dao-dharma-vladcovia-osudu

5. Hviezdny vládca osudu Lian Zhen


dao=cesta

5. deň 9. lunárneho mesiaca

5-vladca-osuduUctenie 5. Hviezdneho vládcu osudu Lian Zhen

5.  deň 9. lunárneho mesiaca je dňom 5. Hviezdneho vládcu osudu.

Je jedným z deviatich Hviezdnych vládcov osudu známych aj ako Deväť nebeských cisárov, ktorí sú patrónmi prosperity, bohatstva a dobrého zdravia.

Sviatok začína obradom vyvolania a privítania Hviezdnych vládcov osudu. Deväť vládcov osudu je perzonifikáciou 7 hviezd Veľkého voza a 2 pridružených hviezd.

Veľký voz (Bei Dou) je považovaný za centrum nebies, okolo ktorého sa otáča Vesmír. Veľký voz sa premieta do života ľudí na Zemi aj do funkcií ľudského tela.

Ako jedna z hviezd osudu má svoje meno, poslanie v ľudskom svete a priemet v ľudskom tele. Tiež zodpovedajúci trigram a živel:

5. Hviezdny vládca osudu - Lian Zhen 玉 廉

 • medzinárodný názov: Alioth – ε uma
 • čínsky názov: Jadeitová pozorovacia trubica
 • hviezdny vládca Lian Zhen Xing Gang Jun (玉 廉 贞 纲 星君)
 • uctenie: 5. deň 9. lunárneho mesiaca
 • je ochrannou hviezdou ľudí narodených v znamení draka a opice
 • je osudovou hviezdou ľudí so zodpovedajúcim Ming Gua = 5
 • v tele mu zodpovedá pravý pľúcny lalok a ľavá nosná dierka
 • zodpovedajúci živel: centrálna zem – vyrovnaná zem yin-yang
 • zodpovedajúca svetová strana: stred
 • zodpovedajúci trigram: – 

dao=cesta

Rituál na počesť 5. Hviezdneho vládcu osudu
- - - - - - - - - - - -
Obrad môžme vykonať na domácom oltári alebo pod holým nebom. Učiníme tak večer 5. deň 9. lunárneho mesiaca. 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
Po dni pôstneho stravovania (ideálne bez mäsa) a očistnom kúpeli alebo sprche sa oblečieme do čistého bieleho odevu a pripravíme oltár. Na oltár umiestnime sviečky, vonné tyčinky a prípadne misku s vodou. 
- - - - - - - - - - - - 
Vykonáme zápalnú obeť (zapálime sviečky a vonné tyčinky) a prosíme 5. Hviezdneho vládcu osudu, aby nám udelil svoje požehnanie a vylieval na nás prúdy svojej milosti. 
- - - - - - - - - - - - - 
Prosíme o očistu tela a mysle a myslíme na to, že Hviezdni vládcovia osudu prichádzajú na ľudský svet iba raz za rok. Vtedy je naša snaha o lepší osud a odpútanie sa od toho uplynulého najväčšia. Na záver nezabudneme poďakovať.

dao=cesta

autor: DAO INSTITUT