mesiac hladných duchov_hungry ghost festival

7. Mesiac hladných duchov


Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao=cesta

1. deň 7. lunárneho mesiaca

Začína 7. mesiac čínskeho lunárneho kalendára
– MESIAC DUCHOV

7. lunárny mesiac sa nazýva Mesiac duchov, pretože sa otvárajú brány iných svetov. Bytosti, ktoré ich obývajú prichádzajú navštíviť náš svet. Niektorí nám prichádzajú pomáhať, kým iní nám môžu škodiť.

Oficiálne Mesiac duchov začína prvý deň otváraním brán duchov (kaiguimen) a končí posledným dňom zatváraním brán duchov (guanguimen). V posledný deň sa zlí duchovia musia vrátiť a dobrí môžu zostať a pomáhať. Preto sa posledný deň vykonávajú rituály, ktoré pomáhajú duchom, aby sa vrátili do svojich svetov.

dao=cesta

Odháňanie zla a vábenie šťastia

Mesiac duchov je teda mesiac, v ktorom sú obzvlášť dôležité harmonické vzťahy medzi našim a inými svetmi. Je vhodný čas k uctievaniu predkov aj ukľudnenie „hladných duchov“, ktorí sa nešťastne alebo zlovoľne potulujú v našom svete.

Aby prichádzajúci hostia ovplyvnili náš život iba v dobrom, ponúkajú sa im rôzne „obetiny“ vo forme jedla, hudby, svetla a vôní. Táto prax sa označuje ako odháňanie zla a vábenie šťastia (čínsky qujibixiong).

V niektorých oblastiach je zvykom páliť papierové obetné peniaze, prípadne iné užitočné veci ako domy, autá, nábytok a oblečenie, samozrejme všetko vyrobené z papiera.

dao=cesta

Prichádzajú naši predkovia

V tento mesiac k nám prichádzajú aj naši predkovia, aby s nami strávili nejaký čas. V mnohých príbytkoch preto rodiny chystajú pokrmy na ich privítanie a uctenie. V mnohých ázijských krajinách je totiž dodnes udržiavaná tradícia uctievania predkov. Nielen taoisti totiž veria, že im zosnulí predkovia môžu aj naďalej  pomáhať a ochraňovať ich. Dodnes je v mnohých domácnostiach udržiavaný tzv. oltár predkov, na ktorom sú im pravidelne poskytované obety najmä v podobe ovocia a vonných tyčiniek.

dao=cesta

Prichádzajú aj hladní a nepokojní duchovia

Mesiac duchov je vhodný k udobreniu sa so svojimi už zosnulými predkami. Tiež je vhodný na pomoc tým nešťastným duchom, ktorí opustili náš svet násilnou a neprirodzenou smrťou, t.j. boli zavraždení, zomreli pri nehode alebo sa utopili. Patrí aj tým, korí zomreli ďaleko od domova a od svojich blízkych alebo už nestihli odovzdať dôležité posolstvo. K hladným a nepokojným duchom neraz patria aj tí, ktorí nikoho nemali alebo už nemajú potomkov, ktorí by si ich uctili a obetovali im.

Pokiaľ sa o potreby týchto duchov nikto nepostará, môžu nám vo svojom nešťastí a vo svojej zatratenosti začať škodiť.

dao=cesta

Rizikové činnosti v Mesiaci duchov

Keďže ide o nie veľmi priaznivé a bezpečné obdobie roka, doporučuje sa byť obzvlášť opatrní pri uskutočňovaní dôležitých životných zmien a rozhodnutí. Nepriaznivé a rizikové vplyvy sa zhoršujú najmä po zotmení.

Zoznam rizikových činností

 • podnikať dlhé a náročné cesty, zvlášť v noci
 • kupovať a predávať nehnuteľnosti
 • poriadať večierky, oslavy, svatby najmä večer a v noci po zotmení
 • začať nový projekt, zahájiť podnikanie, otvoriť novú prevádzku
 • uzatvoriť dôležitý obchod, podpísať zmluvu
 • meniť bydlisko alebo povolanie
 • pokladať základný kameň, zahajovať stavbu

Počas mesiaca hladných duchov by sme sa mali vyhnúť aj iným „rizikovým činnostiam“. Jedná sa o činnosti, ktorými by sme mohli vonku zanechať svoje stopy alebo inak upútať pozornosť hladných duchov číhajúcich v našom okolí najmä po zotmení.

Zoznam ďalších "rizikových činností"

 • vyjadrovať sa hanlivo o duchoch
 • pľuť na zem a močit na stromy, mohli by sme zanechať “stopu”
 • zostávať vonku po zotmení a cestovať v noci
 • obsadzovať pri vystúpeniach prvé rady určené duchom
 • plávať v rieke a to najmä po zotmení, pretože duchovia utopených nás môžu chcieť k sebe stiahnuť
 • obliekať sa do temných farieb
 • neuzavrieť na noc hlavný vstup
 • chodiť večer do lesa alebo tmavých uličiek
 • zdržiavať sa v neobývaných, temných a zle osvetlených priestranstvách
 • zaobstarávať alebo presúvať akýkoľvek vodný prvok (jazierko, bazén, akvárium)
 • nechávať cez noc vonku prádlo, škodlivý duchovia na ňom môžu zanechať svoje stopy a privodiť nám nešťastie alebo chorobu
 • uprene sa dívať do plameňa ohňa alebo sviečky
 • uprene hľadieť na ducha, ak nejakého uzrieme mali by sme pokojne odísť
 • nezbierať zo zeme predmety, ak nevieme komu patria a neponechávať si ich
 • stáť po zotmení pod stromom
 • hlučne a emočne sa prejavovať po zotmení
 • podľahnúť zvedavosti a ísť za podozrivými zvukmi

dao=cesta

Významné dni Mesiaca duchov

Aj keď Mesiac duchov trvá celý 7. lunárny mesiac, niektoré dni v mesiaci sú dôležitejšie, ako iné:

 • 1. deň 7. lunárneho mesiaca sa otvárajú brány iných svetov. Je čas na rituály a opatrenia vykonávané pre ochranu príbytkov, kancelárií, firiem, ochranu života, zdravia a živobytia.
 • 15. deň 7. lunárneho mesiaca (t.j. počas splnu) sa poriada najdôležitejší obetný rituál. Brány iných svetov sú v tento deň otvorené dokorán a po svete sa pohybuje najviac duchov.
 • 20. deň 7. lunárneho mesiaca je dňom, kedy môžme požiadať Hviezdneho vládcu menom FU XING o šťastie a úspech. Fu Xing je jedným z trojice hviezdnych vládcov šťastného osudu (San Xing), známych najmä ako Fu – Lu Shou.
 • 29. deň 7. lunárneho mesiaca sa brány opäť uzatvárajú a väčšina bytostí sa opäť vracia do svojich domovov.
 • 29. deň 7. lunárneho mesiaca slávi Bodhisattva Ksitigarbha svoje nebeské narodeniny. V tento deň zostupuje na zem, aby pomohol pri odchode duchov do ich svetov a oslobodil nešťastné a trpiace duše od pekelných útrap.

dao=cesta

Súvisiace články: PALINA – všestranná liečivá, ochranná a rituálna bylina