Deň Nebeského generála – Strážcu chrámových brán


Dao Dharma, DAO-INSTITUT
dao-institut-fengshui

13. deň 6. lunárneho mesiaca
23. deň 6. lunárneho mesiaca

Nebeský generál Nefritového úradu
a Strážca chrámových brán
– WANGLING GUAN
 

13. deň 6. lunárneho mesiaca slávi svoje nebeské narodeniny WangLing Guan.

Vo väčšine taoistických chrámov sa WangLing Guan zobrazuje ako bojovník s červenou tvárou, divokou briadkou, dlhými zubami a s otvorenými ústami. Oblečený je v brnení a v ruke drží železný bič.

Jeho sochy a podobizne sa umiestňujú tvárou otočenou k prichádzajúcim návštevníkom, pretože dokáže rozoznať zlé od dobrého, falošné od pravého.

To je dôvod, prečo je WangLing Guan považovaný za ochrancu taoistických oltárov, náuk a zručností.

Malý rituál na ochranu a odvrátenie nepriaznivých okolností

... 

dao-institut-fengshui

…na článku sa pracuje…