Bodhisattva Maitreya-buddhizmus-2

Bodhisattva / Buddha Maitreya

dao-institut-fengshui

1. deň 1. lunárneho mesiaca

buddha_maitreyaMAITREYA
– bodhisattva / buddha

V raji Manorama, ktorý je súčasťou neba Tushita prebývajú emanácie buddhov a zvestujú dharmu tesne predtým, ako sa vtelia do najvyššieho buddhu na zemi.

Keď buddha Shakyamuni odišiel vyučovať dharmu na zem, prevzal jeho úlohu v nebi práve Maitreya. Verí sa, že už dnes medzi nami pôsobí ako bodhisattva.

Takto sa s ním osobne stretol Majster Asanga (cca 4 stor. n.l.), ktorý obdržal učenie v podobe 5 spisov, ktoré priniesol do Indie a ktoré tvoria osnovu náuky o Veľkom vcítení.

Maitreyova pozícia rúk uvádza do pohybu koleso náuky. To, čo kedysi (pred cca 2500 rokmi) učinil buddha Shakyamuni, učiní teraz práve buddha Maitreya…

dao-institut-fengshui

DAO-INSTITUT