyinjin
-ing-ingyingjing
-iong-iungyongjung
-ua-uawawa
-uo-uowowo
-uai-uajwaiwaj
-ui-uejweiwej
-uan-uanwanwan
-un-unwenwen
-uang-uangwangwang
-üe-üeyuejüe
-üan-üanyuanjüan
-ün-ünyunjün
  • e sa vyslovuje medzi e a o
  • er sa vyslovuje ako jedna hláska; podobne ako e ale zdvihneme hrot jazyka k podnebiu
  • -i po z/c, c/cch, s/s, zh/č, ch/čch, sh/š, r/ž, ktoré sa spodobňujú vyslovujeme  nasledovne: pri artikulácii jazyk mierne oddialime od podnebia a trochu ich zmäkčíme

dao-institut-fengshui