Potala-tibetská vlajka

Dalailama – narodeniny


dao-institut-fengshui

6. júl - narodeniny 14. Dalailamu

DALAILAMA

DalaiLama6. júl 1935 je dňom narodenia Jeho svätosti 14. Dalailamu. Dnes je najdlhšie žijúcim dalailamom (1. Dalailama žil 83 rokov). 14. Dalailama je najvyšším súčasným predstaviteľom lamaizmu, svetskou a duchovnou hlavou Tibetu a najvyššou žijúcou buddhistickou autoritou.

Dalailama (slovensky dalajláma alebo dalajlama) možno voľne preloziť ako: láma, ktorého učenosť a cnosť sú bezbrehé ako oceán. Je to mongolsko-tibetský titul pre najvyššie vtelenie tibetskej buddhistickej školy Gelugpa. Je uctievaný ako vtelenie bódhisattvu Avalokiteshvaru (tib. Chenrezig).

dao-institut-fengshui

Stručný životopis súčasného 14. Dalailamu

Detstvo a štúdiá

 • dalailama6. 7. 1935 – narodil sa v severnom Tibete v dedinke Tagccher v Amdu, v chudobnej roľníckej rodine.
 • 1938 – bol rozpoznaný ako reinkarnácia 13. Dalailamu.
 • 1939 – spolu s rodinou bol presťahovaný do Lhasy, kde sa začal jeho výcvik.
 • 22. 2. 1940 – bol oficiálne uvedený do funkcie dalailamu, duchovného vodcu Tibetu.
 • Začal sa vzdelávať v palácoch Potala a Norbulingka pod vedením svojho hlavného učiteľa, opáta z kláštora Ghjuto Ling Rinpocheho a učiteľa z kláštora Sera Dze, učenca Thichang Rinpocheho.
 • Štúdium zahŕňalo výuku logiky, prajnapáramity, abdidhamy a vinaje spolu s históriou, poéziou, astrológiou a štúdium tantier.

dao=cesta

Mladosť a politika

 • dalajlama-21950 – čínska „ľudová oslobodenecká“ armáda vtrhla do Tibetu. Dalailama sa pod vplyvom týchto udalostí vo veku 15 rokov stal politickou hlavou (kráľom) Tibetu.
 • 1954 – na pozvanie Mao Ce-tunga navštívil Čínu (spolu s panchenlamom). Medzi tibetským národom a čínskou armádou však nedošlo k prijateľnej dohode.
 • 1955 – zúčastnil sa v Číne zasadania najväčšieho parlamentu na svete – Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov a bol zvolený za (formálneho) miestopredsedu jeho výboru.
 • 1956 – navštívil Indiu v rámci osláv sviatku Vesakh (oslavy Buddhovho narodenia, dosiahnutia nirvány a vstupu do paranirvány).
 • 1959 – získal titul geše = doktor buddhistických vied (ako 24 ročný).
 • Intenzívne študoval učenia všetkých 4. tradičných škôl tibetského buddhizmu a obdržal znalosti a zasvätenia od jich hlavných učencov a udržovateľov línie.
 • 10. 3. 1959 – vypuklo povstanie tibetského ľudu v Lhase, ktoré si vyžiadalo cca 10-12 000 mŕtvych.

dao=cesta

dalailamaÚtek do exilu

 • 17. 3. 1959 – Dalailama opustil Lhasu a Tibet.
 • 31. 3. 1959 – bol prijatý do exilu v Indii.
 • Dodnes žije v malom severnom mestečku Dharamsala.
 • V prvom roku za ním uprchlo cca 80 000 Tibeťanov, dnes tu žije v exile asi 150 000 Tibeťanov.
 • V Indii zostáva Dalailama duchovným vodcom tibetského národa a oficiálnym predstaviteľom jeho exilovej vlády.

dao=cesta

dalailamaPolitika mieru a nenásilia

 • 1959 – zahájil celosvetovú kampaň za návrat tibetskej nezávislosti mierovou cestou.
 • 1963 – vydal demokratickú ústavu pre budúci Tibet (ako 28 ročný).
 • 1967 – Dalailama uskutočnil svoju prvú cestu do Japonska a Thajska (32 ročný).
 • 1968 – stretnutie s americkým trapistickým mníchom Thomasom Mertonom, ktoré ovplyvnilo Dalailamovo priaznivé vnímanie duchovnej hĺbky kresťanstva.
 • 1973 – prvá cesta do Európy a stretnutie s pápežom Pavlom VI.
 • Ďalšie stretnutia s pápežom Jánom Pavlom II. prebehli v rokoch 1980, 1982, 1986, 1988, 1990 a 2003.
 • dalailama1979 – prvýkrát navštívil USA (ako 44 ročný).
 • 1986 – zúčastnil sa medzináboženského zhromaždenia v Asissi.
 • 1987 – zahájil dialógy s fyzikmi, lekármi, neurovedcami a pod.
 • 21. 9. 1987 – na pozvanie kongresu USA predniesol vo Washingtone svoj Päťbodový mierový plán.
 • Týkal sa premeny Tibetu na mierovú zónu, zastavenia násilného presídľovania čínskeho obyvateľstva do Tibetu, rešpektovania základných ľudských práv, ochrany a obnovy životného prostredia Tibetu, zastavenia využívania Tibetu k výrobe jadrových zbraní a ako skládky jadrového odpadu…

dao=cesta

dalajlama-8Nobelova cena mieru a následné aktivity

 • 10. 12. 1989 – za svoju snahu o návrat tibetskej nezávislosti mierovou cestou bol vyznamenaný Nobelovou cenou mieru.
 • Jeho aktivity sú všestranné: výuka, prednášky  a zasväcovanie do buddhistických textov a praktík pre nasledovníkov v Dharamsale, Bodhgáji a iných miestach v Indii.
 • Napísal množstvo kníh, vrátane autobiografií, základov a uvedenia do problematiky tibetského buddhizmu, ktoré boli preložené takmer do všetkých svetových jazykov.
 • Na svojich cestách po celom svete prednáša o sile súcitu a ľudskosti.
 • Je medzinárodne uznávanou kapacitou v oblasti ľudských práv a buddhistickej filosofie.

dao=cesta

Modlitba za dlhý život Dalailamu
dalajlama
Tibetsky:
GANG-RI RA-WAY KOR-WAI SHING-KHAM SU  
PHEN-DANG DE-WA MA-LU JUNG-WAI NAY 
CHEN-RE-ZIG WANG TEN-ZIN GYA-TSO YI   
SHAY-PAY SI-TAY BAR-DU TEN-GYUR CHIK 

Voľný preklad: 
Kým zmizne samsára, zotrvaj, prosím, 
v zemi obklopenej zasneženými horami. 
Všemocný Chenrezig, Tenzin Gjatso, 
si zdrojom všetkého dobra a šťastia.

Presnejší preklad: 
V čistej zemi obklopenej hradbami zasnežených hôr
si zdrojom všetkého dobra a šťastia.
Všemocný Chenrezig, Tenzin Gjatso,
kiež je Tvoj život neochvejný po stovky kálp.

Mohlo by vás zaujímať: Tibetská vlajka

dao-institut-fengshuiDAO-INSTITUT

Použité zdroje:
http://tibet.net/ – stránka Tibetskej exilovej vlády
http://www.yowangdu.com/