Deň bojovníka s démonmi a zlom (Zhong Gui)

dao-institut-fengshui

1. deň 1. lunárneho mesiaca
5. deň 5. lunárneho mesiaca

DEŇ PRENASLEDOVATEĽA DÉMONOV
A PREMOŽITEĽA ZLA

1. deň 1. lunárneho mesiaca a 5. deň 5. lunárneho mesiaca je dňom Zhong Guia.

Zhong Gui je najznámejším pomocníkom a vyslancom Nebeského ministerstva exorcismu. Jeho oficiálny titul je „Veľký duchovný prenasledovateľ démonov a zla všetkých ríši„.

Zhong Gui je známy ako lovec duchov, bojovník s démonmi a exorcista. Je vyhľadávaným ochrancom proti silám zla, duchovným nástrahám a nebezpečenstvám. Je spojencom exorcistov. Je tiež vzdelaný, múdry a literárne nadaný. Môže byť nápomocný aj pri vzdelávaní, učení, rozvoji zručností, schopností a talentov.

dao-institut-fengshui

Legenda o pôvode premožiteľa temna 

Zhong Kui-bojovnik s démonmi a zlomLegenda hovorí, že sa narodil v horách ZhongNan za dynastie Tang. Bol by štvrtým synom v poradí, keby všetci jeho starší bratia v útlom veku nezomreli. Preto zúfalý otec navštívil mocného čarodejníka, o ktorom sa hovorilo, že je démon.

Sčasti človek a sčasti démon
Keď jeho matka počala, zjavil sa v hore veľký čierny panter. Pochopili, že je to znamenie démona. Preto jeho matka požiadala svojho brata, aby navštívil chrám bohyne Guan Yin. Brat cestoval celý mesiac a vrátil sa s obrazom bohyne. Buddhistický mních z chrámu jej odkázal, že počne dieťa, ktoré bude sčasti démonom. Jediný spôsob, ako ho zachrániť je, aby ona a jej manžel obetovali Guan Yin a žiadali o pomoc. Dieťa musí obetovať svoj život službe iným.

Dieťa so silou pantera a láskavosťou bohyne
Pri pôrode vstúpila jeho matka do tranzu a uvidela, ako Guan Yin porazila čierneho pantera a požehnala jej synovi. Zhong Gui sa narodil so silou a odvahou panteraláskavosťou a múdrosťou Guan Yin. Bol škaredý ako démon s hlavou ako panter, drsnou tvárou a očami ako kolesá. No bol učenlivý, talentovaný a dobrosrdečný. Bojoval za spravodlivosť a nebál sa zla. Rodičia mu dali tú najlepšiu výchovu a zaplatili tých najlepších učiteľov.

Cisárske skúšky a protestanská smrť 
Keď  cisár XuanZong z dynastie Tang nastúpil na trón (712 n.l.), Zhong Gui skladal cisárske skúšky na post vládneho úradníka. Hlavný skúšajúci bol ohromený jeho bystrosťou a znalosťami. No zradný minister Qi Lu ho súdil podľa vzhľadu a špinil ho v očiach cisára. Zhong Kui post nezískal. Pobúrený a rozhorčený touto nespravodlivosťou vrazil hlavou proti stĺpu v paláci a na protest zabil sám seba. Cisársky dvor bol v šoku. Potom mu cisár udelil posmrtný titul „Najlepší učenec“ a „Bojovník proti zlu“. A keďže to bol obyčajný smrteľník, odchytil daoistický kňaz jeho ducha a odprevadil ho na nebesia.

Liečba posadnutého panovníka
Zhong Kui-bojovnik s démonmi a zlomNeskôr (roky po jeho smrti) cisár Ming Huang podľahol záhadnej chorobe. Nebol schopný spať, kvôli vidinám nechcených nadprirodzených návštevníkov. Dvorania, ktorí ho počuli kričať od strachu a hnevu, to pripisovali šialenstvu.

Vrchní ministri sa rozhodli požiadať o pomoc daoistických kňazov a buddhistických mníchov. No nič nezaberalo. Zo zúfalstva vrchný minister vyzval všetkých dvoranov k obetám a prosbám adresovaným Nebeskému cisárovi a milosrdnej Guan Yin.

Hodnosť božstva a magické schopnosti
Na návrh a prosbu Guan Yin
sa Nebeský cisár rozhodol udeliť Zhong Guiovi (čakajúcemu na nové zrodenie medzi smrteľníkmi) hodnosť božstva a magické schopnosti pre boj s démonmi v službách panovníka a ľudstva.

Medzitým sa v cisárskom paláci stalo to najhoršie. Celý palác a všetci dvorania boli prenasledovaní démonmi. Cisár a ministri zvažovali palác opustiť. No odrazu vyčíňanie utíchlo a cisár bol vyliečený zo svojej choroby.

V ten večer mal cisár sen o desivom zjavení, ktoré vyzeralo ako démon sám, no porazilo ostatných démonov. Zhong Gui sa mu v sne predstavil a rozpovedal mu svoj príbeh. Keď sa cisár prebudil, požiadal ministrov o viac informácií o Zhong Guiovi a tie potvrdili pravdivosť jeho sna.

Hneď na to mu bol daoistickými kňazmi uznaný titul: „Veľký duchovný prenasledovateľ démonov a zla všetkých ríši„. Ako bojovník s démonmi Zhong Gui cestuje po celom svete, aby bojoval so zlom, vyháňal zlých duchov a zabezpečoval spravodlivosť

dao-institut-fengshui

Zhong-Kui-bojovnik s démonmi a zlomBojovník s démonmi a zlom vo Feng Shui

Vo Feng Shui sú jeho sošky a obrázky symbolom ochrany proti zlu. A to nielen duchovnému, ale aj zlu spôsobenému ľudskou ľstivosťou, závisťou, intrigami a konkurenčným bojom. Preto je obľúbený aj podnikateľmi a živnostníkmi. Tiež pomáha prekonať vplyv nepriaznivej energie žltej päťky a odvracia nástrahy v 7. mesiaci hladných duchov.

Často sa zobrazuje v červenom rúchu s čiernym plnofúzom, v čiernych čižmách a s mečom v ruke. Niekedy drží kúzelný vejár, na ktorom sedí netopier. Jeho ďalšími atribútmi je 8 trigramov (BaGua), symbol yin-yang a 5 jedovatých zvierat. Veľmi populárne je zobrazenie, na ktorom drží v ruke zajatého a pokoreného démona, ktoré pomáha sa vyhnúť nešťastiu a prináša šťastie.

Jeho obraz sa vešia z vonkajšej strany na dvere buď na čínsky lunárny Nový rok, alebo 5. deň 5. lunárneho mesiaca. V interiéry obraz alebo sošku umiestnime oproti hlavným dverám, aby riadil a kontroloval všetko, čo vchádza dnu a mohol tak okamžite zasiahnuť proti vstupujúcim nepriaznivým vplyvom .

dao-institut-fengshui

DAO-INSTITUT