Deň Vládcu Najvyššej Jednoty a spásy z Misery (Taiyi Jiuku Tianzun)

autor: DAO-INSTITIT
dao-institut-fengshui

15. deň 1. lunárneho mesiaca - deň vhodný na vzývanie a rituál
15. deň 7. lunárneho mesiaca - deň vhodný na vzývanie a rituál
22. deň 9. lunárneho mesiaca - pozemské narodeniny (TaiYi ZhenRen)
15. deň 10. lunárneho mesiaca - deň vhodný na vzývanie a rituál
11. deň 11. lunárneho mesiaca - nebeské narodeniny (TaiYi Jiuku TianZun)

Nebeský Vládca Najvyššej Jednoty a spásy z Misery (Taiyi Jiuku Tianzun)

11.  deň 11. lunárneho mesiaca je dňom nebeských narodenín Nebeského Vládcu Najvyššej Jednoty a spásy z Misery.

Nebeský Vládca Najvyššej Jednoty a spásy z Misery (太乙救苦天尊 – Taiyi Jiuku Tianzun) je najdôležitejším z Deviatich nebeských vládcov. Je tiež jedným z najvyššie postavených taoistických božstiev a niekedy býva zobrazený ako jeden z dvoch spoločníkov Nefritového cisára.

Súcit a spasenie
Nebeský Vládca Najvyššej Jednoty a spásy z Misery je postava významne poznačená vplyvom čínskeho buddhizmu. Jeho hlavnými atribútmi sú súcit a spasenie, typické skôr pre budhistických bodhisattvov než pre taoistické božstvá.

Buddhistické ekvivalenty
Mnohí v ňom vidia ekvivalent budhistického bódhisattvu Dizang Wang Pusa (v Indii známy ako bodhisattva Ksitigarbha), ktorý sa zaviazal zachraňovať duše pred prísnymi trestami.

Iní v ňom vidia paralely s Guan Yin, ktorá má tiež právomoc oslobodzovať duše od útrap. Často sa považuje aj za taoistický ekvivalent Amida Buddhu (Amitabha), ktorý sľúbil, že každá bytosť v ktoromkoľvek kúte Vesmíru, vykonávajúca jeho prax a volajúca jeho meno sa znovuzrodí v jeho vlastnej nebeskej ríši nazývanej „Čistá krajina.“

Nebeská ríša
Taiyi Jiuku má tiež svoju vlastnú nebeskú ríšu na východnej strane Nebies. Podľa legiend, človeku v núdzi stačí recitovať jeho a on odpovie svojimi prúdmi milosti a požehnania. Tí, ktorí prežili cnostný život a nahromadili dostatočný počet zásluh, budú Nebeským Vládcom Najvyššej Jednoty odmenení nebeským svetlom sta pokladov a po skončení pozemskej púte vystúpia k nesmrteľnosti.

Taiyi Jiuku sa tiež podieľa na spravovaní registra nedávno zosnulých duší. Spolurozhoduje o tom, či bude duša prekračovať zlaté alebo strieborné mosty do nebeskej ríše alebo obťažkaná hriechmi spadne do podsvetia, kde bude vystavená trestu a hnaná k ďalšiemu znovuzrodeniu.

Vyobrazenia
Nakoľko vyniká schopnosťou prijímať na seba rôzne podoby, jeho vyobrazenia sa líšia. Niektoré obrazy sú výrazne ovplyvnené podobizňou bohyne milosrdenstva Guanyin. Tie ho vykresľujú ako mladíka so svätožiarou, stojaceho na lotosovom kvete, ako drží vŕbovú vetvičkou a fľakón s vodou.

Častejšie sa ale zobrazuje, ako Nebeský vládca jazdiaci na levovi, i keď môže tiež sedieť na lotosovom tróne.

Daoistický mudrc TaiYi ZhenRen
Mnohý za jeho reinkarnáciu (vtelenie na zemi) považujú daoistického mudrca, bojovníka so zlom na zemi a propagátora náboženského daoizmu TaiYi ZhenRena (太乙真人).

dao-institut-fengshui