8 nesmrteľných

Deň Lu Dongbina (8 nesmrteľných)


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao-institut-fengshui

14. deň 4. lunárneho mesiaca

Dnes slávi svoje nebeské narodeniny najznámejší z 8 nesmrteľných – Lu DongBin. Vhodnými dňami pre uctenie všetkých 8 nesmrteľných sú dni jarného festivalu (osláv čínskeho Nového roka), ako aj 1. a 15. deň (nov a spln) každého lunárneho mesiaca.

dao-institut-fengshui

8 nesmrteľných

Osem nesmrteľných (Ba Xian) sú legendárne bytosti, ktoré žili v ľudských telách v rôznych dobách a dosiahli nesmrteľnosť sebakultiváciou a nasledovaním Dao.

Čínsky znak pre slovo nesmrteľný (仙) sa skladá zo znaku pre človeka (人) a znaku pre horu (山). To poukazuje na vyspelú sféru ľudských duchov, ktorí obvykle prebývajú na vrcholoch odľahlých hôr. Disponujú magickou mocou, napr. schopnosťou učiniť sa podľa potreby viditeľnými alebo neviditeľnými, uzdravovať chorých, zapudiť zlo a uskutočňovať rôzne úžasné premeny.

dao-institut-fengshui

Lu DongBin

Lu Dongbin je známy tiež ako Lu ChunYang ZuShi Shengdan (Patriarcha s telom čistého Yangu). V priebehu histórie mu boli udelené mnohé čestné tituly, no sám seba vždy nazýval navracajúcim sa do Dao (HuiDao Ren).

O Lu Dongbinovi existuje mnoho príbehov a legiend. Podľa historických záznamov sa mu pripisuje nasledovné:

  • Lu DongBinReformoval nebezpečnú prax externej daoistickej alchýmie (tj hľadanie elixíru nesmrteľnosti v podobe zmesy bylín, minerálov a iných látok získaných rafináciou kovov ako je zlato, striebro a ortuť).
  • Vyzdvihol dôležitosť praxe internej daoistickej alchýmie (Neidan Shu), čo je systém meditačných techník pre kultiváciu vnútornej energie organizmu na podporu dlhovekosti a zdravia.
  • Obhajoval integráciu daoistickej a budhistickej praxe: integráciu starostlivosti o telo a kultivácie mysle.
  • Je zakladateľom šermiarskeho štýlu 8 nesmrteľných (BaXian JianFa), čo je bojové umenie a poklad chrámu Purpurového oblaku na vrchole hory Wudang Shan.

dao-institut-fengshui

Lu DongBinLu Dongbinov „Sen žltého prosa“

Mladý Lu Dongbin ašpiroval na post vládneho úradníka, no opakovane neuspel na cisárskych skúškach. Cestou zo skúšok sa ubytoval v hostinci. Tu stretol svojho budúceho daoistického Majstra Han Zhongli Quana, ktorý je tiež jedným zo slávnych 8 nesmrteľných.

Kým sa v hrnci varilo jeho proso, unavený Lu DongBin sa uložil k odpočinku a zaspal. Daoistický Majster mu pod hlavu podložil vankúš, na ktorom Lu DongBin zažil zvláštny sen.

Zdalo sa mu, že úspešne zložil svoje skúšky a získal významné postavenie vo vláde. Stal sa úspešným, vzal si krásne dievča z bohatej rodiny a mal s ňou dve deti.

Bol veľmi šťastný, no priťahoval neprajnosť a závisť svojich vrstovníkov. Následne bol obvinený zo zrady a uväznený za skutky, ktoré nespáchalPrišiel o prácu aj všetko bohatstvo. Nakoniec skončil ako chudobný muž zomierajúci bez domova, rodiny, majetku a pomoci.

Tesne pred svojou smrťou sa prebudil a zistil, že jeho proso je už na tanieri pripravené k jedlu.

Udalosti z jeho sna zachytávajúce 20 rokov jeho života sa mu premietli v čase, potrebnom na uvarenie hrnca prosa a odrazu boli preč a stali sa iba hmlistou spomienkou.

V sne mu Majster Han Zhongli Quan ukázal, že pozemský úspech a šťastie sú pominuteľné a že by nemali byť prekážkou duchovného pokroku. A tak sa Lu Dongbin rozhodol nasledovať ho a praktizovať kultiváciu ducha. Neskôr dosiahol jednotu s Dao a rovnako ako mnohí ďalší daoistickí nesmrteľní „vystúpil do neba za bieleho dňa.“

dao-institut-fengshui

Prejavy a podoby Lu Dongbina

Lu Dongbin je často stvárňovaný ako vznešený učenec s dlhou riedkou briadkou. Na chrbte nesie meč, ktorý používa na zapudenie zlých síl. Je totiž známy ako zabijak monštier a démonov, ktorý svoj meč dokáže po vrhnutí zmeniť na draka.

Ďalším atribútom je metlička, ktorou odstraňuje (zmieta) nevedomosť, zaslepenosť a mentálne nečistoty. Je známy pre svoju pomoc ostatným pri získavaní múdrosti a dosahovaní duchovného osvietenia.

Často tiež nesie tekvicu wu-lou, symbol zdravia a dlhovekosti, naplnený elixírom nesmrteľnosti. Ako daoistický nesmrteľný má samozrejme moc nad silami prírody a je Majstrom zázrakov.

dao-institut-fengshui