jarná rovnodennosť-chun fen-bohyňa kvetov

Deň Bohyne kvetov


Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

15. deň 2. lunárneho mesiaca

bohyna-kvetov15. deň 2. lunárneho mesiaca je dňom Bohyne sta kvetov (Bai Hua Shen).

Uctenie Bohyne kvetov

Prejav úcty k Bohyni sta kvetov vychádza z princípov daoistickej viery, že všetko je živé a všetko má dušu – nielen vesmír, slnko a mesiac, hory a rieky, ale aj všetky stromy, kríky a samozrejme kvety.

Bohyňa sta kvetov (Bai Hua Shen) je ochrankyňa prírody, kvetov a našich záhrad.

Jej úlohou je dohliadnuť, aby v prírode v čase kvitnutia vládla rovnováha. Dbá najmä o to, aby všetko pučilo a kvitlo v správny čas.

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

deň bohyne kvetov-sakuraSakura – symbol krásy a pominuteľnosti

Dokonalým symbolom krásy kvetov sú kvety čerešne – sakury. Čerešňové kvety symbolizujú nielen krásu, ale aj nehu, romantiku, ženskosť, lásku a zaľúbenosť.

Sú zvestovateľmi prebúdzajúcej sa prírody a príchodu novej jari. Reprezentujú mladosť a nový začiatok. Symbolizujú príchod nových síl prírody, nových príležitostí, bohatstva a hojnosti.

Kvôli krátkej dobe kvitnutia, sú zároveň aj symbolom dočasnosti a pominuteľnosti života. No ako jedny z mála kvetov vedia aj dôstojne umierať, lebo nezostarnú a neoškaredia ako iné kvety. Ale práve naopak – i keď ich lupienky opadnú, zostávajú i na zemi dlho krásne.

Čerešňové kvety symbolizujú tiež nebesia, a to vďaka svojej povahe vytvárať zhluky kvetov pripomínajúcich oblaky

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuej

Lotosový kvet – symbol duchovnej cesty

deň bohyne kvetov-1Rast lotosového kvetu a jeho cesta za svetlom je podobná s našim rastom a cestou za svetlom poznania.

Tak ako korene lotosu aj naše korene sú ukotvené v bahne nevedomosti a nežiaducich povahových vlastností. Stúpame nahor aktívnou činnosťou a sebaočisťovaním, podobne ako je lotos v priebehu svojho rastu očisťovaný vodou. Až napokon vychádzame nad hladinu a dotknú sa nás prvé lúče poznania a svetla. A my sa pod ich vplyvom rozvíjame v čistú dokonalú bytosť…

Tradičné-Feng-Shui-feng-šuejDAO-INSTITUT