ksitigarbha-

Bodhisattva Ksitigarbha (Di Zhang Wang Pusa)


autor: Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao=cesta

29. deň 7. lunárneho mesiaca

29. deň 7. lunárneho mesiaca slávi Bodhisattva Ksitigarbha svoje nebeské narodeniny. V tento deň zostupuje na zem, aby pomohol pri odchode duchov do ich svetov a oslobodil nešťastné a trpiace duše od pekelných útrap.

dao=cesta

ksitigarbhaBodhisattva Ksitigarbha
(Di Zhang Wang Pusa)

Di Zhang Wang Pusa je jedným z vládcov ríše mŕtvych a predsedá sudcom onoho sveta. Jeho pôvodné sanskrtské meno je Bodhisattva Ksitigarbha, čo znamená „zrodenec Zeme“, pretože sa jedná o mocné ochranné zemské božstvo. Je uctievaný ako záchranca nešťastných a trpiacich duší pred útrapami pekla.

Bodhisattva označuje bytosť, ktorá prijala sľub bodhisattvu a ktorej motiváciou je dosiahnuť buddhovstvo pre dobro všetkých cítiacich bytostí. Hnacou silou jej života je aktívny súcit. Cesta k dosiahnutiu buddhovstva cez ideál bodhisattvu je otvorená a prístupná každému.

Podľa legendy bol pôvodne princom kórejského kráľovstva Silla, ktorý utiekol do Číny a stal sa askétom na hore Jiu-hua-shan. Sám Buddha ho po smrti menoval jedným z vládcov onoho sveta.

dao=cesta

ksitigarbhaPrejavy a podoby Ksitigarbhu

Ksitigarbha (Di Zhang) sa zobrazuje buď v podobe jednoduchého askéta alebo v podobe vznešeného záchrancu duší.

Ksitigarbha (Di Zhang) má vždy láskavý a zhovievavý výraz a drží jeden alebo dva pre neho chrarakteristické symboly. V pravej ruke drží palicu Khakkhara (ozembuch) s cinkajúcimi krúžkami. Khakkhara má za úlohu každým úderom o zem varovať malé zvieratá a hmyz a ochrániť ich tak pred zašliapnutím a zranením. Tiež ohlasuje prechod potulných mníchov osídlenými oblasťami.

V ľavej ruke drží Cintamaniklenot spĺňajúci priania známy tiež ako myšlienkový drahokam. Na hlave nosieva päťcípu korunu, kde každý cíp reprezentuje jedného z piatich Dhyani-Buddhov.

Malý obetný rituál Ksitigarbhovi 
.
Dnes si pripomíname jeho nebeské narodeniny zapálením sviečky a kadidla (vonnej tyčinky). Pokračujeme úprimnou a tichou prosbou o jeho priazeň voči dušiam tých, ktorý už odložili svoje telo a odišli na druhý breh. 

dao=cesta